Výrobky pro skot
BOČNÍ
ZÁBRANY PRO
DOJNICE
Lehací boxy
Lehací boxy
Boční zábrany pro dojnice
BOČNÍ ZÁBRANY PRO DOJNICE
katalogové číslo
Zábrana boční
dojnice ZBDV 22
popis součásti
komplet F1010V22C
Zábrana boční-dojnice ZBDV 22 C
součásti F101V22BC
11.2.2013
F1011S10-2C
F6010X6042C
délka
2040 mm
komplet F1010V22P
výška
1450 mm
součásti F101V22BP
Spona X 60/42 C
1 ks
Zábrana boční-dojnice ZBDV 22 P
Těleso zábrany ZBDV 22B P
1 ks
1 ks
F6010X6042Z
Spona X 60/42 Z
1 ks
katalogové číslo
popis součásti
~60 mm
F1011S10-2P
tloušťka stěny
3,65 mm
32 kg
1 ks
1 ks
Šíjová záb. vrtaná 5/4“ P
trubka Ø
hmotnost
Těleso zábrany ZBDV 22B C
Šíjová záb. vrtaná 5/4“ C
komplet F1010V22AZ
Zábrana boční-dojnice ZBDV 22A Z
součásti F101V22AZ
Těleso zábrany ZBDV 22A Z
1 ks
F1011S10-2P
Šíjová záb. vrtaná 5/4“ P
1 ks
F6010X6042Z
Spona X 60/42 Z
1 ks
Zábrana ZBDV 22A není tvarově úplně shodná se zábranou ZBDV 22,
nedoporučuje se jejich vzájemná kombinace.
Při použití v dlouhém lehacím boxu (až 2800 mm) lze použít jako
čelní zábranu průběžnou trubku uchycenou pomocí malého oblouku
(F1011S11-4P).
D1 D2 T1 T2 J1
Zábrana boční
dojnice ZBDV 23
11.2.2013
délka
2250 mm
výška
1450 mm
trubka Ø
~60 mm
tloušťka stěny
3,65 mm
hmotnost
katalogové číslo
komplet F1010V23P
součásti F101V23P
J2
J3 B1 B2 B3 B4 K1
popis součásti
Zábrana boční-dojnice ZBDV 23 P
Těleso zábrany ZBDV 23 P
1 ks
F1011S10-2P
Šíjová záb. vrtaná 5/4“ P
1 ks
F6010X6042Z
Spona X 60/42 Z
1 ks
Zábrana je určena do dlouhých boxů (od 2600 mm).
39 kg
D1 D2 T1 T2 J1
J2
J3 B1 B2 B3 B4 K1
katalogové číslo
popis součásti
Oblouk zábr. boční
dojnice OZBD 20
F101120C
Oblouk zábr. boční-dojnice OZBD 20 C
F101120P
Oblouk zábr. boční-dojnice OZBD 20 P
11.2.2013
F101120Z
Oblouk zábr. boční-dojnice OZBD 20 Z
délka
1950 mm
výška
930 mm
trubka Ø
~60 mm
tloušťka stěny
3,65 mm
hmotnost
22 kg
D1 D2 T1 T2 J1
KRÁVY DOJNÉ
-4-
v laktaci
porodna
D1
D2
J2
TELATA
J3 B1 B2 B3 B4 K1
JALOVICE
MASNÝ
VÝKRM BÝKŮ
S KOT
mléčné období
rostlinná výživa do 150
od 150 kg
od 351 kg
nad
od 150 kg
od 251 kg
od 401 kg
nad
do 90 dnů
dnů (do 150 kg)
do 350 kg
do 500 kg
500 kg
do 250 kg
do 400 kg
do 600 kg
600 kg
T1
T2
J1
J2
J3
B1
B2
B3
B4
K1
C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný
Výrobky pro skot
Lehací boxy
Boční zábrany pro jalovice
BOČNÍ ZÁBRANY PRO JALOVICE
katalogové číslo
komplet F1030S10C
BOČNÍ
ZÁBRANY PRO
JALOVICE
popis součásti
1 ks
Zábrana boční
jalovice ZBJ 10
11.2.2013
Zábrana boční-jalovice ZBJ 10 C
součásti F1031S10-1C
Těleso zábrany ZBJ 10 C
F1031S10-2C
Šíjová záb. vrtaná 5/4“ C
1 ks
F6011X4242C
Půlspona X 42/42 C
2 ks
Zábrana boční-jalovice ZBJ 10 P
délka
1710 mm
Těleso zábrany ZBJ 10 P
1 ks
výška
1210 mm
F1031S10-2P
Šíjová záb. vrtaná 5/4“ P
1 ks
trubka Ø
~42 mm
F6011X4242Z
Půlspona X 42/42 Z
2 ks
tloušťka stěny
3,25 mm
hmotnost
16,5 kg
komplet F1030S10P
součásti F1031S10-1P
D1 D2 T1 T2 J1
J2
J3 B1 B2 B3 B4 K1
katalogové číslo popis součásti
F103120C
Oblouk zábr. boční-jalovice OZB 20 C
F103120P
Oblouk zábr. boční-jalovice OZB 20 P
Oblouk zábr. boční
jalovice OZBJ 20
5.8.2013
délka
D1 D2 T1 T2 J1
J2
katalogové číslo
Těleso zábrany ZBJ 11 C
v laktaci
porodna
D1
D2
3,25 mm
hmotnost
11,3 kg
1 ks
Zábrana boční
jalovice ZBJ 11
16.7.2013
Šíjová záb. Vrtaná 5/4" C(857mm)
1 ks
F6011X6042C
Půlspona X 60/42 C
2 ks
MSM1M12S1C1C
Matice M12 C
2 ks
délka
2040 mm
MSS1N0A012065P3C
Šroub 6hran M12x65 1/2 C
2 ks
výška
1300 mm
trubka Ø
~60 mm
1 ks
tloušťka stěny
3,65 mm
hmotnost
Zábrana boční-jalovice ZBJ 11P
součásti F1031S11-1P
TELATA
tloušťka stěny
F1031S11-2C
komplet F1030S11P
KRÁVY DOJNÉ
~42 mm
popis součásti
Zábrana boční-jalovice ZBJ 11C
součásti F1031S11-1C
J2
692 mm
trubka Ø
J3 B1 B2 B3 B4 K1
komplet F1030S11C
D1 D2 T1 T2 J1
1650 mm
výška
Těleso zábrany ZBJ 11 P
F1011S10-2P
Šíjová zábrana vrtaná 5/4" P
1 ks
F6011X6042Z
Půlspona X 60/42 Z
2 ks
MSM1M12S1C1G
Matice M12 G
2 ks
MSS1N0A012065P3G
Šroub 6hran M12x65 1/2 G
2 ks
30 kg
J3 B1 B2 B3 B4 K1
JALOVICE
MASNÝ
VÝKRM BÝKŮ
S KOT
mléčné období
rostlinná výživa do 150
od 150 kg
od 351 kg
nad
od 150 kg
od 251 kg
od 401 kg
nad
do 90 dnů
dnů (do 150 kg)
do 350 kg
do 500 kg
500 kg
do 250 kg
do 400 kg
do 600 kg
600 kg
T1
T2
J1
J2
J3
B1
B2
B3
B4
K1
C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný
-5-
Výrobky pro skot
BOČNÍ
ZÁBRANY PRO
JAL./TELATA
Lehací boxy
Boční zábrany pro telata
BOČNÍ ZÁBRANY PRO JAL./TELATA
Oblouk zábr. boční
jalovice OZBD 21
katalogové číslo
popis součásti
F101121C
Oblouk zábr. boční-dojnice OZBD 21 C
F101121P
Oblouk zábr. boční-dojnice OZBD 21 P
17.7.2013
délka
1964 mm
výška
750 mm
trubka Ø
~60 mm
tloušťka stěny
3,65 mm
hmotnost
22 kg
D1 D2 T1 T2 J1
J2
J3 B1 B2 B3 B4 K1
Oblouk zábr. boční
telata OZBT 20
katalogové číslo
popis součásti
F102120P
Oblouk zábr. boční-telata OZBT 20 P
24.3.2009
délka
1350 mm
výška
572 mm
trubka Ø
~42 mm
tloušťka stěny
3,25 mm
hmotnost
38,1 kg
D1 D2 T1 T2 J1
katalogové číslo
Zábrana boční
telata ZBT 10
20.3.2009
komplet F1020S10C
J2
J3 B1 B2 B3 B4 K1
popis součásti
Zábrana boční-telata ZBT 10 C
součásti F1021S10-1C
Těleso zábrany ZBT 10 C
1 ks
F1021S10-2C
Šíjová záb. vrtaná 5/4“ C
1 ks
F6010X6042C
Spona X 60/42 C
1 ks
délka
1410 mm
komplet F1020S10P
výška
1050 mm
součásti F1012S10-1P
trubka Ø
~42 mm
F1021S10-2P
Šíjová záb. vrtaná 5/4“ P
1 ks
tloušťka stěny
3,25 mm
F6010X6042Z
Spona X 60/42 Z
1 ks
hmotnost
13,8 kg
Zábrana boční-telata ZBT 10 P
Těleso zábrany ZBT 10 P
1 ks
D1 D2 T1 T2 J1
KRÁVY DOJNÉ
-6-
v laktaci
porodna
D1
D2
J2
TELATA
J3 B1 B2 B3 B4 K1
JALOVICE
MASNÝ
VÝKRM BÝKŮ
S KOT
mléčné období
rostlinná výživa do 150
od 150 kg
od 351 kg
nad
od 150 kg
od 251 kg
od 401 kg
nad
do 90 dnů
dnů (do 150 kg)
do 350 kg
do 500 kg
500 kg
do 250 kg
do 400 kg
do 600 kg
600 kg
T1
T2
J1
J2
J3
B1
B2
B3
B4
K1
C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný
Výrobky pro skot
Doplňky lehacích boxů
Doplňky lehacích boxů
DOPLŇKY
LEHACÍCH
BOXŮ
DOPLŇKY LEHACÍCH BOXŮ
katalogové číslo
popis součásti
komplet F169004C
Zajištění lana na stěnu
součásti F169104-1C
Těleso zajištění lana
1 ks
Zajištění lana
na stěnu
F169104-2C
Zajišťovací segment
1 ks
27.4.2009
MSS1N0A008030C3C
Šroub 6hran M8x30 C
2 ks
Matice M8 C
2 ks
MSM1M08S1C1C
komplet F169004Z
Zajištění lana na stěnu
délka
80 mm
výška
180 mm
součásti F169104-1Z
Těleso zajištění lana
1 ks
šířka
F169104-2Z
Zajišťovací segment
1 ks
hmotnost
MSS1N0A008030C3G
Šroub 6hran M8x30 G
2 ks
MSM1M08S1C1G
Matice M8 G
2 ks
D1 D2 T1 T2 J1
J2
60 mm
0,69 kg
J3 B1 B2 B3 B4 K1
katalogové číslo
popis součásti
F16921
Lanová zábrana do boxu
Lanová zábrana
do boxu
12.2.2013
délka
Ø lana
hmotnost celekm
D1 D2 T1 T2 J1
KRÁVY DOJNÉ
v laktaci
porodna
D1
D2
J2
TELATA
3200 mm
16 mm
1,5 kg
J3 B1 B2 B3 B4 K1
JALOVICE
MASNÝ
VÝKRM BÝKŮ
S KOT
mléčné období
rostlinná výživa do 150
od 150 kg
od 351 kg
nad
od 150 kg
od 251 kg
od 401 kg
nad
do 90 dnů
dnů (do 150 kg)
do 350 kg
do 500 kg
500 kg
do 250 kg
do 400 kg
do 600 kg
600 kg
T1
T2
J1
J2
J3
B1
B2
B3
B4
K1
C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný
-7-
Výrobky pro skot
Doplňky lehacích boxů
DOPLŇKY
LEHACÍCH
BOXŮ
katalogové číslo
Úchyt s okem 60
23.4.2009
délka
122 mm
výška
popis součásti
komplet F169005Z
součásti F169105Z
Úchyt s okem 60
Úchyt s okem 60
Šroub 6hran M8x75 ½ G
1 ks
MSM1M08P1C1G
Matice samojistná M8 G
1 ks
40 mm
trubka Ø
~60 mm
hmotnost
0,27 kg
D1 D2 T1 T2 J1
Kroužek zaj.
s okem KZO 76
J2
J3 B1 B2 B3 B4 K1
katalogové číslo
popis součásti
F1161077C
Kroužek zajišťovací s okem KZO 76 C
F1161077Z
Kroužek zajišťovací s okem KZO 76 Z
27.4.2009
délka
129 mm
výška
šířka
40 mm
121 mm
trubka Ø
~76 mm
hmotnost
0,43 kg
D1 D2 T1 T2 J1
J2
J3 B1 B2 B3 B4 K1
katalogové číslo
popis součásti
Malý oblouk
F1011S11-4C
Malý oblouk C
27.4.2009
F1011S11-4P
Malý oblouk P
délka
310 mm
výška
240 mm
trubka Ø
~42 mm
hmotnost
1,5 kg
D1 D2 T1 T2 J1
KRÁVY DOJNÉ
-8-
v laktaci
porodna
D1
D2
J2
TELATA
1 ks
MSS1N0A008075P3G
J3 B1 B2 B3 B4 K1
JALOVICE
MASNÝ
VÝKRM BÝKŮ
S KOT
mléčné období
rostlinná výživa do 150
od 150 kg
od 351 kg
nad
od 150 kg
od 251 kg
od 401 kg
nad
do 90 dnů
dnů (do 150 kg)
do 350 kg
do 500 kg
500 kg
do 250 kg
do 400 kg
do 600 kg
600 kg
T1
T2
J1
J2
J3
B1
B2
B3
B4
K1
C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný
Výrobky pro skot
Doplňky lehacích boxů
DOPLŇKY
LEHACÍCH
BOXŮ
katalogové číslo popis součásti
F1011S11-3C
Čelní záb. Nevrt. 5/4" C
F1011S11-3P
Čelní záb. Nevrt. 5/4" P
Čelní zábrana
nevrtaná 5/4"
27.4.2009
Délka zábrany se zadává jako osová rozteč zábran mínus
100 mm.
D1 D2 T1 T2 J1
KRÁVY DOJNÉ
v laktaci
porodna
D1
D2
TELATA
J2
délka
C
trubka Ø
~42 mm
hmotnost
3,26 kg/m
J3 B1 B2 B3 B4 K1
JALOVICE
MASNÝ
VÝKRM BÝKŮ
S KOT
mléčné období
rostlinná výživa do 150
od 150 kg
od 351 kg
nad
od 150 kg
od 251 kg
od 401 kg
nad
do 90 dnů
dnů (do 150 kg)
do 350 kg
do 500 kg
500 kg
do 250 kg
do 400 kg
do 600 kg
600 kg
T1
T2
J1
J2
J3
B1
B2
B3
B4
K1
C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný
-9-
Download

Výrobky pro skot Lehací boxy