Genişletilmiş Bağışıklama Programı Eğitimi
Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü
Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şubesi
Genişletilmiş Bağışıklama Programı
ve
Türkiye’nin Bağışıklama Hedefleri
 Dünya’da her yıl yaklaşık iki milyon çocuk aşı ile
korunulabilen hastalıklar nedeniyle ölmektedir.
 90 000 çocuk ise polio nedeniyle sakat kalmaktadır.
Genişletilmiş Bağışıklama Programı
Genişletilmiş Bağışıklama Programı
 Aşı ile korunulabilir hastalıkların ve bu hastalıklardan
kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin engellenmesi için Sağlık
Bakanlığı tarafından yürütülen program
 GBP bilim insanlarından oluşan Bağışıklama Danışma
Kurulu’nun (BDK) bilimsel desteği ve önerileri
doğrultusunda yürütülmektedir.
Tarihçe - Türkiye
 1981:
 1985:
 1995:
 1996:
 1997:
 1998:
 2002:
 2003:
Genişletilmiş Bağışıklama Programına katılış
Türkiye Aşı Kampanyası
Ulusal Polio Aşı Günleri
Kızamık Hızlandırma Kampanyası
Mop-up
Hepatit-B
DSÖ Avrupa Bölgesinin Poliodan Arındırılmış
Bölge İlan Edilmesi
Kızamık Aşı Günleri
AMAÇ
 Doğan her bebeğin aşı takvimine uygun olarak programda
yer alan hastalıklara karşı bağışık kılınmasıdır.
 Genişletilmiş deyimi ise aşısız veya eksik aşılı bebek ve
çocukların tespit edildiği anda aşılanmasının sağlanması ve bu
uygulamanın ülke genelinde her yerde eşit olarak yapılması
anlamını vurgulamak için kullanılmaktadır.
Hedef hastalıklar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Boğmaca
Difteri
Tetanoz
Kızamık
Kızamıkçık
Kabakulak
Tüberküloz
8. Poliomyelit,
9. Hepatit B,
10. Hemofilus influenza tip b’ye
bağlı hastalıklar
11. Streptokokus pnömoniya’ya
bağlı invaziv pnömokokal
hastalıklar
12. Hepatit A
13. Su çiçeği
Tam aşılı çocuk
 1’er doz BCG ve KKK,
 3’er doz DaBT/DBT, Polio, Hep B, Hib aşılarının tamamını
almış çocuk olarak tanımlanmaktadır.
GBP Hedefleri - Türkiye
 Her bir antijen için etkinliği korunmuş aşı ile ülke genelinde %95




aşılama hızına ulaşmak ve devamlılığını sağlamak,
12–23 aylık bebeklerin %90’ını tam aşılı hale getirmek,
5 yaş altı (0–59 aylık) aşısız ya da eksik aşılı çocukları tespit edip
aşılamak,
Okul çağı çocuklarının rapel aşılarını tamamlamak,
Tespit edilen tüm gebelere uygun tetanoz difteri aşısı dozunu
uygulamak,
GBP Hedefleri - Türkiye
 Ülkenin poliomyelitten arındırılmış durumunu
sürdürmek,
 Maternal ve Neonatal Tetanozu elimine etmek,
 Yerli kızamık virüsünü elimine etmek,
 Kızamıkçık ve Konjenital Rubella Sendromunu kontrol
altına almak,
GBP Hedefleri - Türkiye
 Aşı güvenliğini sürdürmek,
 Kayıt bildirim sistemini güçlendirmek,
 Toplumun katılımını sağlamak olarak belirlenmiştir.
KAÇIRILMIŞ FIRSATLAR
 Bir sağlık kurumuna gelen veya gezici hizmet
sırasında karşılaşılan bir çocuk veya gebe bir kadın,
kendisi için uygun olan aşıların tümünü veya
herhangi birini almazsa, bağışıklama için kaçırılmış
fırsat doğar
45 ülkede yürütülen 79 kaçırılmış fırsat çalışmasında,
kaçırılmış fırsatların en önemli nedenleri olarak aşağıdakiler
belirtilmiştir
 Uygun olan bir çocuk için tüm aşıların aynı anda
uygulanmasındaki ihmal,
 Bağışıklama için yanlış kontendikasyonlar,
 Sağlık personelinin aşı zayisini önlemek amacıyla, az
sayıda kişi için çok dozluk bir aşı şişesini açmaması,
 Aşı olmaması gibi lojistik problemler, kötü organizasyon
ve hizmetin uygun olmayan zamanlarda verilmesi.
Kaçırılmış fırsatları azaltmak için
 Kadınların
ve çocukların başvurduğu tüm sağlık
kurumlarında uygun aşılama takvimi ile mümkün olduğunca
sık aşılama hizmeti verilmelidir.
 Hedef yaş grubundaki tüm çocukların aşılanma durumları
rutin olarak sorgulanmalı ve her fırsatta aşılanmaları
sağlanmalıdır.
 Bir daha gelemeyecek ise, bir bebek, çocuk ya da gebe için
bir ampul ya da şişe açılmalıdır.
Download

Genişletilmiş Bağ. Prog. Ve Türkiye`nin Bağışık. Hedefleri