Bezkontaktní teplom ry
v nabídce firmy EXIMUS cs s.r.o.
Uni 301A
Fluke 62Max
Uni 305C
Fluke 63
Fluke Ti32
Fluke 568Ex
Fluke VT02
Fluke Ti100
Fluke 54II
Fluke 61
Bezkontaktní teplom ry
v nabídce firmy EXIMUS cs s.r.o.
Fluke 62Max = d íve Raynger MT4 - MiniTemp
plus
-30...+500°C, nas.emisivita, 10:1, bodový laser, MIN,MAX,AVG,DIF, typ.vzdálenost do 1.5m
íslušenství: kké pouzdro za opasek, Baterie 9V, návod k obsluze
Dopl ky:
Lithiová baterie 9V 1200mAh / NiMH akumulátor 200mA / Alkalická baterie 9V
kké pouzdro na opasek H6 / Koženkové pouzdro C23
Kalibrace teplom ru / Dobíje ka akumulátor MW9168
2.490,-/ 2770,-K
355,- / 160,- / 45,- K
580,- / 700,- K
od 300K / 365,- K
Uni 300A
-18...+280°C, emisivita 0.95, 10:1, MAX, MIN, Hold, podsv tlený displej
550,- K
íslušenství: Baterie 9V, návod k obsluze
Uni 301A
-18...+350°C, emisivita 0.1-1, 12:1, MAX, MIN, AVG, DIF, podsv tlený displej
1.404,- K
íslušenství: Baterie 9V, návod k obsluze, pouzdro, USB kabel pro napájení
Uni 301C
-18...+550°C, emisivita 0.1-1, 12:1, MAX, MIN, AVG, DIF, podsv tlený displej
1.815,- K
íslušenství: Baterie 9V, návod k obsluze, pouzdro, USB kabel pro napájení.
Uni 302C
-32...+650°C, emisivita 0.1-1, 20:1, MAX, MIN, AVG, DIF, podsv tlený displej
2.145,- K
íslušenství: Baterie 9V, návod k obsluze, pouzdro, USB kabel pro napájení.
Uni 303C
-32...+1050°C, emisivita 0.1-1, 30:1, MAX, MIN, AVG, DIF, podsv tlený displej
3.550,- K
íslušenství: Baterie 9V, návod k obsluze, pouzdro, USB kabel pro napájení.
Uni 305C
-50...+1050°C, emisivita 0.1-1, 50:1, MAX, MIN, AVG, DIF, podsv tlený displej
6.610,- K
íslušenství: Baterie 9V, návod k obsluze, pouzdro, USB +sw, kuf ík, logger 100.
Fluke ada 60 = Raynger ST ProfiTemp
Dopl ky na objednávku:
kké pouzdro H6 na opasek pro Fluke 63 / 65 / 68
Teplotní sonda 80PR-60-RTD pro Fluke 66 a 68 rozsah -40...260°C
35 ks štítk standardní emisivity do 300°C pr
r 38 mm
Kalibra ní certifikát DKD, nebo kalibrace v R
-4.900,-K
-6.940,-K
- tel.
tel.
tel.
tel.
od 350,- K , tel.
Fluke VT02 = vizuální infrateplom r
AKCE
VT04
Fluke VT02: -10...+250°C, korekce emisivity, 6:1, od vzdálenosti 15cm,
-7.840,-K 14.490,-K /ks
micro SD karta, adaptér na SD kartu, software SmartView, prenosný kuf ík
Fluke ada 50 - kontaktní teplom ry
Fluke 51 II: pro p ipojení termo lánk
Fluke 52 II: pro p ipojení termo lánk
Fluke 53 II: pro p ipojení termo lánk
Fluke 54 II: pro p ipojení termo lánk
typu J, K, T, E - jednoduchý vstup, relativní as
typu J, K, T, E - jednoduchý vstup, relativní as
typu
typu J, K, T, E, N, R, S - dvojitý vstup, denní as
- 8.620,-K
-11.170,-K
-12.570,-K
-14.920,-K
ceny k 20.3.2015 bez DPH exw Blansko
Fluke 61: -18...+275°C, emisivita 0.95, 8:1, bod.laser, typ.vzdálenost cíle do 1m
Fluke 63 (=ST20): -30...+535°C, emisivita 0.95, 12:1, MAX, laser, typ.vzdálenost cíle do 2m
Raytek AutoPro: -32...+535°C, 16:1, MAX, laser zk ížené, kuf ík, baterie
íslušenství: Návod k obsluze, p ístrojový kuf ík, baterie
Fluke 572-2 (=MX2): -30...900°C, 60:1, MAX, MIN, 3bod. laser, HI alarm
sí ový adaptér, termo lánek typu K, software DataTemp, kabel RS232
Fluke 561 rozsah -40...550°C, 12:1, MAX, MIN, laser, sondaK
Fluke 566 rozsah -40...650°C, 30:1, MAX, MIN, AVG, laser, HI alarm, sondaK
Fluke 568 rozsah -40...800°C, 50:1, MAX, MIN, AVG, laser, HI alarm, USB, sondaK
16.760,- K
5.090,- K
11.390,- K
14.250,- K
AKCE ---Ti100 - ThermoView -20...+250°C, termokamera + laser zam ení, IP54 .....
Ti90 - ThermoView -20...+250°C, termokamera, zorné pole 16.5x26° ....
Ti90 - ThermoView -20...+250°C, termokamera, zorné pole 26x26° ....
Ti105 - ThermoView -20...+250°C, termokamera + laser zam ení.....
Ti110 - ThermoView -20...+250°C, termokamera + laser zam ení.....
Ti125 - ThermoView -20...+350°C, termokamera + laser zam ení.....
íslušenství: ístrojový kuf ík, baterie, návod k obsluze
Dopl ky:
Kabel pro analogový výstup AN5, délka 1,5 m
kké pouzdro na opasek C570 pro Fluke 572 / 574 / 576
Kalibrace teplom
35 ks štítk standardní emisivity do 300°C, pr
r 38 mm
Termo lánek typu K; Termistor (-50...+260°C)
Software DataTemp 1,5 m kabel RS 232
Sí ový adaptér;
Kabel 1,5m RS232
53.060,- K
tel. 31.780,- K
tel. 42.290,- K
2.410,- K ;
1.510,- K ;
Raynger 3i SpeciTemp
Teplotní rozsah -30...1200°C, spektrální pásmo 8...14 m
Dvojitý laser
optika 75:1
Optický zam ova
optika 75:1
ížový laser
optika 75:1
Pro velké vzdálenosti, jednoduchý laser
optika 120:1
Pro velké vzdálenosti, optický zam ova
optika 120:1
Pro velké vzdálenosti, optický i laserový zam ova optika 120:1
Teplotní rozsah 600...3000°C, spektrální pásmo 1,0 m
Vysokoteplotní, jednoduchý laser optika 180:1
Vysokoteplotní, optický zam ova
optika 180:1
Vysokoteplotní, zam ova + laser
optika 180:1
Teplotní rozsah 200...1800°C, spektrální pásmo 1,6 m
Pro kovy, keramiku, optický zam ova optika 90:1
Pro kovy, keramiku, zam ova , laser
optika 90:1
tel. popt.
tel. 79.660,- K
tel. 106.260,- K
tel. 132.860,- K
1.600,- K
tel.
tel.
2.080,- K
3.080,- K
5.820,- K
1.180,- K
EXIMUS CS, s.r.o. , Tel.: 516 432 681, Fax.: 516 432 999, www.eximus.cz, [email protected]
Fluke ada 570 = Raynger MX PreciTemp
Bezkontaktní teplom ry
Bezkontaktní m ení teploty pomocí infra ervených teplom
íklady m ení:
ení teploty spoj v rozvad ích
i pod nap tím!
Zah ívání jednotlivých prvk za
provozu, atd.
ení teploty p evodových ústrojí
a jiných za ízení ve strojírenství
s laserovým zam ováním,
ení teploty stroj a
za ízení za chodu
ení teploty chladi
ení teploty na spalovacích
motorech za chodu (teplota
spalovacích plyn )
ení teploty podávaných
potravin
ení teploty vzduchové
klimatizace v automobilech
ení teploty
skladovaného ovoce a
zeleniny
ení teploty skladovaného zboží
ení teploty okenních
spár, místa kde uniká teplo
z místnosti
ení teploty klimatiza ního topení
Download

Bezkontaktní teploměry + ceník