Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
1 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti
za rok 2012
ZÁKLADNÍ
INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Předseda společnosti
Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Počet členů
2300
Členský příspěvek
450 Kč
Členský příspěvek redukovaný
150 Kč
WWW stránky
http://www.csch.cz
Bulletin alespoň 1x ročně
ANO
Bulletin častěji 1x ročně
ANO
Kontakt
Česká společnost chemická
Česká společnost chemická
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Telefon
222220184
E-mail
[email protected]
Předseda společnosti
Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
LF UP - Ústav lékařské chemie
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
Telefon
585632302
E-mail
[email protected]
Česká společnost chemická
Nejdůležitějšími aktivitami Společnosti v roce 2012 byl 4th EuCheMS Chemistry Congress, který se uskutečnil
26. – 30. srpna 2012 v Praze a 64. sjezd Asociací chemických a farmaceutických společností, který se konal
v Olomouci ve dnech 25.-27. června 2012.
64. sjezdu v Olomouci se na základě asociačních dohod zúčastnili také studenti ze Slovenska a Polska.
Česká společnost chemická jako zakládající člen Asociace českých chemických společností a Asociace
evropských chemických společností EuCheMS(FECS), měla i v roce 2012 zastoupení v Executive Committe a
v odborných sekcích této organizace. Společnost pro EuCheMS vede agendu profesionální registrace, ECRB European Chemistry Registration Board. ČSCH je i nadále členem konsorcia evropských chemických společností
vydávajících časopisy ChemPubSoc Europe .
V roce 2012 zůstává ČSCH i nadále „National Adhering Organization“ ve struktuře International Union of Pure
and Applied Chemistry. ČSCH svým členům uděluje status přidružených členů a distribuuje časopis Pure and
Applied Chemistry.
ČSCH je zakládajícím členem European Chemistry Thematic Network Association. Její členové se zúčastňují
v roce 2012 práce v řadě pracovních skupin a v její akreditační komisi pro chemické vysoké školy (Label
Committee).
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
2 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
Česká společnost chemická byla v roce 2012 zapojena do řešení projektu MŠMT INGO LA 100114 (Aktivity ČSCH
v rámci evropských struktur) a evropských projektů European Chemistry and Chemical Engineering Education
Network EC2E2N (Life Long Learning Programme – projekt 155975-LLP-1-2009-1-FR-ERASMUS - DG
EAC/31/08) a projektu Joint Interface Third-Cycle Degrees in Chemistry 502271-LLP-1-2009-1-GR-ERASMUSECDSP. Dále spolupracovala na projektu Eurodoctorate – a Framework for a Third Cycle
Qualification in Chemistry 177048-LLP-1-2010-1-GR-ERASMUS-EAM.
EuCheMS General Assembly 2012, který se konal v říjnu t.r. v Dublinu, se zúčastnila předsedkyně Společnosti,
Jitka Ulrichová společně s místopředsedou Společnosti, Pavlem Drašarem.
V průběhu roku proběhl cyklus přednášek N-I-H. prof. Lothara Dunsche
(Lebnitz Institute for Solid State Materials Research Dresden).
Prof.Ing. Viktor Milata, DrSc.( Slovenská chemická spolčnosť, STU Bratislava) se stal čestným členem
Společnosti. Hanušovu medaili obdrželi: Prof. RNDr. Milan Kotouček, CSc., Ing. Milan Holba, prof. Dr. rer. nat.
habil. Reiner Salzer, prof. Jurij Zolotov, Prof. Otto S. Wolfbeis. Cenu V. Šafříka obdržel Ing. Jiří Žák, cenu V.
Baura doc. RNDr.Marta Sališová, cenu K. Preise obdrželi Mgr. Jindra Musilová a RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Jako každoročně proběhla soutěž o cenu Alfreda Badera. Vítězi se stali doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. a Ing. Robert
Kaplánek, Ph.D.
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
3 z 20
PŘEHLED
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
VÝSTUPŮ
• Publikační činnost
Časopis mezinárodní (cizojazyčný)
1. 40th Anniversary of the establishment of Czech Group for Thermal Analysis
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: anglický, Počet
čísel: 4, Recenzováno: ANO, ISSN: 1388-6150, Impakt: 1.6, Pobočka: termická analýza
2. Journal of Baltic Science Education
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: anglický, Počet čísel: 6,
Recenzováno: ANO, ISSN: 1648-3898, Pobočka: chemické vzdělávání
3. Journal of Science Education
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: anglický, jiný,
Poznámka k jazykům: Časopis vychází v mutaci anglické a španělské., Počet čísel: 6, Recenzováno:
ANO, ISSN: 0124-5481, Pobočka: chemické vzdělávání
Časopis národní
1. Chemické listy
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český,
slovenský, Počet čísel: 12, Recenzováno: ANO, ISSN: 0009-2770, Impakt: 0,529, WWW:
http://www.chemicke-listy.cz
2. Biologie, chemie, zeměpis
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, Počet čísel: 6,
Recenzováno: ANO, ISSN: 1210-3349, Pobočka: chemické vzdělávání
3. Chemické rozhľady
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: slovenský, český,
Počet čísel: 12, Recenzováno: ANO, ISSN: 1335-8391, Pobočka: chemické vzdělávání
Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti
1. Bulletin Asociace chemických společností
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český,
slovenský, Počet čísel: 4, Recenzováno: ANO, ISSN: 0009-2770, Impakt: 0,529, WWW:
http://chemicke-listy/Bulletin
2. Informace pro členy Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE)
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická),
Jazyky: český, anglický, Poznámka k jazykům: První část zprávy je v českém jazyce, druhá v
anglickém., Počet čísel: 1, Recenzováno: NE, WWW: http://www.natur.cuni.cz/osche, Pobočka:
chromatografie a elektroforéza
Informace je zasílána všem členům OSCHE v tištěné formě a je zveřejněna na webové stránce OSCHE.
Webový časopis
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
4 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
1. Media4u
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský,
anglický, ruský, Počet čísel: 4, Recenzováno: ANO, ISSN: 1214-9187, WWW: http://www.media4u.cz,
Pobočka: chemické vzdělávání
2. Scientia in educatione
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský,
anglický, Počet čísel: 2, Recenzováno: ANO, ISSN: 1804-7106, WWW: http://www.scied.cz, Pobočka:
chemické vzdělávání
Sborník
1. 4th EuCheMS Chemistry Congress
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků:
1693, Jazyky: anglický, Náklad: 2500, ISBN: ISSN 1803-2389
2. Pulkrabová J., Tomaniová M., Godulová V., Cejpek K., Hajšlová J.: Book of Abstracts.
Chemical Reactions in Foods VII.
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 247,
Počet slovenských příspěvků: 17, Počet zahraničních příspěvků: 172, Jazyky: anglický, Počet stran: 313,
Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-7080-836-8, Pobočka: potravinář.a agrikulturní chemie
3. Radmila Řápková, Evžen Šárka: Proceedings of the 8th International Conference on
Polysaccharides-Glycoscience
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků:
45, Počet slovenských příspěvků: 5, Počet zahraničních příspěvků: 20, Jazyky: anglický, Náklad: 80, Počet
stran: 172, Recenzováno: ANO, ISBN: 978-80-86238-28-9, WWW:
http://www.polysaccharides.csch.cz/index.html, Pobočka: chemie a technologie sacharidů
4. Cejpek K., Špicner J. (eds.): Sborník příspěvků. XLII. Symposium o nových směrech výroby
a hodnocení potravin.
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 62,
Počet slovenských příspěvků: 3, Náklad: 100, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-7080-839-9 (VŠCHT),
Pobočka: potravinář.a agrikulturní chemie
Sborník vydán ve formě CD-ROM
5. Vytřas, K. (Ed.), Univerzita Pardubice: Sborník přednášek, 45. seminář o tenzidech a
detergentech, Rožnov pod Radhoštěm, 29. - 31.10.2012
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 7,
Počet slovenských příspěvků: 2, Jazyky: český, slovenský, Náklad: 70, Počet stran: 30, Recenzováno: NE,
ISBN: 978-80-7395-541-0, Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie
6. Brát, J.; Adamčíková, A. (Eds.), Česká společnost chemická, Unilever ČR: Sborník přednášek
z 50. mezinárodní konference o olejích a tucích, Strážnice, 16.-18.5.2012
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 19,
Počet slovenských příspěvků: 4, Jazyky: český, slovenský, Náklad: 50, Počet stran: 102, Recenzováno:
NE, ISBN: 978-80-86238-93-7, Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie
7. Cieśla P., Nodzyńska M., Stawoska I.: 5th International Conference: Research in Didactics of
the Science
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 96,
Počet slovenských příspěvků: 18, Počet zahraničních příspěvků: 52, Jazyky: anglický, polský, český,
slovenský, Náklad: 100, Recenzováno: ANO, ISBN: 978-83-7271-734-4, Pobočka: chemické vzdělávání
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
5 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
8. Reguli J.: Aktuálne trendy vo vyučování prírodných vied
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 58, Počet
slovenských příspěvků: 28, Počet zahraničních příspěvků: 12, Jazyky: slovenský, český, polský, anglický,
Náklad: 100, Počet stran: 370, Recenzováno: ANO, ISBN: 978-80-8082-541-6, Pobočka: chemické
vzdělávání
9. J. Mizera: Přednášky ze semináře Radioanalytické metody - IAA 11
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 17,
Počet slovenských příspěvků: 1, Jazyky: český, Náklad: 40, Počet stran: 111, Recenzováno: ANO, ISBN:
978-80-904539-4-4, Pobočka: jaderná chemie
10. Fiala J. (ed.): Sborník plných textů přednášek a prezentací XX. konference Technologie a
hodnocení výrobků nápojového průmyslu
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 22, Počet
zahraničních příspěvků: 1, Jazyky: český, anglický, Počet stran: 291, Recenzováno: NE, ISBN:
978-80-7080-831-3, Pobočka: kvasná chemie a biotechnologie
11. Fiala, J. (ed.): Sborník plných textů přednášek a prezentací XX. konference Technologie a
hodnocení výrobků nápojového průmyslu
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Celkový počet
příspěvků: 22, Poznámka k počtu příspěvků: 19 přednášek + 3 postery, Jazyky: český, Počet stran: 291,
Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-7080-831-3, Pobočka: Plzeň
12. Fiala, J. (ed.): Sborník souhrnů a plných textů příspěvků konference Kvasná chemie a
bioinženýrství 2012
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 34, Počet
zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: český, anglický, Počet stran: 75, Recenzováno: NE, ISBN:
978-80-7080-828-3, WWW: http://www.vscht.cz/kch/download/sborniky_koleje/sbor2012.pdf,
Pobočka: kvasná chemie a biotechnologie
Jiné publikace a webové stránky
1. Kašička, V. ; Gaš, B.; Chudoba, R.: Odborná skupina chromatografie a elektroforézy ČSCH
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: kombinovaná
(odborná i laická), Forma: www stránka, Celkový počet příspěvků: 4, Jazyky: český, anglický,
Recenzováno: ANO, WWW: http://www.natur.cuni.cz/osche, Pobočka: chromatografie a
elektroforéza
Jedná se o webovou stránku Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy ČSCH.
• Konference a semináře
Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní
1. 4th EuCheMS Chemistry Congress Prague
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba konání:
26.-30.8.2012, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 1693, Celkový počet všech účastníků: 1856,
Počet všech aktivních účastníků: 1693, WWW: http://www.euchems-prague2012.cz/
2. Wagner T.: 10th International conference on Solid State Chemistry, SSC2012
Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Pardubice, CR,
Doba konání: 10.-14. červen 2012, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 172, Počet slovenských
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
6 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
příspěvků: 5, Počet zahraničních příspěvků: 98, Poznámka k počtu příspěvků: 85 (z toho 20 pozvaných)
přednášek a 87 posterů, Celkový počet všech účastníků: 200, Počet všech aktivních účastníků: 172, Počet
všech slovenských účastníků: 10, Počet aktivních slovenských účastníků: 8, Počet všech zahraničních
účastníků (mimo SR): 80, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 80, Poznámka k počtu
účastníků: účstníci byli z 23 zemí světa, WWW: http://ssc.upce.cz, Pobočka: anorganická chemie
20 zvaných přednášek uskutečněných některými z předních světových kapacit v oboru materiálového
výzkumu, jako např. prof. Anthony Powell (Heriot-Watt University, Velká Británie), prof. Gerald Lucovski (NC
State University, USA), prof. Masaru Aniya (Kumamoto University, Japonsko), Dr. Virginie Nazabal, (Institute
of Chemistry Sciences of Rennes, Francie), prof. Jiří Homola (Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i., ČR),
Dr. Richard Curry (University of Surrey, Velká Británie), prof. Shifeng Zhou (Zhejiang University, Čína).
Jedním ze zvaných přednášejících byl i prof. Stephen Elliott (University of Cambridge, Velká Británie), jemuž
byla k životnímu jubileu udělena rektorem Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc.
pamětní medaile za dlouhodobou spolupráci se zdejší univerzitou.
3. Hajšlová J., Cejpek K.: Chemical Reactions in Foods VII
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání:
November 14-16, 2012, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 247, Počet slovenských příspěvků:
17, Počet zahraničních příspěvků: 172, Celkový počet všech účastníků: 233, Počet všech aktivních
účastníků: 217, Počet všech slovenských účastníků: 13, Počet aktivních slovenských účastníků: 13, Počet
všech zahraničních účastníků (mimo SR): 151, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 140,
WWW: http://www.crf2012.eu, Pobočka: potravinář.a agrikulturní chemie
4. ESEAC 2012
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Portorož,
Slovinsko, Doba konání: 3.-7. 6. 2012, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 222, Počet
slovenských příspěvků: 1, Počet zahraničních příspěvků: 194, Celkový počet všech účastníků: 255, Počet
všech aktivních účastníků: 222, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských
účastníků: 1, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 194, Počet aktivních zahraničních účastníků
(mimo SR): 194, WWW: http://www.eseac2012.com/, Pobočka: analytická chemie
5. 11 ECRICE - 22 ICCE
Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Řím, Doba konání:
15.-20. 7. 2012, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 220, Počet slovenských příspěvků: 4, Počet
zahraničních příspěvků: 210, Celkový počet všech účastníků: 250, Počet všech aktivních účastníků: 220,
Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských účastníků: 2, Počet všech zahraničních
účastníků (mimo SR): 245, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 215, Pobočka: chemické
vzdělávání
6. Horna, A.; Jandera, P.; Kašička, V.; et al.: 12th International Nutrition & Diagnostics
Conference - INDC 2012
Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba
konání: 27-30.8.2012, Jazyky: anglický, český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 104, Poznámka k
počtu příspěvků: 44 přednášek, 60 plakátových sdělení, Celkový počet všech účastníků: 130, Počet
všech aktivních účastníků: 105, Poznámka k počtu účastníků: účastníci ze 22 zemí, WWW:
http://www.indc.cz, Pobočka: chromatografie a elektroforéza
7. Sborník z 43.Mezinárodní konference o NH na CD, Editor Kalendová A.: 43.mezinárodní
konference o nátěrových hmotách
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: KD Dukla
Pardubice, Doba konání: 14. -16. května 2012, Jazyky: český, slovenský, anglický, německý, Celkový
počet příspěvků: 30, Počet slovenských příspěvků: 15, Celkový počet všech účastníků: 120, Počet všech
aktivních účastníků: 30, Počet všech slovenských účastníků: 15, Počet aktivních slovenských účastníků: 3,
Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 20, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 10
8. 5th International Conference: Research in Didactics of the Science
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
7 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Krakow, Doba
konání: 27.-30.6. 2012, Jazyky: anglický, polský, český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 96, Počet
slovenských příspěvků: 18, Počet zahraničních příspěvků: 52, Celkový počet všech účastníků: 108, Počet
všech aktivních účastníků: 96, Počet všech slovenských účastníků: 10, Počet aktivních slovenských
účastníků: 10, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 56, Počet aktivních zahraničních účastníků
(mimo SR): 52, Pobočka: chemické vzdělávání
9. 63. annual congress ISE (Prague)
Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba
konání: 19.-24.8.2012, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 1699, Počet slovenských příspěvků: 3,
Počet zahraničních příspěvků: 1638, Celkový počet všech účastníků: 1704, Počet všech aktivních účastníků:
1699, Počet všech slovenských účastníků: 3, Počet aktivních slovenských účastníků: 3, Počet všech
zahraničních účastníků (mimo SR): 1643, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 1638, WWW:
http://event12.ise-online.org/, Pobočka: analytická chemie
10. Jana Čopíková, Evžen Šárka, Helena Pokorná, Radmila Řápková, Alena Vlková: 8th
International Conference on Polysaccharides-Glycoscience
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Novotného
lávka 5, Praha 1, Doba konání: 28-30.11.2012, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 45, Počet
slovenských příspěvků: 5, Počet zahraničních příspěvků: 20, Celkový počet všech účastníků: 75, Počet
všech aktivních účastníků: 75, Počet všech slovenských účastníků: 8, Počet aktivních slovenských
účastníků: 8, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 35, Počet aktivních zahraničních účastníků
(mimo SR): 35, WWW: http://www.polysaccharides.csch.cz/index.html, Pobočka: chemie a
technologie sacharidů
11. P. Bednář, K. Lemr, J. Ševčík, V. Kašička: Advances in Chromatography and
Electrophoresis 2012 & Chiranal 2012
Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc, Doba
konání: 11-14.6.2012, Jazyky: anglický, český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 89, Počet
slovenských příspěvků: 12, Počet zahraničních příspěvků: 20, Poznámka k počtu příspěvků: 32 přednášek,
57 plakátových sdělení, Celkový počet všech účastníků: 140, Počet všech aktivních účastníků: 120, Počet
všech slovenských účastníků: 15, Počet aktivních slovenských účastníků: 12, Počet všech zahraničních
účastníků (mimo SR): 20, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 20, Poznámka k počtu
účastníků: účastníci z 10 zemí, WWW: http://chiranal2012.upol.cz, Pobočka: chromatografie a
elektroforéza
12. Analytická sekce 4th EuCheMS Chemistry Congress (4th Congress of the European
Association for Chemical and Molecular Sciences)
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání:
26. - 30, 8. 2012, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 1574, Počet slovenských příspěvků: 18,
Počet zahraničních příspěvků: 1389, Poznámka k počtu příspěvků: Všechny příspěvky celé konference,
WWW: http://www.euchems-prague2012.cz/, Pobočka: analytická chemie
13. Fiala, J.; Krmenčíková, N.; Jung, R.; Schreiberová, O.; Melzoch, K.: Konference Kvasná
chemie a bioinženýrství 2012
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Konferenční
centrum VŠCHT Praha, Doba konání: 29.-30. března 2012, Jazyky: český, anglický, Celkový počet
příspěvků: 34, Počet zahraničních příspěvků: 2, Celkový počet všech účastníků: 121, Počet všech aktivních
účastníků: 34, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 4, Počet aktivních zahraničních účastníků
(mimo SR): 2, WWW: http://www.vscht.cz/kch/download/sborniky_koleje/sbor2010.pdf,
Pobočka: kvasná chemie a biotechnologie
14. XVth IOSTE World Symposium
Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Tunis, Doba
konání: 28.10.-4.11. 2012, Jazyky: anglický, Celkový počet příspěvků: 126, Počet zahraničních příspěvků:
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
8 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
122, Celkový počet všech účastníků: 140, Počet všech aktivních účastníků: 126, Počet všech zahraničních
účastníků (mimo SR): 138, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 124, Pobočka: chemické
vzdělávání
Konference, kongres (50 a více účastníků) česko-slovenský
1. V. 3imánek, J. Ulrichová, P. Kosina, A. Panáček, G. Pokorná, H. Pokorná, J. Skopalová, M.
Soural, R. Řápková, B. 5eháková, P. Tarkowski, A. Vlková: 64. SJEZD ASOCIACÍ ČESKÝCH A
SLOVENSKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání:
Olomouc, Doba konání: 25. - 27.6. 2012, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet příspěvků:
228, Celkový počet všech účastníků: 250, Počet všech aktivních účastníků: 228, WWW:
http://www.64sjezd.upol.cz/site/, Pobočka: Olomouc
2. Černošek, Z.; Černošková, E.; Holubová, J.: 34. mezinárodní český a slovenský
kalorimetrický seminář
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Harrachov,
Doba konání: 28.5.-1.6.2012, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 38, Počet slovenských
příspěvků: 8, Celkový počet všech účastníků: 54, Počet všech aktivních účastníků: 50, Počet všech
slovenských účastníků: 13, Počet aktivních slovenských účastníků: 13, WWW: http://uchp.icpf.cas.cz
/ehlt/oscht/, Pobočka: chemická termodynamika
3. Cejpek K., Doležal M., Dostálová J., Fiedlerová V., Holasová M., Konečný M.., Mašková E.,
Panovská Z.: XLII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Skalský Dvůr u
Bystřice nad Pernštejnem, Doba konání: 21.-23.5.2012, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet
příspěvků: 62, Počet slovenských příspěvků: 3, Celkový počet všech účastníků: 84, Počet všech aktivních
účastníků: 58, Počet všech slovenských účastníků: 3, Počet aktivních slovenských účastníků: 3, WWW:
http://www.czechfoodchem.cz/, Pobočka: potravinář.a agrikulturní chemie
Související materiály:
Sborník abstrakt (tištěná forma)
Sborník plných textů příspěvků (CD)
4. Aktuálne trendy vo vyučování prírodných vied
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Trnava, Doba
konání: 15.-17.10. 2012, Jazyky: český, slovenský, polský, anglický, Celkový počet příspěvků: 58,
Počet slovenských příspěvků: 28, Celkový počet všech účastníků: 62, Počet všech aktivních účastníků: 58,
Počet všech slovenských účastníků: 30, Počet aktivních slovenských účastníků: 28, Počet všech zahraničních
účastníků (mimo SR): 15, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 12, Pobočka: chemické
vzdělávání
Konference, kongres (50 a více účastníků) národní
1. K 90. výročí objevu polarografie
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba
konání: 14.2.2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 10, Celkový počet všech účastníků: 85, Počet všech
aktivních účastníků: 10, Pobočka: analytická chemie
2. 47.Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Lázně Bělohrad,
Doba konání: 2.-4.11.2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 143, WWW: http://www.liblice2012.cz/
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
9 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
Seminář, workshop (pod 50 účastníků) mezinárodní
1. Odborná sekce
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Olomouc,
Doba konání: 27.6.2012, Celkový počet příspěvků: 21, Počet slovenských příspěvků: 2, Počet zahraničních
příspěvků: 1, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet všech účastníků: 40, Počet všech
aktivních účastníků: 22, Počet všech slovenských účastníků: 10, Počet aktivních slovenských účastníků: 2,
Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2,
Pobočka: termická analýza
2. Fiala, J.; Masák, J.; Melzoch, K.; Sirotek, V.; Zítek, P.: XX. konference Technologie a
hodnocení výrobků nápojového průmyslu
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Sál Formanka,
Plzeňský Prazdroj, a.s., Doba konání: 14.-15. června 2012, Celkový počet příspěvků: 22, Počet
zahraničních příspěvků: 1, Jazyky: český, anglický, Celkový počet všech účastníků: 39, Počet všech
aktivních účastníků: 22, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 1, Počet aktivních zahraničních
účastníků (mimo SR): 1, Pobočka: kvasná chemie a biotechnologie
3. Vzdělávací Workshop “Albertov Comprehensive Days 2012”
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání:
7. - 8.2.2012, Celkový počet příspěvků: 44, Počet slovenských příspěvků: 4, Jazyky: český, Celkový počet
všech účastníků: 44, Počet všech aktivních účastníků: 13, Počet všech slovenských účastníků: 4, Počet
aktivních slovenských účastníků: 4, Pobočka: analytická chemie
4. Veli-Pekka Hyttinen; Paul Peters: Další vývoj programu SciFinder - budoucnost v České
republice
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba konání: 22.5.2011,
Celkový počet příspěvků: 2, Počet zahraničních příspěvků: 2, Jazyky: anglický, Celkový počet všech
účastníků: 16, Počet všech aktivních účastníků: 4, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Počet
aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 2, Poznámka k počtu účastníků: Členové odborné skupiny zástupci regionálních univerzit participujícíc na projektu VaVpI., Pobočka: chemická literatura
Seminář, workshop (pod 50 účastníků) česko-slovenský
1. ČSCH a UNILEVER ČR: 50. mezinárodní konference o olejích a tucích
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Strážnice, Doba
konání: 16. - 18.5.2012, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 19, Počet slovenských
příspěvků: 4, Celkový počet všech účastníků: 34, Počet všech aktivních účastníků: 19, Počet všech
slovenských účastníků: 5, Počet aktivních slovenských účastníků: 4, Pobočka:
tuky,detergenty,kosmet.chemie
Mezinárodní konference o olejích a tucích, pořádané pravidelně každý rok v úzké spolupráci se slovenskými
tukovými chemiky. Vzhledem ke změnám vlastnických vztahů a restruktulizaci tukového průmyslu je účast
zástupců průmaslových podniků nízká, zejména ze SR. Hlavní podíl účastníků je z vysokých škol.
2. Univerzita Pardubice, ČSCH a Chemotex Děčín: 45. seminář o tenzidech a detergentech
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Jazyky: český, slovenský,
Celkový počet příspěvků: 7, Počet slovenských příspěvků: 2, Celkový počet všech účastníků: 52, Počet
všech aktivních účastníků: 15, Počet všech slovenských účastníků: 6, Počet aktivních slovenských
účastníků: 3, Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie
Seminář o tenzidech a detergentech se koná pravidelně každý rok za účasti zájemců o problematiku tenzidů
a detergentů. Vzhledem k organizačním změnám v průmyslových podnicích zaměřených na výrobu tenzidů a
detergentů na Slovensku je účast slovenských chemiků z průmyslu malá, účastní se zástupci STU Bratislava.
3. Koplík R., Čurdová E., Kroupová V., Švehla J., Kvíčala J.: XLIV.seminář o metodice stanovení
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
10 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí
Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Valtice, Doba
konání: 14.-16.5.2012, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 24, Počet slovenských
příspěvků: 1, Celkový počet všech účastníků: 38, Počet všech aktivních účastníků: 22, Počet všech
slovenských účastníků: 1, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Pobočka: potravinář.a agrikulturní
chemie
Sborník Mikroelementy 2012, ISBN 978-80-86380-63-6
4. Digitální média a metody poznávání ve výuce chemie
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec Králové,
Jazyky: český, slovenský, polský, anglický, Celkový počet příspěvků: 32, Počet slovenských příspěvků: 4,
Celkový počet všech účastníků: 36, Počet všech aktivních účastníků: 32, Počet všech slovenských účastníků:
6, Počet aktivních slovenských účastníků: 4, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 10, Počet
aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 8, Pobočka: chemické vzdělávání
5. Mizera, J.: Radioanalytické metody IAA 12
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba
konání: 27.-28.6.2012, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 13, Počet slovenských
příspěvků: 1, Celkový počet všech účastníků: 30, Počet všech aktivních účastníků: 13, Počet všech
slovenských účastníků: 5, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Pobočka: jaderná chemie
Seminář, workshop (pod 50 účastníků) národní
1. Analytická chemie a toxikologie 2012
Počet výstupů: 5, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: Praha, Doba konání: 4.12.2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 5, Celkový počet všech
účastníků: 45, Počet všech aktivních účastníků: 5, Pobočka: analytická chemie
2. Krejčíková, A.; Steiner, V. ; Svoboda, L.: Aktuální problémy pivovarského a lihovarského
průmyslu
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná,
Místo konání: Plzeň, Doba konání: 1. 3. 2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 3, Celkový počet všech
účastníků: 22, Počet všech aktivních účastníků: 3, Pobočka: Plzeň
V rámci semináře se uskutečnily 3 přednášky:
Pěstitelské pálení v České republice - Ing. Vladimír Steiner
Sběr, zpracování a využití procesních dat - Ing. Ladislav Svoboda
Barevné experimenty v organické chemii - Mgr. Alena Krejčíková
3. Fiala, J.; Melzoch, K.; Sirotek, V.; Zítek, P.: XX. konference Technologie a hodnocení výrobků
nápojového průmyslu
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: Plzeň, Doba konání: 14. - 15.6. 2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 22, Poznámka k počtu
příspěvků: 19 přednášek + 3 postery, Celkový počet všech účastníků: 40, Počet všech aktivních
účastníků: 21, Pobočka: Plzeň
4. Čabala, R.; Barek, J.; Kašička, V.; Jandera, P.; Procházková, D.; Marek, J.; Pokorná, H.:
Albertov Comprehensive Days 2012
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: Praha, Doba konání: 7-8.2.2012, Jazyky: český, anglický, Počet příspěvků: 14, Celkový počet
všech účastníků: 38, Počet všech aktivních účastníků: 8, WWW: http://www.natur.cuni.cz/chemie
/analchem/cabala/vedecko-vyzkumna-cinnost/albertov-comprehensive-days-2012, Pobočka:
chromatografie a elektroforéza
Účastníci workshopu se seznámili s pokroky v oblasti teorie, metodiky a využití multidimenzionálních
chromatografických a elektromigračních technik.
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
11 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
5. ing. Jana Mikešová: Inženýrská reologie III
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: Praha, Doba konání: 31.5.2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 6, Celkový počet všech
účastníků: 35, Počet všech aktivních účastníků: 6, Pobočka: reologie
6. Zahajovací minikonference UNCE
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo
konání: UK v Praze PřF, Doba konání: 22.3.2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 15, Celkový počet
všech účastníků: 30, Počet všech aktivních účastníků: 15, Pobočka: anorganická chemie
Zahajovací minikonference "Centra supramolekulární chemie" v rámci projektu UNCE
• Pořádané akce
Výstava
1. Jaroslav Šilhánek: Výstava historické chemické literatury
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: VŠCHT Praha, Ústřední knihovna, Doba konání: Celý roku 2012, Poznámka k jazykům: česká i
zahraniční historická literatura, Počet návštěvníků: 150, Poznámka k počtu návštěvníků: průběžně
navštěvována, Pobočka: chemická literatura
Průběžně doplňována, doplněna výkladovým materiálem.
Exkurze
1. Fiala, J.; Masák, J.; Melzoch, K.; Sirotek, V.; Zítek, P.: Exkurze do závodu STOCK Plzeň
Božkov, s.r.o.
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání:
STOCK Plzeň Božkov, s.r.o., Doba konání: 14. června 2012, Jazyky: český, anglický, Počet účastníků:
39, Pobočka: kvasná chemie a biotechnologie
2. Exkurzi do Oddělení biofyziky, Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba
konání: 16.4.2012, Počet účastníků: 15, Pobočka: reologie
Přednáška
1. Prof. Ján Labuda: Heyrovský-Ilkovič-Nernst Lecture
Počet výstupů: 3, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo
konání: SRN, Doba konání: 2012, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 3, Počet návštěvníků: 215, Pobočka:
analytická chemie
2. LUDĚK BLÁHA: Organic contaminants and toxins in waters and their effects on living
organisms
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo
konání: Brno, Doba konání: 3.5.2012 v 14:00, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 105, Pobočka: Brno
3. Michal otyepka: RNA pod drobnohledem výpočetní chemie
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání:
Olomouc, Doba konání: 23.2.2012, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 50, Pobočka: Olomouc
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
12 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
4. Tarkowski P., Lenobel R., Friedecký D.: Prednáškové odpoledne
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba
konání: 22.2.2012, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 40, Pobočka: Olomouc
5. MICHAELA WIMMEROVÁ: "Glycoalphabet" - a key to recognition processes in living systems
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo
konání: Brno, Doba konání: 3.5.2012 v 15:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 105, Pobočka:
Brno
6. LUBOMÍR ŠPAŇHEL: 25 Years of ZnO Nanocolloid Science
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo
konání: Brno, Doba konání: 1.11.2012 v 15:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 102, Pobočka:
Brno
7. PAVEL LHOTÁK: Calixarenes : From Trabant to Modern Supramolecular Chemistry
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo
konání: Brno, Doba konání: 6.12.2012 v 14:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 84, Pobočka:
Brno
8. Stefan Vajda: Catalytic Properties of Sub-Nanometer Size-Selected Clusters and their
Assemblies
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: Olomouc, Doba konání: 16.3.2012, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 35, Pobočka: Olomouc
9. Prof. Lothar Dunsch: Fullerenes as redox centres. From molecular to endohedral
electrochemistry
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: Praha, Doba konání: 11.12.2012, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 62,
Pobočka: analytická chemie
10. FILIP TEPLÝ: Helquats: Chemistry of Helicene-Viologen Hybrids
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo
konání: Brno, Doba konání: 1.3.2012 v 14:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 107, Pobočka:
Brno
11. Prof. Lothar Dunsch: Heyrovského přednáška 2012
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: Praha, Doba konání: 11.12.2012, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 55,
Pobočka: analytická chemie
12. Ing. Pavel Holba, CSc.: Holba P.: "Nestechiometrické fáze a termická analýza"
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: Praha, Doba konání: 28.11.2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 60,
Pobočka: termická analýza
Zvaná přednáška Ing. PAvla Holby, CSc.
13. JANA KLÁNOVÁ: Identifying the research needs for the global assessment of hazardous
chemicals
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo
konání: Brno, Doba konání: 5.4.2012 v 14:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 102, Pobočka:
Brno
14. Ing. Pavel Holba, CSc.: Nestechiometrické fáze a termická analýza
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
13 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
konání: VŠCHT Praha, Doba konání: 28.11.2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků:
30, Pobočka: anorganická chemie
přednáška pořádaná Ústavem anorganické chemie VŠCHT a Odbornou skupinou termické analýzy
15. Prof. R. Salzer: New Molecular Images - Developments in IR and Raman Spectroscopy
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: Praha, Doba konání: 13.3.2012, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 53,
Pobočka: analytická chemie
16. Prof. Otto Wolfbeis: Novel Materials for Use in Optical Sensors and Biosensors
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná,
Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 42, Pobočka: analytická chemie
17. Prof. Martin Hof, Dr. rer. nat. DSc.: PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF FLUORESCENCE
CORRELATION SPECTROSCOPY
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: Praha, Doba konání: 3.4.2012, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 52,
Pobočka: analytická chemie
18. Křen V., Cvak L.,: Přednáškové odpoledne
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: Olomouc, Doba konání: 17.10.2012, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 60, Pobočka: Olomouc
19. Zloch, Z.: Působení ethanolu a methanolu na lidský organismus
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná,
Místo konání: Plzeň, Doba konání: 31. 10. 2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků:
25, Pobočka: Plzeň
20. STANISLAV KAFKA: Quinoline-2,4(1H,3H)-dione as a target for Wittig reactions and
further transformations
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo
konání: Brno, Doba konání: 4.10.2012 v 14:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 113, Pobočka:
Brno
21. prof. Gerd Meyer (University of Cologne, Germany): Rare-Earth Metal Complexes and
Cluster Complexes: A Unifying Concept
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání:
UK v Praze PřF, Doba konání: 14.5.2012, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30,
Pobočka: anorganická chemie
22. Šuta, M.: Rizikové chemické látky v interiéru domácnosti či kanceláře a jejich vliv na zdraví
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná,
Místo konání: Plzeň, Doba konání: 27. 3. 2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 19,
Pobočka: Plzeň
23. Dr. Martin Kalbáč (UFCHJH AV CR): Spektroelektrochemie graphenu
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: UK v Praze PřF, Doba konání: 15.10.2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků:
30, Pobočka: anorganická chemie
24. Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka: Spektroskopie SERS a SEIRA. Kuriozity nebo užitečné
analytické nástroje?
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: Praha, Doba konání: 27. 3. 2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 45,
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
14 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
Pobočka: analytická chemie
25. doc. Ing. Irena Prokopová, CSc.: Syntéza, vlastnosti a aplikace biodegradovatelných
kopolyesterů na bázi odpadního poly(ethylentereftalátu)
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo
konání: Zlín, Fakulta technologická UTB, nám. T. G. Masaryka 275, Doba konání: 27. 4. 2012, Jazyky:
český, Počet návštěvníků: 45, Pobočka: Zlín
26. Dr. Eric Manoury (CNRS Toulouse, France): Synthesis of Planar-chiral Ferrocene
Derivatives
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání:
UK v Praze PřF, Doba konání: 10.10.2012, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 50,
Pobočka: anorganická chemie
přednáška v rámci serie "Quo vadis Chemistry"
27. Doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.: Tetraazamakrocyklické ligandy a jejich kovové komplexy.
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: Praha, Doba konání: 20.11.2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 45,
Pobočka: analytická chemie
28. JOSEF MICHL: Toward Regular Arrays of Dipolar Molecular Rotors
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo
konání: Brno, Doba konání: 1.11.2012 v 14:00 h, Jazyky: anglický, Počet návštěvníků: 105, Pobočka:
Brno
29. Kateřina valentová: Vliv přírodních látek na nádorovou angiogenezi
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: Olomouc, Doba konání: 21.3.2012, Jazyky: český, Počet návštěvníků: 40, Pobočka: Olomouc
30. Zloch, Z.: Význam oxidačního stresu a antioxidantů při vývoji a prevenci tzv. civilizačních
nemocí
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná,
Místo konání: Plzeň, Doba konání: 21. 11. 2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků:
14, Pobočka: Plzeň
31. Dr. Michal Horáček: Vznik a reaktivita intramolekulární vazby Ti-C v substituovaných
derivátech titanocenu
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo
konání: UK v Praze PřF, Doba konání: 10.12.2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků:
30, Pobočka: anorganická chemie
32. prof. Dan Gibson (Hebrew University, Jerusalem, Israel): What do we really know about
the mechanism of action of cisplatin?
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání:
UK v Praze PřF, Doba konání: 21.5.2012, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 30,
Pobočka: anorganická chemie
33. prof. Ulrich Siemeling (Univeristy of Kassel, Germany): Workhorses taking off: unexpected
and unrecognised chemistry of diaminocarbenes
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání:
UK v Praze PřF, Doba konání: 26.11.2012, Jazyky: anglický, Počet příspěvků: 1, Počet návštěvníků: 50,
Pobočka: anorganická chemie
přednáška v rámci serie "Quo vadis Chemistry"
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
15 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
Kurz, školení
1. Practical Course of Application of Physical Methods in Study of Inorganic Materials
Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo
konání: UK v Praze PřF, Doba konání: 4.6. - 8.6. 2012, Jazyky: anglický, Počet účastníků: 15, Pobočka:
anorganická chemie
Praktický kurz pro Ph.D. studenty Bulharské akademie věd a Technické univerzity v Sofii
Akce pro školy
1. Chemie na Slezskoostravském hradě 2012
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Místo
konání: Ostrava, Doba konání: 26.6.2012, Jazyky: český, Počet účastníků: 2000, WWW:
http://www.chemienahrade.cz/, Pobočka: Ostrava
Cílem akce je představit návštěvníkům (především žákům a studentů ZŠ a SŠ) zábavnou a atraktivní formou
chemii ale i ostatní přírodní a technické vědy jako vědní obory, ale také jako neoddělitelné součásti
každodenního života.
Chemie na Slezskoostravském hradě je tradiční přehlídkou zábavné, zajímavé a užitečné chemie, ale i
ostatních přírodních věd v atraktivním prostředí Slezskoostravského hradu.
Hlavní atrakcí tradiční akce bude více než 30 stánků tvořících tzv. chemický jarmark rozmístěných v celém
areálu hradu, u nichž budou návštěvníci moci zhlédnout nebo si i sami vyzkoušet zajímavé a velmi atraktivní
experimenty (od klasických barevných ohňů a výbuchů, přes různá fyzikálně chemická kouzla až třeba k
experimentům s luminiscencí). Novinkou tohoto ročníku by měli být „chemičtí klauni“, kteří se budou volně
pohybovat mezi účastníky a budou jim nabízet pokusy k vyzkoušení. Současně bude pro návštěvníky
organizována řada chemických a přírodovědných her a soutěží a matematických hrátek pro děti i dospělé o
drobné ceny (stavba modelů molekul, vědomostní soutěže, omalovánky, puzzle, hlavolamy, …). Již před akcí
budou vyhlášeny soutěže pro 1. a 2. stupeň ZŠ a také pro studenty středních škol o ceny. Na akci pak budou
tyto soutěže vyhodnoceny a budou vyhlášeni vítězové
2. Ing. Irena Hoskovcová, CSc.: Barevný svět koordinační chemie
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná
(odborná i laická), Místo konání: Běstvina, Doba konání: 13.7.2012, Jazyky: český, Počet účastníků: 30,
Pobočka: anorganická chemie
přednáška v rámci Letního odborného soustředění mladých chemiků a biologů
3. kolektiv autorů kat. anorg. chemie UK v Praze PřF: Chemické pokusy s ohněm i bez
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: nízký, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná
(odborná i laická), Místo konání: UK v Praze PřF, Doba konání: 20.1.2012, Jazyky: český, Počet
účastníků: 100, Pobočka: anorganická chemie
Demonstrační chemické pokusy v rámci dne otevřených dveří na UK v Praze PřF
Soutěž
1. Soutěž mladých vědeckých pracovníků v oblasti anorganické chemie
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo
konání: UK v Praze PřF, Doba konání: 17.10.2012, Jazyky: anglický, Počet účastníků: 20, Poznámka k
počtu účastníků: 10 soutěžících z CZ a SK, Pobočka: anorganická chemie
Společná soutěž pořádaná katedrou anorganické chemie UK v Praze PřF, ÚACh AV ČR, v.v.i. a ÚACh SAV
2. Cena firmy Merck 2012
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo
konání: Praha, Doba konání: 1.-2.2.2012, Jazyky: anglický, Počet účastníků: 25, WWW:
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
16 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
http://www.merck.cz/cs/AwardMerck/cena_merck/previous_year/previous_year.html, Pobočka:
analytická chemie
3. Cena firmy METROHM 2012
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání:
Praha, Doba konání: 15.12.2012, Jazyky: anglický, český, slovenský, WWW: http://www.csch.cz
/sites/default/files/Cena%20firmy%20METROHM2.pdf, Pobočka: analytická chemie
4. 48. ročník Ústředního kola Chemické olympiády
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání:
PřF UP v Olomouci, Doba konání: 23.1.-26.1.2012, Jazyky: český, Počet účastníků: 52
5. Cena Shimadzu 2012
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo
konání: Olomouc, Doba konání: 25. - 27. 6. 2012, Jazyky: anglický, český, slovenský, Počet účastníků:
10, WWW: http://www.prf.jcu.cz/files/news/CENA_SHIMADZU_2012.pdf, Pobočka: analytická
chemie
6. Ventura K.: Chemická olympiáda kategorie A/E - krajské kolo
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání:
Univerzita Pardubice, Doba konání: 8.12.2012, Jazyky: český, Počet účastníků: 17, Poznámka k počtu
účastníků: Pardubický a Královéhradecký kraj, Pobočka: Pardubice
7. Ventura K.: Chemická olympiáda kategorie B - krajské kolo
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání:
Univerzita Pardubice, Doba konání: 5.5.2012, Jazyky: český, Počet účastníků: 39, Poznámka k počtu
účastníků: Pardubický a Královéhradecký kraj, Pobočka: Pardubice
8. Ing. Michal Kovář, Ing. Ivana Hasáková, Ing. Lenka Svobodová: Krajské kolo v kategorii A
Chemické olympiády
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo
konání: Zlín, Fakulta technologická UTB, Doba konání: 7. 12. 2012, Jazyky: český, Počet účastníků: 6,
Poznámka k počtu účastníků: Jde o počet soutěžících., Pobočka: Zlín
9. doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D., Ing. Lucie Slintáková, Ing. Lenka Svobodová: Krajské
kolo v kategorii B Chemické olympiády
Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo
konání: Zlín, Fakulta technologická UTB, Doba konání: 3. 5. 2012, Jazyky: český, Počet účastníků: 14,
Poznámka k počtu účastníků: Jde o počet soutěžících., Pobočka: Zlín
10. Ing. Michal Kovář, Alena Mačáková, Ing. Lenka Svobodová: Krajské kolo v kategorii C
Chemické olympiády
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo
konání: Zlín, Fakulta technologická UTB, Doba konání: 3. 4. 2012, Jazyky: český, Počet účastníků: 24,
Poznámka k počtu účastníků: Jde o počet soutěžících., Pobočka: Zlín
11. doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D., Ing. Lucie Slintáková, Ing. Lenka Svobodová: Okresní kolo v
kategorii D Chemické olympiády
Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo
konání: Zlín, Fakulta technologická UTB, Doba konání: 2. 3. 2012, Jazyky: český, Počet účastníků: 29,
Poznámka k počtu účastníků: Jde o počet soutěžících., Pobočka: Zlín
12. XII.mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání:
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
17 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
Resort Sv.Katzeřina u Pelhřimova, Doba konání: 29.5.-1.6.2012, Jazyky: český, Počet účastníků: 72
Autor nejlepšího posteru: Kielkowski Pavel, VŠCHT Praha/ÚOCHB AV ČR Praha;
Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie/biologie byli: Barešová Petra, ÚIM, 1 LF UK Praha; Kaniaková
Martina, ÚB LF UP Olomouc; Pospíchalová Vendula, ÚMG AV ČR Praha; Rozbeský Daniel, KB, PřF UK
Praha/MBÚ AV ČR, Praha; Zelenka Jaroslav, FÚ AV ČR Praha
Pěti nominovanými finalisty v oboru chemie byli: Havlík Jan, ÚOCHB AV ČR Praha/KAnCH PřF UK Praha;
Korotvička Aleš, KOJCH PřF UK Praha; Novotná Radka, KCPTM, KAnCH PřF UK Olomouc; Severa Lukáš,
ÚOCHB AV ČR Praha
Absolutními vítězi pro rok 2012 se pak stali (odměněni granty, cenou manželu Coriových, v hodnotě 50 000
Kč)
Rozbeský Daniel, KB, PřF UK Praha/MBÚ AV ČR, Praha, za práci MOLEKULÁRNÍ POHLED DO STRUKTURNÍCH
ZÁKOUTÍ RODINY RECEPTORŮ NKR-P1
v oboru biochemie/biologie
Hessler Filip, KOJCH PřF UK Praha, za práci SYNTÉZA FERROCENESTRONU
v oboru chemie
Ostatní akce
1. Cejpek K., Hajšlová J., Tomaniová M.: Annual Meeting of Food Chemistry Division EuCheMS
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání:
Praha, Doba konání: 31.8. 2012, Jazyky: anglický, Počet účastníků: 18, Pobočka: potravinář.a
agrikulturní chemie
2. Gaš, B.: Elektronická konference
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: kombinovaná
(odborná i laická), Doba konání: 2012, Jazyky: český, anglický, Počet účastníků: 100, Poznámka k počtu
účastníků: Jedná se o přibližný počet., WWW: http://www.natur.cuni.cz/osche, Pobočka:
chromatografie a elektroforéza
Elektronická počítačová konference „chrom-el“ umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a
elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.
• Projekty
Projekty RVS
1. Bulletin Asociace chemických společností 1/2012, 4/2012, 7/2012, 10/2012
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně
Projekty jiné
1. Prochásková I., Šilhánek J. aj.: Příprava projektu programu VaVpI pro regionální univerzity.
Podíl: hlavní, Význam: střední, Pobočka: chemická literatura
Využity kontakty na členy odborné skupiny z jednotlivých regionálních univerzit pro koordinaci jednání při
přípravě projektu. Průběžně během celého roku 2012.
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
18 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
• Mezinárodní aktivity
Kolektivní členství v mezinárodních společnostech
1. European Society for Separation Science (EuSSS)
WWW: http://www.eusss.org, Pobočka: chromatografie a elektroforéza
Evropská společnost pro separační vědy (European Society for Separation Sciences, EuSSS) sdružuje
národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku.
2. Central European Group for Separation Sciences (CEGSS)
Pobočka: chromatografie a elektroforéza
Středoevropská skupina pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS)
sdružuje národní skupiny pro separační vědy středoevropských zemí.
3. EuCheMS - Division of Nuclear and Radiochemistry
WWW: http://www.euchems.eu/divisions/nuclear-and-radiochemistry.html, Pobočka: jaderná
chemie
4. Členství ve FATIPEC
Pobočka: nátěrové hmoty,pryskyřice,pigmenty
Odborná skupina je členem evropské federace národních asociací pracovníků v oboru nátěrových hmot,
pryskyřic a pigmentů FATIPEC (Fédération d’Associations de Techniciens des Industries des Peintures, Vernis
Emaux et Encres d‘Imprimerie de l´ Europe Continentale, nově je používána alternativa, vycházející z
anglického jazyka "Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries",
naše odborná skupina Group for Paints, Pigments and Resins používá zkratku CCSPPR). Prof. Šňupárek je
členem FATIPEC Board a FATIPEC European Scientific Committee. Účastní se každoročních jednání Boardu a
spolupracuje při přípravě odborného programu kongresů FATIPEC, které se konají každé dva roky v některé z
členských zemí (v roce 2012 to bylo Lausanne, Švýcarsko).
5. International Confederation on Thermal Analysis and Calorimetry
Pobočka: termická analýza
Členství ve struktuře mezinárodních organizací (za společnost)
1. Členství OS pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii v mezinárodní organizaci EURO FED
LIPID
WWW: http://www.eurofedlipid.org, Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie
OS pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii je členem evropské organizace EURO FED LIPID (European
Federation for the Science and Technology of Lipids). Každý rok se upřesňuje počet členů OS, kteří mají
členské výhody poskytované organizací EURO FED LIPID. V roce 2012 to bylo 25 členů OS.
2. ESEAC
Pobočka: analytická chemie
členství prof. Barka v řídícím výboru ESEAC= European Society of Electroanalytical Chemistry
3. EuCheMS - Division of Nuclear and Radiochemistry
WWW: http://www.euchems.eu/divisions/nuclear-and-radiochemistry.html, Pobočka: jaderná
chemie
Prof. J. John - tajemník divize
4. IUPAC
Pobočka: analytická chemie
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
19 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
5. ISE
Pobočka: analytická chemie
aktivní členství prof. Barka v ISE = International Society of Electrochemistry a na akcích pořádaných touto
organizací
6. Division of Analytical Chemistry EuCheMS
Pobočka: analytická chemie
Prof. Jiří Barek, CSc.
7. EC2E2N
Pobočka: analytická chemie
8. EuCheMS - Division of Chemical Education
Pobočka: chemické vzdělávání
9. European Chemical Network Association
Pobočka: analytická chemie
Prof. Jiří Barek, CSc.
10. European Chemical Thematic Network
Pobočka: analytická chemie
Prof. Jiří Barek, CSc.
11. TUNING
Pobočka: analytická chemie
Účast na mezinárodních akcích (za společnost)
1. 10th Euro Fed Lipid Congress
Místo konání: Krakov, Polsko, Doba konání: 23. - 26.9.2012, WWW: http://www.eurofedlipid.org
/meetings/archive/cracow/index.htm, Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie
1 člen OS se aktivně zúčastnil mezinárodního kongresu pořádaného evropskou organizací EURO FED LIPID s
přednáškou (Doležal, M.: Fatty acid composition of spread fats, mixed spread fats and butters on the Czech
market).
2. EuCheMS - General Assembly
Místo konání: Dublin, Doba konání: 11.-12.10.2012, WWW: http://www.euchems.eu/forum
/showthread.php?tid=20, Pobočka: jaderná chemie
Zatupování Division of Nuclear and Radiochemistry na výročním General Assembly EuCheMS.
3. 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis
Místo konání: Zakopane, Polsko, Doba konání: 9.9.2012-13.9.2012, Pobočka: termická analýza
4. 11 ECRICE - 22 ICCE
Místo konání: Řím, Doba konání: 15.-20.7. 2012, Pobočka: chemické vzdělávání
5. 15th International Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Místo konání: Osaka, Japonsko, Doba konání: 20.8.2012-24.8.2012, Pobočka: termická analýza
6. Aktuálne trendy vo vyučování prírodných vied
Místo konání: Trnava, Doba konání: 15.-17.10. 2012, Pobočka: chemické vzdělávání
18.3.2013 12:08
Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012
20 z 20
http://rvs.paleontologie.cz/rvs/rocni.php?cmd=report&id=404
7. EuCheMS - Division of Nuclear and Radiochemistry
Místo konání: Como, Itálie, Doba konání: 19.9.2012, Pobočka: jaderná chemie
Výroční zasedání výboru DNRC.
• Ostatní
Mediální výstupy
1. Čmolík, J.: Jubilee conference on fats and oils held in the Czech Republic (Meeting Report)
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba
konání: 16. - 18.5.2012, Sdělovací prostředek: noviny a časopisy, Poznámka ke sdělovacímu prostředku:
Prestižní evropský odborný časopis v oboru chemie a technologie lipidů, Jazyky: anglický, WWW:
http://www.ejlst.com, Pobočka: tuky,detergenty,kosmet.chemie
V rámci spolupráce s evropskou organizací EURO FED LIPID byla uveřejněna v prestižním recenzovaném
evropském časopise zaměřeném na chemii a technologii lipidů zpráva o odborném programu a závěrech
jednotlivých příspěvků přednesených na jubilejní 50. mezinárodní konferenci o olejích a tucích ve Strážnici
ve dnech 16. - 18.5.2012. Čmolík, J.: Jubilee conference on fats and oils held in the Czech Republic
(meeting Report). Eur.J.Lipid Sci.Technol., 114, 1102 - 1103 (2012).
2. Mizera, J.: Seminář Radioanalytické metody - IAA 12
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba
konání: 27.-28.6.2012, Sdělovací prostředek: internetová médie, Poznámka ke sdělovacímu prostředku:
Bulletin spektroskopické společnosti J.M. Marci, 156 (2012) s., Jazyky: český, WWW:
http://www.spektroskopie.cz/download/bulletin/bull_156.pdf, Pobočka: jaderná chemie
==> Celkový počet výstupů: 145 <==
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá: Helena Pokorná
Zprávu vygeneroval: spol33 - 18.3.2013 12:08:36
18.3.2013 12:08
Download

Roční zpráva o činnosti: Česká společnost chemická za rok 2012