Te l e s ko p i c k é v ý s u v y
Příklady použití
Speciálně pro průmyslové odvětví byly vyvinuty teleskopické výsuvy nového
typu s nosností až do 438 kg. Teleskopické výsuvy typu DA4120 jsou vyrobeny z
hliníku a proto jsou lehké a také odolné vůči korozi.
Do tohoto leteckého boxu je nainstalován teleskopický výsuv typu 3832DO, který
disponuje odporem proti zasunutí a vysunutí. Vnitřní díl výsuvu je vyjímatelný.
Díky použití podélných otvorů pro vyrovnání tolerancí je zaručen hladký chod.
2
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Úvod
Náš úmysl
My bychom Vás rádi aktivně podpořili při
• zlepšování kvality Vašich produktů a
• růstu efektivnosti Vašeho výrobního a montážního procesu.
Vaše otázka je naší výzvou
Díky našim zkušenostem, znalostem a tvořivostí Vám při osobním setkání velmi rádi pomůžeme s vhodným výběrem produktu a volbou
nejrozumnějšího pracovního procesu.
Viditelné náklady
• Náklady na materiál
• Náklady na nářadí
Skryté náklady
• Náklady zpětných výrobků
• Problémy s dodávkami
• Výrobní náklady
• Montážní náklady
• Výpadky výroby
• Náklady na opravu
• Servisní náklady
• Náklady na recyklaci
120K
Náklady
kvalitu
Kwaliteit
Nákladypro
pro
kvalitu
100K
Ostatní náklady
Overige
Ostatní
náklady
*
80K
Investice
Investering
Investice
Náklady nanamateriál
Aanschaf
componenten
Náklady
materiál
Mzdové náklady
Arbeid
Mzdové
náklady
60K
*
40K
Filozofie špičky ledovce
Přibližně 80% Vašich výrobních nákladů bude stanoveno již při průchodu
konstrukcí. Právě proto by Vám chtěl HEYMAN® v této důležité fázi pomoci
nalézt řešení pro optimální upevňovací techniku. Současně sledujeme
viditelné i skryté náklady.
Bude-li HEYMAN® požádán o radu při výběru již v ranné fázi, mohou být
ušetřeny nemalé výrobní náklady.
Prokázání rozdílu
Modelová analýza ve vlastním provozu Vám umožní stanovit skryté náklady.
Takto získáte lepší přehled o různých alternativách.
úspory
Meetbaar
verschil
Úspory
Cílem této analýzy je snížit celkové
20K
0
náklady Vašeho výrobního procesu pomocí
inovačních upevňovacích prvků
Původní
Původní
Oude
výrobní
proces
výrobní
situatie
proces
Nový
výrobní
Nový
Nieuwe
proces
výrobní
situatie
proces
Hledáte nejnovější informace o výrobcích?
HEYMAN® Vám nabízí kompletní řešení pro oblast spojovací techniky
od návrhu až po produkci. Nepřetržitě pracujeme na tom, abychom naši
dokumentaci, kde dochází ke změnám, neustále aktualizovali. Pro náš
aktualizovaný přehled Vás proto rádi odkazujeme na naše internetové
stránky: www.heyman.cz
Jediným "kliknutím" naleznete
• všechny aktualizované informace
o produktech (formát PDF)
• informace o nových produktech
Jediným "kliknutím" obdržíte
• CAD data
• vzorky
• dokumentace
a výrobních metodách
• mnohá řešení pro využití ve Vašem
oboru
• jedinečné výběrové moduly
• návody k použití nářadí
a technické informace
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
3
Naše trhy
4
Větrání - Klimatizace - Topení
Zemědělská technika
Průmysl zpracování plastů
Osvětlovací & zobrazovací technika
Zpracování kovu
Zdravotnická technika
Nábytkářský průmysl
Karosářský / Automobilový průmysl
Výroba strojů & přístrojů
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Obsah
Kritéria pro výběr výsuvů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zvláštní vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tabulka pro výběr výsuvů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kapitola 1
Technické
informace
od strany 8
Kapitola 2
Teleskopické výsuvy pro
lehkou zátěž do 50 kg
od strany 13
Kapitola 3
Teleskopické výsuvy pro
střední zátěž do 100 kg
od strany 37
Kapitola 4
Teleskopické výsuvy pro
velkou zátěž do 438 kg
od strany 55
Kapitola 5
Lineární posun
od strany 85
Kapitola 6
Úhelníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Úhelníky / Držáky kabelů
Držáky kabelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
od strany 91
Rejstřík podle typu / objednacího čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Zákaznický servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Produkty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
5
Příklady použití
Do této lékařské skříňky jsou nainstalovány teleskopické výsuvy s tlakovým
uzávěrem. Lékařský personál může zásuvku otevřít nebo zavřít pouhým
přitlačením. Díky této úpravě lze navrhnout zásuvku bez přídavného úchytu.
Teleskopické výsuvy typu 3308 disponují aretací ve vysunuté
a zasunuté poloze. Tato funkce zaručuje stabilitu otevřené
zásuvky a bezpečně uzavřenou zásuvku v mobilním použití.
6
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Příklady použití
Teleskopické výsuvy typu DS5321 jsou vyrobeny z nerezové oceli a poskytují
ochranu vůči korozi způsobenou vlivem okolního prostředí.
Teleskopické výsuvy typu 7957 jsou zde nainstalovány do digitálního tiskového
stroje. Vnitřní díl lze vyjmout po jednoduchém odblokování. Díky těmto výsuvům
se dá při provádění údržby a montáže ušetřit mnoho času.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
7
Kritéria pro výběr výsuvů
Kapitola 1 • Technické informace
Všeobecné technické údaje a
materiálové specifikace
Výchozím bodem je maximální
nosnost
Výsuvnost a teleskopické výsuvy
• Teleskopické výsuvy: za studena
• Uvedené hodnoty pro maximální nosnost
můžete vybrat mezi teleskopickými
tažená ocel, nerezová ocel nebo
platí vždy pro jeden pár při vzdálenosti
výsuvy s výsuvností 149 mm až 1524
výsuvů 450 mm.
mm. Na následujících vyobrazeních jsou
hliník.
• Kuličková pouzdra: za studena
• Pro široké zásuvky doporučujeme
tažená ocel, pozinkovaná,
teleskopické výsuvy s o něco větším
nerezová ocel nebo umělá
maximálním zatížením a s průměrem,
hmota.
V závislosti na Vašich potřebách si
znázorněny různé rozsahy výsuvnosti.
který odpovídá příčným sílám.
• Kuličková ložiska: chromová ocel,
• Maximální zatížení je závislé na délce
nerezová ocel nebo Delrin
teleskopického výsuvu. Přesné hodnoty
(umělá hmota).
k potřebnému produktu naleznete na
• Mazivo: Hi-Lo pro rozsah teplot
od -20° do +110° (při standardním
příslušné stránce.
jaké hodnotě opakovaného zatěžování
mazání).
(dynamický test) 80.000
pro lineární rozměry montážních
otvorů tolerance od ± 0,5 mm a od
± 0,1 mm v návaznosti na rozměr
je dosaženo
maximální nosnosti.
• Těžiště zatížení se nachází ve středu
výsuvné jednotky.
Výsuvnost 100% – přihrádka se otevře na
příslušnou délku teleskopického výsuvu
• Teleskopické výsuvy mají ve vysunuté
otvoru. Pro uvedenou výsuvnost
poloze součinitel bezpečnosti pro
platí tolerance od ± 3,0 mm.
statické zatížení 100%.
Vertikální montáž = 100%
z hodnot uvedených pro
maximální nosnost
asi 75% délky teleskopického výsuvu
• Pro každý typ výsuvů je uvedeno, při
používání není třeba dodatečné
• Pokud není uvedeno jinak, platí
Výsuvnost 75% – přihrádka se otevře na
• Pokud jsou teleskopické výsuvy
zatěžovány horizontálně (na plocho),
zmenší se nosnost na cca. 25% z
hodnot uvedených pro maximální
Výsuvnost 100%+ – přihrádka se otevře
nosnost. Ne všechny typy teleskopických
více než je délka teleskopického výsuvu
výsuvů jsou vhodné pro horizontální
25%
kg
montáž.
Horizontální montáž = 25%
z hodnot uvedených pro
maximální nosnost
Více informací naleznete v "Tabulce pro
výběr výsuvů".
• Pro dosažení uvedených hodnot, musí
být využito všech upevňovacích bodů.
Prostor pro montáž
Používejte prosím pouze doporučený
Pokud jsou teleskopické výsuvy stlačeny,
upevňovací materiál.
nepracují optimálně. Pro optimální
• Doporučujeme Vám vyzkoušet
funkci výsuvů musí skříň a zásuvka být
teleskopické výsuvy v zamýšlené
v rovnoběžné pozici. Prostor určený pro
aplikaci.
montáž by měl být vždy širší než samotné
• Při zvláštním použití, při kterém
teleskopické výsuvy. Pro správné rozměry
jsou teleskopické výsuvy vystaveny
montážního prostoru
extrémním pohybům nebo hrubému
Vám doporučujeme dbát
zacházení, mohou platit jiné hodnoty!
následujícího pravidla:
Prosím, kontaktujte nás, pokud by u Vás
Prostor potřebný pro montáž
měl tento případ nastat.
= šířka teleskopického
výsuvu + 0,2 až + 0,5 mm.
Prostor pro
montáž
8
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Zvláštní vlastnosti
Vyjímatelný vnitřní díl
Aretace v zasunuté poloze
Po odblokování lze vnitřní profil výsuvu vyjmout. Díky této vlastnosti
Mechanická aretace v zasunuté poloze.
je výsuv velmi praktický. Malé části mohou být rychle vyměněny
Tato vlastnost kombinuje funkci teleskopického výsuvu s
nebo opraveny. Tato funkce přináší velké úspory času při instalaci
uzávěrem.
teleskopického výsuvu.
Aretace ve vysunuté poloze
Mechanická aretace ve vysunuté poloze.
Tuto vlastnost kombinuje funkce teleskopického výsuvu s
uzávěrem. Ideální při provádění údržby. Aretace teleskopického
Odpor proti vysunutí
výsuvu zabraňuje neúmyslnému nebo samovolnému uzavření v
Aby se dal teleskopický výsuv otevřít, musí se překonat lehký
průběhu údržby.
odpor. Tato vlastnost zabezpečuje optimální uzavřenou polohu.
Samouzavírací
Odpor proti zasunutí
V průběhu uzavírání je teleskopický výsuv krátce před koncem
Aby se dal teleskopický výsuv zavřít, musí se překonat lehký
zcela vtažen, a to díky síle pružiny. I při otevírání se musí
odpor. Tato vlastnost slibuje stabilitu v otevřené poloze, a tím je
překonat lehký odpor. Tato vlastnost zaručuje uživatelský komfort
i především vhodný pro použití např. u výsuvů pro klávesnice a
a bezpečné uzavření.
pracovních plošin.
Tlakový uzávěr
Tlumeně samouzavírací
tlakovému uzávěr může být skříňka navržena tak, že není
Tato vlastnost zaručuje uživatelský komfort, bezpečné uzavření a
potřeba dalších přídavných úchytů či zámků.
zabraňuje otřesu obsahu zásuvky při prudkém uzavření.
K otevření přitlačte na čelní stranu zásuvky. Díky tomuto
V průběhu uzavírání je zásuvka krátce před koncem jemně vtažena.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
9
Kritéria pro výběr výsuvů
Samouzavírací
Aretace ve
vysunuté poloze
Aretace v
zasunuté poloze
Odpor proti
zasunutí
Odpor proti
vysunutí
Vyjímatelný
vnitřní díl
Šířka x výška
teleskopického
výsuvu (mm)
Cykly pod
dynamickou zátěží
Max. provozní
zátěž na pár (kg)
Výsuvnost (mm)
dvoucestné
Typ
teleskopického
výsuvu
Max. nosnost
na pár (kg)
10
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Nerezová ocel
Hliník
31
33
34
38
39
31
Úhelníky k
dispozici
Odolné proti
korozi
Možnost horizontální montáže
(na plocho)
Tlumené,
samouzavírací
Montáž bajonetem
Tlakový uzávěr. s extrémně velkou uzavírací silou
Tlakový uzávěr
30
29
28
21
22
23
24
25
26
27
20
28
Verze s extrémně velkou uzavírací silou
Úhelník součástí dodávky
Nerezová ocel
100% vysunutí
Jiné vlastnosti/
materiál
14
Strana
15
16
17
18
19
Tabulka pro výběr výsuvů
belasting
Maximale
Max.
nosnost
per paar
na
pár (kg)
(kg)
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Lineární
Lineair
>100
Výsuvnost
(mm)
(mm)
Uitschuiflengte
51-99
100%+
100%
75%
100%+
50.000 12,7x50,8
10.000 12,7x50,8
10.000 12,7x50,8
10.000 12,7x50,8
10.000 19,1x35,3
10.000 19,1x35,3
10.000 19,1x35,3
10.000 19,1x35,3
10.000 12,7x51,6
10.000 17,5x54,0
10.000 36,0x80,0
80.000 19,1x53,1
80.000 19,1x53,1
10.000 19,1x53,1
80.000 19,1x70,8
10.000 19,1x76,2
10.000 19,1x76,2
10.000 19,1x76,2
10.000 26,5x80,0
10.000 38,0x150
80.000 20,7x53,1
10.000 19,1x53,1
80.000
10.000
80.000
10.000
10.000 26,5x95,5
10.000 11,0x35,1
60
68
68
68
70
70
70
80
82
100
438
100
100
120
160
227
227
227
300
400
120
120
150
170
160
180
180
60
5517-50
3320-50
3301
3307
3308
0301
0305
DS0305
DS3031
3507
5417
DA4120
5321EC
5343
3607
7957
9301
DP9301
9308
DA4160
DA4140
DS5322
5321SC
0522
0115RS
DA0115RC
DS5321
120
66
80.000 17,5x53,4
55
2907WB
5321
65
2.000
55
2907
50.000 40,0x12,3
19,1x53,1
19,1x53,1
9,6x41,1
41
44
51
Nerezová
ocel, protoepasbaar
použití až do
Roestvaststaal,
tot300°C
300°C
87
86
79
Odolné
nárazuům a vibracím
odlehčovacím
čepům
Schok-proti
en trillingsbestendig
doordíky
toepassing
van bumpers
Hliník
Aluminium
78
77
76
75
74
73
67
68
64
63
Nerezová
ocel
Roestvaststaal
Hliník
Aluminium
Hliník
Aluminium
Včetně
úhelníku
a vodícího čepu
Inclusief
montagebeugels
met paspennen
Ovládání
aretace
z přední
strany aan de voorzijde
Bediening
van de
vergrendeling
Vhodný
provoor
širokébrede
zásuvky
Geschikt
lades
58
Bezpečnostní
aretace,
centrální
uzávěr
Kantelbeveiliging,
centrale
sluiting
56
57
Hliník
Aluminium
Vhodný
provoor
širokébrede
zásuvky
Geschikt
lades
53
52
50
Nerezová
ocel
Roestvaststaal
49
48
47
46
45
43
Montáž
bajonetem
Bajonet
(klik-in) montage
42
Montáž
bajonetem
Bajonet
(klik-in) montage
Incl. montagebeugels en bevestigingsmateriaal
Včetně
a upevňovacího materiálu pro 19" skříně
voorúhelníku
19” apparatenbehuizingen
40
10.000
55
Typ
Type telescoopteleskopického
geleider
výsuvu
9,6x41,1
80.000 19,1x35,3
belasting
Maximale
Max.
provozní
per paar
zátěž
na(kg)pár (kg)
Nerezová
ocel
Roestvaststaal
ŠBreedte
ířka x xvýška
hoogte
teleskopického
geleider (mm)
výsuvu (mm)
Cykly
cycli
Aantalpod
dynamickou
zátěží
dynamische test
65
Montagebeugels
Úhelníky
k
beschikbaar
dispozici
DS0330
Jiné vlastnosti/
materiál
Overige eigenschappen/materiaal
Strana
Pagina
100%
Kritéria
pro výběr výsuvů
Selectiecriteria
Tabulka pro výběr výsuvů
Odolné
proti
Corrosiebestendig
korozi
Možnost
horizonHorizontale/platte
tální
montáže
mogelijk
montage
(na plocho)
Gedempt
Tlumené,
zelfsluitend
samouzavírací
Geleider
Samouzavírací
is zelfsluitend
Vergrendeling
Aretace
vein
geopende stand
vysunuté
poloze
Vergrendeling
Aretace
v in
gesloten stand
zasunuté
poloze
Weerstand
Odpor
proti
tegen sluiten
zasunutí
Weerstand
Odpor
proti
tegen openen
vysunutí
Binnendeel
Vyjímatelný
uitneembaar
vnitřní
díl
11
Příklady použití
Teleskopické výsuvy zabudované do čtecího přístroje,
potřebují malý prostor pro zabudování a poskytují velkou
výsuvnost.
Teleskopické výsuvy typu 3832EC jsou nainstalovány do mobilní lékařské
skříňky. V průběhu uzavírání je zásuvka krátce před koncem jemně vtažena.
Tato funkce zaručuje uživatelský komfort, bezpečné uzavření a také zabraňuje
otřesu obsahu zásuvky při prudkém uzavření.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
12
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Teleskopické výsuvy
Kapitola 2 • Teleskopické výsuvy pro lehkou zátěž do 50 kg
2002
Nosnost na pár: do 35 kg
Dvojcestné teleskopické výsuvy
str. 14
3732
Nosnost na pár: do 40 kg
Výsuvnost: 100%
Odpor ve střední pozici.
Připevněná úložná patka.
2026
Nosnost na pár: do 50 kg
Dvojcestné teleskopické výsuvy
Odpor proti vysunutí.
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný.
str. 15
2601
Nosnost na pár: do 45 kg
Výsuvnost: 100%
Odpor proti zasunutí v obou směrech.
3630
Nosnost na pár: do 45 kg
Dvojcestné teleskopické výsuvy
str. 16
3832
21.6
Nosnost na pár: do 50 kg
Výsuvnost:100%
36.4
3832SC/HDSC
Nosnost na pár: do 50 kg
Výsuvnost: 100%
Minimální prostor pro zabudování v důsledku
velmi malé výšky teleskopického výsuvu.
DS2728
Nosnost na pár: do 20 kg
Výsuvnost: 75%
Nosnost na pár: do 35 kg
Výsuvnost: 75%
3832DO
9.5
Nosnost na pár: do 50 kg
Výsuvnost: 100%
26.5
Nosnost na pár: do 50 kg
Výsuvnost: 75%
str. 19
DH3832
Nosnost na pár: do 50 kg
Výsuvnost: 100%
Nosnost na pár: do 50 kg
Výsuvnost: 75%
str. 20
3832TR/HDTR
Nosnost na pár: do 45 kg
Výsuvnost: 100%
Nosnost na pár: do 50 kg
Výsuvnost: 75%
2431
Nosnost na pár: do 20 kg
Výsuvnost: 100%
str. 21
Nosnost na pár: do 36 kg
Výsuvnost: 100%
str. 30
str. 31
Úhelníky
str. 32
7400-50SC
str. 33
Úhelníky pro teleskopické výsuvy
typů 2109, 2132, 3732 a 3832
str. 22
Nosnost na pár: do 45 kg
Výsuvnost: 100%+
12.7
45.7
Montáž bajonetem (Klick-in), samouzavírací.
Odpor proti vysunutí.
str. 23
DA5321
Nosnost na pár: do 50 kg
Výsuvnost: 100%+
20.0
Minimální prostor pro zabudování v důsledku
velmi malé výšky teleskopického výsuvu.
3832EC-A
str. 29
Teleskopické výsuvy s tlakovým uzávěrem.
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný.
Odpor proti vysunutí a zasunutí.
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný.
0201
str. 28
Velmi odolné vůči korozi. Odpor proti vysunutí.
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný.
Odpor proti vysunutí.
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný.
2132DO
str. 27
Odpor proti vysunutí a zasunutí.
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný.
Výsuv pro klávesnice.
Odpor proti vysunutí a zasunutí.
2132
str. 26
Samouzavírací.
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný.
str. 18
Odpor proti vysunutí.
Teleskopické výsuvy z nerezové oceli.
2109
37.0
Odpor proti vysunutí.
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný.
str. 17
Nosnost na pár: do 16 kg
Výsuvnost: 75%
12.7
Odpor proti vysunutí.
Odpor ve střední pozici.
2421
str. 25
Samouzavírací, uzavírání je tlumeno.
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný.
Odpor proti vysunutí.
Teleskopické výsuvy z hliníku.
16.0
str. 24
str. 34
12.7
45.7
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
13
Teleskopické výsuvy
Dvojcestné teleskopické výsuvy 75%, nosnost 35 kg, typ 2002
•
•
•
•
•
Pro použití, kdy je potřeba zajistit přístup k posuvné jednotce z obou stran
Teleskopické výsuvy disponují odporem ve střední pozici
Velmi úzké teleskopické výsuvy (šířka jen 9,5 mm)
Připevněná úložná patka pro spodní montáž
Součástí dodávky je i upevňovací materiál
50.000
Dvojcestné teleskopické výsuvy:
75%
Nosnost na pár:
do 35 kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
SL
C
B
9.5
A
4.6 x 5.3
111.3
28.4
17.5
35.1
5.0
24.9
Objednací
číslo
Bestellnummer
pro
Paar
(pár)
190169
199284
190174
190170
190421
190173
190175
199380
190171
4.6 x 5.3
mm
SL
305
356
406
457
508
558
610
660
711
TR
221. 5
272. 3
297. 7
323. 1
373. 9
399. 3
424. 7
475. 5
500. 9
A
200. 2
225. 6
251. 0
276. 4
301. 8
327. 2
kg
B
136. 7
187. 5
238. 3
289. 1
339. 9
390. 7
441. 5
492. 3
543. 1
C
247. 7
298. 5
349. 3
400. 1
450. 9
501. 7
552. 5
603. 3
654. 1
D
153. 4
204. 2
255. 0
305. 8
356. 6
407. 4
458. 2
509. 0
559. 8
W
0.59
0.69
0.78
0.89
1.00
1.08
1.19
1.28
1.38
SL: Délka kolejnice
W:
Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
L:
Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
14
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
L
35
35
35
35
32
31
29
27
24
Teleskopické výsuvy
Dvojcestné teleskopické výsuvy 75%, nosnost 50 kg, typ 2026
• Pro použití, kdy je potřeba zajistit přístup k posuvné jednotce z obou stran
• Teleskopické výsuvy disponují oboustranným odporem proti zasunutí
• Velmi úzké teleskopické výsuvy (šířka jen 9,5 mm)
Dvojcestné teleskopické výsuvy:
75%
Nosnost na pár:
do 50 kg
50.000
25%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Maximální zatížení
při horizontální montáži
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per paar
190010
190015
190011
190025
199113
190020
190026
190019
190023
SL
300
350
400
450
500
550
600
650
700
TR
208.8
246.1
283.4
320.7
358.0
395.3
432.6
469.9
507.2
A
128
160
192
224
256
256
288
288
320
mm
B
160
192
224
256
288
288
320
320
352
C
224
256
320
352
416
480
512
576
608
D
256
288
352
384
448
512
544
608
640
W
0.56
0.65
0.74
0.84
0.94
1.03
1.13
1.21
1.32
kg
L
50
50
45
40
40
35
35
30
30
SL: Délka kolejnice
W:
Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
L:
Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
15
Teleskopické výsuvy
Dvojcestné teleskopické výsuvy 100%, nosnost 45 kg, typ 3630
• Dají se zcela vysunout na obě strany
• Teleskopické výsuvy disponují odporem ve střední pozici
• Pro použití, kdy je potřeba zajistit přístup k posuvné jednotce z obou stran
80.000
Dvojcestné teleskopické výsuvy:
100%
Nosnost na pár:
do 45 kg
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
Cykly pod dynamickou
zátěží
25%
kg
25%
kg
SL
S
21.6
36.4
Ø4.3
32.0
32.0
4.3x6.5
Ø4.3
32.0
11.0
32.0
A
A
B
TR
TR
mm
kg
Objednací číslo
(pár)
SL
S
TR
TRx2
A
B
W
L
190959
199317
190914
190966
400
500
600
700
378
478
578
678
432
532
632
732
864
1064
1264
1464
144
144
144
176
339
2.11
2.66
3.18
3.74
40
45
45
40
SL: Délka kolejnice
W:
Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
L:
Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
16
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 75%, nosnost 16 kg, typ 2421
• Potřebují minimální prostor pro zabudování v důsledku velmi malé výšky
teleskopického výsuvu (20 mm)
25%
kg
Výsuvnost:
75%
80.000
Nosnost na pár:
do 16 kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
Objednací číslo
(pár)
SL
TR
190283
190285
199338
190281
199346
199341
190284
200
250
300
350
400
450
500
132
182
220
257
294
331
381
mm
kg
A
B
C
D
E
F
G
H
W
L
205.0
230.0
160.0
210.0
260.0
310.0
360.0
145.0
195.0
245.0
295.0
345.0
395.0
445.0
160.0
210.0
260.0
310.0
360.0
410.0
460.0
190.0
225.0
150.0
190.0
225.0
265.0
300.0
337.0
145.0
195.0
245.0
295.0
345.0
395.0
445.0
160.0
210.0
260.0
310.0
360.0
410.0
460.0
0.23
0.28
0.34
0.39
0.45
0.51
0.56
13
15
16
16
15
13
11
SL: Délka kolejnice
W:
Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
L:
Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M3/3 mm s max. výškou hlavy 1.8 mm a s max. průměrem hlavy 5.6 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
17
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 75%, nosnost 20 kg, typ DS2728 (nerezová ocel)
• T
eleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
• Velmi úzké teleskopické výsuvy (šířka jen 9,5 mm)
25%
kg
Výsuvnost:
75%
Nosnost na pár:
do 20 kg
80.000
25%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
Nerezová ocel 304
25%
kg
25%
kg
SL
TR
D
C
B
A
26.0
32.0
Ø4.3
4.3x6.5
9.5
Ø10.0
26.5
Ø10.0
Ø4.3
4.3x6.5
23.5
32.0
70.0
A
B
C
D
Objednací číslo
(pár)
SL
TR±3
A
B
C
D
W
L
199262
199278
199324
199296
199266
199325
250
300
350
400
450
490
170
208
245
283
320
347
128
128
160
160
192
192
192
224
160
224
256
320
384
416
192
256
288
352
416
448
0.32
0.39
0.45
0.52
0.59
0.63
15
18
20
20
20
18
mm
kg
SL: Délka kolejnice
W:
Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
L:
Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
18
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 75%, nosnost 35 kg, typ 2109, výsuv pro klávesnice
• Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí a zasunutí
• Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
• Úhelník (lze přizpůsobit na výšku) je součástí dodávky
25%
kg
Výsuvnost:
75%
50.000
Nosnost na pár:
do 35 kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
TR
12.7
6.4
25.4
F
4.6 x 10.3
25.4
SL
36.8
38.1
95.3 Max.
55.4
62 Min.
1.9
58.7
35
Ø 3.6
Ø 4.4
4.1
E
12.7
544†
D
C
95.3 Max.
62 Min.
B
35
A
9
* 10.6
60.5
24.4
*
Ø 4.4
Objednací
číslo
Bestellnummer
Bestellnummer
(pár)
pro
Paar
pro
Paar
199183
199342
199196
199197
199428
199429
190313
190312
199430
4.7 x 7.9
4.4 x 9.5
*
11.2
†
2109-650 mm
mm
SL
300
350
400
450
500
550
600
650
700
TR
205
260
281
331
376
415
451
488
526
A
96
128
128
128
128
128
128
128
128
B
224
224
224
224
224
224
kg
C
320
320
320
288
D
416
416
E
242
292
342
392
442
492
542
592
642
F
215. 9
215. 9
215. 9
215. 9
292. 1
292. 1
292. 1
419. 1
419. 1
W
0.87
0.99
1.07
1.14
1.23
1.33
1.42
1.53
1.64
L
35
35
30
30
25
25
25
20
20
SL: Délka kolejnice
W:
Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
L:
Nosnost na pár
• K dostání je také volitelný úhelník (Klick-in). Nevhodný pro typ 2109 s délkou 300/350mm.
• Na požádání lze dodat i v černě pasivovaném provedení.
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Upevňovací materiál je součástí dodávky.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
19
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 75%, nosnost 50 kg, typ 2132
•
•
•
•
Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
Dodatečné podélné otvory pro vyrovnání tolerance
K dostání volitelné úhelníky (Klick-in) pro montáž ke spodní ploše, nevhodné pro délky kolejnic (SL)
250/300/350mm
25%
kg
10.000
80.000
Nosnost na pár:
do 50 kg
Výsuvnost:
75%
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál: Ocel, pozinkovaná
nebo černě pasivovaná
25%
kg
25%
kg
32.0
2132-550 mm
480
TR
SL
I
35.0
17.8
35
9.0
12.7
Ø4.4
4.4 x 9.5
10.6
4.7 x 7.9
60.5
A
H
9.0
Ø4.6
G
128.0
11.2 †
21.6
B
19.0
Ø4.6
4.6 x 9.5
Ø6.4
11.4
12.7
34.3
C
†
D
Žádný montážní otvor pro délku 250 mm
E
35.0
F
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per
paar
SL
190707
190700
190701
190702
190703
190704
190705
190706
190712
199208
SL: W: •
•
•
•
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
mm
TR
163
205
260
281
331
376
415
451
488
526
A
96
96
128
128
128
128
128
128
128
128
B
224
224
224
224
224
224
Délka kolejnice
Hmotnost páru v kg 2132
C
320
320
320
288
D
416
416
TR: L: kg
E
544
-
F
192
242
292
342
392
442
492
542
592
642
G
224
224
224
224
224
224
224
224
224
H
352
352
352
352
I
320
352
416
**
480
544
544
W
0.45
0.52
0.64
0.71
0.78
0.80
0.98
1.05
1.17
1.26
L 10.000 L 80.000
50
35
50
35
50
35
50
35
48
35
45
34
42
33
40
32
37
31
35
30
Vysunutí teleskopického výsuvu
Nosnost na pár při 10.000 a 80.000 cyklech pod dynamickou zátěží
mm
Na požádání lze dodat i v černě pasivovaném provedení.
A
C všech upevňovacích
Ebodů. F
TR
B být využito
D
Pro dosažení uvedených SL
hodnot maximálního
zatížení
musí
192
96 výškou-hlavy 2.5 mm
- a s max.
- hlavy 9.6
250
163 mm s max.
- průměrem
*2132-0025
Pro
montáž doporučujeme
šrouby M4/4
mm.
242
300montáž.
205
96
*2132-0030
Vhodné
pouze pro vertikální
G
H
224
mm. Uvedené hodnoty
Technické
224
- pouze orientační.
- změny vyhrazeny.
292
350 Všechny
260rozměry v128
- zatížení jsou
*2132-0035
342
224
400
281
128
*2132-0040
®
20 *2132-0045HEYMAN450
Manufacturing
• Tel +420 54321
392 • [email protected]
224
331GmbH 128
- +420 54321
224 4900 • Fax
- 3690 • www.heyman.cz
I
320
352
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 75%, nosnost 50 kg, typ 2132DO
•
•
•
•
eleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí a zasunutí
T
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
Dodatečné podélné otvory pro vyrovnání tolerance
K dostání volitelné úhelníky (Klick-in) pro montáž ke spodní ploše, nevhodné pro délky kolejnic
(SL) 250/300/350mm
25%
kg
10.000
80.000
Výsuvnost:
75%
Nosnost na pár:
do 50 kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
SL
kg 0
480.
25%
kg
TR
9.0
G
128.0
I
H
11.4 TYP .
21.6
12.7
12.7 TYP .
34. 3
32.0
2132DO
DZ2132-0025DO
DZ2132-0030DO
DZ2132-0035DO
DZ2132-0040DO
DZ2132-0045DO
DZ2132-0050DO
DZ2132-0055DO
35.0
DZ2132-0060DO
DZ2132-0065DO
DZ2132-0070DO
mm
4.4x9.5
A TYP .
TR
SL
.
Ø4.4 TYP. 96
2504.7x7.9 TYP163
96
205
300
128
260
350
60.5
128
28110.6
400
A
128
450 B 331
C
128
376
500
D
E
128
415
550
F
128
451
600
128
488
650
128
526
700
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per
paar
SL
199261
190960
199431
199432
199433
199434
190721
199435
199436
199437
*2132DO-550mm
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
B
224
9.0 TYP.
224
224
224
224
224
PAT. PEND.
C
320
320
320
288
D
416
416
4.4x9.5 TYP .
E
-Ø4.6 TYP.
11.2 †
†
544
-
Ø6.4
F TYP.
I 19.0
H Ø4.6
G
192
242
224
292
224
342
320
224
392
352
224
442
416mm
- délku 250
224 otvor pro
Žádný montážní
492
*
352
224
542
480
352
224
592
544
352
224
642
544
352
224
mm
TR
163
205
260
281
331
376
415
451
488
526
A
96
96
128
128
128
128
128
128
128
128
B
224
224
224
224
224
224
C
320
320
320
288
D
416
416
kg
E
544
-
F
192
242
292
342
392
442
492
542
592
642
G
224
224
224
224
224
224
224
224
224
H
352
352
352
352
I
320
352
416
*
480
544
544
W
0.45
0.52
0.64
0.71
0.78
0.88
0.98
1.05
1.16
1.27
L 10.000 L 80.000
50
35
50
35
50
35
50
35
48
35
45
34
42
33
40
32
37
31
35
30
SL: Délka kolejnice W: Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár při 10.000 a 80.000 cyklech pod dynamickou zátěží
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
21
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 75%, nosnost 50 kg, typ 0201
• Velmi úzké teleskopické výsuvy (šířka jen 9,5 mm)
• K dostání volitelné úhelníky pro montáž do 19" skříní
25%
kg
Nosnost na pár:
do 50 kg
Výsuvnost:
75%
10.000
25%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
TR
SL
15.9
G
F
E
D
111.1
9.5
25.4
4.6 x 5.3 TYP
.
12.7
35.3
101.6
A
4.6 x 5.3 TYP
.
B
25.4
C
SL - 3.0
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per
paar
190048
190049
190050
199204
190052
199054
199438
199323
199065
SL
305
356
406
457
508
559
610
660
711
TR
227
277
302
328
379
405
429
481
506
A
203.2
228.6
254.0
279.4
304.8
330.2
B
152.4
203.2
254.0
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
mm
C
254.0
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6
660.4
D
212.7
238.1
263.5
288.9
314.3
339.7
E
149.2
200.0
250.8
301.6
352.4
403.2
454.0
504.8
555.6
F
260.3
311.1
361.9
412.7
463.5
514.3
565.1
615.9
666.8
G
273.0
323.8
374.6
425.4
476.2
527.0
577.8
628.6
679.4
W
0.64
0.73
0.83
0.94
0.97
1.07
1.17
1.26
1.45
SL: Délka kolejnice
W:
Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
L:
Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
22
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
kg
L
50
50
45
45
40
40
35
30
30
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 20 kg, typ 2431
• Potřebují minimální prostor pro zabudování v důsledku velmi malé výšky teleskopického
výsuvu (20 mm)
25%
kg
80.000
Nosnost na pár:
do 20 kg
Výsuvnost:
100%
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
TR
SL
D
C
B
A
Ø3.2
3.2 x 4 TYP
.
20.0
Ø3.2
100.0
15.0
20.0
15.0
100.0
16.0
20.0
Ø3.2
Ø3.2
3.2 x 4 TYP
.
A
B
C
D
SL
mm
kg
Objednací číslo
(pár)
SL
TR
A
B
C
D
W
L
199255
190715
190716
190282
190341
199269
190964
200
250
300
350
400
450
500
231
280
329
379
428
477
526
205.0
230.0
160.0
210.0
260.0
310.0
360.0
145.0
195.0
245.0
295.0
345.0
395.0
445.0
160.0
210.0
260.0
310.0
360.0
410.0
460.0
0.43
0.55
0.67
0.79
0.90
1.02
1.15
17
19
20
20
18
16
13
SL: Délka kolejnice
W:
Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
L:
Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 1.8 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
23
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 36 kg, typ 3832EC-A
• Teleskopický výsuv je samouzavírácí, uzavírání je tlumeno.
Tlumené uzavírání působí posledních 45 mm před uzavřením.
• Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
25%
kg
50.000
Nosnost na pár:
do 36 kg
Výsuvnost:
100%
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál: Ocel, pozinkovaná
nebo černě pasivovaná
25%
kg
25%
kg
TR
C
SL
E
B
12.7
D
35.0
288.0 †
35.0
12.7 TYP.
A
17.7
180.8 †††
11.4 TYP.
128.0 ††
9.0
128.0 ††
1.6
60.5
45.7
9.0
Ø4.4 TYP
.
4.4 x 9.5 TYP
.
Ø4.6 (x4)
Ø6.4 TYP
.
21.6
15.9
34.3
Ø4.6
†
190075
††
Žádný montážní otvor pro délku 350 mm
††† Žádný montážní otvor pro délky 450 mm a 600 mm
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per
paar
mm
190280
190442
199270
199267
199301
190074
190076
190075
SL: Délka kolejnice
W:
Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
L:
Nosnost na pár
• Na požádání lze dodat i v černě pasivovaném provedení.
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
•Šířka zásuvky by neměla být větší než délka teleskopického výsuvu
•Pro optimální funkci uzavíracího mechanismu je zapotřebí použít 2 výsuvy (1 pár) stejného typu.
• Provozní teplota 10° C až 40° C.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
24
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
kg
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 40 kg, typ 3732
•
•
•
•
Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
Dodatečné podélné otvory pro vyrovnání tolerance
K dostání volitelné úhelníky (Klick-in) pro montáž ke spodní ploše,
nevhodné pro délku kolejnice (SL) 300mm
25%
kg
80.000
Nosnost na pár:
do 40 kg
Výsuvnost:
100%
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
32.0
3732-550 mm
480.0
TR
12.7
35.0
SL
D
C
35.0
G
B
37.0
F
A
E
128.0 †
9.0
Ø4.4 TYP
.
60.3
9.0 TYP.
4.4 x 6.9 TYP
.
128.0
9.5
12.7
Ø4.6 TYP
.
11.4 TYP.
Ø6.4 TYP
.
21.6
12.7 TYP.
4.6 x 9.5 TYP
.
34.3
†
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per
paar
3732-300 mm = 96 mm
mm
kg
190028
190021
190014
190031
199243
190030
199239
199310
SL: Délka kolejnice
W:
Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
L:
Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy ø9.6 mm.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
25
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 45 kg, typ 2601
• Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
• Potřebují minimální prostor pro zabudování v důsledku velmi malé výšky
teleskopického výsuvu (26.3 mm)
25%
kg
80.000
Nosnost na pár:
do 45 kg
Výsuvnost:
100%
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
26.3
12.7
†
Žádný montážní otvor pro délku 300 mm
†† Pouze pro délku 400 mm
††† Žádný montážní otvor pro délku 400 mm
†††† Žádný montážní otvor pro délku 150 mm
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per
paar
190163
190155
190156
190508
190151
190152
190153
190154
190158
SL
150
200
250
300
350
400
450
500
550
TR
147.5
209
259
308
357
406
456
505
554
A
78
128
128
128
128
128
128
128
128
mm
B
224
224
224
224
224
224
C
320
352
352
352
D
416
448
E
489
W
0.32
0.44
0.55
0.67
0.78
0.89
1.01
1.11
1.23
SL: Délka kolejnice
W:
Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
L:
Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2 mm a s max. průměrem hlavy 7.8 mm.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
26
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
kg
L
12
16
25
32
35
45
45
35
30
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 50 kg, typ 3832
•
•
•
•
Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
Vnitřní díl je vyjímatelný
Dodatečné podélné otvory pro vyrovnání tolerance
K dostání volitelné úhelníky (Klick-in) pro montáž ke spodní ploše,
nevhodné pro délky kolejnic (SL)150/200/250/300mm
25%
kg
10.000
80.000
Nosnost na pár:
do 50 kg
Výsuvnost:
100%
Cykly pod dynamickou
zátěží
TR
25%
kg
Materiál: Ocel, pozinkovaná,
černě pasivovaná nebo
bíle práškovaná
25%
kg
SL
H
12.7
F
35.0
Ø4.4
19.0§§
Ø6.4
128.0§
9.0
4.4 x 9.5
4.7 x 7.9
17.8
12.7
G
10.6
45.7
9.0
60.5
11.2 ‡
128.0 †
21.6
34.3
11.4
Ø4.6 (4x)
4.6 x 9.5
A
32
B
3832-550 mm
C
D
35.0
480
E
† Rozměr je 96 mm pro délky 150, 250 a 300 mm
‡ Žádný montážní otvor pro délky 150, 200 a 250 mm
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per
paar
§ Rozměr je 77,2 mm pro délku150 mm
§§ Žádný montážní otvor pro délky 150 a 200 mm
mm
kg
190441
190440
199031
199011
190450
190451
190452
190453
190454
190455
190456
190157
SL: Délka kolejnice
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
• Na požádání lze dodat i v černě pasivovaném nebo bíle
práškovaném provedení. Maximální zatížení pro bíle práškované
provedení je 45 kg.
•Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být
využito všech upevňovacích bodů.
W: Hmotnost páru v kg
L: Nosnost na pár při 10.000 a 80.000 cyklech pod dynamickou zátěží
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4 mm s max. výškou hlavy
2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
27
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 50 kg, typ 3832SC/HDSC
•
•
•
•
Teleskopický výsuv je samouzavírací. Při uzavírání zásuvky dochází ke vtažení zásuvky dovnitř
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
Dodatečné podélné otvory pro vyrovnání tolerance
K dostání volitelné úhelníky (Klick-in) pro montáž ke spodní ploše,
nevhodné pro délku kolejnice (SL) 300mm
25%
kg
10.000
80.000
Výsuvnost:
100%
Nosnost na pár:
do 50 kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
25%
kg
Materiál: Ocel, pozinkovaná,
černě pasivovaná nebo
bíle práškovaná
25%
kg
12.7
45.7
† Žádný montážní otvor pro délku 300 mm
‡ Žádný montážní otvor pro délky 400 a 500 mm
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per
paar
mm
kg
199034
190958
190159
199091
199030
199351
190465
199439
199035
190443
199053
199256
190458
199440
199220
190475
Sluitkracht
(kg)
1.4 - 2.7
2.7 - 4.1
1.4 - 2.7
2.7 - 4.1
1.4 - 2.7
2.7 - 4.1
1.4 - 2.7
2.7 - 4.1
1.4 - 2.7
2.7 - 4.1
1.4 - 2.7
2.7 - 4.1
1.4 - 2.7
2.7 - 4.1
1.4 - 2.7
2.7 - 4.1
SL: Délka kolejnice
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
•Na požádání lze dodat i v černě pasivovaném nebo bíle
práškovaném provedení.
•Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být
využito všech upevňovacích bodů.
W: Hmotnost páru v kg
L: Nosnost na pár při 10.000 a 80.000 cyklech pod dynamickou zátěží
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4 mm s max. výškou hlavy
2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
•Maximální zatížení pro bíle práškované provedení je 45 kg.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
28
Uzavírací síla
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 50 kg, typ 3832DO
•
•
•
•
Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí a zasunutí
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
Dodatečné podélné otvory pro vyrovnání tolerance
K dostání volitelné úhelníky (Klick-in) pro montáž ke spodní ploše,
nevhodné pro délky kolejnic (SL) 250/300mm
25%
kg
10.000
80.000
Výsuvnost:
100%
Nosnost na pár:
do 50 kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
25%
kg
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
mm
12.7
45.7
† Rozměr je 96 mm pro délku 300 mm
†† Žádný montážní otvor pro délku 300 mm
Objednací
číslo
Bestellnummer
(pár)
pro
Paar
mm
kg
199367
199107
190053
190461
199063
190459
199124
190457
190080
199080
SL: Délka kolejnice
W:
Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
L:
Nosnost na pár při 10.000 a 80.000 cyklech pod dynamickou zátěží
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
29
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 50 kg, typ DH3832 (odolné vůči korozi)
• Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
• Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
• Teleskopické výsuvy jsou ošetřeny speciálním ochranným prostředkem a tím
jsou velmi odolné vůči korozi (8 x vyšší odolnost ve srovnání s provedením
ve světlém pozinku)
• Kuličky a kuličkové ložisko jsou z nerezové oceli
25%
kg
10.000
80.000
Nosnost na pár:
do 50 kg
Výsuvnost:
100%
Cykly pod dynamickou
zátěží
25%
kg
Materiál: Ocel, pozinkovaná,
obvzlášť odolná proti
korozi
25%
kg
TR
SL
H
12.7
F
35.0
Ø4.4
128.0§
9.0
4.4 x 9.5
4.7 x 7.9
17.8
12.7
G
10.6
19.0§§
Ø6.4
12.7
45.7
9.0
60.5
11.2 ‡
128.0 †
21.6
34.3
11.4
Ø4.6 (4x)
4.6 x 9.5
A
32
B
3832-550mm
C
D
35.0
480
E
† Rozměr je 96 mm pro délky 150, 250 a 300 mm
‡ Žádný montážní otvor pro délky 150, 200 a 250 mm
§ R
ozměr je 77,2 mm pro délku 150 mm
§§ Žádný montážní otvor pro délky 150 a 200 mm
3.2 mm
Objednací
číslo
Bestellnummer
(pár)
pro Paar
mm
kg
190005
190027
190024
190006
199172
190007
199076
199173
199174
190033
199176
199177
SL: Délka kolejnice TR:
Vysunutí teleskopického výsuvu W:
Hmotnost páru v kg
L: Zatížení na pár při 10.000 a 80.000 cyklech pod dynamickou zátěží
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
30
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 45 kg, typ 3832TR/HDTR (tlakový uzávěr)
• T
eleskopický výsuv je vybaven tlakovým uzávěrem. Pro otevření nebo uzavření stačí na zásuvku jen přitlačit
• Disponuje aretací v zasunuté poloze. Vnitřní díl je vyjímatelný
• Aplikace mohou být navrženy bez úchytů nebo jiné doplňující techniky
25%
kg
80.000
Nosnost na pár:
do 45 kg
Výsuvnost:
100%
Cykly pod dynamickou
zátěží
25%
kg
Materiál: Ocel, pozinkovaná,
černě pasivovaná nebo
bíle práškovaná
25%
2
kg
TR
TR
35
SL
D
C
35
B
A
9
128 †
17.8
12.7
11.4
128
10.6
45.7
9
224 †
31
60.5
12.7
12.7 ††
F
E
4.7 x 7.9
Ø4.4
21.6
Ø4.4 x 9.5
34.3
* 3
832TR-300mm nemá žádný montážní otvor pro délku 300 mm
Objednací
číslo
Bestellnummer
(pár)
pro
Paar
Ø4.6 (4x)
Ø4.6 x 9.5
Ø6.4
† † Žádný montážní otvor pro délky 400, 500 a 600 mm
mm
kg
Tlaková
síla
Drukkracht
(N)
50
80
50
80
50
80
50
80
50
80
50
80
50
80
50
80
50
80
199125
199292
190474
190961
199244
199245
190719
199447
199372
199279
190718
199293
190713
199451
190079
190206
199393
199454
SL: Délka kolejnice
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
W: Hmotnost páru v kg
L: Nosnost na pár
• Po přitlačení se zásuvka otevře 50 mm – 125 mm.
• Šířka zásuvky by neměla být větší než délka teleskopického výsuvu
• Na požádání také černě pasivované nebo bíle práškované.
•Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být
využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4 s max. výškou hlavy 2.5 mm
a max. průměrem hlavy 9.6 mm.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
31
Úhelníky
Pro typ 2109, 2132, 3732 a 3832
• Úhelníky (Klick-in) pro montáž ke spodní ploše, vhodné pro teleskopické
výsuvy typů 2109, 2132, 3732 und 3832
• Úhelníky jsou k dostání z oceli, světle pozinkované, černě pasivované
nebo bíle práškované
B
1.0 (2x)
55.1
E
7.8
26.9(2X) 14.7
35.7
6.4
23.5
101.6
4.6 x 6.4 (6x)
D
25.4
C
6.4 x 22.3
2132
2132
ObjednaBestelcí číslo Geleiders
nummer
199051
190305
199046
190306
190304
3832
3832
mm
Teleskopické výsuvy
3732/3832-350mm
3732/3832-400mm 2132-400mm 2109-400mm
3732/3832-450mm 2132-450/600/650/700mm
2109-450/600/650/700mm
3732/3832-500mm 2132-500mm 2109-500mm
3732/3832-550/600/650/700mm
2132-550mm 2109-550mm
kg
A
346.7
396.7
446.8
B
236.5
286.6
336.6
C
300.0
350.0
400.0
D
150.0
175.0
200.0
E
114.4
139.4
164.4
W
0.32
0.36
0.41
496.8
546.8
386.6
436.6
450.0
500.0
225.0
250.0
189.4
214.4
0.46
0.51
W: Hmotnost páru v kg
• Na požádání lze dodat i v černě pasivovaném nebo bíle práškovaném provedení.
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm.
• Nevhodné pro 3832TR/HDTR/EC
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
32
10.0
10.0
Ø5.5
A
1.22
+/- 0.051
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 45 kg, typ 7400-50SC
• Teleskopické výsuvy s délkou od 500 do 700 mm jsou samouzavírací
• Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
• Montáž bajonetem (Klick-in) ke kovovým skříním
25%
kg
Výsuvnost:
100% +
80.000
Nosnost na pár:
do 45 kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
A+
1±
0.2
5m
m
B
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per
paar
199151
190160
190161
190288
199238
199455
190003
199456
190162
mm
SL
300
350
400
450
500
550
600
650
700
TR
314
364
414
464
512.5
562.5
612.5
662.5
712.5
±
-1
m
5m
0.2
kg
A
200
250
300
350
325
375
425
475
525
B
200
250
300
350
325
375
425
475
525
W
1.01
1.18
1.36
1.53
1.59
1.85
1.93
2.20
2.29
L
40
41
42
45
45
43
41
39
38
SL: Délka kolejnice
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
W: Hmotnost páru v kg L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Montáž bajonetem (Klick-in) ke kovovým skříním a stěnám rámů o síle 1,0 až 1,2 mm.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
33
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 50 kg, typ DA5321 (hliník)
• Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
• Kuličky a kuličkové ložiska jsou z nerezové oceli
25%
kg
40.000
Nosnost na pár:
do 50 kg
Výsuvnost:
100% +
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Hliník
25%
kg
25%
kg
Objednací
číslo
Bestellnummer
(pár)
pro
Paar
199311
190769
190767
190770
199304
199313
199459
199460
190768
199297
mm
SL
300
350
400
450
500
550
600
650
700
790
TR
323. 5
373. 5
423. 5
473. 5
523. 5
573. 5
623. 5
673. 5
723. 5
803. 5
A
160
160
192
192
256
256
288
352
B
192
192
224
224
288
288
320
384
kg
C
192
224
288
320
384
416
480
544
576
672
D
224
256
320
352
416
448
512
576
608
704
E
128
128
160
160
192
192
256
320
F
160
160
192
192
256
256
288
352
W
0.72
0.86
0.98
1.11
1.24
1.37
1.50
1.62
1.76
2.00
SL: Délka kolejnice
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
W: Hmotnost páru v kg L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M5 se zápustnou hlavou nebo šrouby 6 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
34
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
L
40
43
45
48
50
50
50
50
50
40
Poznámky
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
35
Příklady použití
V této zásuvce profesionálního kuchyňského vybavení jsou nainstalovány
teleskopické výsuvy typu DS3031. Teleskopické výsuvy jsou vyrobeny z
nerezové oceli 304. Mazivo je odolné vysokým teplotám a vhodné pro použití v
potravinářském průmyslu. Zde je důležitá teplotní odolnost až do 300°C, protože
hodně jídel musí být udržovaných teplé, a to i při vysokých teplotách.
Teleskopické výsuvy typu 5517-50 se dají nainstalovat velmi rychle a jednoduše (bez
šroubování) pomocí bajonetů a tím nabízí rychle vyjmutí v případě provádění servisu
a údržby.
36
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Teleskopické výsuvy
Kapitola 3 • Teleskopické výsuvy pro střední zátěž do 100 kg
str. 38
Nosnost na pár: do 65 kg
Výsuvnost: 75%
3307
Nosnost na pár: do 68 kg
Výsuvnost: 100%+
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný.
Aretace ve vysunuté poloze.
DS2028
str. 39
Nosnost na pár: do 65 kg
Výsuvnost: 75%
DS0330
Nosnost na pár: do 65 kg
Výsuvnost: 100%
Aretace ve vysunuté poloze.
9.5
Nosnost na pár: do 55 kg
Výsuvnost: 100%+
str. 40
0301
str. 48
str. 41
0305
str. 49
Nosnost na pár: do 70 kg
Výsuvnost: 100%+
Nosnost na pár: do 70 kg
Výsuvnost: 100%+
Aretace ve vysunuté poloze.
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný.
2907WB
Nosnost na pár: do 55 kg
Výsuvnost: 100%+
Aretace ve vysunuté poloze. Vnitřní díl je
vyjímatelný. Skrytá montáž.
str. 42
DS0305
Nosnost na pár: do 70 kg
Výsuvnost: 100%+
Aretace ve vysunuté poloze.
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný.
5517-50
Nosnost na pár: do 55 kg
Výsuvnost: 100%+
str. 43
DS3031
Nosnost na pár: do 80 kg
Výsuvnost: 100%
str. 44
Odpor proti vysunutí.
Montáž bajonetem (Klick-in) ke kovovým skříním.
3301
Nosnost na pár: do 68 kg
Výsuvnost: 100%+
Odpor proti vysunutí.
str. 45
12.7
1.0
3507
Nosnost na pár: do 82 kg
Výsuvnost: 100%+
19.1
str. 51
K použití až do 300°C.
Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.
50.8
Nosnost na pár: do 60 kg
Výsuvnost: 100%+
str. 50
Aretace ve vysunuté poloze.
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný.
Odpor proti vysunutí.
Montáž bajonetem (Klick-in) ke kovovým skříním.
3320-50
str. 47
Aretace ve vysunuté a zasunuté poloze.
Teleskopické výsuvy z nerezové oceli.
Odpor proti vysunutí.
2907
3308
Nosnost na pár: do 68 kg
Výsuvnost: 100%+
35.4
Teleskopické výsuvy z nerezové oceli.
Odpor proti vysunutí.
str. 46
35.3
0204
19.1
35.3
str. 52
Aretace ve vysunuté poloze.
Velmi snadná demontáž.
5417
Nosnost na pár: do 100 kg
Výsuvnost: 100%+
str. 53
Odpor proti vysunutí.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
37
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 75%, nosnost 65 kg, typ 0204
•
•
•
•
Teleskopické výsuvy disponují aretací ve vysunuté poloze
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
Velmi úzké teleskopické výsuvy (šířka jen 9,5 mm)
K dostání volitelné úhelníky a držáky kabelů pro montáž do skříní 19"
25%
kg
Nosnost na pár:
do 65 kg
Výsuvnost:
75%
10.000
25%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
TR
SL
G
F
28.6
E
9.5
15.9
D
98.4
4.6 x 5.3 TYP
.
12.7
35.3
64.0
101.6
A
B
25.4
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per
paar
199461
199037
190100
190101
190102
190103
190104
199462
199463
4.6 x 5.3 TYP
.
C
SL -4
mm
SL
305
356
406
457
508
559
610
660
711
TR
201.5
252.5
303.0
329.0
379.5
405.0
430.5
481.5
506.5
A
203.2
228.6
254.0
279.4
304.8
330.2
B
215.9
266.7
317.5
342.9
393.7
419.1
444.5
495.3
520.7
C
254.0
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6
660.4
kg
D
200.0
225.4
250.8
276.2
301.6
327.0
E
136.5
187.3
238.1
288.9
339.7
390.5
441.3
492.1
542.9
F
247.6
298.4
349.2
400.0
450.8
501.6
552.4
603.2
654.0
G
260.3
311.1
361.9
412.7
463.5
514.3
565.1
615.9
666.7
W
0.63
0.73
0.84
0.93
1.04
1.14
1.26
1.35
1.48
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
38
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
L
65
65
60
55
50
40
35
30
30
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 75%, nosnost 65 kg, typ DS2028 (nerezová ocel)
• Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
• Velmi úzké teleskopické výsuvy (šířka jen 9,5 mm)
25%
kg
10.000
25%
kg
80.000
Výsuvnost:
75%
Nosnost na pár:
do 65 kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
Nerezová ocel 304
25%
kg
25%
kg
SL
TR
D
C
B
A
9.5
26.0
32.0
Ø4.3
Ø10.0
4.3 x 6.5
35.34
Ø4.3
Ø10.0
70.0
4.3 x 6.5
23.5
32.0
A
B
C
D
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per
paar
mm
kg
190008
190371
190009
199077
199191
199192
190016
199464
199194
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár při 10.000 a 80.000 cyklech pod dynamickou zátěží
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
39
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 65 kg, typ DS0330 (nerezová ocel)
• Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
25%
kg
Výsuvnost:
100%
Nosnost na pár:
do 65 kg
80.000
25%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
nerezová ocel 304
25%
kg
25%
kg
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per
paar
mm
kg
W
1.08
1.29
1.48
1.66
1.86
2.07
2.26
2.67
190318
199190
190200
190201
190202
190203
190516
199228
L10.000 L80.000
65
50
70
55
75
60
80
65
75
57
70
50
65
45
55
30
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár při 10.000 a 80.000 cyklech pod dynamickou zátěží
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
40
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 55 kg, typ
2907
0000
•
•
•
•
Teleskopické výsuvy disponují aretací ve vysunuté poloze
Vnitřní díl teleskopických výsuvů je vyjímatelný
Velmi úzké teleskopické výsuvy (šířka jen 9,5 mm)
K dostání volitelné úhelníky a držáky kabelů pro montáž do skříní 19"
25%
kg
Výsuvnost:
100% +
10.000
Nosnost na pár:
do 55 kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
Objednací
číslo
Bestellnummer
(pár)
pro
Paar
190772
190272
190771
199211
199212
190912
190969
190164
199354
199117
mm
SL
305
356
406
457
508
559
610
660
711
762
TR
356
406
457
508
559
610
660
711
762
813
A
162. 6
254. 0
140. 3
191. 1
-
B
172. 1
273. 7
232. 4
283. 2
241. 9
C
164. 8
203. 2
213. 0
269. 1
304. 8
319. 9
kg
D
314. 3
356. 2
407. 0
416. 6
467. 4
518. 2
E
457. 8
508. 6
559. 4
610. 2
F
235. 0
285. 8
336. 5
387. 3
438. 1
488. 9
539. 7
590. 5
641. 4
692. 1
W
0.84
1.00
1.13
1.27
1.42
1.55
1.71
1.87
2.00
2.16
L
30
35
45
50
55
55
50
50
50
50
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
41
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 55 kg, typ 2907WB
• Teleskopické výsuvy pro serverové skříně. Vhodné pro vestavbu do výše
od 1U do 4U.
• Teleskopické výsuvy disponují aretací ve vysunuté poloze
• Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
• Velmi úzké teleskopické výsuvy (šířka jen 9,5 mm)
• Úhelníky a upevňovací materiál pro montáž do 19" skříní jsou součástí dodávky
25%
kg
2.000
Nosnost na pár:
do 55 kg
Výsuvnost:
100% +
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
0 - 12. 7
+101. 6
9.6
0 - 38.1
+228.6
41.1
TR
50.8
8.1
H
Ø4.3
64
92.1
160
184.2
A
50. 8
25. 4
SL
8.99
B
C
D
Ø6.4
Ø9.6
E
F
35
G
CL
190.5
10.2
H
K
342.9
J
7.6
12.7-15.9
J
K
44.2
K
J
44.2
15.9
15.9
9.1
9.1
16.3
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per
paar
199115
199466
199123
mm
SL
584
635
686
CL
558
608
659
TR
610
660
711
A
256
B
276.2
C
368.3
368.3
-
kg
D
416
416
416
E
460.4
460.4
460.4
F
512
512
G
552.5
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu CL:
Délka vnitřního dílu
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Hodnota maximální nosnosti vychází z 2000 cyklů pod dynamickou zátěží při šířce výsuvné jednotky 406 mm.
• Součástí standardní dodávky jsou následující díly jako set:
- 1 pár teleskopických výsuvů, 2 přední úhelníky, 2 zadní úhelníky, 8 šroubů s rýhovanou hlavou a kontra matice.
- Pro montáž jsou doporučeny šrouby M4.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
42
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
W
2.30
2.50
2.68
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 55 kg, typ 5517-50
• Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
• Montáž bajonetem (Klick-in) ke kovovým skříním
25%
kg
Výsuvnost:
100% +
80.000
Nosnost na pár:
do 55 kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
25%
kg
25%
kg
A+
1±
0.2
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
5m
m
B
±
-1
m
5m
0.2
3.5 mm Ø
4.5 mm
Objednací
číslo
Bestelnummer
per
paar
(pár)
190263
190013
190264
190029
199093
190262
199268
mm
SL
350
400
450
500
550
600
700
TR
374
424
473
522
571
620
731
5 mmCL
kg
A
250
300
350
400
450
500
600
B
250
300
350
400
450
500
600
W
1.79
2.07
2.33
2.61
2.89
3.16
3.69
L
51
53
55
55
55
53
50
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Montáž bajonetem (Klick-in) ke kovovým skříním a stěnám rámů o síle 0,8 až 1,2 mm.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
43
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 60 kg, typ 3320-50
• Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
• Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
• Montáž bajonetem (Klick-in) ke kovovým skříním
25%
kg
50.000
Nosnost na pár:
do 60 kg
Výsuvnost:
100% +
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
TR
12.7
SL
50.0
50.0
1.0
10.0
12.7
50.8
4.5
B
A+
C†
L
1±
0.2
A
0.8
13
m
13 m
mm
m
2m
- 1.
mm
3.5 mm
5
5m
m
53
mm
4.5
53
Objednací
číslo
Bestellnummer
(pár)
pro
Paar
190034
199361
199368
199468
199374
190720
199469
199470
199471
mm
†
CL
Ø
B
±
-1
m
5m
0.2
3.5 mm Ø
mm
4.5 mm
5 mm CL
mm
SL
300
350
400
450
500
550
600
650
700
TR
325
374
424
473
522
571
620
670
731
kg
A
200
250
300
350
400
450
500
550
600
B
200
250
300
350
400
450
500
550
600
W
1.23
1.45
1.66
1.87
2.07
2.29
2.52
2.72
2.93
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Montáž bajonetem (Klick-in) ke kovovým skříním a stěnám rámů o síle 0,8 až 1,2 mm.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
44
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
L
55
57
58
59
60
60
59
57
55
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 68 kg, typ 3301
• Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
• K dostání volitelné úhelníky a držáky kabelů pro montáž do skříní 19"
25%
kg
Nosnost na pár:
do 68 kg
Výsuvnost:
100% +
10.000
25%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
6.1
TR
SL -6.1
E
D
B
SL
E
D
C
F
B
A
9.9
A
123.8
12.7
50.8
27.9
4.6 X 5.3
4.6 X 5.3
50.8
16
12.7
Objednací
číslo
Bestelnummer
per
paar
(pár)
190708
199181
190710
190714
190303
190711
190717
190962
199150
123.8
mm
SL
305
356
406
457
508
559
610
660
711
TR
330
381
432
483
533
584
635
686
737
A
212.8
238.2
263.6
289.0
314.4
339.8
B
162.1
212.8
263.6
314.4
365.2
416.0
466.8
517.6
568.4
C
222.2
273.0
323.8
374.6
425.4
476.2
527.0
577.8
628.6
kg
D
235.0
285.7
336.5
387.3
438.1
488.9
539.7
590.5
641.3
E
260.3
311.1
361.9
412.7
463.5
514.3
565.1
615.9
666.7
F
209.5
260.3
311.1
361.9
412.7
463.5
514.3
565.1
615.9
W
1.27
1.51
1.73
1.92
2.14
2.37
2.53
2.77
3.01
L
68
67
67
66
66
64
61
58
55
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Upevňovací materiál je součástí dodávky.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
45
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 68 kg, typ 3307
• Teleskopické výsuvy disponují aretací ve vysunuté poloze
• Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
• K dostání volitelné úhelníky a držáky kabelů pro montáž do skříní 19"
25%
kg
Nosnost na pár:
do 68 kg
Výsuvnost:
100% +
10.000
25%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
6.1
TR
SL
E
C
F
B
A
123.8
16.0
Ø4.6 x 5.3 TYP
.
12.7
50.8
50.8
A
27.9
B
†
Ø4.6x5.3 TYP
C
9.9
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per
paar
190355
190356
199184
190351
190352
190353
199472
199186
190357
123.8
D
E
SL -6.1
12.7
† Žádný montážní otvor pro délku 305 mm
mm
SL
305
356
406
457
508
559
610
660
711
TR
330
381
432
483
533
584
635
686
737
A
177.8
203.2
228.6
254.0
279.4
304.8
B
314.4
365.2
416.0
466.8
517.6
568.4
C
234.9
285.7
336.5
387.3
438.1
488.9
539.7
590.5
641.3
kg
D
247.6
298.4
349.2
400.0
450.8
501.6
552.4
603.2
654.0
E
260.3
311.1
361.9
412.7
463.5
514.3
565.1
615.9
666.7
F
209.5
260.3
311.1
361.9
412.7
463.5
514.3
565.1
615.9
W
1.32
1.51
1.73
1.94
2.16
2.39
2.60
2.81
3.04
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Upevňovací materiál je součástí dodávky.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
46
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
L
68
67
67
66
66
64
61
58
55
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 68 kg, typ 3308
• Teleskopické výsuvy disponují aretací ve vysunuté a zasunuté poloze
• Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
• K dostání volitelné úhelníky a držáky kabelů pro montáž do skříní 19"
25%
kg
Nosnost na pár:
do 68 kg
Výsuvnost:
100% +
10.000
25%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
TR
SL
J
I
H
G
16.0
F
88.9
50.8
123.8
12.7
25.4
22.9
12.7
9.6
Ø4.6 x 5.3 TYP
.
A
12.7
C
D
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per paar
SL
190709
199075
199067
199061
199086
190310
199052
199322
190286
305
356
406
457
508
559
610
660
711
TR
330
381
432
483
533
584
635
686
737
A
143.0
168.4
193.8
219.2
244.6
270.0
B
279.4
330.2
381.0
431.8
482.6
533.4
Ø4.6 x 5.3 TYP
.
50.8
E
50.8
†
27.9
B
C
200.1
250.9
301.7
352.5
403.3
454.1
504.9
555.7
606.5
† Žádný montážní otvor pro délku 305 mm
mm
D
212.8
263.6
314.4
365.2
416.0
466.8
517.6
568.4
619.2
E
225.5
276.3
327.1
377.9
428.7
479.5
530.3
581.1
631.9
kg
F
177.8
203.2
228.6
254.0
279.4
304.8
G
314.4
365.2
416.0
466.8
517.6
568.4
H
209.5
260.3
311.1
361.9
412.7
463.5
514.3
565.1
615.9
I
234.9
285.7
336.5
387.3
438.1
488.9
539.7
590.5
641.3
J
260.3
311.1
361.9
412.7
463.5
514.3
565.1
615.9
666.7
W
1.32
1.54
1.75
1.96
2.19
2.37
2.63
2.86
3.05
L
68
67
67
66
66
64
61
58
55
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Teleskopické výsuvy jsou dodávány jako pár (jedno levé a jedno pravé provedení). Ovládání aretace probíhá ve stejném směru.
• Upevňovací materiál je součástí dodávky.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
47
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 70 kg, typ 0301
• Potřebuje minimální prostor pro zabudování v důsledku velmi malé výšky
teleskopického výsuvu (35,3 mm)
• K dostání volitelné úhelníky a držáky kabelů pro montáž do skříní 19"
25%
kg
Výsuvnost:
100% +
Nosnost na pár:
do 70 kg
10.000
25%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
SL
TR
D
15.9
C
B
A
111.1
25.4
4.6 x 5.3 TYP.
12.7
35.3
4.6 x 5.3 TYP.
12.7
25.4
19.1
111.1
A
B
C
D
SL
Objednací
číslo
Bestellnummer
pro
Paar
(pár)
190953
199044
199026
199064
190370
199062
190957
199207
190956
15.9
mm
SL
305
356
406
457
508
559
610
660
711
TR
327
378
429
480
530
581
632
683
734
A
212. 7
238. 1
263. 5
288. 9
314. 3
339. 7
kg
B
149. 2
200. 0
250. 8
301. 6
352. 4
403. 2
454. 0
504. 8
555. 6
C
260. 3
311. 1
361. 9
412. 7
463. 5
514. 3
565. 1
615. 9
666. 7
D
273. 0
323. 8
374. 6
425. 4
476. 2
527. 0
577. 8
628. 6
679. 4
W
1.38
1.63
1.87
2.10
2.35
2.60
2.77
2.55
3.22
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
48
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
L
70
67
65
63
60
55
50
45
40
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 70 kg, typ 0305
• Teleskopické výsuvy disponují aretací ve vysunuté poloze
• Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
• Potřebují minimální prostor pro zabudování v důsledku velmi malé výšky
teleskopického výsuvu (35,3 mm)
• K dostání volitelné úhelníky a držáky kabelů pro montáž do skříní 19"
25%
kg
Výsuvnost:
100% +
Nosnost na pár:
do 70 kg
10.000
25%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
35.3
19.1
199535
10 min.
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per
paar
190073
190059
190222
190224
190221
190505
199083
199474
199475
10 min.
mm
SL
305
356
406
457
508
559
610
660
711
TR
327.0
378.0
429.0
479.5
530.5
581.0
632.0
683.0
733.5
A
212.7
238.1
263.5
288.9
314.3
339.7
B
365.2
415.9
466.7
517.7
568.3
C
298.4
349.2
400.0
450.8
501.6
552.4
603.2
654.0
kg
D
260.3
311.1
361.9
412.7
463.5
514.3
565.1
615.9
666.7
E
273.0
323.8
374.6
425.4
476.2
527.0
577.8
628.6
679.4
F
250.8
301.6
352.4
403.2
454.0
504.8
555.6
W
1.27
1.46
1.63
1.88
2.04
2.29
2.50
2.67
2.89
L
70
68
65
62
57
52
46
41
36
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
49
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 70 kg, typ DS0305 (nerezová ocel)
• Teleskopické výsuvy disponují aretací ve vysunuté poloze
• Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
25%
kg
Výsuvnost:
100% +
Nosnost na pár:
do 70 kg
10.000
25%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
Nerezová ocel 304
25%
kg
25%
kg
35.3
19.1
Objednací
číslo
Bestelnummer
per
paar
(pár)
mm
199476
199477
199478
199479
199480
199481
199482
199483
199398
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
50
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
kg
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 80 kg, typ DS3031 (nerezová ocel)
• K použití až do 300°C
• Mazivo odolné vysokým teplotám a vhodné pro použití v potravinářském průmyslu
25%
kg
Nosnost na pár:
do 80 kg
Výsuvnost:
100%
10.000
25%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
Nerezová ocel 304
25%
kg
25%
kg
19.1
SL
TR ±3
Ø4.3 x 6.5 TYP
.
Ø4.30
35.3
32.0 26.0
26.0 32.0
A
A
B
B
C
C
D
Objednací
číslo
Bestellnummer
(pár)
pro
Paar
199484
190319
199399
199486
199400
190323
199488
199489
190342
D
mm
SL
300
350
400
450
500
550
600
650
700
TR
317. 4
366. 6
415. 8
465. 0
514. 2
563. 4
612. 6
661. 8
711. 0
A
256. 0
288. 0
320. 0
320. 0
352. 0
kg
B
192. 0
224. 0
288. 0
320. 0
352. 0
352. 0
384. 0
C
224. 0
256. 0
320. 0
352. 0
416. 0
480. 0
512. 0
576. 0
608. 0
D
256. 0
288. 0
352. 0
384. 0
448. 0
512. 0
544. 0
608. 0
640. 0
W
1.53
1.72
1.91
2.10
2.29
2.48
2.67
2.86
3.05
L
65
70
75
80
75
70
65
60
55
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
51
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 82 kg, typ 3507
• Teleskopické výsuvy disponují aretací ve vysunuté poloze
• Vnitřní díl lze snadno vyjmout a opět nasadit.
Toto platí také pro velké zátěže
• K dostání volitelné úhelníky a držáky kabelů pro montáž do skříní 19"
25%
kg
Výsuvnost:
100% +
Nosnost na pár:
do 82 kg
10.000
25%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
Objednací
číslo
Bestellnummer
(pár)
pro
Paar
mm
199491
199492
199493
199384
199495
199496
199497
199332
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
52
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
kg
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 100 kg, typ 5417
• Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
25%
kg
Nosnost na pár:
do 100 kg
Výsuvnost:
100% +
10.000
25%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
SL
TR
D
H
C
G
B
F
A
E
17.5
3.2
22.8 32.0
26.0
32.0
54.0
Ø4.5 x 90°
Bestelnummer
Objednací
číslo
per
paar
(pár)
190077
190072
190061
190067
190068
190066
190071
190070
190069
mm
SL
300
350
400
450
500
550
600
650
700
TR
340
389
438
487
537
586
635
684
733
A
160
160
192
224
256
288
288
B
192
192
224
288
320
416
C
224
224
320
320
416
448
480
544
576
kg
D
256
256
352
352
448
480
512
576
608
E
128
128
160
160
192
192
256
F
160
160
192
192
224
256
288
G
320
480
576
H
256
256
352
352
416
448
512
544
608
W
1.64
1.93
2.22
2.53
2.81
3.12
3.41
3.68
4.00
L
90
90
92
95
100
100
94
92
90
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
53
Příklady použití
Teleskopické výsuvy typu 9308 disponují aretací ve vysunuté a zasunuté poloze. Tato funkce zaručuje stabilitu
otevřené zásuvky a bezpečně uzavřenou zásuvku v mobilním použití.
Teleskopické výsuvy typu
5321 jsou k dostání s délkou
výsuvnosti do 300 mm až
do 1100 mm a s maximální
nosností do 180 kg na pár.
Jsou tedy vhodné pro širokou
škálu použití.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
54
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Teleskopické výsuvy
Kapitola 4 • Teleskopické výsuvy pro velké zátěže do 438 kg
19.1
DA4140
Nosnost na pár: do 400 kg
Výsuvnost: 100% 279.0
16.0
256.0
Hliník (odolný vůči korozi).
Pro extrémně velké 224.0
zátěže.
192.0
50.5
32.0
12.7
19.1
Nosnost na pár: do 100 kg
Výsuvnost: 100%
str. 58
DS5322
53.1
5343
Bezpečnostní aretace.
Úhelníky
Úhelníky pro teleskopické výsuvy
typů 5321 a 5321EC
str. 59
Odpor proti vysunutí.
úhelníku.
Ø5.5 Včetně
(x6)
Teleskopické výsuvy
z nerezové
12.7
Ø5.5 x 8.0
SLOT (x12)oceli.
12.7
46.5
44.7
2.0
Nosnost na pár: do 120 kg
Výsuvnost: 100%
16.0
str. 63
5321
Nosnost na pár: do 170320.0
kg
Výsuvnost: 100%+
224.0
192.0
Odpor proti vysunutí.
Nosnost na pár: do 160 kg
Výsuvnost: 100%
str. 64
DS5321
19.1
Nosnost na pár: do 227 kg
Výsuvnost: 100%
Nosnost na pár: do 227 kg
Výsuvnost: 100%
20.0
Ø5.5 (x6)
12.7
12.7
35.0 32.0
A
44.7
2.0 B
35.0
19.3
str. 77
20.5
172.0
160.0
str. 78
Odpor proti vysunutí.
Teleskopické výsuvy z nerezové oceli.
Ø5.5 (x6)
12.7
12.7
str. 65
0522
44.7
2.0
str. 79
Obzvlášť robustní konstrukce. Odolné proti nárazům a
vibracím díky odlehčovacím čepům.
35.0
str. 66
Ø5.5 x 8.0 SLOT (x27)
Nosnost na pár: do 180 kg
Výsuvnost: 100%+
575.0
DBHand
str.
544.080
16.0
Rukojeť s vícebodovým zamykáním
512.0
480.0
Zentrale Bedienung mit Druckknopf
Odolné vůči korozi.
448.0 uzávěru.
Zásuvka může být uzavřena bez ovládání
9308
Nosnost na pár: do 227 kg
Výsuvnost: 100%
str. 68
DA4190
Úhelníky pro teleskopické výsuvy
typů 7957, 9301 a 9308
320.0
288.0
256.0
416.0
str. 83
** Uitsnede voor slot bout
Nosnost
32.0 na pár: do 65 kg
Teleskopické
výsuvy s výklopným systémem
12.7
Pro velké zátěže.
Aretace ve vysunuté a zasunuté poloze.
Úhelníky
18.0
12.7
TR+/-3
na pár: do 180 kg
Výsuvnost: 100%+
70.8
Zvláště vhodné pro použití v oblastech: interiéry vozidel,
nakladací plošiny nebo velmi zatěžované příslušenství strojů.
DP9301
470.0
448.0
416.0
384.0
32.0
12.0
Nosnost
12.7
Vhodný pro šířku zásuvky do 1000 mm.
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný.
9301
str. 76
F
Teleskopické výsuvy jsou samouzavírací.
Aretace ve vysunuté poloze.
Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný.
7957
E
G
Nosnost na pár: do
120 kg
H
Výsuvnost: 100%+
35.0
3607
str. 75
Nosnost na pár: do 120 kg
Výsuvnost: 100%+
5321SC
16.0
38.0
36.0
70.0
Samouzavírací, uzavírání je tlumeno.
str. 74
1.5
26.5
150.0
str. 57
53.1
Nosnost na pár: do 100 kg
Výsuvnost: 100%
80.0
Zvláště vhodné pro použití v oblastech: interiéry vozidel,
nakladací plošiny nebo velmi zatěžované příslušenství strojů.
Hliník (odolný vůči korozi).
5321EC
str. 73
Nosnost na pár: do 300 kg
Výsuvnost: 100%
22.5
DA4160
str. 56
35.0
Nosnost na pár: do 438 kg
Výsuvnost: 75%
22.5
DA4120
Odpor ve střední pozici.
Úhel náklonu lze nastavit v průběhu montáže.
Ø5.5 (x3)
str. 70
12.7
Ø5.5 x 8.0 SLOT (x27)
12.7
44.7
2.0
35.0
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
55
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 75%, nosnost 438 kg, typ DA4120
• Teleskopické výsuvy jsou z hliníku (odolné vůči korozi)
• Kuličky a kuličková ložiska jsou z nerezové oceli
• Teleskopické výsuvy se dodávají po kusech
25%
kg
Výsuvnost:
Nosnost na pár:
do 438 kg
75%
10.000
50%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
Hliník
25%
kg
25%
kg
Tolerance vzálenosti rozměrů se nesčítají
Objednací
číslo
Bestellnummer
pro
Stück
(kus)
199281
199265
199305
199257
199248
199282
199358
199254
199300
mm
kg
10.000
10.000
5.000
460
480
490
500
510
520
530
540
550
† Vertikální montáž
†† Horizontální montáž
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
* Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
•Uvedené hodnoty maximálního zatížení platí pro jeden pár výsuvů při jejich vzdálenosti 600 mm. Pokud chcete výsuvy použít s větším
odstupem, kontaktujte nás, prosím.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M8.
•Koncový doraz byl testován v 10 cyklech, při zátížení 400 kg při 0,8 m/s. Doporučujeme dodatečné externí koncové dorazy.
•Složení materiálu: hliník, kolejnice - AW6082 /(3.32315/AlMgSi 1), kuličková ložiska a kuličky jsou z nerezové oceli 1.4301
(Tyto teleskopické výsuvy byly navrženy pro obzvlášť velké zátěže. Pokud potřebujete poradit ohledně vhodnosti Vašeho použití těchto
výsuvů, kontaktujte nás, prosím.)
• Po 2000 cyklech pohybu doporučujeme promazat kvalitním mazivem pro extrémní tlaky.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
56
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 100 kg, typ 5321EC
• Teleskopický výsuv je samouzavírací s tlumeným dotahem, který působí
posledních 45 mm před uzavřením
• Vytahovací síla 26N +/- 5N na teleskopický výsuv
• K dostání volitelné úhelníky
25%
kg
Výsuvnost:
80.000
Nosnost na pár:
do 100 kg
100%
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
TR
C
G
B
F
19.1
6.5
A
E
32.0
26.0
53.1
26.0
SL
D
H
32.0
montážní
otvor
montage
opening
416 †
25.0
Ø6.60 ±0.2
(Ø8.3 X 90°)
Ø6.60 ±0.2
(Ø8.3 x 90°)
† 5321EC-A-800mm
Objednací
číslo
Bestellnummer
(pár)
pro
Paar
SL
190051
199509
199321
199359
199308
199036
199048
400
450
500
550
600
700
800
mm
TR
388
450
500
550
600
700
800
A
160
160
192
192
256
288
352
B
192
192
224
224
288
320
384
C
256
320
384
448
576
D
352
416
480
608
kg
E
128
128
160
160
192
256
320
F
160
160
192
192
256
288
352
G
512
416
H
288
320
384
416
480
576
672
W L (450mm*)
65
1.99
65
2.27
70
2.57
85
2.87
100
3.18
100
3.79
90
4.42
L (1000mm*)
55
55
60
72
85
85
75
SL: Délka kolejnice W: Hmotnost páru v kg
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
L: Nosnost na pár
* šířka zásuvky
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M5 se zápustnou hlavou nebo šrouby 6 mm.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
• Vhodný pro šířku zásuvky do 1000 mm.
• Doporučujeme používat centrálně namontovanou rukojeť.
• Provozní teplota: +10°C až +40°C..
Úhelník
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
57
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 100 kg, typ 5343 (bezpečnostní aretace)
•
•
•
•
eleskopický výsuv s centrálním uzávěrem s bezpečnostní aretací
T
Bezpečnostní aretace zabraňuje současnému otevření více zásuvek a tím i převrácení skříně
Teleskopický výsuv disponuje odporem proti vysunutí
Vhodný pro šířku zásuvky do 800 mm
25%
kg
Výsuvnost:
80.000
Nosnost na pár:
do 100 kg
100%
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
19.1
53.1
SL
46.5
E
Ø6.6 (Ø8.3 x 90°) TYP
35.0 32.0
F
A
G
B
C
H
D
19.3
20.5
TR+/-3
K dispozici je uzávěr s volitelným
příslušenstvím. Objednací číslo:
199545
Objednací číslo
Objednací číslo
Bestellnummer
Bestellnummer
výsuvu
výsuvu
Teleskopschiene
Teleskopschiene
s bezpečnostní
aretací* ohne
bez bezpečnostní
aretace
mit
Kippsicherung*
Kippsicherung
190813
199537
199538
199539
199540
199541
199542
199543
SL: TR: 199550
199551
199552
199553
199554
199555
199556
199557
kg
mm
SL
350.0
400.0
450.0
500.0
550.0
600.0
650.0
700.0
Délka kolejnice
Vysunutí teleskopického výsuvu TR
355.0
430.0
480.0
530.0
580.0
630.0
680.0
730.0
W: L: A
224.0
256.0
288.0
320.0
352.0
B
192.0
224.0
256.0
288.0
320.0
352.0
384.0
C
224.0
288.0
320.0
384.0
416.0
480.0
544.0
576.0
D
256.0
320.0
352.0
416.0
448.0
512.0
576.0
608.0
E
128.0
160.0
192.0
192.0
224.0
256.0
288.0
F
96.0
160.0
192.0
224.0
224.0
256.0
288.0
320.0
G
288.0
352.0
384.0
448.0
480.0
544.0
Hmotnost páru v kg Nosnost na pár při 80.000 cyklech pod dynamickou zátěží
* Teleskopický výsuv je k dodání jako set, který obsahuje:
- 1 x teleskopický výsuv s bezpečnostní aretací - 1 x 6 mm Ø tyče x 300 mm.
V případě potřeby je možno tyč zkrátit na požadovaný rozměr.
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M5 se zápustnou hlavou nebo šrouby 6 mm se zápustnou hlavou.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
58
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
H
L
256.0 85
320.0 90
320.0 95
384.0 100
416.0 95
480.0 85
512.0 80
576.0 70
Úhelníky
Pro typy 5321 a 5321EC
•
•
•
•
•
Úhelníky vhodné pro teleskopické výsuvy typů 5321 a 5321EC
Použití úhelníků nemá žádný vliv na celkovou nosnost
Úhelníky jsou stejné pro pravou i levou stranu
Včetně upevňovacího materiálu
Materiál: ocel, světle pozinkovaná
Součástí standardní dodávky jsou následující díly jako set:
2 x úhelníky
8/10/12 x prohloubené šestihranné šrouby M5x10
8/10/12 x M5 matice
8/10/12 x podložky M5
Belasting per paar: 16-34 kg
374.0
352.0
320.0
288.0
256.0
16.0
199510
16.0
12.7
50.5
32.0
199334
279.0
256.0
224.0
192.0
160.0
146.0
32.0
18.0
12.7
Ø5.5 (x6)
12.7
12.7
44.7
Ø5.5 (x6)
12.7
12.7
Ø5.5 x 8.0 SLOT (x12)
44.7
2.0
35.0
Ø5.5 x 8.0 SLOT (x21)
2.0
35.0
199366
16.0
224.0
192.0
172.0
160.0
320.0
470.0
448.0
416.0
384.0
Objednací
číslo
Bestelnummer
199510
199334
199366
199038
32.0
12.0
12.7
kg
W
0.66
0.89
1.12
1.37
W: Hmotnost páru v kg
Ø5.5 (x6)
12.7
12.7
44.7
Ø5.5 x 8.0 SLOT (x27)
2.0
35.0
16.0
199038
320.0
288.0
256.0
575.0
544.0
512.0
480.0
448.0
416.0
32.0
12.7
Ø5.5 (x3)
12.7
Ø5.5 x 8.0 SLOT (x27)
12.7
44.7
2.0
35.0
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
59
S
Úhelníky
21.1
S
Pro typy 5321 a 5321EC
32.0
53.1
21.1
S
19.3
32.0
9.2
S
53.1
19.3
S
32.0
21.1
9.2
21.1
22.3
32.0
53.1
S
53.1
32.0
19.3
19.3
22.3
6.2
32.0
21.1
B
9.2
9.2
6.2
32.0
53.1
B
32.0
19.3
22.3
23.1
22.3
32.0
6.29.2
32.0
23.1
6.2
B
5.5
B
32.0
B
23.1
22.3
14.7
5.5
32.0
32.0
32.0
23.1
6.2
14.7
32.0
32.0B
32.0
32.0
14.7
5.5
32.0
23.1
5.5
32.0
23.1
14.7
14.7
11.7
32.0
32.0
11.7
32.0
32.0
32.0
14.7
5.5
Objednací
číslo
Bestelnummer
5321-300mm
32.0
5321-350mm
5321-400mm
32.0
5321-450mm
5321-500mm
5321-550mm
5321-600mm
5321-A-700mm
5321-A-800mm
5321-A-900mm
5321-A-1000mm
5321-A-1100mm
5321EC-400mm
5321EC-A-450mm
5321EC-500mm
5321EC-550mm
5321EC-600mm
5321EC-A-700mm
5321EC-A-800mm
199510
S
111.7
1
-
199334
B
2
2
-
S
1
1
2
1
1
1
2
199366
B
2
2
4
2
2
2
4
S
1
1
1
2
1
1
1
1
-
11.7
B
11.7
2
2
2
4
3
2
2
2
-
11.7
199038
S
1
1
1
1
1
-
B
2
2
1
2
2
-
Pro pokrytí celé délky kolejnice je možné kombinovat úhelníky o různé délce, takže ke každému typu teleskopického výsuvu je možné upevnit
vhodný úhelník.
• Upevňovací materiál pro montáž ke stěně tělesa nebo přihrádky není součástí dodávky.
S= Montáž na vnitřní stranu B= Montáž na vnitřní a vnější stranu
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
60
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Úhelníky
Pro typ 5321
Belasting per paar: 16-34 kg
300mm
400mm
350mm
199510
IM
199510
IM
199334
IM
199510
OM
199510
OM
199334
OM
500mm
450mm
199334
IM
199334
OM
199366
IM
199366
OM
550mm
IM
199366
OM
199366
600mm
IM
199038
OM
199038
700mm
IM
199038
OM
199038
IM= vnitřní kolejnice
OM= vnější kolejnice
800mm
199334
199334
199334
199334
IM
OM
900mm
199334
IM
199366
199366
OM
199334
1000mm
IM
199366
199366
199366
199366
OM
1100mm
199366
199366
199038
199366
IM
OM
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
61
Teleskopické výsuvy
Úhelníky
Pro typ 5321EC
400mm
IM
199334
OM
199334
450mm
199334
IM
199334
OM
500mm
199366
IM
OM
199366
550mm
199366
IM
OM
199366
600mm
199038
IM
OM
199366
IM= vnitřní kolejnice
OM= vnější kolejnice
700mm
199038
IM
OM
199038
800mm
199334
199334
IM
199334
199334
OM
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
62
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 120 kg, typ 3607
• Teleskopické výsuvy disponují aretací ve vysunuté poloze
• Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
• K dostání volitelné úhelníky a držáky kabelů pro montáž do skříní 19"
25%
kg
Výsuvnost:
10.000
Nosnost na pár:
do 120 kg
100%
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
TR
SL
E
D
46.4
H
C
6.4
A
G
60.3
F
25.4
B
53.1
101.6
4.6 x 5.3 TYP
4.6 x 7.9
4.6 x 5.3 (5x)
4.6 x 9.5 (3x)
19.1
Objednací
číslo
Bestelnummer
(pár)
per
paar
199511
190307
199070
190308
190309
190311
199188
199512
190314
mm
SL
305
356
406
457
508
559
610
660
711
TR
305
356
406
457
508
559
610
660
711
A
215.9
241.3
266.7
292.1
317.5
B
135.4
186.2
237.0
287.8
338.6
389.4
440.2
491.0
541.8
C
179.1
229.9
280.7
331.5
382.3
433.1
483.9
534.7
585.5
D
204.5
255.3
306.1
356.9
407.7
458.5
509.3
560.1
610.9
kg
E
229.9
280.7
331.5
382.3
433.1
483.9
534.7
585.5
636.3
F
203.2
228.6
254.0
279.4
304.8
G
257.3
308.1
358.9
409.7
460.5
511.3
562.1
H
228.6
279.4
330.2
381.0
431.8
482.6
533.4
584.2
635.0
W
1.79
2.08
2.50
2.71
3.02
3.32
3.63
3.95
4.22
L
90
90
100
110
120
110
100
92
83
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Teleskopické výsuvy jsou dodávány jako pár (jedno levé a jedno pravé provedení). Páky se pohybují ve stejném směru, pokud se nainstaluje
pár výsuvů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M4. Upevňovací materiál je součástí standardní dodávky.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
63
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 160 kg, typ 7957
• Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
• Vhodný pro šířku zásuvky do 1000 mm
• K dostání volitelné úhelníky
25%
kg
Výsuvnost:
Nosnost na pár:
do 160 kg
100%
80.000
25%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
TR
SL
N
E
D
M
L
C
B
19.1
K
A
44.4
19.0
19.1
50.8
J
11.5 x 8.5
Ø8.5
Ø9.0
Ø5.9
8.5 x 14.6
17.5
Ø9.0
22.2
44.5
12.7
SA ELER
70.8
31.8
12.7
Ø5.9
19.0
F
G
H
I
BestellObjednací
nummer
číslo
(pár)
pro Paar
199339
199396
199360
199138
199335
199375
190420
190267
190176
199514
190481
199355
199382
17.8 x 8.5 12.7
Ø5.9
Ø5.9
14.6 x 8.5
mm
SL
304. 8
355. 6
406. 4
457. 2
508. 0
558. 8
609. 6
660. 4
711. 2
762. 0
812. 8
863. 6
914. 4
TR
304. 8
355. 6
406. 4
457. 2
508. 0
558. 8
609. 6
660. 4
711. 2
762. 0
812. 8
863. 6
914. 4
A
108. 0
108. 0
108. 0
108. 0
108. 0
108. 0
108. 0
108. 0
108. 0
108. 0
108. 0
B
C
D
171. 5
171. 5
171. 5
171. 5
171. 5
171. 5
171. 5
171. 5 349. 3
171. 5 349. 3 501. 7
E
328. 7
379. 5
430. 3
481. 1
531. 9
582. 7
633. 5
684. 3
F
236. 6
287. 4
338. 2
389. 0
439. 8
490. 6
541. 4
592. 2
643. 0
693. 8
744. 6
kg
G
262. 0
312. 8
363. 6
414. 4
465. 2
516. 0
566. 8
617. 6
688. 4
719. 2
770. 0
H
179. 4
230. 2
281. 0
331. 8
382. 6
433. 4
484. 2
535. 0
585. 8
636. 6
687. 4
738. 2
789. 0
I
198. 5
249. 3
300. 1
350. 9
401. 7
452. 5
503. 3
554. 1
604. 9
655. 7
706. 5
757. 3
808. 1
J
203. 2
203. 2
203. 2
203. 2
K
469. 9
520. 7
571. 5
622. 3
L
184. 2
235. 0
285. 8
336. 6
387. 4
438. 2
489. 0
539. 8
590. 6
641. 4
692. 2
743. 0
793. 8
M
200. 2
251. 0
301. 8
352. 6
403. 4
454. 2
505. 0
555. 8
606. 6
657. 4
708. 2
759. 0
809. 8
N
241. 3
292. 1
342. 9
393. 7
444. 5
495. 3
546. 1
596. 9
647. 7
698. 5
749. 3
800. 1
850. 9
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M5/M6 se zápustnou hlavou.
• Pro široké zásuvky doporučujeme použít centrální madlo.
• Montáž výsuvů je stranově nezaměnitelná - páky se pohybují ve stejném směru, pokud se nainstaluje pár výsuvů.
• K dostání volitelné úhelníky.
• Doporučujeme montáž šrouby M6 se zápustnou hlavou nebo lze objednat montážní sadu
pod objednacím číslem 199558.
Ovládání aretace
na vyjímatelné vnitřní části
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
64
Ø8.5
10.1 x 5.9
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
W
2.38
2.80
3.19
3.62
4.03
4.42
4.84
5.27
5.88
6.06
6.48
6.88
7.29
L
140
140
150
150
160
160
160
160
160
160
160
160
160
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 227 kg, typ 9301
•
•
•
•
S možností velkého vysunutí až do 1524 mm
K dostání volitelné úhelníky
Teleskopické výsuvy jsou dodávány po kusech
Z
vláště vhodné pro použití v oblastech: interiéry vozidel, nakládací plošiny nebo velmi
zatěžované příslušenství strojů
25%
kg
Výsuvnost:
Nosnost na pár:
do 227 kg
100%
10.000
20%
kg
Cykly pod dynamickou
zátěží
Max. zatížení při
horizontální montáži
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
76.2
19.1
*** Hranatý otvor pro vratový šroub
* 9301 - 1219,2mm en 1524,0mm
** 9301 - 1524mm
Objednací
Bestelčíslo
nummer
(kus)
per
stuk
190002
190411
190412
190408
190409
190400
199152
190405
190415
190401
190410
190406
199027
190402
190407
190416
199383
190403
190404
mm
SL
254.0
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6
660.4
711.2
762.0
812.8
863.6
914.4
1016.0
1066.8
1117.6
1219.2
1524.0
TR
254.0
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6
660.4
711.2
762.0
812.8
863.6
914.4
1016.0
1066.8
1117.6
1219.2
1524.0
A
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
B
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
C
368.3
368.3
368.3
368.3
368.3
368.3
368.3
368.3
368.3
D
469.9
520.7
520.7
520.7
520.7
520.7
520.7
E
246.1
296.9
347.7
398.5
449.3
500.1
550.9
601.7
652.5
703.3
804.9
855.7
906.5
1008.1
1312.9
F
103.1
153.9
204.7
255.5
306.3
357.1
407.9
458.7
509.5
560.3
611.1
661.9
712.7
763.5
865.1
915.9
966.7
1068.3
1373.1
G
128.5
179.3
230.1
280.9
331.7
382.5
433.3
484.1
534.9
585.7
636.5
687.3
738.1
788.9
890.5
941.3
992.1
1093.7
1398.5
kg
H
142.6
198.4
249.2
300.0
350.8
401.6
452.4
503.2
554.0
604.8
655.6
706.4
757.2
808.0
909.6
960.4
1011.2
1112.8
1417.6
J
166.6
217.4
268.2
319.0
369.8
420.6
471.4
522.2
573.0
623.8
674.6
725.4
776.2
827.0
928.6
979.4
1030.2
1131.8
1436.6
K
235.0
235.0
235.0
235.0
235.0
235.0
235.0
235.0
235.0
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
* Hodnota maximálního zatížení platí pro pár a je závislá na použití teleskopických výsuvů.
M
393.7
419.1
444.5
546.1
546.1
546.1
596.9
596.9
N
501.7
552.5
603.3
654.1
755.7
806.5
857.3
958.9
958.9
P
152.4
203.2
254.0
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6
660.4
711.2
762.0
812.8
914.4
965.2
1016.0
1117.6
1422.4
Q
209.6
260.4
311.2
362.0
412.8
463.6
514.4
565.2
616.0
666.8
717.6
768.4
819.2
870.0
971.6
1022.4
1073.2
1174.8
1479.6
R
228.6
279.4
330.2
381.0
431.8
482.6
533.4
584.2
635.0
685.8
736.6
787.4
838.2
889.0
990.6
1041.4
1092.2
1193.8
1498.6
W
1.15
1.40
1.64
1.90
2.15
2.38
2.61
2.88
3.13
3.37
3.62
3.86
4.15
4.37
4.88
5.11
5.35
5.86
7.32
L*
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
222
218
213
209
200
195
182
182
154
Úhelník
• P
ro montáž doporučujeme šrouby M5/M6 s max. výškou hlavy 4,8 mm a s max. průměrem
hlavy 12,7 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
65
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 227 kg, typ DP9301
• T
eleskopické výsuvy jsou opatřeny speciální úpravou, a tím jsou velmi odolné
vůči korozi (testováno v solné mlze až po dobu 500 hodin dle ASTM-B-117)
• Kuličky jsou z nerezové oceli a kuličková ložiska jsou z umělé hmoty
• Úplné vysunutí až do 1219 mm
• Mazivo je vhodné pro použití v potravinářském průmyslu
• Teleskopické výsuvy jsou dodávány po kusech
25%
kg
Výsuvnost:
Nosnost na pár:
do 227 kg
100%
20%
kg
10.000
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
se speciální
25%úpravou
Max. zatížení při
horizontální montáži
25%
kg
kg
** Uitsnede voor slot bout
** Hranatý otvor pro vratový šroub
* DP9301-0048
Objednací
Bestelčíslo
nummer
(kus)
per
stuk
199602
199603
199604
199605
199606
190321
199607
199608
199601
199609
199610
199611
199612
199613
199614
199615
199616
199617
mm
SL
254.0
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6
660.4
711.2
762.0
812.8
863.6
914.4
1016.0
1066.8
1117.6
1219.2
TR
254.0
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6
660.4
711.2
762.0
812.8
863.6
914.4
1016.0
1066.8
1117.6
1219.2
A
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
B
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
190.5
C
368.3
368.3
368.3
368.3
368.3
368.3
368.3
368.3
D
469.9
520.7
520.7
520.7
520.7
520.7
E
246.1
296.9
347.7
398.5
449.3
500.1
550.9
601.7
652.5
703.3
804.9
855.7
906.5
1008.1
F
103.1
153.9
204.7
255.5
306.3
357.1
407.9
458.7
509.5
560.3
611.1
661.9
712.7
763.5
865.1
915.9
966.7
1068.3
G
128.5
179.3
230.1
280.9
331.7
382.5
433.3
484.1
534.9
585.7
636.5
687.3
738.1
788.9
890.5
941.3
992.1
1093.7
kg
H
142.6
198.4
249.2
300.0
350.8
401.6
452.4
503.2
554.0
604.8
655.6
706.4
757.2
808.0
909.6
960.4
1011.2
1112.8
J
166.6
217.4
268.2
319.0
369.8
420.6
471.4
522.2
573.0
623.8
674.6
725.4
776.2
827.0
928.6
979.4
1030.2
1131.8
K
235.0
235.0
235.0
235.0
235.0
235.0
235.0
235.0
M
393.7
419.1
444.5
546.1
546.1
546.1
596.9
N
501.7
552.5
603.3
654.1
755.7
806.5
857.3
958.9
P
152.4
203.2
254.0
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6
660.4
711.2
762.0
812.8
914.4
965.2
1016.0
1117.6
Q
209.6
260.4
311.2
362.0
412.8
463.6
514.4
565.2
616.0
666.8
717.6
768.4
819.2
870.0
971.6
1022.4
1073.2
1174.8
R
228.6
279.4
330.2
381.0
431.8
482.6
533.4
584.2
635.0
685.8
736.6
787.4
838.2
889.0
990.6
1041.4
1092.2
1193.8
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
*Hodnota maximálního zatížení platí pro pár a je závislá na použití teleskopických výsuvů.
• Pro
montáž doporučujeme šrouby M5/M6 s výškou hlavy 4,8 mm a průměrem hlavy 12,7 mm.
• Teleskopické výsuvy jsou elektrolyticky pozinkované a opatřeny organicko-minerální povrchovou vrstvou.
Odolnost vůči korozi je testována v solné mlze po dobu 500 hodin až do bílé rzi dle ASTM-B-117.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
66
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
W
1.15
1.40
1.64
1.90
2.15
2.38
2.61
2.88
3.13
3.37
3.62
3.86
4.15
4.37
4.88
5.11
5.35
5.86
L*
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
222
218
213
209
200
195
182
182
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 227 kg, typ 9308
•
•
•
•
Teleskopické výsuvy disponují aretací ve vysunuté a zasunuté poloze
Ovládání aretace je na přední straně teleskopických výsuvů
S možností velkého vysunutí až do 1524 mm
Teleskopické výsuvy jsou dodávány po kusech a mohou být kombinovány
se standardními teleskopickými výsuvy 9301 bez aretace
• K dostání volitelné úhelníky
25%
kg
Výsuvnost:
100%
Nosnost na pár:
do 227 kg
10.000
Cykly pod dynamickou
zátěží
25%
kg
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
19.1
76.2
† Žádný montážní otvor u typu 9308 s délkou 304,8 mm
† † Žádný montážní otvor u typu 9308 s délkou 558,8 mm
††† Hranatý otvor pro vratový šroub
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
67
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 227 kg, typ 9308
Objednací
Bestellčíslo
nummer
(L)*
prokus
Stück
(L)*
mm
kg
mm
kg
190064
199155
199157
199158
199096
190062
199160
190466
199089
199118
199161
190468
190022
199163
199242
199120
199258
Objednací
Bestellčíslo
nummer
pro kus
Stück(R)*
(R)*
190065
199156
199098
199159
199097
190063
199165
190467
199090
199119
199143
190469
190018
199162
199246
199042
199259
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
* Objednací číslo (L) pro levé provedení a (R) pro pravé provedení.
** Hodnota maximálního zatížení platí pro pár a je závislá na použití teleskopických výsuvů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M5/M6 s výškou hlavy 4,8 mm a průměrem hlavy 12,7 mm.
• Pro zajištění správné funkce aretace mohou být teleskopické výsuvy montovány pouze vertikálně.
Úhelník
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
68
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Teleskopické výsuvy
Nosnost u typů 9301/9308
Zde uvedené hodnoty vychází ze zkušeností, které vyplývají ze specifického použití a zohledňují faktory, které by
mohly maximální nosnost ovlivnit.
Obecně je třeba poznamenat, že schopnost snášet zátěže by mohla být snížena příliš velkým rozměrem zásuvky
a také velkým zatížením jedné strany. Počet cyklů může byž snížen vlivem příliš vysokého zatížení.
Běžné používání do maximálně 227 kg
Hodnota maximálního zatížení vychází z testu o 10.000 cyklech při použití teleskopických výsuvů, které mají délku
457,2 mm a zásuvky šířky 450 mm. Při použítí například v elektronice a výpočetní technice dochází k pohybu jen
několikrát týdně.
Častné používání do maximálně 182 kg
Hodnota maximálního zatížení vychází z testu o 75.000 cyklech při použití teleskopických výsuvů, které mají délku
457,2 mm a zásuvky šířky 1000 mm. Předpokládejme, že je zásuvka v průměru otevřena a zavřena 3x za hodinu.
Pokud má pracovní den 8 hodin a počítáme s dobou používání v rozsahu 10 let, pak z toho vyplývá 60.000 cyklů.
Typické příklady použití jsou skříně pro těžké náklady jako je nářadí a příslušenství.
Použití ve vozidlech do maximálně 136 kg
Hodnota maximálního zatížení vychází z testu o 10.000 cyklech při použití teleskopických výsuvů, které mají
délku 457,2 mm a zásuvky šířky 800 mm. Výše uvedené hodnoty pro maximální zatížení platí pro používání v
dopravních prostředcích nebo pro používání, kdy jsou teleskopické výsuvy vystaveny vibracím nebo hrubému
zacházení. Typické příklady použití naleznete v obytných vozech, obytných přívěsech, servisních vozidlech
a vozidlech poskytujících různé služby. Poskytují jednoduchý přístup například k bateriím nebo odkládacím
přihrádkám.
Pro vodorovné použití (na plocho) lze vestavět do maximálně 45 kg
Hodnota maximálního zatížení vychází z testu o 10.000 cyklech při použití teleskopických výsuvů, které mají délku
457,2 mm a zásuvky šířky 800 mm. Prohnutí kolejnic je vždy různé podle případu použití a nejlépe může být
vyzkoušeno vestavěním do zkušebního prototypu.
Pozor: Tyto teleskopické výsuvy nejsou vhodné pro použití do výsuvných schodů nebo jako nosný prvek
pro plošiny, které nesou osoby!
Teleskopické výsuvy typu 9308 s vestavěnou
aretací jsou určeny pro velké zátěže.
Díky aretaci dochází ke stabilní a spolehlivé situaci
jak ve vysunutém, tak i zasunutém stavu. Tyto
teleskopické výsuvy pro maximální nosnost 227 kg
jsou zvláště vhodné pro použití ve vozidlech,
ideální pro odkládací desky nebo také těžké části
strojů.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
69
Úhelníky
Pro typy 7957, 9301 a 9308
•
•
•
•
•
•
Úhelníky jsou vhodné pro teleskopické výsuvy typů 7957, 9301 a 9308
Šest různých možností montáže
Použití úhelníků nemá žádný vliv na celkovou nosnost
Úhelníky jsou stejné pro pravou i levou stranu
Včetně upevňovacího materiálu (nevhodný pro typ 7957)
Materiál: ocel, světle pozinkovaná
K dostání v délkách (BL):
305 mm, 406 mm, 559 mm , 711 mm
Součástí standardní dodávky jsou následující
díly jako set:
2 x úhelníky
4 x šestihranné šrouby 6,4 x 15,9
4 x pojistné matice
Pro pokrytí celé délky kolejnice je možné
kombinovat úhelníky o různé délce, takže
ke každému typu teleskopického výsuvu je
možné upevnit vhodný úhelník.
Objednací
číslo
BL: Délka úhelníku
W: Hmotnost páru v kg
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
70
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Úhelníky
Pro typy 7957, 9301 a 9308
Typ
9301/9308
199518 - 305
S
1
1
1
-
B
2
2
4
4
2
3
2
3
2
3
-
S
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
-
930x-304.8mm
930x-355.6mm
930x-406.4mm
930x-457.2mm
930x-508.0mm
930x-558.8mm
930x-609.6mm
930x-660.4mm
930x-711.2mm
930x-762.0mm
930x-812.8mm
930x-863.6mm
930x-914.4mm
9301-1016.0mm
9308-1016.0mm
9301-1066.8mm
9308-1066.8mm
9301-1219.2mm
9308-1219.2mm
9301-1524.0mm
9308-1524.0mm
199519 - 406
mm
199520 - 559
mm
S
1
1
1
1
1
1
1
B
2
2
2
-
mm
199078 - 711
S
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B
2
2
2
2
1
1
2
3
mm
B
2
2
2
1
1
2
1
2
1
Pro pokrytí celé délky kolejnice je možné kombinovat úhelníky o různé délce, takže ke každému typu teleskopického výsuvu je možné upevnit
vhodný úhelník.
• Upevňovací materiál pro montáž ke stěně tělesa nebo přihrádky není součástí dodávky.
S= Montáž k vnitřní kolejnici
B= Montáž k vnitřní a vnější kolejnici
IM= Vnitřní kolejnice
OM= Vnější kolejnice
199518
304,8mm
199518
304,8mm
199518
355,6mm
199518
406,4mm
199519
406,4mm
199519
457,2mm
199519
199519
199519
199520
199520
199520
199078
812,8mm
199518
199518
199518
199518
457,2mm
199520
508,0mm
508,0mm
199518
558,8mm
199520
609,6mm
609,6mm
199520
660,4mm
199518
199078
660,4mm
199518
711,2mm
199078
711,2mm
199078
199078
762,0mm
199520
199078
762,0mm
199520
863,6mm
199518
863,6mm
199518
863,6mm
199518
914,4mm
199518
914,4mm
199518
1016,0mm
199518
1016,0mm
199518
1016,0mm
1066,8mm
199518
1066,8mm
199518
1066,8mm
199518
199078
199078
199518
199518
199078
558,8mm
199520
199520
812,8mm
199518
355,6mm
199519
199078
1219,2mm
199518
1219,2mm
199518
1219,2mm
199520
199078
199520
1524,0mm
1524,0mm
1524,0mm
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
71
Úhelník
Pro typy 7957, 9301 a 9308
199518 - 305
Typ
7957
199519 - 406
S
1
1
1
1
B
2
2
2
3
S
1
1
1
7957-304.8mm
7957-355.6mm
7957-406.4mm
7957-457.2mm
7957-508.0mm
7957-558.8mm
7957-609.6mm
7957-660.4mm
7957-711.2mm
7957-762.0mm
7957-812.8mm
7957-863.6mm
7957-914.4mm
mm
mm
199520 - 559
B
2
2
2
1
S
1
1
1
-
mm
199078 - 711
S
1
1
1
1
-
B
2
2
2
-
mm
B
2
2
2
1
-
Pro pokrytí celé délky kolejnice je možné kombinovat úhelníky o různé délce, takže ke každému typu teleskopického výsuvu je možné upevnit
vhodný úhelník.
• Upevňovací materiál pro montáž ke stěně tělesa nebo přihrádky není součástí dodávky.
S= Montáž k vnitřní kolejnici
B= Montáž k vnitřní a vnější kolejnici
199519
199519
IM= Vnitřní kolejnice
OM= Vnější kolejnice
199518
304,8mm
199518
304,8mm
199518
355,6mm
199520
660,4mm
199518
355,6mm
199520
660,4mm
406,4mm
199078
711,2mm
406,4mm
199078
711,2mm
199519
457,2mm
199078
762,0mm
199519
457,2mm
199078
762,0mm
199519
508,0mm
199078
812,8mm
508,0mm
199078
812,8mm
199520
558,8mm
199078
863,3mm
199520
558,8mm
199519
199520
609,6mm
199520
609,6mm
199518
199518
199518
199518
914,4mm
199519
199518
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
72
863,3mm
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
914,4mm
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 300 kg, typ DA4160
• Vhodné pro použití v oblastech: interiéry vozidel, nakládací plošiny nebo velmi
zatěžované příslušenství strojů
• Teleskopické výsuvy jsou z hliníku AW6082 / (3.32315 / AlMgSi 1)
• Kuličky jsou z nerezové oceli 1.4021 a kuličková ložiska jsou z nerezové oceli 1.4301
• Odolné vůči korozi
25%
kg
Výsuvnost:
10.000
Nosnost na pár:
do 300 kg
100%
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Hliník
25%
kg
25%
kg
SL
A
B
B
7.5
7.5
TR
15.0
M8 x 1.25
15.0
35.0
20.0
15.0
22.5
80.0
22.5
Ø6.6 (Ø12.6 x90.0º)
1.5
50.0
50.0
D
26.5
Objednací
číslo
Bestellnummer
(pár)
pro
Paar
190230
199370
199320
199319
190317
199371
190315
199328
199233
199376
199345
199307
D
50.0
50.0 50.0
C
mm
SL
300
350
400
450
500
550
600
650
700
800
900
1000
TR
300
350
400
450
500
550
600
650
700
800
900
1000
A
285
335
385
435
485
-
kg
B
267. 5
292. 5
317. 5
342. 5
392. 5
442. 5
492. 5
C
100
150
200
250
300
-
D
150
175
200
225
275
325
375
W
2.50
2.93
3.37
3.80
4.24
4.68
5.12
5.56
6.00
6.87
7.75
8.62
L
240
255
270
285
300
300
300
295
290
270
250
230
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
•Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů. Uvedené hodnoty maximálního zatížení
platí pro jeden pár výsuvů při jejich vzdálenosti 600 mm.
Pokud chcete výsuvy použít s větším odstupem, prosím kontaktujte nás.
•Pro montáž jsou doporučeny šrouby M6/M8.
• Koncový doraz byl testován v 10 cyklech při rychlosti nárazu 0,8 m/s. Doporučujeme dodatečné externí koncové dorazy.
• Teleskopické výsuvy pouze pro vertikální montáž.
•Po 2000 cyklech pohybu doporučujeme promazat kvalitním mazivem pro extrémní tlaky.
• Tyto teleskopické výsuvy byly vyvinuty pro extrémně velké zátěže. Pokud mátě zvláštní případ použití tohoto výsuvu, rádi Vám poradíme.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
73
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%, nosnost 400 kg, typ DA4140
• V
hodné pro použití v oblastech: interiéry vozidel, nakládací plošiny nebo velmi
zatěžované příslušenství strojů
• K
uličky a kuličková ložiska jsou z nerezové oceli 1.4301
• Teleskopické výsuvy jsou z hliníku (odolné vůči korozi)
Vlastnosti materiálu: hliníková kolejnice - AW6082 /(3.32315/AlMgSi 1)
• Teleskopické výsuvy se dodávají po kusech
25%
kg
Výsuvnost:
10.000
Nosnost na pár:
do 400 kg
100%
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Hliník a nerezová ocel
25%
kg
25%
kg
38.0
70.0
150.0
36.0
A=
50.0 100.0+/-0.1
Tolerance vzálenosti rozměrů se nesčítají
TR
SL
M8
M8
Objednací
číslo
Bestellnummer
(kus)
pro
Stück
199288
190372
199500
199379
199303
199501
199502
199503
199253
190229
mm
SL
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1500
TR±3
402
543
625
707
848
930
1012
1153
1235
1540
kg
A
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
11x
14x
W
9.42
11.56
14.02
16.28
18.44
20.84
23.22
25.40
27.86
34.70
L 10.000*
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
L 5.000*
540
550
555
560
570
575
580
590
600
600
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár*
Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů. Uvedené hodnoty maximálního zatížení
platí pro jeden pár výsuvů při jejich vzdálenosti 600 mm.
Pokud chcete výsuvy použít s větším odstupem, prosím kontaktujte nás.
•Po 2000 cyklech pohybu doporučujeme promazat kvalitním mazivem pro extrémní tlaky.
• Pro montáž jsou doporučeny šrouby M8.
• K
oncový doraz byl testován v 10 cyklech, při zatížení 400 kg při rychlosti nárazu 0,8 m/s. Doporučujeme dodatečné externí koncové dorazy.
• Tyto teleskopické výsuvy byly vyvinuty pro extrémně velké zátěže. Pokud mátě zvláštní případ použití tohoto výsuvu, rádi Vám poradíme.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
74
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 120 kg, typ DS5322 (nerezová ocel)
• Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
• Včetně úhelníku se spojovacími kolíky
25%
kg
Výsuvnost:
100%+
Nostnost na pár:
do 120 kg
80.000
Cykly pod dynamickou
zátěží
25%
kg
25%
kg
Objednací
číslo
Bestellnummer
(pár)
pro
Paar
Materiál:
Nerezová ocel 304
mm
kg
W
1.83
2.15
2.45
2.74
3.04
3.33
3.74
4.37
4.92
199330
199094
199041
190971
199039
199378
199040
199095
199180
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž jsou doporučeny šrouby M5 se zápustnou hlavou nebo šrouby 6 mm se zápustnou hlavou.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
75
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 120 kg, typ 5321SC
• Teleskopický výsuv je samouzavírací, při uzavírání bude zásuvka vtažena dovnitř
• K dostání volitelné úhelníky a držáky kabelů pro montáž do skříní 19"
25%
kg
Výsuvnost:
10.000
Nosnost na pár:
do 120 kg
100%+
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
TR
19.1
D
H
G
A
F
26.00
E
C
Ø6.60 ±0.2
(Ø8.3 x 90°)
32.00
32.00
53.1
26.00
B
SL
Ø6.60 ±0.2
(Ø8.30 x 90°)
30mm
19,6 - 20mm
Objednací
číslo
Bestelnummer
per
paar
(pár)
199526
199222
190254
199223
190255
190032
190012
190266
199226
mm
SL
300
350
400
450
500
550
600
700
790
TR
319
369
419
469
519
569
619
719
823
A
160
192
224
224
256
320
352
B
192
224
256
256
288
352
384
C
160
224
256
320
352
416
480
544
640
kg
D
192
256
288
352
384
448
512
576
672
E
160
192
224
224
256
320
352
F
192
224
256
256
288
352
384
G
192
224
288
352
384
448
480
576
672
H
224
256
320
384
416
480
512
608
704
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž jsou doporučeny šrouby M5 se zápustnou hlavou nebo šrouby 6 mm se zápustnou hlavou.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
76
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
W
1.64
1.96
2.25
2.57
2.87
3.17
3.48
4.10
4.64
L
85
90
100
110
120
110
100
70
50
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 170 kg, typ 5321
• Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
• S možností vysunutí od 300 do 1100 mm
• K dostání volitelné úhelníky
25%
kg
10.000
80.000
Výsuvnost:
Nosnost na pár:
do 170 kg
100%+
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
SL
TR
19.1
montážní
montageotvor
opening
Ø6.60 ± 0.2
(Ø8.30x90°)
53.1
Ø6.60 ± 0.2
(Ø8.30x90°)
26.0 32.0
F
G
26.0 32.0
H
D
A
B
C
E
D
E
30mm
Úhelník
19,6 - 20mm
Objednací
Bestelnummer
číslo
(pár)
per paar
190900
190901
190250
190251
190252
190253
190906
190259
190908
190909
199202
190910
mm
A
SL
TR
300 323.5
350 373.5
400 423.5
450 473.5
500 523.5
550 573.5
600 623.5
700 723.5 288
790 803.5
900 923.5
1000 1023.5 448
1100 1123.5 448
B
160
160
192
192
256
320
352
448
480
544
C
192
192
224
224
288
544
384
480
512
576
D
192
224
288
320
384
416
480
576
672
768
864
992
kg
E
224
256
320
352
416
448
512
608
704
800
896
1024
F
128
128
160
160
192
256
320
352
448
448
G
160
160
192
192
256
288
352
384
480
480
H
544
384
416
512
W
1.73
2.04
2.34
2.64
2.94
3.25
3.55
4.16
4.72
5.33
5.87
6.39
L 10.000 L 80.000
130
120
140
120
150
130
160
140
170
150
160
140
150
120
130
110
100
100
90
80
80
70
70
60
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž jsou doporučeny šrouby M5 se zápustnou hlavou nebo šrouby 6 mm se zápustnou hlavou.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
77
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 180 kg, typ DS5321 (nerezová ocel)
• Teleskopické výsuvy disponují s odporem proti vysunutí
25%
kg
10.000
80.000
Výsuvnost:
Nosnost na pár:
do 180 kg
100%+
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Nerezová ocel 304
25%
kg
25%
kg
53.1
19.1
SL
TR
26.0 32.0
F
G
26.0 32.0
D
190444
199318
190172
190227
199079
190965
190226
190225
190228
A
H
Objednací
číslo
Bestellnummer
(pár)
pro
Paar
Ø6.60 ± 0.2
(Ø8.30x90°)
ACCESS HOLE
Ø6.60 ± 0.2
(Ø8.30x90°)
B
C
E
mm
SL
300
350
400
450
500
550
600
700
790
TR
323. 5
373. 5
423. 5
473. 5
523. 5
573. 5
623. 5
723. 5
803. 5
A
160
160
192
192
256
288
352
B
192
192
224
224
288
320
384
C
192
224
288
320
384
416
480
576
672
D
224
256
320
352
416
448
512
608
704
E
128
128
160
160
192
256
320
D
E
F
160
160
192
192
256
288
352
SL: Délka kolejnice W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár při 10.000 a 80.000 cyklech
pod dynamickou zátěží
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž jsou doporučeny šrouby M5 se zápustnou hlavou nebo euro šrouby 6 mm se zápustnou hlavou.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
kg
W
1.66
1.95
2.25
2.56
2.82
3.12
3.41
4.03
4.52
L 10.000 L 80.000
140
120
150
130
160
140
170
150
180
160
170
150
160
130
130
110
100
100
30mm
19,6 - 20mm
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
78
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Teleskopické výsuvy
Výsuvnost 100%+, nosnost 180 kg, typ 0522
•
•
•
•
Obzvlášť robustní konstrukce
Odolné proti nárazům a vibracím díky přidaným odlehčovacím čepům
Kryt zabraňuje zvláště velkému znečištění kuličkové dráhy
Teleskopické výsuvy jsou dodávány po kusech
25%
kg
Výsuvnost:
10.000
Cykly pod dynamickou
zátěží
Nosnost na pár:
do 180 kg
100%+
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
TL
26.5
26.0
16.0
TR
70.0
95.5
12.0
2.0
SL
12.0
2.0
Ø9 x 13.0
Ø6.5 x 10.4
2.0
20.5
35.5
50.5
3.0
A
18.0
Ø6.5
A
A
A
40.0
30.0
Objednací číslo
(kus)
Bestelnummer
per
stuk
levý
pravý
Links
Rechts
190257
190955
199023
7.0
A
A
190258
190954
199024
mm
SL
457
600
900
TL
481
624
924
kg
TR
534.0
625.0
907.0
A
194.0
265.0
276.5
W
9.74
12.68
19.24
L
180
180
150
SL: Délka kolejnice
W: Hmotnost páru v kg TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Hodnota maximálního zatížení platí pro pár a je závislá na použití teleskopických výsuvů.
•Teleskopický výsuv s délkou 900mm má dodatečnou upevňovací pozici v rozměru A.
• Pro montáž vnitřního dílu jsou doporučeny šrouby M6. Pro montáž vnějšího dílu jsou doporučeny šrouby M8.
•Celková délka = délka kolejnice + 24 mm
•Vyvarujte se zátěžím z boku a přetáčením.
Maximální nosnost typu 0522
Níže uvedené hodnoty maximálního zatížení vychází ze zkušeností, které vyplývají z obvyklého použití a zohledňují faktory, které by mohly tuto
schopnost ovlivnit.
Schopnost snášet zátěže by mohla být zmenšena příliš velkým rozměrem zásuvky a také velkým zatížením jedné strany. Počet cyklů otevírání
může být také snížen při velkých hodnotách zatížení či přetížení.
Běžné používání do max. 180 kg
Hodnota maximálního zatížení teleskopických výsuvů typu 0522, které mají délku 600 mm, vychází z testu dynamického zatížení s 10.000 cykly
při použití zásuvky s šířkou 500mm.
Časté používání do max. 140 kg
Hodnota maximálního zatížení teleskopických výsuvů typu 0522, které mají délku 600 mm, vychází z testu dynamického zatížení s 40.000 cykly
při použití zásuvky s šířkou 500 mm.
Pozor: Tyto teleskopické výsuvy nejsou vhodné pro použití do výsuvných schodů nebo jako nosný prvek pro plošiny, které nesou osoby!
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
79
Rukojeť s vícebodovým zamykáním
•
•
•
•
•
•
•
•
Pojistná rukojeť s vícebodovým zamykáním
Pojistný mechanismus s tlačítkem, umístěn uprostřed
Uzamčení možné jak v otevřené tak i v uzavřené pozici
Zásuvka může být zavřena bez stisknutí spouště madla (Klick uzávěr)
Malé části jsou odolné vůči korozi (nerezová ocel, umělá hmota)
Jednoduchá montáž
Vhodné pro zásuvky až do šířky 1,5 m
Vhodné pro teleskopické výsuvy s tloušťkou od 17,5 mm
Belasting per paar: 16-34 kg
Montáž z přední strany: uzamčení je možné i v uzavřené pozici.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
80
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Rukojeť s vícebodovým zamykáním
Montáž ze zadní strany: uzamčení je možné v otevřené i uzavřené poloze.
Typ
teleskopického výsuvu
Type geleider
0301
DS0330
5517-50
5417
7957
DS5321
9301
DA4120
DA4140
DA4160
DA4162
DA4190
Aanbevolen
Doporučená
max.
max.
šířkaladebreedte
zásuvky
(mm)
450
450
450
450
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nosnost se snižuje, pokud je zásuvka širší jak 1000 mm.
Pokud potřebujete poradit ohledně Vašeho použití teleskopických výsuvů, prosím kontaktujte nás.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
81
Rukojeť s vícebodovým zamykáním
190773
190776
Objednací číslo
Bestelnummer
Omschrijving
Popis
190773
Handgreep
kit, bestaande
uit:skládá z:
Pojistná
rukojeť,
sada se
1
x
handgreep
en
sluiting
(A)
1 x rukojeť a mechanismus (A)
11 xx tlačítko
(A)(A)
drukknop
22 xx opěrný
blok (C) (C)
stanggeleiders
22 xx uzavírácí
blok (D)
sluitblok (D)
22 xx kolík
pen
190774
Sada
se skládá uit:
z: 22xxtyč
z nerezové
Kit, bestaande
RVS
stang 500oceli
mm 500 mm
190775
Sada
se skládá uit:
z: 22xxtyč
z nerezové
Kit, bestaande
RVS
stang 750oceli
mm 750 mm
190776**
190774
190775
Uitbreidingpro
t.b.v.
vergrendeling
in depozici:
geopende positie
Přestavba
uzamčení
v otevřené
Lock-outsada
kit, bestaande
Lock-out
se skládá uit:
z:
22 xx tlačítko
drukknoppen
22 xx uzavírací
blok(D)(D)
sluitblokken
21 xx vodící
konzola
pro
tyčdraadstang
ø10 mm (C)
geleider
voor 10
mm
(C)
**10 mm spojovací tyč není součástí dodávky. Oba konce musí být vybaveny závitem M10 s minimálně 25 mm.
• Pro montáž jsou doporučeny šrouby M5.
•Maximální zatížení závisí na instalovaných teleskopických výsuvech. Více podrobností najdete na stránce příslušného teleskopického
výsuvu.
•Uzamčení v otevřené pozici není možné, pokud teleskopické výsuvy vlastní výsuvnost 100%+
(Otevření zásuvky je větší než délka teleskopického výsuvu).
• Potřebná délka uzavírací tyče je závislá na šířce zásuvky:
• 500 mm dlouhá uzavírací tyč pro aplikace až do šířky 1122 mm
• 750 mm dlouhá uzavírací tyč pro aplikace až do šířky 1622 mm
Prosím zkraťte tyče na požadovanou délku. Pro umístění kolíků (součástí dodávky) musí být vyvrtány otvory à 3 mm.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
82
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Teleskopické výsuvy
Teleskopické výsuvy - výklopný systém, nosnost 65 kg*, typ DA4190
• Výklopný systém pro snadný přístup u výše uložených zásuvek.
Úhel náklonu lze nastavit v průběhu montáže
• Hliníkový výsuv je k dostání ve dvou délkách
• Pojistná kolečka zajišťují klidný chod i při maximálním zatížení
• Systém lze nastavit při vložené zásuvce, a to na přední straně výsuvu
• Celkový systém se skládá z materiálů odolných vůči korozi
• Systém lze rozšířit o aretační páky
25%
kg
Výsuvnost:
Výklopný systém
Nosnost na pár:
do 65 kg*
10.000
Cykly pod dynamickou
zátěží
25%
kg
25%
kg
Bestelnummer
Objednací
číslo
199544
199353
mm
SL
600
1000
kg
W
2.53
3.20
Materiál:
Hliník
SL: W: Délka kolejnice
Hmotnost páru v kg
• Uvedené maximální zatížení je založeno na 600 mm dlouhém výsuvu s odstupem 1000 mm. Tyto výsuvy jsou vhodné i pro použití s většími
odstupy – v tomto případě nás prosím kontaktujte.
* Mechanismus byl podroben rozsáhlým testům (cykly pod dynamickou zátěží): 10.000 cyklů pod dynamickou zátěží při 35 kg a také 2.000
cyklů pod dynamickou zátěží při 65 kg. Protože bezpečnost obsluhy stojí na předním místě, určují max. zatížení směrnice o ochraně zdraví
a bezpečnosti na pracovišti.
•Pro montáž doporučeny šrouby M8 se zápustnou hlavou.
• Vhodné pro instalace do nosných profilů výsuvů pomocí posuvných matic (nejsou součástí dodávky).
•Zákazník si může teleskopický výsuv zkrátit na požadovanou délku a taktéž provést i nové vývrty potřebné pro upevnění.
• Materiál: profily výsuvů – hliník série 6000, kryt – nylon vyztužený skelnými vlákny s polyuretanovými kolečkami.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
83
Příklady použití
Teleskopické výsuvy typu DA4160 jsou vyrobeny z hliníku. Tyto výsuvy spojuje extrémně velká zátěž s velmi nízkou
vlastní hmotností. Teleskopické výsuvy jsou vybaveny velmi stabilním vedením a jsou zvláště vhodné pro použití v
těchto oblastech: interiéry vozidel, nakládací plošiny nebo velmi zatěžované příslušenství strojů.
Samouzavírací teleskopické výsuvy s tlumeným dojezdem se standardně používají k
instalaci kuchyňských zásuvek. Typ 5321EC zabudovaný do tohoto pojízdného stolku
na nářadí nabízí tento komfort také při použití pro velké zátěže.
84
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Teleskopické výsuvy
Kapitola 5 • Lineární posun
0115RS
Nosnost na pár: do 60 kg
Lineární posun
str. 86
35.1
Pohybují se přesně lineárně po celé délce dráhy.
Synchronní chod.
DA0115RC
str. 87
8.0
11 REF
Nosnost: do 120 kg
Lineární posun s kuličkovým systémem
Ze standardních komponentů lze snadno sestavit
požadovaný lineární posun.
Easy Slide je rehabilitační pomůcka určená pro kontrolovaný trénink
kolenních kloubů. Lineární posun typu DA0115 s kuličkovým
systémem zaručuje bezpečný a hladký chod. Pohyblivý vozík je z
nerezové oceli s umělohmotným těsněním. Toto těsnění chrání lineární
posun před prachem a nečistotou.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
85
Lineární posun
Lineární posun, nosnost 60 kg, typ 0115RS
• Pohybují se přesně lineárně po celé délce dráhy. Synchronní chod
• Pohyblivá část je v každém okamžiku opřena o kuličkové ložisko
• Dodávají se po kusech
25%
kg
10.000
Nosnost na pár:
do 60 kg
Výsuvnost:
Lineární posun
Cykly pod dynamickou
zátěží
Materiál:
Ocel, pozinkovaná
25%
kg
25%
kg
35.1
8.0
11 REF
Objednací
číslo
Bestellnummer
pro
Stück
(kus)
199260
199528
199377
199249
190913
199529
199277
199530
190207
199394
199263
199264
mm
SL
305
356
406
457
508
559
610
660
711
813
914
1016
TR
226
276
327
378
429
480
530
581
632
734
835
937
A
88. 9
101. 6
101. 6
127. 0
152. 4
177. 8
101. 6
127. 0
127. 0
152. 4
177. 8
203. 2
B
203. 2
254. 0
254. 0
304. 8
355. 6
406. 4
kg
C
165. 1
203. 2
254. 0
279. 4
304. 8
330. 2
355. 6
355. 6
406. 4
457. 2
508. 0
558. 8
D
457. 2
482. 6
533. 4
609. 6
685. 8
762. 0
E
254. 0
304. 8
355. 6
406. 4
457. 2
508. 0
558. 8
609. 6
660. 4
762. 0
863. 6
965. 2
W
0.28
0.32
0.35
0.38
0.42
0.45
0.48
0.51
0.55
0.61
0.67
0.74
†
L*
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
SL: Délka kolejnice
TR: Vysunutí teleskopického výsuvu
W: Hmotnost páru v kg
† L: Nosnost na pár; horizontální montáž
††L: Nosnost na pár; vertikální montáž
* Nosnost na pár s dlouhodobě rozloženou zátěží.
Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí
být využito všech upevňovacích bodů.
•Pro montáž jsou doporučeny šrouby M5.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
86
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
††
L*
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Lineární posun
Lineární posun, nosnost 120 kg, typ DA0115RC
• Modulární, lineární teleskopické výsuvy s kuličkovým pohyblivým vozíkem
• Hliníkové výsuvy s délkou 1,20 m a 2,40 m, k dostání s montážními otvory nebo
bez montážních otvorů
• Dají se zkrátit na správnou délku
• Pohyblivý vozík je dodáván samostatně s kuličkami z nerezové oceli nebo umělé hmoty (nemastné, nehlučné)
• Odolné vůči korozi a navíc jsou chráněny před prachem a nečistotou
• Možné použít více pohyblivých vozíků na jeden teleskopický výsuv
• Teleskopické výsuvy mohou být propojeny
25%
kg
Výsuvnost:
Lineární teleskopický
výsuv
Nosnost na pár:
do 120 kg
50.000
Cykly pod dynamickou
zátěží
25%
kg
Materiál:
Hliník
25%
kg
* Montáž: otvory o průměru 4,2 mm vrtejte na střední čáru, zapuštěně
** Koncová zarážka: otvory o průměru 4,2 mm vrtejte na čáru, zapuštěně
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
87
Lineární posun
Lineární posun, nosnost 120 kg, typ DA0115RC
Objednací číslo
Bestelnummer
Hmotnost
Gewicht
kg
Produkt
Omschrijving
Teleskopický
výsuv
1,20
m (bez
montážních
otvorů)
Geleiderprofiel
1,20
meter
(zonder
montagegaten)
Geleiderprofiel
2,40
meter
(zonder
montagegaten)
Teleskopický
výsuv
2,40
m (bez
montážních
otvorů)
Teleskopický
výsuv
1,20
m (s(met
montážními
otvory xx12)
Geleiderprofiel
1,20
meter
montagegaten
12)
Geleiderprofiel
2,40
meter
montagegaten
24)
Teleskopický
výsuv
2,40
m (s(met
montážními
otvory xx24)
Pohyblivý
vozík
s kuličkami
z nerezové
oceli
Loopwagen
met
roestvaststalen
kogels
x 1x 1
Pohyblivý
vozík
s kuličkami
umělé hmoty
x 1x 1
Loopwagen
met
kunststofzpolymeer
kogels
Eindstopzarážka
(1 stop,(12 kus,
schroeven)
Koncová
2 šrouby)
Boormalk vrtání
Šablona
190482
199344
199618
199619
190485
190484
190483
199533
0.635
1.270
0.635
1.270
0.120
0.085
0.150
0.080
Různé možnosti
montáže
Diverse
inbouwopties
Pohyblivý vozík
Loopwagen
mets
kuličkami z nerezové oceli
roestvaststalen kogel
Zatížení
Draagvermogen
kg*
Pohyblivý
vozík
s
Loopwagen
met
kuličkami
z
umělé
hmoty
kunststof kogel
Zatížení
Draagvermogen
kg*
x1
x2
x3
x1
x2
x3
x1
x2
x3
50
90
130
30
55
70
40
70
90
x1
x2
x3
x1
x2
x3
x1
x2
x3
30
54
75
18
32
42
24
42
54
** Zatížení
bylo testování na
50.000
m.
Het draagvermogen
is vzdálenost
getest over
een afstand
van 50.000 m
Šablona k vrtání
• Zatížení na pohyblivý vozík rozmístěte rovnoměrně
• Vzhledem k množství různých způsobů připevnění se doporučuje vyzkoušet si aplikaci v praxi
• Nedoporučuje se pro aplikace s velkým utahovacím momentem
• Pro montáž jsou doporučeny šrouby M4 se zápustnou hlavou
• Teleskopický výsuv instalujte na pevný a hladký povrch
• Při zasouvání pohyblivého vozíku do kolejnice postupujte opatrně
• Koncová zarážka je k dostání samostatně (viz tabulka)
• Pro propojení výsuvů pomocí středících kolíků s průměrem 3 mm (nejsou součástí dodávky) je k dispozici šablona k vrtání (k dostání
samostatně, viz tabulka)
• Vlastnosti materiálu: profil kolejnice – hliník série 6000, pohyblivý vozík – nerezová ocel s kuličkami z nerezové oceli nebo umělé hmoty
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
88
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Poznámky
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
89
Příklady použití
Teleskopické výsuvy typu 2907 umožňují snadný přístup do serveru. Součástí
dodávky jsou veškeré upevňovací prvky a montážní úhelník (jako sada), které slouží
k časově úsporné a rychlé montáži k šasi 1U - 4U.
Tyto velmi úzké teleskopické výsuvy jsou vhodné pro montáž do serverových skříní. Teleskopický výsuv disponuje
aretací ve vysunuté poloze. Vnitřní díl je vyjímatelný.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
90
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Příslušenství pro montáž
Kapitola 6 • Úhelníky / držáky kabelů
Úhelníky
str. 92
Držáky kabelů
str. 95
19" skříně
Lze odejmout z korpusu / desky
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
91
Úhelníky
Úhelníky usnadňují montáž teleskopických výsuvů do skříní 19", také pro výrobu strojů a přístrojů.
V tabulce pro výběr výsuvů si můžete vybrat úhelníky, které jsou vhodné pro Vaše použití.
Krátké úhelníky bývají instalovány na přední stranu konstrukce, zatím co delší úhelníky bývají upevněny k zadní
části konstrukce, aby se daly výsuvy dodatečně seřídit.
Všechny úhelníky jsou dodávány jako set (včetně upevňovacího materiálu).
Pokyny k montáži teleskopických výsuvů bez použití úhelníků
•Ujistěte se, že zásuvky a boční strany plášťů jsou souběžné a svírají pravý úhel
•Nejprve připevněte teleskopický výsuv na konstrukci na namontujte šasí/zásuvku na vnitřní díl teleskopického
výsuvu
• Přezkoušejte rovnoměrnost a plynulost chodu výsuvů
Při těžkém nebo zadrhávajícím chodu teleskopických výsuvů:
•Uvolněte šrouby na plášti a na zásuvce a pohybujte výsuvem několikrát sem a tam
• Když je možné s výsuvy lehčeji pohybovat, opět přitáhněte šrouby
•Pokud stále nejste spokojeni s chodem výsuvů, přezkoušejte geometrii montážního prostoru jak pláště,
tak i zásuvky
Pokyny k montáži teleskopických výsuvů s úhelníky
•Ujistěte se, že zásuvky a boční strany plášťů jsou souběžné a svírají pravý úhel
• Upevněte úhelník na vnější profil teleskopických výsuvů a lehce přišroubujte
•Teleskopické výsuvy s úhelníky připevněte k plášti a zajistěte lištou
• Jednotku zásuvky připevněte spolu s vnitřním dílem výsuvu
• Přezkoušejte rovnoměrnost a plynulost chodu výsuvů
Při těžkém nebo zadrhávajícím chodu teleskopických výsuvů:
•Uvolněte šrouby, které spojují úhelník s pláštěm (obr. c1)
•Uvolněte šrouby, které spojují zásuvku s vnitřní částí výsuvu (obr. c2)
•Když je možné s výsuvy lehčeji pohybovat, opět přitáhněte šrouby
• Pokud stále nejste spokojeni s chodem výsuvů, přezkoušejte geometrii montážního prostoru jak pláště,
tak i zásuvky
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
92
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Úhelníky
obr. c1
obr. c2
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
93
Úhelníky
199237
(0201, 0204, 0301, 0305)
190517
(0201, 0204, 0301, 0305)
199285
(3607, 5321, 5321SC)
BestellObjednací
nummer
číslo
199535
(0305*)
199167
(2907)
199309
(3301, 3307, 3308)
199534
(3507)
mm
kg
Typ
Type
A (F)
A (R)
B (4)
B (3)
C
D
E
G
H
J
K
W
199237
0201, 0204,
0301, 0305
69.9
266.7
57.2
-
15.0
6.35
12.7
-
76.2
82.6
165.1
0.46
190517
0201, 0204,
0301, 0305
69.9
266.7
-
43.7
15.0
6. 5
15.9
-
76.2
82.6
165.1
0.44
199535
0305*
76.5
274.6 69.9(F)
64.0(R)
-
19.8
5.5(F)
7.4(R)
15.9
48.0
76.2
82.6
165.1
-
199309
3301, 3307,
3308
114.6 114.6
-
44.5
18.3
7. 4
15.2
66.0
-
-
-
0.41
199285
3607, 5321,
5321SC
140.0 140.0
60.0
-
14.0
5. 5
15.9
96.0
-
-
-
0.75
199167
2907
77.2
153.4
44.2
17.5
-
15.9
-
-
-
-
0.38
199331
3507
-
77.6
153.8
-
55.7
17.8
5. 3
15.9
-
-
-
-
0.60
B
B
* Vnitřní montáž
(F) přední strana
-
(R) zadní strana
(4) Čtyři montážní polohy na úhelníku
(3) Tři montážní polohy na úhelníku
K
J
G
H
E
B
D
A
A
E
B
E
D
C
C
C
C
Lišty
Všechny úhelníky jsou k dostání jako set:
4 x úhelník, 4 x lišta, 8 x šroub k upevnění úhelníku, 8 x šroub
s válcovou hlavou
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
94
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
E
Držáky kabelů
•
•
•
•
•
Profily s montážními otvory pro instalaci držáků kabelů
Lze odejmout z korpusu (desky)
Jednoduchá motáž
Možnost montáže do skříně 19"
Držák kabelů je z oceli, světle pozinkované
199029
190500
A= Pant skříně
190500
Maximální šířka pro vedení
kabelů: 31 mm
199029
Maximální šířka pro vedení
kabelů: 72 mm
• Nevhodné pro teleskopické výsuvy delší než 700 mm
• Je zapotřebí použít nejméně 2 montážní otvory na každém konci držáku
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
95
Rejstřík
96
TYP / Objednací číslo���������������������� Strana
TYP / objednací číslo���������������������� strana
0115RS����������������������������������������������������������������������������� 86
5321EC����������������������������������������������������������������������������� 57
0201��������������������������������������������������������������������������������� 22
5321SC����������������������������������������������������������������������������� 76
0204��������������������������������������������������������������������������������� 38
5343��������������������������������������������������������������������������������� 58
0301��������������������������������������������������������������������������������� 48
5417��������������������������������������������������������������������������������� 53
0305��������������������������������������������������������������������������������� 49
5517-50���������������������������������������������������������������������������� 43
0522��������������������������������������������������������������������������������� 79
7400-50SC������������������������������������������������������������������������ 33
2002��������������������������������������������������������������������������������� 14
7957��������������������������������������������������������������������������������� 64
2026��������������������������������������������������������������������������������� 15
9301��������������������������������������������������������������������������������� 65
2109��������������������������������������������������������������������������������� 19
9308��������������������������������������������������������������������������������� 68
2132��������������������������������������������������������������������������������� 20
DA0115RC������������������������������������������������������������������������� 87
2132DO����������������������������������������������������������������������������� 21
DA4120����������������������������������������������������������������������������� 56
2421��������������������������������������������������������������������������������� 17
DA4140����������������������������������������������������������������������������� 74
2431��������������������������������������������������������������������������������� 23
DA4160����������������������������������������������������������������������������� 73
2601��������������������������������������������������������������������������������� 26
DA4190����������������������������������������������������������������������������� 83
2907��������������������������������������������������������������������������������� 41
DA5321����������������������������������������������������������������������������� 34
2907WB���������������������������������������������������������������������������� 42
DH3832����������������������������������������������������������������������������� 30
3301��������������������������������������������������������������������������������� 45
DP9301����������������������������������������������������������������������������� 66
3307��������������������������������������������������������������������������������� 46
DS0305����������������������������������������������������������������������������� 50
3308��������������������������������������������������������������������������������� 47
DS0330����������������������������������������������������������������������������� 40
3320-50���������������������������������������������������������������������������� 44
DS2028����������������������������������������������������������������������������� 39
3507��������������������������������������������������������������������������������� 52
DS2728����������������������������������������������������������������������������� 18
3607��������������������������������������������������������������������������������� 63
DS3031����������������������������������������������������������������������������� 51
3630��������������������������������������������������������������������������������� 16
DS5321����������������������������������������������������������������������������� 78
3732��������������������������������������������������������������������������������� 25
DS5322����������������������������������������������������������������������������� 75
3832��������������������������������������������������������������������������������� 27
Rukojeť s vícebodovým zamykáním��������������������������������� 80
3832DO����������������������������������������������������������������������������� 29
Držáky kabelů������������������������������������������������������������������� 95
3832EC-A�������������������������������������������������������������������������� 24
Úhelníky pro montáž do skříní 19"����������������������������������� 92
3832SC/HDSC������������������������������������������������������������������� 28
Úhelníky pro typy 2109, 2132, 3732 a 3832��������������������� 32
3832TR/HDTR������������������������������������������������������������������� 31
Úhelníky pro typy 5321 a 5321 EC������������������������������������ 59
5321��������������������������������������������������������������������������������� 77
Úhelníky pro typy 7957, 9301 a 9308������������������������������� 70
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Poznámky
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
97
Příklady použití
Teleskopické výsuvy typu 9301
jsou k dostání s délkou výsuvnosti až do 1500 mm.
Teleskopické výsuvy typu 2601 jsou vhodné pro chod
zasouvacích dveří ve stroji pro míchání barev. Tyto
teleskopické výsuvy mají velmi kompaktní profil a také
přesný chod.
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
98
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Služba zákazníkům
Hotline
Při dotazech na stav zboží na skladě, dodacích lhůtách a cenách nebo když potřebujete
telefonickou pomoc, můžete se obrátit přímo na na naši Hotline:
Telefon: 54321 4900; Fax: 54321 3690
Poradenství
Sklad
Vzorky &
CAD data
Kvalita
Technické informace
Ručení
Autorská práva
Obchodní název
Ostatní
Přímo u Vás Vám rádi s Vašimi otázkami poradí techničtí specialisté.
Je pro nás důležité, nalézt pro Vás to nejlepší rešení.
Dodání všech produktů uvedených v tomto katalogu probíhá zpravidla přímo ze skladu.
Na zkoušku, pro vývoj prototypů nebo pro testování přímo na místě Vám rádi zašleme
Vámi požadované vzorky a CAD data.
Kvalita odpovídající normám ISO 9001 a 14001.
V důsledku neustálé snahy našich dodavatelů o zlepšování našich produktů podléhají
uvedené údaje možným změnám. Dodavatel si vyhrazuje právo provést technické změny,
díky kterým může dojít ke změnám v rozměrech nebo specifikacích. Můžete si u nás
vyžádat nejnovější technické detaily a výkresy.
HEYMAN® Manufacturing GmbH nemůže být v žádném případě zodpovědná za následky
vyvolané změnami údajů uvedených v tomto katalogu. Vyhrazujeme si právo provést
změny bez předchozího ohlášení.
Tisk tohoto katalogu nebo jeho částí je dovolen pouze pro osobní potřebu. Tisk tohoto
katalogu nebo jeho částí není povolen za účelem dalšího rozšiřování kromě případů
písemně povolených společností HEYMAN® Manufacturing GmbH.
HEYMAN® und Accuride® jsou registrované obchodní značky.
Všechny naše nabídky a dodávky odpovídají našim všeobecným obchodním podmínkám,
které Vám rádi na požádání zašleme.
HEYMAN® Manufacturing GmbH
Adresa
:
Postfach 11 05 04
D-35350 Gießen
Německo
Kancelář Brno
Hybešova 38 CZ-60200 Brno
Česká republika
Tel.
+420 54321 4900
Telefax +420 54321 3690
E-mail: [email protected]
Internet:www.heyman.cz
Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
99
Náš další výrobní program
S lUzávěry
uitingen
Panty
Scharnieren
Madla, normované díly
M aac ovládací
h i n e o n d e rprvky
delen
Nýtovací matice,
šrouby
S c h r o eaf dlisovací
r a a d s y s tprvky
emen
Blindklinknagels, klinkbouten
Trhací
nýty a nářadí
en gereedschappen
Příslušenství
kabelů
Toebehoren
draad en
kabel
100
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
Příklady použití
Teleskopické výsuvy typu 0522 jsou zde zabudovány, aby umožnily snadný přístup
k bateriím. Tyto výsuvy byly navrženy zvlášť robustně a odolávájí velmi dobře
vibracím, protože jsou doplněny tlumičem nárazu. Mimo to je kuličkové vedení
chráněno před vnikem nečistot.
Teleskopické výsuvy typu 3308 disponují aretací ve
vysunuté a zasunuté poloze. Tato funkce zaručuje
stabilitu otevřené zásuvky a bezpečně uzavřenou
zásuvku v mobilním použití.
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • info@heyman.cz
101
Váš svět, naše znalosti
Náš úmysl
Náš úmysl je podpořit konkurenceschopnost našich zákazníků
díky využití našich vědomostí, zkušeností a kreativity v oblasti upevňovací, uzavírací a přístupové techniky.
Rádi bychom Vás aktivně podpořili při zlepšování kvality
Vašich výrobků a růstu efektivnosti Vašeho výrobního a
Členové Onkenhout Group
Adresa
TelefonFax
E-mailInternetové stránky
Onkenhout & Onkenhout B.V.
NL-1112 AW Diemen Verrijn Stuartweg 103 +31 (0)20 660 02 02 +31 (0)20 690 42 46
info@onkenhout.nl www.onkenhout.nl
Beluma nv/sa
B-9300 Aalst
info@beluma.com
Tragel 3
+32 (0)53 60 63 70
+32 (0)53 60 63 99
www.beluma.be
Heyman Manufacturing GmbH D-35390 Gießen
Zu den Mühlen 17
+49 (0)641 974 23 0 +49 (0)641 974 23 11 info@heyman.de
www.heyman.de
Heyman Manufacturing GmbH CZ-60200 Brno
Hybešova 38
+420 (543) 21 4900
www.heyman.cz
+420 (543) 21 3690
info@heyman.cz
01/2014
montážního procesu.
Download

Teleskopické výsuvy