KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Feyza Döndü Gündel
Unvan
Ziraat Yüksek Mühendisi
Telefon
0322 3340055/181
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
1971-Darende
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Lisans
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Atatürk Üniversitesi
Tarla Bitkileri-2013
Tarla Bitkileri-1998
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
YABANCI DİL BİLGİSİ
ÜDS
52,50
TOEFL
IELTS
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)
2006-
Teknik Personel- Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü- Kastamonu
2009-2014
Teknik Personel-Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Adana
2013-
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
Akdeniz Ekolojisine Uygun Çok yıllık Buğdaygil ve Baklagil Yem bitkisi Çeşitlerinin Islahı
TUBİTAK-1003 (Yardımcı Araştırmacı)
2013-
Çukurova Bölgesi’nde Yonca Islah Araştırmaları (Yardımcı Araştırmacı)
201320132012201220112010-
Çukurova Koşullarında, Farklı Sıra Aralıkları Ve Bazı Bitki Düzenleyicilerinin Yonca ’nın Bazı
Bitkisel Özelliklerine ve Tohum Verimine Etkisinin Saptanması (Yardımcı Araştırmacı)
Mera Varlığının ve Mera Durum Sınıflarının Belirlenmesi Ulusal Mera Projesi (Yardımcı
Araştırmacı)
Bazı Sıcak İklim Baklagil Yem Bitkilerinin Adaptasyon, Verim ve Kalitesi Üzerine Bir
Araştırma
Çok Yıllık Sıcak Mevsim Buğdaygil Yem Bitkileri Islahı
Akdeniz İklim Kuşağında Bazı Çokyıllık Sıcak Mevsim Buğdaygil Yembitkilerinin Yonca ile
Karışımlarının Performanslarının Belirlenmesi-TUBİTAK 1003 (Yardımcı Araştırmacı)
Çukurova Taban Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Çok Yıllık Sıcak Mevsim
Buğdaygiller ile Baklagil Karışımlarının Performanslarının Saptanması (Yardımcı Araştırmacı)
YAYINLARI
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
MAKALELER
ÇINAR.S., M. AVCI, R.HATİPOĞLU, A.AKTAŞ, F.D.KÖKAŞIK, 2011. Çukurova Taban Koşullarında Bazı
Çokyıllık Sıcak Mevsim Buğdaygiller ile Baklagil Karışımlarının Performanslarının Saptanması,
TABAD Özel sayı, 20-23 Nisan 2012, Çankırı.
ÇAYIR VE MERALARIN ÖNEMİ, KASTAMONUDA TARIM DERGİSİ YIL 1 SAYI:3 EKİM-KASIM-ARALIK
2008
İLİMİZDE MERA ISLAHI PROJE ÇALIŞMALARI, KASTAMONUDA TARIM DERGİSİ, SAYI:5, YIL :2 NİSANMAYIS-HAZİRAN 2009
GÜNDEL. F.D., KARADAĞ. Y., ÇINAR. S. 2014. Çukurova Ekolojik Koşullarında Bazı Sıcak Mevsim
Baklagil Yem BitkilerininVerim, Kalite ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Ziraat fakültesi Dergisi, 31(3):10-19.
CINAR.S., HATIPOĞLU. R., GUNDEL. F.D., AKTAS. A., AVCI.M.2014.Performances of Some Perennial
Warm Season Grasses Alfalfa (Medicago sativa L.) Mixtures Under Mediterranean Conditions.
Turkish Journal of Field Crops. 19(2):221-227.
BİLDİRİLER
AKTAŞ, A., F.D.KÖKAŞIK, S.ÇINAR, M. AVCI, 2011. Bazı Sıcak Mevsim Yem Bitkisi Tohumlarının
Çimlenmesi Üzerine GA3 ve KNO3 Uygulamalarının Etkisi, IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 3. Cilt. s.
1826-1829. 12-15 Eylül Bursa.
ÇINAR.S., M. AVCI, R.HATİPOĞLU, A.AKTAŞ, F.D.KÖKAŞIK, 2011. Çukurova Koşullarında Suni
Meralarda Verim ve Kalitenin Tesis Yaşı ile Değişimi Üzerine Bir Araştırma. IX. Tarla Bitkileri
Kongresi, 3. Cilt. s. 1868-1871. 12-15 Eylül Bursa.
KÖKAŞIK,F,D., A.AKTAŞ, S.ÇINAR, M.AVCI, R.HATİPOĞLU, 2011. Mera Kanunu Kapsamında Doğu
Akdeniz Bölgesinde Yürütülen Mera Islahı ve Amenajman Projelerinde Uygulamalar Öncesi ve
Sonrası Durumun Verim ve GSÜD Açısndan Kıyaslanması. IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 3. Cilt. s.
1938-1941. 12-15 Eylül Bursa.
YÜCEL.H., M. AVCI, S.ÇINAR, A.AKTAŞ, F.D.KÖKAŞIK, 2011. Farklı Yonca (Medicago sativa L.)
Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 3. Cilt. s. 18921895. 12-15 Eylül Bursa.
AVCI.M., YÜCEL. C., İNAL. İ., ÇINAR. S., GÜNDEL F.D., YÜCEL. H., AKTAŞ.A., GÜLTEKİN. R. 2014.
Evaluation of Different Alfalfa (M.sativa L.) Cultivars for Forage Yield and Quality Under Çukurova
Ecological Conditions Balkan Agricultural Congress 8.11 Sept. 2014 Edirne, Turkey P:531 C.
Download

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Feyza Döndü Gündel Unvan Ziraat