SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
BDX64 enhancing buffer
BDX64 umožňuje naředění BigDye Terminator v 1.1 a 3.1 a tím výraznou úsporu financí.
BDX64 zlepšuje distribuci signálu u dlouhých sekvencí.
BDX64 zlepšuje aktivitu polymerázy a umožňuje tím zkrácení extenze ze čtyř na dvě minuty:
96°C
96°C
50°C
60°C
3min
10sec
5sec
2 min
30x
Optimalizováno pro použití s kity BigDye Terminator pro sekvenátory 3130, 3130XL, 3100, 3100Avant, 3730, 3730XL a 3500.
Hrubá data: před a po naředění BigDyes pomocí BXD64
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
64X naředěné BigDyes:
1.5µl 5X dilution buffer + 0.875µl BDX64 buffer + 0.125µl Bigdye™ Terminator 3.1, total reaction volume 10µl
128X naředěné BogDyes:
1.5µl 5X dilution buffer + 0.937µl BDX64 buffer + 0.063µl Bigdye™ Terminator 3.1, total reaction volume 10µl
256X naředěné BigDyes:
1.5µl 5X dilution buffer + 0.969µl BDX64 buffer + 0.031µl Bigdye™ Terminator 3.1, total reaction volume 10µ
Katalogové číslo:
Souprava :
Cena
DBX-100
DBX64(BigDye) 2,5ml
10 500,-Kč bez DPH
Test v ČR a SR distribuuje:
PentaGen s.r.o.
Tel.: 602 441 331
www.pentagen.cz
Download

Nimagen BDX.pdf