Název projektu: DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU
Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0161
Polyfúzní svařování plastů a
pájení mědi
Získejte oprávnění pro kvalifikovanou
práci s perspektivními materiály
 svařování vnitřních plastových instalačních
rozvodů studené a teplé vody
 pájení měděných rozvodů
 měděné potrubí je použitelné pro rozvody
zemního plynu, otopné systémy, vody, tlakového
vzduchu a oleje
 využití v novostavbách i při rekonstrukcích
Co Vám nabízíme
 získání znalostí a dovedností v práci s plastovým a
měděným potrubím
 zvládnutí orientace v technických výkresech
plastových a měděných rozvodů
 svářečský průkaz
 osvědčení o absolvování kurzu
Charakteristika modulu svařování plastů
 Výroba plastů
 Spojování plastového
porubí
 Legislativa
 Bezpečnost práce
 Nauka o materiálu
 Jakost při svařování
plastů
 Skladování a
manipulace
Charakteristika modulu svařování plastů
 Výroba plastů




suroviny pro výrobu plastů
rozdělení plastů
základní vlastnosti plastů
výhody použití
 Bezpečnost práce



základní normy a předpisy
vyhlášky, normy a směrnice
požární ochrana
Charakteristika modulu svařování plastů
 Nauka o materiálu




typy plastů pro potrubní systémy
popis materiálů
výroba trubek a tvarovek
tlakové a rozměrové řady
 Spojování plastového porubí


polyfúzní svařování
svařování natupo
 Jakost při svařování plastů


Terminologie
vady svarů
Struktura aktivity svařování plastů
forma
studia
teoretická
15 hodin
praktická
30 hodin
Teoretická forma svařování plastů
 úvod do studia
 písemná příprava
 pracoviště
 bezpečnostní předpisy
 nauka o materiálu
 rozměry potrubí, tlakové řady
 svařování a spojování plastů


 závěrečná zkouška




všeobecně
polyfúzní svařování
zkoušky spojů
jakost
montáž rozvodů
normy a předpisy
závěrečná zkouška
Praktická forma svařování plastů
 spojování plastového
potrubí
 polyfúzní svařování
 nástroje
 postup při polyfúzním






svařování
tlak
čas
nanesení tavidla
sestavení
zahřátí spoje
odstranění tavidla
Vybavení pro modul
 Polyethylen




nízkohustotní
středněhustotní
vysokohustotní
síťovaný
 Polypropylen statický
 Neměkčený (tvrdý)
polyvinylchlorid
 Chlorovaný
polyvinylchlorid, zn.
PVC




Zrcadlová svářečka
Trnová svářečka
Ohřívací nástavce
Krokovací nůžky
Možnost uplatnění v praxi
 Rozšíření vzdělání a upevnění pracovní síly na trhu práce
 Absolvent získá dílčí odborné kompetence z oboru
svařování platů
Charakteristika modulu svařování mědi
 Výroba mědi
 Technologie pájení
 Bezpečnostní ustanovení
 Jakost při pájení
 Technické plyny
 Montáž rozvodů z mědi
 Nauka o materiálu
 Kapilární pájení
 Přídavné materiály
Charakteristika modulu svařování mědi
 Výroba mědi



historický vývoj
vlastnosti mědi
výroba měděných trubek
 Nauka o materiálu





měděné trubky
tvarovky
montážně zhotovené
tvarovky
průmyslově zhotovené
tvarovky
dělení měděných trubek
 Přídavné materiály


měkké pájení
tvrdé pájení
 Technologie pájení


pracovní postup
hořáky, plyny, nástroje a
pomůcky
Charakteristika modulu svařování mědi
 Jakost při pájení


vady pájených spojů
zkoušení pájených spojů
 Montáž rozvodů z mědi



 Kapilární pájení


rozlišení měkkého a
tvrdého pájení
kapilární pájecí tvarovky

instalace měděných
trubek
tepelná izolace potrubí
uchycení trubek
dilatace
Struktura aktivity pájení mědi
forma
studia
teoretická
15 hodin
praktická
30 hodin
Teoretická forma pájení mědi
 úvod do studia
 písemná příprava
 pracoviště
 závěrečná zkouška
 bezpečnostní předpisy
 technické plyny
 nauka o materiálu
 přídavné materiály
 technologie
 jakost
 montáž rozvodů
 pracoviště
 závěrečné zkouška
Praktická forma pájení mědi
 pájení
 žíhání
 montáž rozvodů
 pájení na měkko
 pájení natvrdo
 žíhání
 úprava délky trubky
 nanesení tavidla
 sestavení
 zahřátí spoje
 odstranění tavidla
Vybavení pro modul
 Měděné trubky v tyčích a
 Ruční ohýbací zařízení
 Tepelně izolované
 Ohýbací segmenty
svitcích
měděné trubky
 Měděná trubka s vnitřním
pocínováním
 tvarovek a spojek
 Pasta k měkkému pájení
s označením
 Kalibrační kleště, trn,
kroužek
 Pájecí tyčinky k pájení
natvrdo s úplným
označením
Vybavení pro modul
 Souprava s víceotvorovým
 Souprava s víceotvorovým
 Elektrický odporový pájecí
 Souprava s hořákem na směs
 Měkké pájení elektrickým
 Tavidla s označením, tavidla
hořákem na směs propan –
vzduch
přístroj
odporovým pájecím
přístrojem
 Elektrická , kotoučová,
planetová oblouková ruční
pila
hořákem na směs acetylen –
kyslík
propan – kyslík
pro tvrdé pájení
 Odřezávačka trubek
Možnost uplatnění v praxi
 Rozšíření vzdělání a upevnění pracovní síly na trhu práce
 Absolvent získá dílčí odborné kompetence z oboru
svařování mědi
Download

Prezentace aktivity 1