Návod k použití
schéma zapojení RJ 10 SMD
Externí anténa
přijímače
Anténa 17,4 cm
DIP volba kanálu
Přijímače.
Plné 1-4 k
částečné 1-4 k
Musí být ON pouzejeden kanál
Pojistka T 315mA
Proudové omezení síla křídel po rozběhu ( křídla musí jít
zastavit max. 1015kg odpor)
DIP volba funkce
LED signalizace
otevírá zelená
Proudové omezení celková síla motoru
při rozběhu první 2
sec.
zavírá zelená
maják žlutá
Signalizace rozběhu
LED signalizace
Impuls o-stop-z
plné
Pojistka T 4A
Impuls o-stop-z
částečné
Foto
Koncový spínač oz
Koncový spínač zo
PE N L
Napájení
230V/50Hz
DIP 1,2 automatika zavírání (předblikání majáku)
1 ON 10sec. 2 ON 20sec. 1+2 ON 40sec. Automatika se smí použít pouze s fotočlánky!
DIP 3 ON předblikání majáku 3sec.
DIP 4 přepnutí umístění pohonu vpravo nebo vlevo
Pozor při prvním spuštění připojte pouze pohon, koncové spínače a přívod, po připojení napájení musí pohon otevírat a
vypínat rozepnutím příslušného směru koncového spínače!
Pokud ne přepojte fáze pohonu a případně koncové spínače! Propojky pro připojení foto nebo stop tlačítka a tlakové
lišty odstraňte až po zprovoznění (zfázování, koncových spínačů a nastavení síly)! Pokud nepřipojujete příslušenství musí
propojky zůstat!
1-2 napájení 24V DC max. 200 mA 1– 2+
12-13 maják přerušovaný výstup 230V/50HZ 13L-12N
3-6 impuls start-stop spínací - plné otevření, klíčový spínač
4-6 impuls start-stop spínací - částečné otevření
5-6 fotozávora rozpínací - propojku odstranit a
připojit c-no do fotobuňek!
9-10-11-15 motor 230V/50HZ 9-Lo 10-N 11-Lz
15-PE
Nezapomeňte připojit kondenzátor mezi fáze motoru!
15-16-17 napájení 230V/50HZ 15-PE 16-N 17-L
6-7-8 koncové spínače 6-společný 7-ks z 8-ks o
Všechny stavy jsou signalizovány LED diodami pro snadnou kontrolu stavu.
Download

Návod k použití schéma zapojení RJ 10 SMD