Uzavírací ventily
BOA-Compact EKB
PN 10/16
DN 15-200
s měkkým těsněním
Příruby
Typový list
Impressum
Typový list BOA-Compact EKB
KSB Aktiengesellschaft
Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit,
kopírovat, zpracovávat ani poskytovat třetím osobám.
Obecně platí: Technické změny vyhrazeny.
© KSB Aktiengesellschaft Frankenthal 2012
Uzavírací ventily
Uzavírací ventily s měkkým těsněním
▪ Krátká konstrukční délka DIN EN 558/14
Uzavírací ventily
▪ Jednodílné těleso pod tlakem
Uzavírací ventily s měkkým těsněním
▪ Nestoupající ruční kolo
▪ Příruby podle DIN EN 1092-2 typ 21
▪ Indikace polohy mimo izolaci
BOA-Compact EKB
▪ Neotáčivé vřeteno s chráněným, vnějším závitem
▪ Bezúdržbové utěsnění vřetena pomocí profilového
kroužku z EPDM
▪ Kompaktní škrticí kuželka s dvojitým opláštěním z EPDM
jako průchozí a zpětné měkké těsnění
▪ Ochrana proti korozi: Elektrostaticky nanesená plastová
vrstva (EKB) zevnitř a zvenku, antracitově šedá
▪ Aretační zařízení, omezení zdvihu, indikace polohy a
škrticí kuželka sériově
▪ Registrace DIN-DVGW pro vodu DN 15-100 podle
DIN 3546-1: NV-6150BQ0465
Elastomery a plastové části, které přichází do styku
s médiem, jakož i povrstvení tělesa (EKB) vyhovují
doporučením KTW Spolkového zdravotního úřadu.
▪ Armatury splňují bezpečnostní požadavky Přílohy I
Evropské směrnice o tlakových zařízeních 97/23/ES (DGR)
pro kapaliny skupiny 2.
Varianty
▪ Zaplombovatelné víčko proti nepovolané manipulaci jako
montážní sada
▪ Elektrické pohony
Hlavní oblasti používání
▪ Zásobování domácností vodou
▪ Zařízení pro zásobování vodou
▪ Klimatizační zařízení
Materiály tělesa
Přehled dostupných materiálů
Materiál
EN-GJL-250
▪ Chladicí zařízení
Média
Číslo materiálu
JL 1040
Výhody výrobku
▪ Pitná voda
▪ Schválené pro pitnou vodu díky elektrostaticky nanesené
plastové vrstvě (EKB) a schváleným vnitřním dílům.
▪ Užitková voda
▪ Ne pro páru a média, která narušují EPDM nebo
elektrostaticky nanesenou plastovou vrstvu.
▪ Jiná média na vyžádání.
▪ Minimální tlaková ztráta díky průchodu příznivému pro
proudění.
Provozní data
▪ Uzavírání a škrcení v jednom provedení díky škrticí
kuželce s opláštěním z EPDM s lineární charakteristikou.
Provozní vlastnosti
Parametr
Jmenovitý tlak
Jmenovitá světlost
Max. přípustný tlak
Max. přípustná teplota
▪ Doživotní těsnost a bezúdržbovost díky těsnění profilovým
kroužkem z EPDM s namazáním na celou dobu životnosti
a jednodílnému tělesu.
Hodnota
PN 10/16
DN 15-200
16 bar
80 °C1)
▪ Lze optimálně izolovat díky jednoduchému tvaru tělesa
s krátkým, hladkým krkem ventilu.
▪ Plné vybavení bez příplatku díky vnitřnímu omezení
zdvihu, indikaci polohy a aretačnímu zařízení.
▪ Příznivé náklady při přepravě a manipulaci díky krátké
konstrukční délce a nízké hmotnosti.
Konstrukční uspořádání
Konstrukční velikost
▪ Průchozí typ v šikmém provedení s rovným horním dílem
▪ Šikmé sedlo pro snížení hydraulického odporu
1)
Podle EN 806-2 kapitoly 3.4 tabulky 2 jsou v případě chybného provozu zařízení krátkodobě možné teploty až do 95 °C.
BOA-Compact EKB
3
Uzavírací ventily
Uzavírací ventily s měkkým těsněním
Navazující dokumenty
▪ Pro hydraulické vyvážení doporučujeme BOA-Control IMS
s integrovaným snímačem ke snímání množství a teploty,
jakož i náš měřicí počítač BOATRONIC M.
▪ Pro topné soustavy do 120 °C doporučujeme BOACompact.
▪ Při použití médií s obsahem minerálních olejů, jakož i pro
teploty nad 120 °C a nízkotlaká parní zařízení
doporučujeme bezúdržbové uzavírací ventily BOA-H.
▪ Armatury se dodávají i jako plně automatizovaná varianta
s elektrickými servopohony (proporcionální 24 V AC, 230 V
AC) a 3bodovými pohony (24 V AC, 230 V AC) jako ventily
BOA-CVE.
Související dokumentace
Dokument
Průtokové charakteristiky
Návodu k obsluze
Návod k montáži „Sada příslušenství pro
ventily s krytkou“
Katalogový sešit BOA-Compact
Katalogový sešit BOA-Control IMS
Katalogový sešit BOA-CVE Ventily
Katalogový sešit BOA-H
Číslo zařazení
7112.41
0570.8
0570.811
7112.1
7128.1
7520.1
7150.1
Objednací údaje
1.
Typ
2.
Jmenovitý tlak
3.
Jmenovitá světlost
4.
Varianty
5.
Číslo katalogového sešitu
Tabulka tlaku a teploty
Zkušební a provozní tlaky
Jmenovitý tlak Jmenovitá
světlost
PN
16
2)
3)
4)
4
DN
15-200
Tlaková zkouška tělesa
Zkouška těsnosti sedla
Povolené provozní přetlaky2)
vodou
P10, P113)
P124)
-10 až +80 °C
[bar]
24
[bar]
17,6
[bar]
16, příp. 10 podle DIN 3546-1
Statické namáhání
DIN EN 12266-1 (P10, P11)
DIN EN 12266-1 (P12 míra netěsnosti A)
BOA-Compact EKB
Uzavírací ventily
Uzavírací ventily s měkkým těsněním
Materiály
*)
DN 15-150
DN 200
Přehled dostupných materiálů
Č. dílu
100
Název
Těleso
200
Hřídel
materiál
EN-GJL-250 (zevnitř a zvenku elektrostaticky
nanesená plastová vrstva, podle doporučení KTW
Nerezová ocel, min. 13 % chromu (Cr)
350
Kuželka
Šedá litina/EPDM, podle doporučení KTW
410
Profilové těsnění
Elastomer EPDM, podle doporučení KTW
412
431
506
O-kroužek
Ucpávka
Přídržný kroužek
Elastomer EPDM, podle doporučení KTW
Pozinkovaná ocel
Plast, podle doporučení KTW
DN 200
DN 200
Ložiskové pouzdro
Pozinkovaná ocel
Nerezová ocel/PTFE
DN 200
545
579
580
Aretovací píst
krytka
Pozinkovaná ocel
DN 200
Plast, zesílený skelným vláknem, houževnatý v rázu
689
Izolační víčko
Plast
903
Omezení zdvihu
Pozinkovaná ocel
904
Aretační zařízení
Pozinkovaná ocel
916
Zátka
Plast
920
Omezení zdvihu
Pozinkovaná ocel
925
Matice hřídele
Pozinkovaná ocel
961
Ruční kolo
Plast, zesílený skelným vláknem, houževnatý v rázu DN 20-40
Hliníkový tlakový odlitek
DN 50-150
Šedá litina (JL1030)
DN 200
Poznámka
BOA-Compact EKB
5
Uzavírací ventily
Uzavírací ventily s měkkým těsněním
Rozměry
1)
3)
2)
4)
1)
3)
Aretační zařízení
Zaplombovatelné víčko proti nepovolané manipulaci jako
montážní sada
2)
4)
Hranice izolace podle nařízení o úsporách energie
s elektrickým pohonem (ventily BOA-CVE)
Rozměry v mm
Příruba
PN
DN
10/16 15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
16
200
I
h1
d1
d2
a1
a2
a3
D
b
k
n
d6
[kg]
d3
d4
h3
115
120
125
130
140
150
170
180
190
200
210
230
156
156
156
179
179
189
252
252
298
373
386
693
80
80
80
100
100
100
125
160
160
200
250
315
35
35
35
35
35
43
47
52
63
85
85
136
105
105
105
122
122
131
174
185
215
270
282
434
46
46
46
46
46
46
66
76
73
115
113
174
57,5
62,5
72,5
85
95
107,5
125
140
160
175
192,5
220
95
105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
340
14
16
16
18
18
20
20
22
24
26
26
30
65
75
85
100
110
125
145
160
180
210
240
295
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
12
14
14
14
19
19
19
19
19
19
19
23
23
2,3
2,7
3,0
4,8
5,5
6,9
10,0
12,5
17,1
26,5
31,0
71,0
166
166
166
166
166
166
166
210
210
270
390
390
130
130
130
130
130
130
130
170
170
220
340
340
195
195
195
210
210
220
260
310
350
435
460
600
Připojovací rozměry – normy
Konstrukční
délky:
Příruby:
Těsnicí lišta:
6
Ventil s krytkou
EN 558 FTF-14, ISO 5752/14
DIN EN 1092-2, typ příruby 21
DIN EN 1092-2, tvar B
BOA-Compact EKB
Uzavírací ventily
Uzavírací ventily s měkkým těsněním
Pokyny pro instalaci
Čerpaný materiál
Medium musí protékat uzavíracími ventily ve směru odlité
šipky, udávající směr proudění. Střídavý směr proudění je však
přípustný.
Vodní olejová emulze
✖
Petrolej
✖
Uzavírací ventily by se měly při použití s teplou a horkou vodou
provozovat pouze zaizolované. U neizolovaných ventilů mohou
teploty média vyšší než 50 °C vést ke zkrácení životnosti.
Doklad o odolnosti - chladiva
Při výběru spojovacích prvků mezi přírubou armatury a
potrubí je třeba dodržet normu EN 1515-4 „Výběr šroubů a
matic k použití v rozsahu platnosti směrnice o tlakových
zařízeních 97/23/ES“ a firemních směrnic.
Obsah max.
Teplota max.
Čerpaný materiál
Obsah max.
Teplota max.
Čpavková voda
Glykol (etylenglykol)
25 %
25 °C
○
✖
Směs vody a glykolu
50 %
Anorganická chladicí
solanka, pH 7,5 inhibovaná
80 °C
○
✔
Doklad o odolnosti - čisticí prostředky
Doklad o odolnosti
Čerpaný materiál
Údaje v tomto dokladu o odolnosti jsou založeny na
empirických hodnotách, seznamech Dechema a údajích
výrobců. Korozivní namáhání je silně ovlivněno provozními
podmínkami, teplotami a koncentracemi. Hydroabrazivní
opotřebení v médiích s obsahem pevných látek zde není
zohledněno. Údaje v tomto seznamu proto mohou být pouze
orientační. Nelze z nich vyvozovat záruční nároky!
Mycí louh pro proplachovač
lahví (např. P3)
Mycí louh pro
čištění kovů
Doklad o odolnosti - vody5)
Čerpaný materiál
Obsah max.
Teplota max.
Bazénová voda (sladká)
✔
Bazénová voda (mořská)
✖
✖
Brakická voda
✔
Užitková voda
Chlorovaná voda
✔
0,6 mg/kg
✔
Deionizovaná
(demineralizovaná voda)
Destilovaná voda
✔
Voda pro vytápění
80 °C
✔
Čerpaný materiál
Plynný oxid uhličitý
✔
Oxid uhličitý
(vodný roztok)
Kyslík O₂
✖
Značka
✔
○
✔
✔
Znečištěná voda6)
Částečně demineralizovaná
voda
Termální voda
✔
Pitná voda
✔
Demineralizovaná voda
(demineralizovaná voda)
✔
○
✖
Vysvětlení značek
✖
Surová voda
Teplota max.
✖
✖
✔
Obsah max.
Stlačený vzduch s obsahem
oleje
Vodný glycerin
✔
Čistá voda
○
○
✔
✖
○
Skládkový plyn
Chladicí voda bez obsahu
oleje
Chladicí voda s obsahem
oleje
Mořská voda
0,5 mg/kg
Teplota max.
Doklad o odolnosti - ostatní
Kondenzát
Ozónová voda
Obsah max.
Vysvětlení
Toto médium normálně materiály nenapadá.
Armaturu lze použít 5) a 6) .
Materiály budou napadány. Armaturu nelze
použít.
Materiály, příp. armaturu lze použít za určitých
provozních podmínek. Je nutná konzultace s údaji o
provozních podmínkách jako je koncentrace,
teplota, hodnota pH a složení.
✔
○
Doklad o odolnosti - oleje (obsah aromátů 5 mg/kg)
Čerpaný materiál
Obsah max.
Teplota max.
Rostlinné oleje
✖
Minerální oleje
✖
Syntetické oleje
✖
Ropa
✖
5)
6)
Všeobecná kritéria posouzení u nelegovaných materiálů pro vodu: hodnota pH 6,5 - 12; chloridy (Cl-) < 150 mg/kg;
chlor (Cl) < 0,6 mg/kg. Kromě toho jsou důležité tyto hodnoty: tvrdost, obsah oxidu uhličitého (CO₂), kyslíku (O₂) a
rozpuštěných látek. Při nedodržení mezních hodnot je nutná konzultace!
Bez hrubých pevných látek nebo vláknitých příměsí.
BOA-Compact EKB
7
05.12.2012
7112.11/19-CS
KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
www.ksbpumpy.cz
149 00 Praha 4 – Chodov • Kličova 2300/6 • tel. 241 090 211 • fax: 241 480 123 • email: [email protected]
301 00 Plzeň • Cukrovarská 2 • tel. + fax: 377 329 992 • mobil 603 216 655 • e-mail:
[email protected]
460 15 Liberec • Zimní 97 • tel. + fax: 482 750 127 • mobil 602 482 569 • e-mail:
[email protected]
616 00 Brno • Kroftova 45 • tel. 541 244 117 • mobil 602 618 688 • e-mail:
[email protected]
710 00 Ostrava 2 • Bohumínská 61 • tel. + fax: 596 241 979 • mobil 602 784 316 • email: [email protected]
772 00 Olomouc • Třída Svobody 39 • tel. 585 208 511 • fax: 585 208 519 • e-mail:
[email protected]
386 01 Strakonice • Raisova 1004 • tel. + fax 383 390 366 • mobil 602 565 482 • email: [email protected]
412 01 Teplice • Školní 467/14 • mobil 606 029 241 • e-mail: [email protected]
Download

Typový list BOA-Compact EKB