HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
5HD200
CVIČENÍ XI.
Prezentace je výstupem v rámci projektu
„Inovace výuky předmětu Hospodářské dějiny (cvičení)”, FRVŠ č.1492/2009
EKONOMICKÝ VÝVOJ RVHP OD
ROKU 1970
„
charakteristika vzájemných hospodářských
vztahů a jejich podmínek
„
vliv ropných šoků na vzájemný obchod a vývoj
vybraných ekonomik
„
růst vnitřní a vnější nerovnováhy, stínová
ekonomika
„
mírné reformy v 80. letech
SSSR V 70. A 80. LETECH
„ obecná charakteristika vývoje
„ hospodářská politika za vlády L. I. Brežněva
Î Kosyginovy reformy
„ hospodářská stagnace v 80. letech
Î růst zadlužení, stínová ekonomika,
technologická zaostalost
SSSR V 70. A 80. LETECH II
„ perestrojka a glasnosť za M. S. Gorbačova
„ přechod k tržní ekonomice, hospodářské
důsledky opatření perestrojky
„ rozpad SSSR a jeho důsledky pro země
RVHP
ŠEDÁ EKONOMIKA A ČERNÝ
TRH
„ faktory vzniku
Î nedostatek zboží a nízká kvalita
„ ceny na oficiálním a černém trhu
„ nelegální práce
„ nelegální obchody s valutami
MATERIÁLY K SAMOSTUDIU
„
Feldbrugge, F. J. M. Government and shadow economy in
the Soviet Union, Soviet Studies, Vol. 36, No. 4 (Oct., 1984),
s. 528-543. Přístup z internetu:
http://www.jstor.org/stable/151932
„
Nordhaus, W. D., Hewett, E. A. Soviet Economic Reform:
The Longest Road, Brookings Papers on Economic
Activity, Vol. 1990, No. 1 (1990), s. 287-318. Přístup z
internetu: http://www.jstor.org/stable/2534530
„
Švejnar, J. Microeconomic Issues in the Transition to a
Market Economy, The Journal of Economic Perspectives,
Vol. 5, No. 4 (Autumn, 1991), s. 123-138. Přístup z
internetu: http://www.jstor.org/stable/1942869
Download

hospodářské dějiny 5hd200 cvičení xi.