Průmyslová zóna Kadaň Královský vrch
GPS
50.3949939,13.2588306,16
Plocha
81 ha
Využívaná plocha
nezjištěno
Volná plocha
nezjištěno
Geografická poloha
Město Kadaň, Okres Chomutov
PZ lokalizována v rovinatém terénu severozápadně od Kadaně,
ve vzdálenosti 1,5 km od PZ Klášterec nad Ohří - Vernéřov a od
areálu elektrárny Prunéřov.
Způsob možného využití
možnost využití zóny pro průmyslové a logistické objekty je bez
omezení náplně. Stavební omezení, například výšková nebo
prostorová, nejsou stanovena.
Vlastník pozemků
Soukromí vlastníci
Kontakt
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
Pitná voda DN 500, kapacita 1800 m3/den
Elektřina – distribuční přívod a trafostanice, kapacita vedení 13 MW s možností rozšíření až na 100 MW, VN
do 12 MW, distribuční přívod 22kV, distribuční trafostanice TS Scheidt 1x630 kVA
Kanalizace – kanalizace dešťová a splašková: centrální ČOV v zóně, není však dimenzována pro čištění
průmyslových odpadních vod z výrobních a technologických provozů průmyslových objektů. Tyto vody je třeba
čistit (recirkulovat) uvnitř závodu
Rozvody plynu - STL DN 100, s kapacitou 8000 m3/hod, možnost napojení na VTL s kapacitou 5000 m3/hod
Datové sítě - Telekomunikační rozvody: optické kabely, metalický dálkový kabel a místní telefonní kabel
Průmyslová voda - kapacita 1730 m3/den
Informační sítě - rozvod TLF, ISDN a kabelová televize.
INVESTOŘI V ZÓNĚ:
Investor
Oiles Czech Manufacturing s.r.o.
Telefon
+420 477 101 611
E-mail
Webové stránky
+420 477 101 611
http://www.oiles.cz
Thermal Products Czech Republic, s.r.o.
Kyocera Solar Europe s.r.o.
+420 474 352 015
http://www.kyocera.com
DONALDSON Czech Republic s.r.o.
http://www.emea.donaldson.com
Arla Plast AB
+420 474 698 030
[email protected]
http://www.arlaplast.cz
Jakob Müller Česká republika, a.s.
+420 474 359 920
[email protected]
http://www.mueller-frick.com
DoorHan s.r.o
+420 474 319111
[email protected]
http://www.doorhan.cz/
International Panels and Components
Company s.r.o
Zanini CZ, s.r.o.
+420 474 359 000
http://zanini.com
Webová prezentace zóny
INFORMACE O ZAMĚSTNANCÍCH:


Počet zaměstnanců: neuvedeno
Předpokládaný počet zaměstnanců: neuvedeno
LIMITY A OMEZENÍ:



Plošný rozsah PZ limitován rámcem dopravní a technické infrastruktury a krajinnou konfigurací.
Zatíženost pozemků ZPF je v předmětu šetření
Bez ekologické zátěže.
Download

Průmyslová zóna Kadaň Královský vrch Webová