ELDECO s.r.o.
Křenova 438/7
162 00 Praha 6
IČ
28542347
DIČ CZ 28542347
Fax
235353677
E-mail [email protected]
Mobil 603201828
Bezklíčové odemykání vstupu do domu čipem
Adresa realizace: Nevanova 1037-1042, Praha 6
VARIANTA: ovládání 1 vstupu jednosměrně
Popis systému: Odemykací bezklíčový systém je určen pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí
bezkontaktních čipových klíčenek. Po přiblížení klíčenky ke čtečce na vzdálenost cca 5 cm
dojde k bezkontaknímu přečtení čísla uvnitř klíčenky a následnému otevření dveří pomocí
elektrického zámku.
Čtečka čipů se může zapojit do stavájícího systému domácích telefonů (el. zámku), kde doplní
jeho funkci. Jedná se o systém bezklíčového odemykání pomocí bezkontaktních čipových
klíčenek. Nadále už není třeba používat klíče. Ztracené čipy je možno ze systému vymazat, aby
již neumožnily otevření dveří. Díky tomu odpadají obavy, že se do domu dostane někdo cizí.
Toto řešení samozřejmě umožňuje bezkontaktní klíčenky pro odemykání kdykoliv dokoupit.
Do samotných stávajících dveří ani zámku se nezasahuje.
Způsob montáže: Čtečka čipů bude umístěna u vstupního panelu (u tabla) domácích telefonů.
Kabeláže pro čtečku budou vedeny lištou v chodbě. Zálohovaný napájecí zdroj bude umístěn
mimo rozvaděč.
Čipy: Čipy budou dodány v počtu dle objednání.
Záruční doba: Práce 36 měs., čtečky 60 měsíců.
Materiál/komponenty přístupového systému
ČTEČKA ČIPŮ
ČIP STANDARD - KLÍČENKA
ZÁLOHOVANÝ ZDROJ 12 Ah
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Materiál celkem
Instalace, programování
INSTALACE PŘÍST. SYSTÉMU
NAČTENÍ ČIPU DO ČTEČKY
KABELÁŽE
Montáž celkem
počet
jednotek
1
0
1
1
počet
jednotek
1
0
1
cena za
jednotku
3500,00
60,50
1895,00
950,00
cena za
jednotku
2950,00
12,00
900,00
CELKEM BEZ DPH
DPH 14%
CELKEM VČ. DPH
Vypracoval: Jaroslav Vanžura
Tel.:
222 984 764, 603 201 828
E-mail:
cena celkem
3500,00
0,00
1895,00
950,00
6 345 Kč
cena celkem
2950,00
0,00
900,00
3 850 Kč
10 195 Kč
1 427 Kč
11 622 Kč
Datum nabídky:
Nabídka platná do:
dle objednaného počtu
26.3.2012
26.4.2012
[email protected]
Po době platnosti lze nabídku aktualizovat a prodloužit.
dle počtu čipů
Download

CN čtečka čipů, Nevanova 1037-1042, Praha 6