Rozvoj technických prostředků
pro bezpečnostní systémy
15.1.2015
Zákaznický den, ZAT Plzeň
TP pro bezpečnostní systémy
V návaznosti na Technickou strategii ZAT
Mít připraveny TP pro řešení bezpečnostních systémů v
segmentu AJE (produkty - RLS, RRCS, RVLIS, RCS, SAMS,
HRPS, PAMS, …)
Mít připraveny TP pro řešení bezpečnostních systémů (SIL3) v
klasické energetice (TPS, OPS, …)
FUKUŠIMA – tlaky na zvýšení bezpečnosti, dokumenty IAEA,
revize norem, vznik nových norem, tlak na
procesy
Životní cyklus technických prostředků
Vývojové projekty
CANUT (Centrum pokročilých jaderných technologií)
– spolupráce subjektů ZAT, ŠJS, ZČU, UJV ŘEŽ
TA ČR ALFA 2, 4 - Spolupráce ZAT, ZČU
TA02010152 – „ Nové metody pro monitorování, ohodnocování a optimalizaci kvality
regulace“
TA04010346 – „Komponentové modelování strojů a procesů v reálném čase“
TA04010423 – „Zvýšení úrovně spolehlivosti a bezpečnosti ŘS v oblasti JE zavedením
procesu automatizovaného testování“
Vývojové projekty ZAT
CANUT – balíčky
ZAT se podílí na řešení úkolu v oblastech:
PB2 – Jaderná instrumentace se zvýšenou spolehlivostí a bezpečností
provozu ve stávajících i nových zařízeních
PB3 – Systémy kontroly a řízení
PB5 – Technologie pro zvyšování účinnosti stávajících i nových jaderných zařízení
PB6 – Skladování a transport radioaktivních odpadů, zejména použitého jaderného
paliva
PB7 – Diagnostické systémy pro inspekci .okruhů tlakovodních jaderných reaktorů
Úkol (ZAT) – vyvinout prototyp ŘS (TP) pro použití v
systémech „B“, „A“
Zaměření vývoje na oblasti
Metodika návrhu (vývoje) TP – procesy (B, A)
Inovace (doplnění) stávajících procesů dle nových požadavků
Nalezení a implementaci nástrojů podporující dokumentování a
workflow procesu
Kontrola a doplnění nástrojů pro návrh
Vývoj funkčních vzorků, prototypů
Pro udržování aktivní fáze ŽC bezpečnostního ŘS, zvyšování
výkonnostních parametrů, spolehlivosti a bezpečnosti
Pro otestování procesů a metodiky návrhu HW a SW komponent
Ověření prostředků návrhu (sledování požadavků, návrh, identifikace,
archivace)
Metodika návrhu - procesy
V návrhu musí být zohledněny:
Zákony, vyhlášky (SUJB)
IAEA doporučení
Normy
132/2008 Sb., 309/2005 Sb.
IAEA NS-G-1.3, IAEA NS-G-1.1
ČSN EN 61508 (SIL 1-4) - funkční bezpečnost obecně
JE – Základní normy
ČSN EN 61226
(Klasifikace I&C funkcí A, B, C, N)
ČSN IEC 61513
(Obecné požadavky na systém)
ČSN EN 60987
(HW Design třída 1 a2 dle ČSN IEC 610513)
ČSN IEC 60880 (SW - A) / ČSN IEC 62138 (SW - B,C)
Normy stanovují: Doporučený postup návrhu,
dokumentování postupu
Metodika návrhu - procesy
Projekt (např. vývoj ŘS dle výše uvedených norem)
Etapy projektu
Dokumenty související s projektem
Dokumenty související s etapami
Řídící dokumenty (Hl. dokument projektu, harmonogramy, ..)
Návrhové dokumenty (projektová dokumentace, výrobní
dokumentace, …)
Dokumenty jakosti (plány, pravidla, protokoly o testech,….)
Různé procedury schvalování (projektu, etap, dokumentů)
Různé způsoby identifikace, zálohování, archivace, použití
různých nástrojů …….
Metodika návrhu - procesy
Začátek
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 5
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 2
Etapa 4
Etapa 4
Etapa 3
Etapa 5
Vývojový diagram – V diagram
Konec
Metodika návrhu V – Diagram
Řízení projektu
Zadání, analýza,
požadavky
Validace
Verifikace
Systém – Basic design
Systém - Integrace a testy
Verifikace
Verifikace
Detail design
Systém/Vana…
Integrace a testy
Systém/Vana
Verifikace
Verifikace
Řešení jednotlivých
komponent
Verifikace
Komponenty:
SW
FW
HW
KON
Komponenta je část - návrhu HW, FW, SW,
KON,…, - kterou opakujeme v návrzích
vyšších celků (např. část OS, motiv PS, část
FW – SW, deska, …)
Komponentu navrhujeme dle metodiky
návrhu bezp. ŘS s veškerou záznamovou
dokumentací.
Metodika návrhu - procesy
Př. Komponenta - Etapa 1 – Povinné dokumenty etapy
Číslo/verze/umístění
Dokument
Z102EECZ-RC0001R1-O-01
Zadání
Z102EECA-RC0001R1-O-00
Analýza zadání komponenty RC0001R1
Z102EFEN-RC0001R1-O-00
Návrh řešení komponenty RC0001R1
Z102EECS-O-00/projekt
Seznam požadavků
Z102EECN-RC0001R1-O-00
Analýza návrhu řešení
Z102EEZJ-RC0001R1-O-00
Plán tvorby komponenty RC0001R1
Z102EEZZ-RC0001R1-P1-00
Plán zabezpečení - doplnění
Z102EBGP-O-00/projekt
Personální obsazení projektu
Z102EEZV-RC0001R1-O-00
Plán validace komponenty RC0001R1
Z102EQZV-RC0001R1-P1-00
Příloha plánu validace komponenty RC0001R1 - protokoly
Z102EEZV-RC0001R1-O-00
Plán verifikace komponenty RC0001R1
Z102EWAH-O-00/projekt
Harmonogram
Metodika návrhu - nástroje
Validace
Zadání, analýza, SRS
SW, FW
Plánování
Zálohování a archivace
Verifikace
Verifikace
Integrace a integrační testy
Návrh a architektura komponenty
Verifikace
Verifikace
Návrh SW částí a testů
Testy částí SW (unit testy, statická analýza)
Verifikace
Verifikace
Kódování
Verifikace
Eclipse (C++, VHDL), EGIT / Tortoise
PC-Lint/Sigasi
CodeWorker, Google test,
Google Mock, GCOV
DB testů
GIT (EGIT / Tortoise), Gerrit, Doxygen
M Files / IFS, Bugzilla
Verifikace
Vývoj FV, prototypů
Zvyšování výkonnostních parametrů
Sběrnice (rychlost)
Topologie sběrnice SSIO2 (2Mb/s), SSIO2B (8Mb/s) (zrychleno 4*) - distibuovaný systém
Topologie hvězda SSIO3 (16Mb/s), 22 paralelních linek (zrychleno 8x10*) – centrální CPU
Zvětšení prostoru pro přenášená data
Procesory (rychlost, velikost pamětí)
Jádro
Typ
ARM9
CORTEX M3
CORTEX M4
RM48x HERCULES
STR912FW44
STM32F207ZG
STM32F407ZG
RM48L952
Frekvence
[MHZ]
96
120
168
220
Flash [kB]
RAM [kB]
DMIPS
512 (0,5MB)
1024 (1MB)
1024 (1MB)
3072 (3MB)
96
128
192
256
96
150
210
365
Hradlová pole (HP)
Kompletní logika desek řešena v HP, části ovladačů ze systémového SW procesoru přenášeny
do FW HP (odlehčení práce procesoru), Cyclone I , Cyclone III
Desky s více procesory
Algoritmický procesor, komunikační procesor, …
Vývoj FV, prototypů
Spolehlivost
Metodika výpočtů charakteristik spolehlivosti zařazena do procesů tvorby
bezpečnostního systému
Řešena v rámci etapy návrhu „Detail Design“
Výpočty na základě BS a OS , MTBF , FMEA
Analýza návrhu a korekce na základě výpočtu jednotlivých bloků návrhu
Bezpečnost, spolehlivost návrhu
Osvědčená zapojení (OS)
Osvědčené motivy DPS
Výběr součástek (MTBF, kval. SIL3)
Vývoj FV důležitých komponent (PJ)
Redundance
Diverzita
Prověřené návrhové prostředky
…………..
Vývoj FV, prototypů
Spolupráce ZAT se ZČU
Testy funkčnosti vybraných částí HW
Testy zrychleného stárnutí
zapojení napájecích obvodů
Pro tento účel navržena testovací deska
Stanovení charakteristik spolehlivosti MTBF, FIT
Vliv záření na vybrané elektronické obvody
Procesory
Hradlové pole
Vývoj FV, prototypů
Jak jsme daleko s komponenty inovovaného bezpečnostního systému ZAT SandRA
CPU se dvěma procesory
RC0001R1 - Vana
BC0001M1- CPU
BC0002B1 – BI
BC0003B1 - BO
BC0004P1 - Zdroj
BC0006E1 – RDD
BC0007A1 – AI/AO
BC0008E1 – ETH
BC0014B1 – BI/BO
Vývoj FV, prototypů
Mechanika
RC0001R1
Vývoj FV, prototypů
RA0007R1
Testy FV, prototypů
Pro urychlení vývoje se FW, systémový SW a
testovací SW komponent ladí na funkčních
vzorcích typových představitelů
Př.: Vývoj SW pro testy sběrniceSSIO3
BC0008E1+BS0002W1
BA0007E1+BS0001W1
BA0010M1
Vývoj FV, prototypů
Nezapomínáme na
design
Návrh předních
panelů funkčních
vzorků a prototypů
desek inovovaného
systému
Děkuji za pozornost
Download

Workshop Jaderná energetika