Měření konduktivity
Konduktometry
– elektrická měrná vodivost
Hodnota měrné vodivosti (konduktivity) je sumární parametr pro koncentraci iontů měřeného roztoku. Čím více solí, kyselin nebo
také zásad měřený roztok obsahuje, tím vyšší je jeho vodivost. Jednotkou měrné vodivosti je S/m, často také S/cm.
Stupnice pro vodné roztoky začíná u nejčistších vod s konduktivitou od 0,05 μS/cm (25 °C). Přírodní vody, jako jsou
pitná nebo povrchová voda, leží v rozsahu přibližně
100 – 1000 μS/cm. Horního konce stupnice dosahují
některé kyseliny a zásady.
V praxi slouží měření konduktivity např. ke sledování
procesů, při výrobě vysoce čistých vod nebo ke stanovení
salinity mořské vody.
Měření konduktivity se provádí měřením elektrochemického
odporu. Používaná měřicí cela se v nejjednodušším případě
skládá ze dvou elektrod stejného druhu. Střídavé napětí přiložené na elektrody způsobí na elektrodách uspořádaný
pohyb iontů, přítomných v měřeném roztoku. Čím více iontů
měřený roztok obsahuje, tím větší je proud protékající mezi
elektrodami. Měřicí přístroj nejprve vypočte na základě
Ohmova zákona ze změřeného proudu vodivost měřeného
roztoku a potom, při zohlednění parametrů cely, hodnotu
měrné vodivosti (konduktivity).
Rozsahy konduktivity vodných roztoků
μS/cm
0,1
mS/cm
1
10
100
1
10
100
1000
napájecí voda pro vysokotlaké kotle
úplné odsolení iontovou výměnou
jednoduché odsolení
pitná voda
odpadní voda
brakická voda, mořská voda
průmyslové procesní vody
koncentrované kyseliny a louhy
68
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Parametry
Konduktometry
Oblasti použití konduktometrie
Cond 3310
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
/
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
/
–
–
–
–
–
/
–
/
–
–
–
–
–
–
–
–
/
–
–
–
–
/
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
/–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
/
–
–
–
/
70
73
72
78
79
74
77
76
75
viz strana
Konduktometrická měření s víceparametrovými přístroji viz strana 14 a strana 18
Oblasti použití
Senzory
TetraCon®
KLE 325
–
–
–
–
–
–
–
Chemické vody
Vysoce čisté vody (lékopisy)
Podzemní vody
Povrchové vody
Hloubková měření (profilová)
Laboratorní měření
Potravinářský průmysl (nápoje)
Bazénové vody
Farmacie
Kosmetika/detergenty
Výroba polovodičů
Barvy/laky (vodorozpustné)
Galvanovny
Použitelné přístroje:
LR
TA 197 LF
325
325/S
DU/T
325/01
325/001
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ProfiLine Cond 3110, 3210, 3310
Všechny analogové přístroje, kromě VARIO®
Všechny analogové přístroje, kromě VARIO® + Cond 3110
Cond 197i/1970i
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TetraCon® LR 925/01
925
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
pouze MultiLine® IDS
a inoLab® IDS
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
pH
Cond 3210
Redox
Cond 3110
–
–
ISE
MultiLine® IDS
–
Rozpuštěný
kyslík
VARIO® Cond
–
Konduktivita
a
ProfiLine
Cond 1970i
–
–
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
Cond 7310
BSK/
respirometrie
e
Cond 7110
Rutinní měření
Rutinní měření s dokumentací
AQA s dokumentací
Výzkum a vývoj, vysoká
přesnost
Kontrolní měření
LIMS návaznost
Zajišťění kvality
Výuka
Služby, servis
Laboratorní měření
Terénní měření
Hloubková měření
Vnější ovládání/
PC přípoj/
PC ovládání
Měření salinity/TDS
Specifický odpor
Měření podle lékopisu
Měření vysoce čistých vod
Stopová vodivost
Fotometrie
Oblasti použítí
Multi IDS
ProfiLine kapesní přístroje
Zákaloměry//
Refraktometry
y
inoLab®
Multiparametry
– nedoporučeno
Počítač
kolonií
lze použít
Software
WTW doporučuje
69
NOVÉ
Laboratorní
konduktometry
Konduktivita je důležitým měřeným parametrem, který se
vztahuje hlavně ke sledování kvality vod. V laboratořích
získal tento parametr na dalším významu po zavedení
lékopisné směrnice pro farmaceutické vody. WTW laboratorní přístroje inoLab® Cond splňují všechny předpoklady
k měření podle této normy.
inoLab®
Měření konduktivity
s novými digitálními víceparametrovými měřicími
přístroji inoLab® IDS
viz strana 14
INTELIGENTNÍ
DIGITÁLNÍ
SENZORY
Konduktivitu stanovit s jistotou…
… s inovovaným inoLab® Multi 9310 IDS
S novým inoLab® Multi 9310 IDS se měření konduktivity stává v laboratoři ještě jistější. IDS technologie umožňuje
optimální měření a efektivní dokumentaci. Konstanta cely a také další parametry, jako referenční teplota a teplotní kompenzace, jsou neoddělitelně a nezaměnitelně svázány s IDS konduktometrickou celou. Chybná měření kvůli nepozornosti
při výměně cely jsou tak vyloučena.
inoLab® Multi 9310 IDS
• Měřicí jistota bez kompromisů
• Digitální rozeznání senzoru
• Kompletní dokumentace
Jistota měření
•
•
•
Bezchybná měření s předem naprogramovanými
konstantami cel.
Ukládání parametrů měření ulehčuje práci u příslušných
aplikací.
Osvědčené, vysoce kvalitní, základní senzory
k pokrytí všech rozsahů měření.
Cond
70
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Parametry
Digitální laboratorní přístroje
Dokumentace podle GLP/AQA
•
Multiparametry
•
•
Automatická digitální evidence všech senzorových dat pro jednoznačnou zpětnou návaznost měřených
hodnot.
Možnost aktivace uživatelské správy pro bezpečné přiřazení uživatele k měřeným výsledkům.
Přenos všech dat v *.csv formátu přes USB rozhraní do PC, na přání formátované převzetí do Excelu
(MultiLab® Importer je součástí dodávky nebo ke stažení).
Možnost přímého výstupu na tiskárnu, volitelně vestavěnou v přístroji.
pH
•
Flexibilní a vysoce výkonný
BSK/
respirometrie
e
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
Konduktivita
a
Rozpuštěný
kyslík
•
•
Redox
•
Dvě IDS konduktometrické cely pro
aplikace od 0,01 μS/cm
do 2000 mS/cm.
Měří konduktivitu, TDS, salinitu
nebo spec. odpor.
Referenční teplota 20°C/25°C.
Paměť pro velké řady měření.
ISE
•
LCD grafický, podsvícený
CMC/QSC
Ano/Ano
Datová paměť
Ruční 500/5000 automaticky
Záznamník dat
Ručně/intervalově řízený
Rozhraní
Mini USB-B
Tiskárna (volitelně)
Termotiskárna, šířka 58 mm
Napájení
Univerzální napáječ 100 až 240 V,
50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA nebo 4 x 1,2 V
NiMH akubaterie
Zákaloměry//
Refraktometry
y
1 (univerzální)
Displej
Informace pro objednávky
Digitální inoLab® víceparametrové soupravy
Obj. číslo
inoLab® Multi 9310 IDS SET 3
Digitální víceparametrový laboratorní měřicí přístroj v soupravě včetně IDS senzoru pro měření/
dokumentaci podle GLP/AQA. S jedním univerzálním měřicím kanálem pro pH/mV, rozpuštěný kyslík
a konduktivitu. Přístroj s univerzálním síťovým napáječem, stativem a návodem pro obsluhu,
s digitální IDS konduktometrickou celou TetraCon® 925. 0,01 mol/l KCl vodivostní standard, CD-ROM
se softwarem a USB kabel.
inoLab® Multi 9310P IDS SET 3
Jako předchozí, ale se zabudovanou termotiskárnou
IP 43
cETLus
3
roky
záruka
1FD353
1FD353P
Další soupravy a měřicí cely v soupravách viz ceník
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Počítač
kolonií
inoLab® Multi 9310 IDS
Měřicí kanál
Software
Model
Fotometrie
Technická data
71
Konduktivitu spolehlivě dokumentovat…
… s inoLab® Cond 7310
Nový inoLab® Cond 7310 se velmi dobře hodí pro precizní
měření ve spojení s automatickou dokumentací podle GLP/
AQA v laboratořích kvality všech branží. Na přání také
s volitelně vestavěnou tiskárnou.
inoLab® Cond 7310
• USB rozhraní pro rychlý přenos dat
• Výstup dat v *.csv formátu nebo na
volitelně vestavěnou tiskárnu
• Síťový a bateriový provoz
Jistota měření
Dokumentace podle GLP/AQA
•
•
•
•
•
Reprodukovatelné výsledky měření s aktivovanou automatickou AutoRead funkcí se samočinným rozeznáním
stabilní měřené hodnoty.
Senzorový symbol dává informaci o stavu senzoru.
Grafický displej se srozumitelným menu pro pohodlnou
a bezchybnou obsluhu.
•
Alfanumerické zadání výrobního čísla elektrody.
Přenos všech dat v *.csv formátu přes USB rozhraní do
PC, na přání formátované převzetí do Excelu (MultiLab®
Importer je součástí dodávky nebo ke stažení).
Možnost přímého výstupu na volitelně vestavěnou tiskárnu v přístroji.
Flexibilní a výkonný
•
•
•
•
72
Pro všechny běžné WTW konduktometrické cely
Měří také TDS, salinitu a specifický odpor.
Podsvícený displej s brilantním zobrazením.
Vhodný pro měření podle lékopisu.
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Jistota měření
… s inoLab® Cond 7110
•
Nový inoLab® Cond 7110 je rutinní konduktometr s velkým
displejem a všemi funkcemi, které činí v laboratořích
přesná měření snadnými. Parametry jako salinita, specifický odpor a TDS pokrývají stanovení, která nepatří ke
každodenně měřeným veličinám. Díky možnosti připojit
různé speciální měřicí cely lze obsáhnout měření konduktivity v nejrůznějších aplikacích.
•
pH
•
Reprodukovatelné výsledky měření s automatickou
AutoRead funkcí.
Kalibrační timer pro turnusové přezkoušení konduktometrické cely.
Precizní snímání měřených hodnot vysoce kvalitní
elektronikou.
Jednoduše a spolehlivě
Měří také TDS, salinitu a specifický odpor.
Možnost připojit speciální měřicí cely.
Lineární, nelineární (nLF) nebo vypnutá
teplotní kompenzace.
Redox
•
•
•
Multiparametry
Konduktivitu přesně měřit…
Parametry
Laboratorní přístroje
inoLab® Cond 7110
ISE
• Jednoduchá intuitivní obsluha
Rozpuštěný
kyslík
• Rozsah měření do 1000 mS/cm
Technická data
inoLab® Cond 7110
všechny hodnoty ±1 digit
inoLab® Cond 7310
všechny hodnoty ±1 digit
Konduktivita
0 μS/cm … 1000 mS/cm ±0,5 % z měřené hodnoty
0,0 μS/cm ... 1000 mS/cm ±0,5 % z měřené hodnoty
Salinita
Specifický odpor
0,0 … 70,0 (podle IOT)
0,00 … 20 MOhmcm
0,0 … 70,0 (podle IOT)
0,00 … 20 MOhmcm
TDS
0 … 1999 mg/l
1 … 1999 mg/l, 0 bis 199,9 g/l
Teplota
-5,0 … 105,0 °C ±0,1 °C
-5,0 … 105,0 °C ±0,1 °C
Konstanta cely
Pevná -0,01 cm-1
Kalibrovaná 0,450 … 0,500 cm-1,
0,800 … 0,880 cm-1
Nastavitelná 0,090…0,11 cm-1,
0,250…25,0 cm-1
Pevná -0,01 cm-1
Kalibrovaná 0,450 … 0,500 cm-1,
0,800 … 0,880 cm-1
Nastavitelná 0,090…0,11 cm-1,
0,250…25,0 cm-1
Kalibrace
1bodová
1bodová
Referenční teplota Tref
20 °C/25 °C
20 °C/25 °C
Teplotní kompenzace
nLF, lineární 0,000 až 3,000 %, popř. vypnutá
nLF, lineární 0,000 až 10,000 %, popř. vypnutá
Zákaloměry//
Refraktometry
y
Fotometrie
Modely
Objednávkové informace
Soupravy inoLab® laboratorních konduktometrů
1CA101
inoLab® Cond 7310 SET 1
Komfortní, podle menu řízený laboratorní konduktometr pro měření/dokumentaci podle GLP/ AQA.
Souprava s měřicí celou. Přístroj s univerzálním síť. napáječem, stativ a návod pro obsluhu. 4pólová
grafitová cela TetraCon® 325, 0,01 mol/l KCl vodivostní standard, CD-ROM se softwarem, USB kabel.
1CA301
IP 43
cETLus
3
Jako předchozí, avšak s vestavěnou tiskárnou a v soupravě se sadou pro nejčistší vodu USP-Kit 1.
roky
záruka
1CA306P
Další soupravy a měřicí cely v soupravě viz ceník
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Software
Jednoduchý a na obsluhu snadný laboratorní konduktometr pro rutinní měření. V soupravě s měřicí celou. Pro
síťový a bateriový provoz. Přístroj s univerzálním síť. napáječem, stativ a návod pro obsluhu. 4pólová grafitová
cela TetraCon® 325, 0,01 mol/l KCl vodivostní standard.
Počítač
kolonií
Obj. číslo
inoLab® Cond 7110 SET 1
inoLab® Cond 7310P SET 6
BSK/
respirometrie
e
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
Konduktivita
a
• Včetně stativu a držáku senzoru
73
Přenosné
konduktometry
Kapesní konduktometry
Konduktivita se měří v mnoha aplikacích, Slouží například
k dodržení mezních hodnot při úpravě pitných vod, určuje
kvalitu nejčistších vod nebo je zohledňovaným parametrem
pro správné stanovení koncentrace rozpuštěného kyslíku
v mořských nebo brakických vodách. Přenosné
konduktometrické WTW systémy jsou perfektní
pro precizní měření v terénu.
Měření konduktivity
s novými digitálními
MultiLine® víceparametrovými měřicími přístroji
viz strana 18
Konduktivitu s jistotou stanovit…
INTELIGENTNÍ
DIGITÁLNÍ
SENZORY
… s mnoh
mnohostranným Multi 3410
Jednokanálový víceparametrový měřicí přístroj Multi 3410 se výtečně hodí pro přenosné měření konduktivity za všech
venkovních a provozních podmínek. IDS technologie umožňuje optimální měření konduktivity, salinity. TDS, specifického
odporu nejjednoduším způsobem a efektivní dokumentaci všech měření. Vedle toho dovoluje Multi 3410 po výměně senzoru měření dalšího parametru.
Jistota měření
•
Multi 3410
•
Konstanta připojené měřicí cely se automaticky předává do přístroje.
Osvědčené a prověřené základní senzory poskytují
maximálně možnou preciznost.
Rozsah měření od 0,01 μS/cm do 2000 mS/cm
• Jistota měření
bez kompromisů
•
• Digitální rozeznání senzoru
Dokumentace podle GLP/AQA
• Pokrytí celého rozsahu
konduktivity
•
•
•
Obecné znaky
Model
Multi 3410
Datová paměť
Ručně: 500 datových vět/
Automaticky: 10000 datových vět
Záznamník dat
Ručně/Intervalově
Rozhraní
USB-A a Mini USB
Napájení
Univerzální napáječ s dobíjecí funkcí
nebo 4 x 1,2 V NiMH akubaterie
Automatická digitální evidence všech senzorových dat
pro jednoznačnou návaznost měřených hodnot.
Možnost aktivace uživatelské správy pro bezpečné
přiřazení uživatele k měřeným výsledkům.
Přenos všech dat v *.csv formátu přes USB rozhraní
do PC, na přání formátované převzetí do Excelu
(MultiLab® Importer je součástí dodávky nebo ke
stažení).
Cond
Informace pro objednávky
MultiLine®
Obj. číslo
Multi 3410 SET 7
Multi 3410 SET A
IP 66
IP 67
74
cETLus
3
Profesionální digitální víceparametrový měřicí přístroj pro mobilní měření, s jedním univerzálním měřicím
kanálem, barevným grafickým displejem, s datalogerem a USB rozhraním. Konduktometrická souprava
v přenosném kufříku s IDS 4pólovou konduktometrickou celou TetraCon® 925, zkráceným návodem pro
obsluhu, stativ, kádinka, CD-ROM, software ovladače pro USB, akubaterie a USB kabel.
2FD457
Jako předchozí, ale s IDS 2pólovou konduktometrickou celou LR 925/01.
2FD45A
roky
záruka
Další měřicí cely v soupravě viz ceník
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Cond 3310 je kombinací robustního kapesního přístroje
a datalogeru pro všechny, kteří chtějí měřená data
automaticky ukládat a dále zpracovávat na PC.
ProfiLine Cond 3310
Multiparametry
… s ProfiLine Cond 3310
pH
K o n d u kt ivit u s p o leh livě dok ume ntova t…
Redox
ProfiLine kapesní konduktometry
Parametry
Kapesní přístroje
ISE
• Vodotěsné USB rozhraní pro rychlý
datový přenos
•
Dokumentace podle GLP/AQA
• Velká paměť pro 500 ručních a 5000 automaticky generovaných zápisů.
• Přenos všech dat v *.csv formátu přes USB rozhraní do
PC, na přání formátované převzetí do Excelu (MultiLab®
Importer je součástí dodávky nebo ke stažení).
Flexibilní a výkonný
Měří konduktivitu, TDS, salinitu a specifický odpor.
Přenos dat přímo do Excelu.
Vhodný také pro měření podle lékopisu.
Konduktivita
a
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
Software
•
•
•
BSK/
respirometrie
e
•
Reprodukovatelné výsledky měření s aktivovanou automatickou AutoRead funkcí se samočinným rozeznáním
stabilní měřené hodnoty.
Automatická teplotní kompenzace, vypnutelná, lineární
kompenzace až 10 %/K.
Silikonová klávesnice s patrným klikem, volitelné armování pro nasazení v terénu.
Fotometrie
•
Zákaloměry//
Refraktometry
y
Jistota měření
Počítač
kolonií
• Rozsah měření od 0,001 μS/cm do
1000 mS/cm
Rozpuštěný
kyslík
• Výstup dat v *.csv formátu
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
75
Konduktivitu měřit precizně…
… s ProfiLine Cond 3210
ProfiLine Cond 3210 je přenosný komfortní kapesní konduktometr pro měření velmi různorodých vzorků a různých
průběhů teplotní kompenzace za pomoci 2- a 4pólových
měřicích cel.
ProfiLine Cond 3210
• Komfortní vedení obsluhy
• Ruční paměťová funkce
• Pro všechny běžné WTW
konduktometrické cely
Jistota měření
•
•
•
Reprodukovatelné výsledky měření s aktivovanou automatickou AutoRead funkcí se samočinným rozeznáním
stabilní měřené hodnoty.
Automatická teplotní kompenzace, popř. vypnutá.
Silikonová klávesnice s patrným klikem, volitelné armování
pro nasazení v terénu.
Dokumentace podle GLP/AQA
•
Paměť s výstupem na displej pro příležitostnou
dokumentaci.
Flexibilní a vysoce výkonný
•
•
•
76
Měří konduktivitu, TDS, salinitu a specifický odpor.
Lze připojit speciální měřicí cely.
Vhodný také pro měření podle lékopisu.
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
… s ProfiLine Cond 3110
• Reprodukovatelné výsledky
měření s aktivovanou automatickou AutoRead funkcí se
samočinným rozeznáním stabilní měřené hodnoty.
• Bezproblémová obsluha:
Automatizované funkce redukují počet tlačítek (6).
• Vodotěsná 8pólová zásuvka
umožňuje spolehlivé měření
také ve vlhkém prostředí.
ProfiLine Cond 3110 je jednoduchý, spolehlivý konduktometr, s automatickou nelineární (nLF) teplotní kompenzací
podle DIN EN 27888, pro rutinní měření v přirozených
a odpadních vodách.
Redox
ProfiLine Cond 3110
• Vhodný pro TetraCon® 325 nebo
KLE 325
ISE
• Automatická teplotní kompenzace
• Salinita
Referenční teplota
Volitelná 20 °C nebo 25 °C
Volitelná 20 °C nebo 25 °C
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
-5,0 °C … +105,0 °C ±0,1 °C
0,0 … 70,0 (podle IOT)
–
–
Pevná 0,475 cm-1
Kalibrovaná 0,450 … 0,500 cm–1, 0,800 … 0,880 cm–1
Nastavitelná –
Konstanta cely
Cond 3310
BSK/
respirometrie
e
Teplota
Salinita
TDS
Spec. odpor
Cond 3210
0,0 … 1000 mS/cm ±0,5 % z měřené hodnoty
0,000 ... 1,999 μS/cm (při K=0,01 cm-1)
0,00 ... 19,99 μS/cm (při K=0,1 cm-1)
-5,0 °C … +105,0 °C ±0,1 °C
0,0 … 70,0 (podle IOT)
0 … 1999 mg/l, 0 … 199,9 g/l
0,00 ... 999 MΩcm
0,475 cm-1, 0,010 cm-1
0,450 … 0,500 cm–1, 0,800 … 0,880 cm–1
0,090 … 0,110 cm–1, 0,250 … 25,000 cm–1
Automatická
Automatická / Ručně vypnutelná
Teplotní koeficient
• Nelineární funkce pro přírodní vody (nLF)
podle EN 27 888 a funkce pro ultračisté
vody
• Nelineární funkce pro přírodní vody (nLF) podle EN 27 888
a funkce pro ultračisté vody
• Lineární kompenzace
od 0,000 ... 3,000 %/K
• Bez kompenzace
• Lineární kompenzace
od 0,000 ... 10,000 %/K
• Bez kompenzace
Datová paměť/záznamník
–
Ručně 200
Ručně 200/5000 automaticky
Displej
7segmentový LCD, přizpůsobený
LCD grafický, podsvícený
Doba provozu
Až do 1000 hodin
Až 800 hodin bez/100 hodin s podsvícením displeje
Fotometrie
Teplotní kompenzace
Obj. informace
ProfiLine kapesní konduktometry v SETu
Obj. číslo
Cond 3110 SET 1
Robustní a vodotěsný kapesní konduktometr na bateriový provoz včetně TetraCon® 325, přenosného
kufříku a příslušenství
2CA101
Cond 3210 SET 1
Robustní a vodotěsný kapesní konduktometr s pamětí dat na bateriový provoz včetně TetraCon® 325,
přenosného kufříku a příslušenství
2CA201
Cond 3310 SET 1
Robustní a vodotěsný kapesní konduktometr se záznamníkem dat a USB mini B rozhraním na bateriový
provoz včetně TetraCon® 325, přenosného kufříku a příslušenství
2CA301
IP 66
IP 67
cETLus
3
roky
záruka
Jiné měřicí cely v kufříkovém SETu viz ceník
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Zákaloměry//
Refraktometry
y
Cond 3110
Konduktivita 0,0 … 1000 mS/cm ±0,5 %
z měřené hodnoty
Počítač
kolonií
Model
Konduktivita
a
Technická data
Software
•
Silikonovou klávesnici s patrným tlačítkovým klikem lze
obsluhovat i v rukavicích.
Pro nasazení v terénu v kufříkové soupravě
s osvědčenými elektrodami.
Rozpuštěný
kyslík
Flexibilní a výkonný
•
Měřicí rozsahy/
rozlišení/
přesnost
Multiparametry
Jistota měření
pH
Konduktivitu měřit snadno…
Parametry
Kapesní přístroje
77
Přenosné konduktometry
ProfiLine terénní konduktometr
WTW konduktometr ProfiLine Cond 1970i se zabudovaným výkonným NiMH akumulátorem je jak prachotěsný, tak
vodotěsný proti stříkající vodě (IP 66) a při ponoření (IP 67). Přesvědčuje svým vysokým obslužným komfortem a GLP konformní pamětí s hodinami reálného času (800 datových vět), stejně jako podle displeje přesným výstupem na zapisovač.
ProfiLine Cond 1970i
Standardně s držadlovou opěrkou a závěsným řemínkem na
krk. Cond 1970i je vhodný v kombinací s hloubkovou armaturou TA 197 LF pro hloubková měření do 100 m.
• Vysoce precizní, nezničitelný,
vodotěsný
• Velká, do terénu vhodná, silikonová
klávesnice
• Hloubkové měření do 100 m
TA 197 LF
4elektrodová hloubková měřicí cela s integrovaným
teplotním čidlem, kabelem až do 100 m s vodotěsnou zástrčkou (IP 67), tlaku odolný ocelový plášť až
do 10 bar a odnímatelná ochranná armatura,
vhodná do úzkých vrtů (průměr 2”).
Technická data
Model
ProfiLine Cond 1970i
Měřicí rozsahy/
rozlišení
Konduktivita 0 μS/cm ... 500 mS/cm v 5 rozsazích popř. AutoRange,
0,00 ... 19,99 μS/cm pro K=0,1 cm-1,
0,000 ... 1,999 μS/cm pro K=0,01 cm-1
Teplota -5,0 ... 105,0 °C
Salinita 0,0 ... 70,0
TDS 0 ... 1999 mg/l
Přesnost
(±1 digit)
Konduktivita ±0,5 % z měřené hodnoty
Teplota ±0,1 K
Referenční teplota
Tref volitelná 20 °C nebo 25 °C
Konstanta cely
Kalibrovatelná 0,450...0,500 a 0,800 ...1,200 cm-1, Pevná: 0,01 cm-1
Volně nastavitelná od 0,25 … 2,5 cm-1 a od 0,09 … 0,11 cm-1
Teplotní kompenzace
Automatická, popř. vypnutá
Teplotní koeficient
• Nelineární funkce pro přirozené vody (nLF) podle EN 27 888 a funkce pro vysoce čisté vody
• Lineární kompenzace od 0,01 ... 2,99 %/K
• Bez kompenzace
Obj. informace
ProfiLine terénní konduktometr
ProfiLine Cond 1970i
IP 66
IP 67
78
cETLus
Obj. číslo
Robustní, vodotěsný a ponoření odolný terénní konduktometr
3
roky
záruka
3C30-010
Hloubkové armatury až do 100 m viz ceník
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Parametry
Kapesní přístroje a VARIO®
Multiparametry
VARIO® Cond
• Dotyková obrazovka
• Velký pracovní rozsah
pH
• Konektorová cela – žádný kabel
Redox
Jednoduše měřit na dotyk prstu – nyní také při
měřeních konduktivity!
ISE
VARIO® Cond má co nabídnout – a to za supercenu. Měřicí
přístroj, vyvinutý s důrazem na ergonomická hlediska, je
ideální pro nasazení v servisu a pro kontrolní procesní
měření. VARIO® je malé, lehké, do ruky, vodotěsné a svým
neklouzavým pogumovaným pouzdrem stejně robustní jako
kombinované kleště.
Rozpuštěný
kyslík
Přesnost v nejmenším formátu
VARIO® Cond nabízí až 500 hodin trvalého provozu – pouze
s jednou, běžně dostupnou Mignon baterií. V klidovém
stavu se nízkopříkonová technologie po 10 minutách sama
vypne. A výměna baterie je jednodušší než u kapesní
baterky.
Technická data
VARIO® Cond
Model
[μS/cm] 0,00 … 19,99 (pouze pro měřicí celu LR 01 V)
0,0 … 199,9
0 … 1999
[mS/cm] 0,00 … 19,99
0,0 … 199,9
Specifický odpor [kΩcm] 0,000 … 1,999
0,00 … 19,99
0,0 … 199,9
0 … 1999
Specifický odpor [MΩcm] 0,000 … 1,999
0,0 … 199,9
0 … 1999
SAL 0,0 … 70,0 podle IOT tabulek
TDS [mg/l] 0 … 1999
T [°C] -5,0 … + 105,0
Počítač
kolonií
Zákaloměry//
Refraktometry
y
Fotometrie
Měřicí rozsahy/
rozlišení
Obj. informace
VARIO® Cond
VARIO® Cond v kufříkovém setu včetně 4elektrodové cely a roztoku 0,01 mol/l KCl
2X00-001A
VARIO® Cond SET B
VARIO® Cond v kufříkovém setu vč. cely pro nejčistší vody a průtočné nádobky
2X00-001B
3
roky
Jahre
Garantie
záruka
Weiteres
Další
Zubehör
příslušenství
siehe Preisliste
viz ceník
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Software
Bestell-Nr.
VARIO® Cond SET A
IP 65
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
Energie – dlouhodobá kapacita
BSK/
respirometrie
e
Zvýšená přesnost s celami bez kabelů – VARIO® Cond je
vhodné zejména pro nasazení v servisu ke kontrole všech
typů zařízení na úpravu vody. Ať už při měření nejčistších
vod v polovodičovém průmyslu nebo v laboratořích
buněčných kultur, měřicí cela pro vysoce čisté vody
umožňuje rychlá a jednoduchá kontrolní měření.
Konduktivita
a
Po celém světě známá měřicí cela TetraCon® 325 byla speciálně pro VARIO® Cond zkrácena a modifikována. Tím to
nekončí – přizpůsobená k nasazení s VARIO® Cond je
rovněž cela pro nejčistší vody s konektorovou hlavou
a průtočnou nádobkou.
79
Konduktometrické
cely
Měřicí cely
IDS konduktometrické
cely
viz strana 13
WTW náleží více než pět desetiletí k předním světovým výrobcům precizních konduktometrů a konduktometrických cel.
TetraCon® 4elektrodový systém je perfektním výsledkem
důsledného a dlouhodobého vývoje orientovaného na praxi
a platí jako měřítko pro profesionální měření konduktivity.
TetraCon®
•
V porovnání s běžnými měřicími celami s 2elektrodovým
systémem Vám TetraCon® konduktometrická cela přináší
velký výčet uživatelsko-technických předností:
•
•
•
•
•
Nejvyšší přesnost a linearita s optimalizovanou
geometrií cely.
Extrémně velký rozsah měření pouze s jednou měřicí
celou.
Dlouhodobě stabilní konstanta cely s vysoce kvalitními
a otěru odolnými grafitovými elektrodami.
Standardně vestavěné teplotní čidlo.
Nejmenší možná hloubka ponoru.
•
•
•
•
Bez měřicí chyby i při silném znečištění elektrod
– přechodové odpory na plochách elektrod se automaticky kompenzují.
Bez měřicí chyby vlivem kabelů.
Bez měřicí chyby vlivem primárního nebo sekundárního
polarizačního efektu.
Bez měřicí chyby vlivem změny okrajového elektrického
pole při kontaktu se dnem nebo stěnou měřicí nádobky.
Provedení v robustním epoxy odlitku, žádné nebezpečí
mechanického zlomení.
TetraCon® 325,
TetraCon® 325/C
TetraCon® 925
TetraCon® DU/T
TetraCon® DU/TH
LR 325/01
LR 925/01
TetraCon® 325/S
TA 197 LF
LR 325/001
Cond 1970i/197i
LF 197, LF 597
Multi 350i
MultiLine® P3 pH/LF,
pH/Cond 340i
MultiLine® P4, Multi 340i,
Multi 197i, Multi 1970i
inoLab® Cond,
pH/Cond, Multi
MultiLab® 540
Cond 330i/340i
LR 01/T
LF 3000
LF 330/340A
Cond 315i
VARIO® Cond
LF 320/323/325
LTA 1
LF 318
KLE 325
ProfiLine
Cond 3210/3310
ProfiLine Cond 3110
Měřicí cely
MultiLine®:
Multi 3410/3420/3430
Tabulka měřicích cel
ConOx
Nutný adaptér nebo kabel (popř. přepočet podle konstanty cely):
TetraCon® V
LR 01 V
Kabelový adaptér K/LTA a k tomu teplotní čidlo TFK 325 nebo TFK 150
Připojovací kabel KKDU
Připojovací kabel KKDU 325
80
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Nejčistší vody
Stopové
znečištění
Průtočná cela
TetraCon®
V
TetraCon® 325/S
LR 325/01
LR 01 V
LR 325/001
TetraCon® DU/T
301 990
301 962
301 961
301 992
301 962
301 252**
KLE 325
TetraCon®
325
Objednací číslo
301 995
301 960
Materiál elektrod
grafit
Průtočná nádobka
–
Materiál těla
epoxy
Délka těla
120 mm
Konstanta cely
K = 0,84 cm-1
Průměr
15,3 mm
Délka kabelu
1,5 m
Měřicí rozsah
1 μS/cm …
20 mS/cm
1 μS/cm ... 2 S/cm*
1 μS/cm ...
2 S/cm*
0,01 μS/cm ...
200 μS/cm
Teplotní rozsah
0 … 80 °C
0 ... 100 °C
0 ... 100 °C
0 ... 100 °C
Plnicí objem
–
Min./Max. hloubka ponoru 36/120 mm
grafit
–
ocel V4A
ocel V4A
grafit
sklo
ocel V4A
–
epoxy
ocel V4A
ocel V4A
epoxy
120 mm
120 mm
120 mm
155 mm
K = 0,01 cm-1
K = 0,778 cm-1
–
epoxy
120 mm
K = 0,475 cm-1
15,3 mm
1,5 m
–
36/120 mm
grafit
K = 0,491 cm-1
15,3 mm
12 mm
20 mm
–
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1 m (pouze
s KKDU 325)
0,001 μS/cm ...
30 μS/cm
1 μS/cm ...
2 S/cm*
0 ... 100 °C
0 ... 60 °C
cca 10 ml
(bez měřicí cely)
7 ml
40/120 mm
–
–
40 mm
K = 0,1 cm-1
17 ml
(bez měřicí cely)
40/120 mm
30/120 mm
40 mm
IDS konduktometrické cely viz strana 13
Další speciální měřicí cely popř. jiné kabelové délky viz ceník
* využitelný rozsah měření závisí na typu přístroje
** k připojení je nutný kabelový adaptér KKDU 325 (obj. číslo 301 963) se standardní délkou kabelu 1 m
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Fotometrie
Speciální
Zákaloměry//
Refraktometry
y
Standardní Univerzální
Počítač
kolonií
Použití
Software
Konduktometrické cely
BSK/
respirometrie
e
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
Konduktivita
a
Rozpuštěný
kyslík
ISE
Redox
pH
Multiparametry
Parametry
Měřicí cely
81
Měření vysoce čistých vod podle lékopisu
Kalibrační a kontrolní prostředky
Souprava pro měření podle lékopisu
Tato souprava obsahuje měřicí celu pro vysoce čisté vody
LR 325/01, průtočnou nádobku D 01/T ze skla (USP-Kit 1),
nebo nerezovou průtočnou nádobku (USP-Kit 2), NIST
návazný standard 5 μS/cm s přesností ±2 %
a 6R/SET/Lab 1 testovací sadu odporů.
Cela pro vysoce čisté vody LR 325/01
se skleněnou průtočnou nádobkou.
Kalibrační standard 100 μS/cm
Stálost 2 roky NIST návaznost s přesností ±3 %
Kalibrační standard 5 μS/cm
Stálost 1 rok NIST návaznost s přesností ±2 %
Souprava pro měření vysoce čistých vod
podle lékopisu s nerezovou průtočnou
nádobkou pro farmaceutické vody.
Obj. informace - kalibrační a zkušební prostředky
Souprava pro měření konduktivity podle lékopisu
USP Kit 1
Souprava pro měření konduktivity podle lékopisu obsahuje: LR 325/01 celu pro vysoce čisté vody,
D 01/T průtočnou nádobku, NIST návazný standard 5 μS/cm s přesností ±2 % a 6R/SET/Lab 1
testovací sadu odporů
USP Kit 2
Jako USP Kit 1, avšak nerezová průtočná nádobka namísto D 01/T
Kalibrační prostředky
82
Obj. číslo
300 569
300 568
Obj. číslo
KS 100μS
Kalibrační standard 100 μS/cm, stálost 2 roky, NIST návaznost s přesností ± 3% (300 ml)
300 578
KS 5μS
Kalibrační standard 5 μS/cm, stálost 1 rok, NIST návaznost s přesností ± 2 % (300 ml)
300 580
E-SET Trace
Kalibrační souprava (6 lahví á 50 ml kalibračního a kontrolního standardu, KCl 0,01 mol/l), NIST
návaznost s přesností ± 0,5 %
300 572
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVEN VOD PRO LABORATOŘE
REVERZNÍ OSMÓZY
MECHANICKÁ FILTRACE
SPECIÁLNÍ FILTRACE
PŘÍPRAVA ULTRAČISTÉ VODY
CENTRÁLNÍ FILTRACE
PRO RODINNÉ A OBYTNÉ DOMY
PRO JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ
PRO VÝROBNÍ PROVOZY
PRO CELÉ OBJEKTY
PRO OBCE
PITNÝ REŽIM – NÁHRADA BARELOVÝCH SYSTÉMŮ
VÝROBA • DODÁVKA • MONTÁŽ • SERVIS
WWW.AQUAL.CZ
TŘÍDA GENERÁLA PÍKY 9, 613 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA | TEL.: +420 541 222 317 | E–MAIL: [email protected]
Download

Výtah z katalogu k PDF downloadu