Spojenectví s neviditelnou přírodou
Vynálezce:
Jakabovics Tibor – farmaceutický chemik, vědec,
- mezinárodně uznávaný odborník v oblasti nanotechnologie
Otec třech dětí, vášnivý horolezec, badatel v džungli…
Základní - výzkum a objevení
- získání uznání
Přelom v léčbě popálenin (cca 2003)
Při velkoplošné ztrátě kůže přijetí kožního implantátu
… při další práci si Jakabovics
uvědomuje, že…
…je daleko nad rámec původního výzkumu...
Nanos odvozený z řeckého
slova, které znamená
trpaslík.
V Mezinárodní soustavě jednotek (SI)
předpona nano znamená, že následná
měrná jednotka je miliardtina základní
jednotky.
Pode toho 1 nanometr (nm) = 10−9 metru.
Nanočástice
Tenisový
míček
Tenisový
Země
míček
Nosič velikosti nano – NANOEFEKTOR* - realizátor
1. Úžasná schopnost pronikání
– pronikne kdekoliv - vzhledem k jeho velikosti (2nm)
- velká rychlost – rychlý pohyb, podobný pohybu medúzy
- ideální nosič – působí bez čekání, hned
2. Získání složek rostlinného původu
- nanoefektivním programováním se realizuje proces,
který je jedinečný na světě a je vlastním vynálezem
Tibora Jakabovicse a je pod právní ochranou
3. Bio - „švédský stůl"
- tisíce komplexních energetických vzorů se přenosem
nanoefektoru nabízí pro tělo a organismus
4. Mechanismus samo léčení
- inteligentní vzory aktivizují mozkové oblasti, které
spouští proces samoléčby
5. Jednoduchost
- sprej - nastříkat na „postižené” místo
- žádné vedlejší účinky - vstřebává se po dobu 72 hodin
- širokospektrální funkce – mimořádná díky velkému počtu vzorů
Download

Informační katalog Lavylites - 1.díl