Klub ekologické výchovy
Pertoldova 3373, 143 00 Praha 4-Modřany
IČO: 62941844
Bankovní spojení: 19-5383640277 / 0100
..
PŘEHLED AKCÍ KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
LEDEN – PROSINEC 2015
KONFERENCE K 20.VÝROČÍ ZALOŽENÍ KEV A 70.VÝROČÍ VZNIKU UNESCO
Místo: 18.-19. září 2015, Kroměříž (ve spolupráci se SOŠ Veterinární a VOŠ Kroměříž,
školou KEV)
Spojeno s exkurzí „ Přírodní a kulturní dědictví „ – projekt UNESCO (akreditované MŠMT))
SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ EVVO V KRAJÍCH
TÉMA 2015 : FINANCOVÁNÍ EV NA ÚROVNI KRAJSKÉ, NÁRODNÍ
MEZINÁRODNĚ VYHLAŠOVANÁ TÉMATA
USKUTEČNĚNÉ AKCE S POČTY ÚČASTNÍKŮ
9.1.2015
37 PEDAGOGŮ
SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
28.1.2015
92 PEDAGOGŮ
SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE
18.2.2015
67 PEDAGOGŮ
SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
24.2.2015
64 PEDAGOGŮ
SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE
12.3.2015
SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE
SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE SPOJENÉ S VYHLÁŠENÍM ŠKOLA UR
STŘEDOČESKÉHO KRAJE (2015 -2017)
27.3. 2015
SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ PRAHY
9.4.2015
SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE
10.4.2015
SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE
18.3.2015
SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ PARDUBICKÉHO KRAJE
DATUM BUDE UPŘESNĚN
SEMINÁŘE
ICT a environment – 18.3..2015, ZŠ gen.Janouška, Praha – Černý Most, (garant Mgr. Jiříková)
Semináře k inovacím ŠVP :
Biotechnologie v potravinářství, 26.3.2015 gymnázium Hladnov , Moravskoslezský kraj
Akreditováno MŠMT)
Pozorování a pokus bez laboratoře 13.3.2015 (KÚ Jihočeského kraje, České Budějovice)
Biotechnologie v potravinářství září, říjen 2015 Ústí nad Labem, České Budějovice
SPECIALIZAČNÍ STUDIUM
OSTRAVA (11. ZÁŘÍ 2015 – DUBEN 2016)
KARLOVY VARY - LEDEN AŽ ZÁŘÍ 2015 (VE STÁDIU REALIZACE)
MOST
- LEDEN AŽ ZÁŘÍ 2015 (VE STÁDIU REALIZACE)
V PŘÍPRAVĚ (VYVĚŠENÍ INFORMACE ZAČÁTEK BŘEZNA)
PLZEŇ ( 7. ŘÍJEN 2015 AŽ ČERVEN 2016)
ČESKÉ BUDĚJOVICE (11.ZÁŘÍ 2015 AŽ KVĚTEN 2016)
PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ ( 22.ZÁŘÍ 2015 AŽ KVĚTEN 2016)
PARDUBICE (LEDEN AŽ ZÁŘÍ 2016)
EXKURZE
Přírodní a kulturní dědictví regionů ČR - Zahrady Černínského paláce a jeho prohlídka,
Zahrady Pražského hradu
Přírodní a kulturní dědictví Středočeského kraje - 21.5.2015 (podpořeno projektem
Středočeského kraje)
Kulturní a přírodní dědictví regionů ČR (Karlovarský kraj) - 26.8.2015 v rámci spec. studia a
možno doplnit 10 zájemců z KK)
Kulturní a přírodní dědictví regionů ČR (Ústecký kraj) - 28.8.2015 v rámci spec .studia a
možno doplnit 10 zájemců z KK)
Kulturní a přírodní dědictví regionů ČR - Kroměřížské zahrady, 18.-19. září 2015,
navazuje na konferenci 2015 ke 20.výročí KEV
Exkurze mají akreditaci MŠMT
LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA V PRŮBĚHU STALETÍ “
Vyhlášení soutěže – únor 2015
Rozeslání propozic k tématu: únor 2015
Termín pro zaslání prací: nejpozději do 15.5.2015
Hodnocení komisí: 19.5.2015
Vyhlášení výsledků: 18.5. – 22.5. 2015
Předání cen: 5. červen 2015
Vernisáž prací na UK PřF Praha září 2015
VALNÁ HROMADA KEV
13. duben 2014 MŠMT, Karmelitská 7, velká zasedací místnost
AKCE KRAJSKÝCH SKUPIN
Moravskoslezský kraj – krajská skupina a školy sítě KEvu
24.4. a 25.4.2015 Žákovské ekologické konference v Moravskoslezském kraji, Ostrava
10.-11.6.2015
Krajská konference Moravskoslezského kraje, SOŠ gastronomická, Frenštát
pod Radhoštěm
srpen 2015 Letní škola, koordinátorů Moravskoslezského kraje, podpořeno z rozpočtu kraje
organizuje Albrechtova SOŠ Český Těšín ve spolupráci s KÚ MSK a KEVem
Ústecký kraj
8.4.2015 Most
Žákovskou ekologickou konferenci pro ZŠ
a SŠ Ústeckého kraje v Mostě na Magistrátu města Mostu
Jihočeský kraj
Prezentační soutěž Parky a zahrady nás baví - pro žáky ZŠ a SŠ – 13.5.2015
(organizuje Jč sk.KEV ve spolupráci s odb.ŽP KÚ České Budějovice)
Seminář k inovacím ŠVP – Geneticky modifikované organismy + genomika 16.6.2015
(organizuje Jč skupina KEV ve spolupráci se ZF JU Č.Budějovice
3.ekologická konference žáků v JčK podzim 2015
STŘEDOŠKOLSKÁ A ŽÁKOVSKÁ EKOLOGICKÁ KONFERENCE 2015
Žákovská ekologická konference Praha 2015
Středoškolská ekologická konference 2015
říjen 2015
listopad 2015
Škola udržitelného rozvoje
ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 2016 – 2018 UZÁVĚRKA 18.12.2015
SLEDUJTE, PROSÍM, WEBOVÉ STRÁNKY KEVU, KDE JSOU INFORMACE
O AKCÍCH VYVĚŠOVÁNY A AKTUALIZOVÁNY
Download

Přehled - Klub ekologické výchovy