Sazebník odměn rozhodčích schválený Výkonným výborem FAČR dne 5.11.2013 a účinný od 1.7.2014
Kategorie
Muži
Reprez. "A"
Reprez. "21"
Reprez. "18-20"
Reprez. "14-17"
Reprez. amatér.
Sazebník odměn rozhodčích
Utkání reprezentačních celků
Utkání mistrovské
Utkání přátelské
(FIFA, UEFA)
mezistátní
R
AR
4.R
R
AR
4.R
x
x
x
x
4.000
2.000
x
x
x
6.000
3.000
1.500
x
x
2.000
1000
500
200
x
x
2.000
1000
500
200
x
x
2.000
3.000
1.500
750
Druh soutěže
HR
Dospělí
I. liga
II. liga
ČFL, MSFL
Divize
Dorost
I. liga SD
I. liga MD
ČLSD, MSLSD
ČLMD, MSLMD
ČDSD, MSDSD
ČDMD, MSDMD
Žáci
výběry FAČR
finále nár. soutěží
ČLSŽ, MSLSŽ, ČDSŽ, MSDSŽ
ČLMŽ, MSLMŽ, ČDMŽ, MSDMŽ
Sazebník odměn rozhodčích
Soutěže přímo řízené FAČR
Utkání
Utkání
mistrovské
přátelské, turnaje
norm. hrací čas
AR
AR
4.R
HR
25.000
15.000
3.500
2.000
15.000
8.000
2.000
1.000
900
400
600
400
400
350
450
350
300
250
250
200
300
300
250
x
150
150
130
x
2.000
Utkání přát. s klubem
dom. nebo zahr.
R
AR
4.R
5.000
2.500
1.200
3.000
1.500
750
600
300
150
600
400
150
2.000
1.000
500
Utkání
přátelské, turnaje
zkrác. hrací čas
HR
AR
600
400
250
200
300
200
150
150
400
200
100
80
200
100
70
60
200
200
100
100
100
100
100
100
60
60
60
60
100
100
80
80
80
80
50
50
50
50
50
50
150
200
x
x
100
100
80
x
50
50
50
x
80
60
50
50
Sazebník odměn rozhodčích
Soutěže řízené KFS
Druh soutěže
Dospělí
výběry KFS
krajský přebor
I. A třída
I. B třída
Dorost
výběry KFS
krajský přebor
I.A třída
ostatní dorost. soutěže
Žáci
výběry KFS
krajský přebor starších žáků
krajský přebor mladších žáků
I.A třída starších žáků
I.A třída mladších žáků
ostatní žákovské sout.
minifotbal
Utkání mistrovské
HR
AR
x
x
900
700
600
x
x
250
150
120
100
150
100
80
50
80
80
60
60
50
50
50
50
250
250
150
200
100
80
80
100
50
50
50
80
80
60
60
50
50
50
50
200
100
60
50
50
30
50
30
50
50
50
60
30
30
30
40
40
40
40
20
20
20
x
300
250
250
250
150
100
200
200
150
150
100
x
Utkání
přátelské, turnaje
zkrác. hrací čas
HR
AR
600
450
400
X
400
350
250
Utkání
přátelské, turnaje
norm. hrací čas
HR
AR
x
x
Sazebník odměn rozhodčích
Soutěže řízené OFS
Druh soutěže
Dospělí
výběry OFS
okresní přebor (II. třída)
okresní soutěže (III. a IV. tř.)
Dorost
výběry OFS
okresní soutěže
(II. III. a IV. třída)
Žáci
výběry OFS
okresní soutěže
minifotbal
Ženy
výběry OFS
okresní soutěž
Utkání mistrovské
HR
AR
x
x
500
400
x
80
50
50
50
50
50
30
30
30
100
50
50
30
200
60
30
30
20
150
100
50
50
50
30
50
30
30
30
20
x
x
x
250
100
x
x
x
100
x
40
30
50
30
20
Sazebník odměn rozhodčích
Pohár FAČR
HR
Utkání řízená OFS
okresní pohár
Utkání řízená KFS
oblastní, městský pohár
Utkání řízená FAČR
Předkolo
1. - 4. kolo
Čtvrtfinále a semifinále
Finále
Utkání
přátelské, turnaje
zkrác. hrací čas
HR
AR
150
100
80
300
250
300
Utkání
přátelské, turnaje
norm. hrací čas
HR
AR
AR
200
120
500
300
600
1000
5.000
17.000
350
500
2.500
10.000
30
30
x
20
20
Sazebník odměn rozhodčích
Soutěže žen FAČR
HR
Repre A
U-19
U-17
U-15
ČFLŽ (1.liga)
ČŽFL+MSŽFL
ČDFŽ+MSDFŽ
ČFLD
Starší žákyně
Mladší žákyně
Přípravky
Pohár FAČR
Čtvrtfinále + semifinále Poháru FAČR
Finále Poháru FAČR
Veškeré uvedené odměny jsou v korunách českých.
HR = Hlavní rozhodčí
AR = Asistent rozhodčího
4.R = Čtvrtý rozhodčí
DS = Delegát svazu
AR
xxx
xxx
xxx
xxx
1000
600
300
300
200
150
100
400
Mistrovské
4.R
DS
xxx
2000
xxx
2000
xxx
2000
xxx
2000
500
250
300
150
200
100
200
100
100
100
100
100
80
80
200
100
HR
xxx
xxx
xxx
xxx
500
300
300
200
200
200
100
300
600
300
150
500
1000
500
250
500
AR
1500
500
500
500
600
300
200
200
150
120
80
Přátelské
4.R
1000
300
300
300
300
200
150
150
80
80
60
DS
500
150
150
150
150
100
100
100
80
80
60
HR
300
300
300
300
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
800
400
400
400
Přátelské s klubem
AR
4.R
400
200
200
100
200
100
200
100
DS
200
200
200
200
Download

Sazebník odměn rozhodčích schválený Výkonným