PILOTNÍ JEDNOTKA P1 EDR-Y
ZÁKLADNÍ POPIS
Pilotní jednotka P1 EDR-Y je vhodná pro poloprovozní testy membránového procesu
elektrodialýzy. Užívá se pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení
před aplikací průmyslové technologie pro komerční účely.
Jednotka je vybavena elektrodialyzačním (ED) modulem EDR-Y deskového typu s 25 nebo 50
membránovými páry heterogenních membrán RALEX® a s možností reverzace polarity
elektrod.
Jednotku P1 EDR-Y lze provozovat ve vsádkovém nebo polo-kontinuálním režimu
v jednoprůchodovém zapojení ED modulu s ruční reverzací hydrauliky diluátu a koncentrátu.
SOUČÁSTI JEDNOTKY
- ED modul EDR-Y/25-0.8 nebo EDR-Y/50-0.8 - s možností reverzace polarity elektrod
- čerpadla diluátu (D), koncentrátu (C) a elektrodového roztoku (E)
- produkotvé čerpadlo
- pojistný filtr
- tepelný výměník
- dávkovací čerpadla pro diluát a koncentrát
- zásobníky diluátu, koncentrátu a elektrodového roztoku
- zásobní dělená nádrž pro produkt s víky
- rotametry diluátového, koncentrátového a elektrodového okruhu
- reverzační systém hydrauliky toku diluátu a koncentrátu
- zdroj stejnosměrného proudu a rozvaděč
NÁHRADNÍ DÍLY
- ED moduly
- membrány, rozdělovače
ED modul EDR-Y
Jednotka P1 EDR-Y
MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem, Česká republika
www.membrain.cz, e-mail: [email protected]
SPECIFIKACE ED MODULŮ V JEDNOTLIVÝCH VARINATÁCH
Parametr
Efektivní plocha ED modulu
Efektivní plocha jedné membrány
Počet membránových párů v ED modulu
Aniontově výměnná membrána
Kationtově výměnná membrána
Tloušťka pracovního rozdělovače
Elektrody (anoda, katoda)
Připojení k ED modulu
Rozměry ED modulu (d x š x v )
Hmotnost prázdného ED modulu
Měrná jednotka /
označení
m2
cm2
ks
ks /
RALEX® AM(H)-PES
ks /
RALEX® CM(H)-PES
mm
ks / Ti + Pt
Ø mm
mm
kg
EDR-Y/25-0.8
EDR-Y/50-0.8
2,04
400
25
4,04
400
50
25
50
26
51
0,8
2
20
270 x 210 x 620
17
0,8
2
20
352 x 210 x 620
21
Varianty: nabízíme i ED moduly s pracovními rozdělovači o tloušťce 1,0 mm. Můžeme dle požadavku sestavit ED
modul z membrán, které má ve svém portfoliu naše mateřská společnost MEGA a.s.
PROVOZNÍ A LIMITNÍ PARAMETRY ED MODULŮ
Parametr
Provozní napětí
Max. napětí
Max. proud
Provozní průtok D, C
Min. průtok D, C
Provozní průtok E
Min. průtok E
Tlaková ztráta ED modulu
Provozní teplota
Min./max. teplota
Měrná jednotka
V/membránový pár
V
A
m3/hod
m3/hod
m3/hod
m3/hod
kPa
°C
°C
EDR-Y/25-0.8
1-1,2
40
10
0,35-0,7
0,3
0,4-0,5
0,2
20
20-30
10/35
EDR-Y/50-0.8
1-1,2
75
10
0,7-1,0
0,65
0,4-0,5
0,2
20
20-30
10/35
Kapacita (při vsádkovém režimu): 95 % odstranění soli 25 litrů roztoku Na2SO4 o koncentraci 20g/l
trvá při teplotě 25°C cca 35 min. (pro 50 membránových párů)
SPECIFIKACE JEDNOTKY P1 EDR-Y
Parametr
Max. počet ED modulů
Objem zásobníků D, C, E
Objem nádrží pro produkt
DC zdroj U/I
Rozměry jednotky (d x š x v )
Hmotnost jednotky bez ED modulu
Měrná jednotka
ks
ks/litr
ks/litr
V/A
mm
kg
P1 EDR-Y/25-0.8
1
3x7
2x100
100/20
1800 x 1000 x 2150
260
Měření parametrů: napětí, proud a průtoky, pH, vodivost, teplota.
MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem, Česká republika
www.membrain.cz, e-mail: [email protected]
P1 EDR-Y/50-0.8
1
3x7
2x100
100/20
1800 x 1000 x 2150
260
Download

PILOTNÍ JEDNOTKA P1 EDR-Y