Příspěvky GKA Brno, hřiště Automotodrom – Masarykův okruh
pro rok 2015
Roční členské příspěvky pro rok 2015
Základní
Rodinný příslušník
Senioři nad 60 let
Mládež do 18 let
Studenti 19–26 let
Členství na zkoušku základní
Členství na zkoušku rodinný příslušník
Členství na zkoušku senior nad 60 let
Členství na zkoušku studenti 19–26 let
7 400 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
1 500 Kč
5 000 Kč
7 400 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
3. Sankční poplatky:
Poplatek za pozdní platbu, nebo za odblokování na serveru ČGF
500 Kč
Splatnost ročních příspěvků GKA Brno na běžný účet vedený u Raiffeisenbank pro rok 2015 je
stanovena nejpozději do 15. února 2015,
číslo účtu 5159858001/5500. Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo.
Aleš Čtvrtníček
předseda VV GKA Brno
Richard Slavík
prezident ID golf klub
GKA Brno
IČ:22818324
sdružení registrované na MV pod č.j. VS/1-1/78565/10-R,
Download

Příspěvky GKA Brno, hřiště Automotodrom – Masarykův okruh pro