PRVNÍ ROČNÍK
4. 10.
Úvodní setkání: informace o základním rámci doktorského studia
8. 11.
Prezentace:
 Peter Hanák (Porovnanie vývoja regulácie masmédií v Českej republike a Slovenskej republike
po roku 2000)
Oponentura: Jan Švelch, Petra Nováková
29. 11.
Prezentace:
 Jaromír Hanzal (Česká média, společnost a "Al-Džazíra efekt": reflexe fenoménu)
 Filip Huněk (Kulturní analýza užití softwarových filtrů z aplikací Instagram a Hipstamatic)
Oponentura: Pavel Kasík, Anna Strejcová
7. 3.
Prezentace:
 David Chudoba (Zákonný požadavek objektivity a vyváženosti v kontextu mediální výchovy
jakožto evolučního stupně regulace médií)
 Pavel Kasík (Prezentace vědy v médiích)
Oponentura: Peter Hanák, Linda Podzimková
4. 4.
Prezentace:
 Petra Nováková (Vliv specifických internetových médií a jejich představitelů v procesu
konstrukce identity na příkladu blogu Dominiky Myslivcové)

Linda Podzimková (Internetové memy: taxonomie virálních videí, jejich role "nositelů urban
legends" a recepce uživateli)
Oponentura: Jaromír Hanzal, Jan Švech
2. 5.
Prezentace:
 Anna Strejcová (Online video jako nová žurnalistická forma: situace v České republice a
Španělsku)
 Jan Švelch (Paratexty k nelineárním mediálním textům)
Oponentura: Filip Huněk, David Chudoba
****
DRUHÝ ROČNÍK – TEORETICKÁ DÍLNA
dílny vždy od 10:00
25. 10.
Prezentace kapitoly:
 Roman Hájek (Lokální politická komunikace v ČR: Úloha médií v lokálním informačním
prostoru)
Školitel: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Studentský oponent: Zuzana Karaščáková
15. 11.
Prezentace kapitoly:
 Matouš Hrdina (Podoba, možnosti a proměny internetové komunikace okrajových politických
stran, hnutí a iniciativ v ČR 2010–2014)
Školitel: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
Studentský oponent: Zdeněk Lokaj
6. 12.
Prezentace kapitoly:
 Vojtěch Brdička (Politické promluvy a mlčení v mediálních systémech Jižní Afriky a ČR v
období 1989–2012)
Školitel: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Studentský oponent: Jana Teplá
28. 2.
Prezentace kapitoly:
 Zuzana Karaščáková („We are the media“ – transformácia procesu konzumácie a produkcie
správ v prostredí mikroblogovacej platformy Twitter v kontexte každodennosti)
Školitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Studentský oponent: Vojtěch Brdička
28. 3.
Prezentace kapitoly:
 Zdeněk Lokaj (Neoorientalismus a antiokcidentalismus: střet fikčních světů v médiích Západu
a Orientu)
Školitel: prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Studentský oponent: Roman Hájek
25. 4.
Prezentace kapitoly:
 Jana Teplá (Mýtus mládí: komparace vzorců obrazové reprezentace mládeže v
Československu v 70. a 90. letech 20. století na příkladu fotografií v časopise Mladý svět)
Školitel: doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Studentský oponent: Matouš Hrdina
DRUHÝ ROČNÍK – HISTORICKÁ DÍLNA
1. 11. (14:30–16:30)
Prezentace kapitoly:
 Veronika Trestrová (Řízení a kontrola regionálních médií v Československu v 70. a 80. letech
2é. století na příkladu informování o kulturních událostech pardubického okresu)
Školitel: PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Studentský oponent: Anna Batistová
22. 11. (13:00–15:00)
Prezentace kapitoly:
 Martin Husák (Medializace alternativní kultury v období normalizace na příkladu rockové
hudby)
Školitel: PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Studentský oponent: Sandra Štefaniková
20. 12. (13:00–15:00)
Prezentace kapitoly:
 Kristina Šemberová (Životní styl na příkladu gastronomie v tištěných médiích v období 1.
republiky)
Školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Studentský oponent: Tereza Ježková
21. 2.
Prezentace kapitoly:
 Tereza Šírová (Nehody a katastrofy v totalitních médiích)
Školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Studentský oponent: Veronika Trestrová
21. 3.
Prezentace kapitoly:
 Sandra Štefaniková (Vliv soudobého tisku na proměnu české výtvarné scény a emancipaci
alternativních uměleckých projevů v 60. letech 20. století.)
Školitel: doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Studentský oponent: Tereza Šírová
18. 4.
Prezentace kapitoly:
 Tereza Ježková (Vztah médií a výtvarného umění se zaměřením na zobrazování médií v
českém výtvarném umění)
Školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Studentský oponent: Kristina Šemberová
23. 5.
Prezentace kapitoly:
 Anna Batistová (Kulturní publicistika v londýnských exilových periodikách za druhé světové
války)
školitel: PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Studentský oponent: Martin Husák
Download

první ročník