Téma: Renesanční architektonické
tvary a ornamenty
Vypracovala: Ing.arch. Marie Nosková
T E NT O P R O J E K T J E S P O L UF INANC O VÁN E VR O P S K Ý M S O C IÁL NÍM
F O ND E M A S T ÁT NÍM R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P UB L IK Y .
Renesanční architektonické tvary
a ornamenty
arabeska
girlanda
kartuše
příklady oken:
A – rané, B – vrcholné, C – vsazené do aedikuly,
D – pozdní v aedikule s roztrženým frontonem, E – pozdní v aedikule
mušle
• arkáda – oblouky nesené sloupy, nahrazuje plnou zeď a
může probíhat v několika patrech nad sebou
Florentský nalezinec - Filippo
Brunelleschi (první renesanční stavba)
Zámek Velké Losiny
Zámek Uherčice
• portály
A – pravoúhlý,
B – vsazený do aedikuly,
C - rustikový
• balustr (autor – sochař Donatello)
raný
pozdní
balustrová atika
průčelí university ve španělském městě Alcale de Henares
• štít – v italské renesanci se štít vyskytuje na vstupních
průčelích chrámových
A – prostý štít bazilikálně odstupňovaný
B – štít volutový, chrám S.Maria Novella ve Florencii
C – benátský obloukový štít, chrám S.Maria dei Miracoli
D – benátský obloukový štít, Scuola di S.Marco
Použitý zdroj:
http://www.obrazoteka.pl/sklep/1/2_20a7743633c988587a85eabde3095a6b.jpg
http://www.mikroregion.pel.cz/stezka/images/vysvetlivky/girlanda.jpg
http://hrady.dejiny.cz/nmestonm/c021-13a_s.jpg
http://www.velke-losiny.cz/renesancni-zamek/zamek-losiny.jpg
http://vladislava.bloguje.cz/img/113313.jpg
skripta Vývoj architektury a umění v novověku (Doc. Ing.arch. Felix Haas, Csc.), SNTL 1978
Download

Renesanční architektonické tvary a ornamenty (NSK)