ÚROVEŃ PODLAHY
20-30
PODKLADNÍ BETON VYZTUŽENÝ BETONÁŘSKOU SÍTÍ
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
UPRAVENÝ TERÉN
(OKAPOVÝ CHODNÍK)
PRACOVNÍ SPÁRA
ZÁSYP ZEMINOU
NOPOVÁ FOLIE
SPODNÍ STUPEŇ ZÁKL.
PÁSU PROVEDENÝ
VÝKOPEM A
ZABETONOVÁNÍM
V ZEMINĚ
IZOLAČNÍ TVAROVKA ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ SOKLU ZÁKLADŮ "TERMO"
ROSTLÝ TERÉN
Download

(okapový chodník) upravený terén bednění soklu základů "termo"