PØÍDAVNÁ ZAØÍZENÍ SPAR
Mlýnek na maso VH-12
Náhradní složení mlýnku VH-12 SPAR
ORIGINÁLNÍ
pøídavné zaøízení
SPAR!!
Technická data:
Provedení
celonerezové
Prùmìr složení
Øezná deska
70 mm
6/8 mm
Cena bez DPH
6.900,- Kè
možná pøíslušenství :
øezné desky 3,6,8,10,13 mm
è.artiklu
název
2290707
Nùž øezací k VH 12
Cena bez DPH
330,- Kè
2290403
2290404
Deska 12/2
Deska 12/3
990,- Kè
565,- Kè
2290700
2290701
Deska 12/4
Deska 12/6
470,- Kè
420,- Kè
2290702
2290703
2290704
2290412
2290418
Deska 12/8
Deska 12/10
Deska 12/12
Deska 12/13
Deska 12/0 - ZIC ZAC
420,- Kè
420,- Kè
420,- Kè
450,- Kè
760,- Kè
è.artiklu: 7110536 A
Krouhaè s plátkovaèem strouhací set ke krouhaèi
snadno polohovatelný
plátkovací kotouè (0 až 12 mm)
ORIGINÁLNÍ
Náhradní struhadla k strouhacímu setu SPAR
pøídavné zaøízení
SPAR!!
13 mm
7 mm
5 mm
Cena bez DPH
17.500,- Kè
è.artiklu: 7110532 A
3 mm
2 mm
W
è.artiklu
název
velikost
7110517
Struhadlo 1110
7110519
7110520
Struhadlo 1130
Struhadlo 1140
7mm (1/4)
5mm (3/16)
820,- Kè
850,- Kè
7110521
7110522
Struhadlo 1150
Struhadlo 1160
3mm (3/32)
2mm (5/64)
695,- Kè
1.100,- Kè
7110530
Struhadlo 1170
13mm (1/2)
W
Cena bez DPH
820,- Kè
820,- Kè
široká základní výbava
pøídavných nerezových struhadel
Provedení krouhaèe se setem Al / nerez nùž.
Plátkovací nùž s plynulým nastavením tloušky plátkù bez nutnosti otevøení víka.
Úchytný køíž pro použití v základu dodávaných 6 ks nerezových struhadel.
09
PØÍDAVNÝ REDUKÈNÍ SET
Pøídavný kotlík 10 litrù s nástavci
pro robot SP 200 ( 20 l )
Pøídavný kotlík 10 litrù s nástavci
è.artiklu
název
pro robot SP 22 ( 24 l )
7110510
Kotlík 10 l s nástavci,redukce 10/20
10.500,- Kè
7110511
Kotlík 10 l s nástavci,redukce 10/22
10.500,- Kè
obsah/model Cena bez DPH
Pøídavný kotlík 20 litrù s nástavci
pro robot SP 40 ( 40 l )
pro robot SP 50 ( 50 l )
Pøídavný kotlík 30 litrù s nástavci
pro robot SP 60 ( 60 l )
Pøídavný kotlík 40 litrù s nástavci
pro robot SP 80 ( 80 l )
è.artiklu
název
7120510
Kotlík 20 l s nástavci,redukce 20/30
obsah/model Cena bez DPH
18.500,- Kè
7110512
7110514
Kotlík 20 l s nástavci,redukce 20/40
Kotlík 20 l s nástavci,redukce 20/50
21.500,- Kè
21.500,- Kè
7110513
7120511
Kotlík 30 l s nástavci,redukce 30/60
Kotlík 40 l s nástavci,redukce 40/60
26.500,- Kè
28.500,- Kè
7110595
Kotlík 40 l s nástavci,redukce 40/80
31.500,- Kè
PØÍDAVNÁ ZAØÍZENÍ SPAR
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7120591
Stìrka 20/SCRP
4.500,- Kè
7120596
7120592
Stìrka 22/SCRP
Stìrka 30/SCRP
5.500,- Kè
7.500,- Kè
7120593
7120594
Stìrka 40/SCRP
Stìrka 60/SCRP
7.900,- Kè
8.500,- Kè
è.artiklu
název
7110597
Vozík SP 50/60 l
2.650,- Kè
7120595
Stìrka 80/SCRP
9.900,- Kè
7110596
Vozík SP 80 l
2.750,- Kè
Náhradní metla k robotùm SPAR
10
Náhradní standardní kotlík k robotùm SPAR
Vozík manipulaèní pro kotlíky
k modelùm 40/50/60 l
Pøídavná stìrka pro kotlíky SPAR
Cena bez DPH
Náhradní hák k robotùm SPAR
è.artiklu
název
7120550
Metla SP 500
7110550
7110551
Cena bez DPH
è.artiklu
název
7120580
Kotlík SP 500
Cena bez DPH
1.350,- Kè
7110580
7110581
Kotlík SP 800
Kotlík SP 100
1.450,- Kè
2.950,- Kè
7110582
7110583
Kotlík SP 200
Kotlík SP 22
3.250,- Kè
3.750,- Kè
7110584
7110586
Kotlík SP 30
Kotlík SP 40
6.650,- Kè
6.950,- Kè
7110587
7110588
Kotlík SP 50
Kotlík SP 60
7.850,- Kè
8.550,- Kè
7110585
7110589
Kotlík SP 64
Kotlík SP 80
9.550,- Kè
11.950,- Kè
Náhradní míchaè k robotùm SPAR
è.artiklu
název
Cena bez DPH
è.artiklu
název
750,- Kè
7120560
Hák SP 500
600,- Kè
7120570
Míchaè SP 500
Cena bez DPH
600,- Kè
Metla SP 800
Metla SP 100
850,- Kè
2.150,- Kè
7110560
7110561
Hák SP 800
Hák SP 100
650,- Kè
1.450,- Kè
7110570
7110571
Míchaè SP 800
Míchaè SP 100
650,- Kè
1.450,- Kè
7110552
7110553
Metla SP 200
Metla SP 22
2.450,- Kè
3.150,- Kè
7110562
7110563
Hák SP 200
Hák SP 22
2.250,- Kè
2.550,- Kè
7110572
7110573
Míchaè SP 200
Míchaè SP 22
2.250,- Kè
2.550,- Kè
7110554
7110556
Metla SP 30
Metla SP 40
3.450,- Kè
3.950,- Kè
7110564
7110566
Hák SP 30
Hák SP 40
2.950,- Kè
3.450,- Kè
7110574
7110576
Míchaè SP 30
Míchaè SP 40
2.950,- Kè
3.450,- Kè
7110557
7110558
Metla SP 50
Metla SP 60
4.950,- Kè
5.250,- Kè
7110567
7110568
Hák SP 50
Hák SP 60
3.750,- Kè
4.450,- Kè
7110577
7110578
Míchaè SP 50
Míchaè SP 60
3.750,- Kè
4.450,- Kè
7110594
7110559
Metla SP 64
Metla SP 80
5.950,- Kè
6.250,- Kè
7120561
7110569
Hák SP 64
Hák SP 80
5.650,- Kè
5.950,- Kè
7110575
7110579
Míchaè SP 64
Míchaè SP 80
5.650,- Kè
5.950,- Kè
Cena bez DPH
Cena bez DPH
9.490,- Kè
Cena bez DPH
9.990,- Kè
NARÁŽKY RUÈNÍ VERTIKÁLNÍ
è.artiklu: 5440039 A
è.artiklu: 5440038 A
7.290,- Kè
Technická data:
MODEL
è.artiklu: 5440036 A
Kapacita
Provedení
Rozmìry (š x h x v)
Hmotnost
SS-5V
SS-7V
SL-10V
5 litrù
Al/nerez
7 litrù
Al/nerez
10 litrù
Al/nerez
240x220x630 mm
11 kg
280x260x640 mm 230x260x750 mm
12,5 kg
21 kg
Výjimeènì silné, velmi snadno ovládatelné narážky jsou dodávány se 4 rùznými
narážecími trubicemi 10/20/30/35 mm. Celonerezový ocelový válec s hliníkovým
pístem se speciální úpravou, pevná skøín a kvalitní mechanické díly tvoøí konstrukci,
která umožòuje maximální využití úèinnost a zaruèuje dlouhou životnost stroje.
Tyto narážky jsou opravdu ty nejlepší nástroje pro plnìní jakéhokoliv støeva.
Narážka ruèní Sl-10V
Narážka ruèní SS-7V
Narážka ruèní SS-5V
Technická data:
GRILOVACÍ PLOTNY
Pøíkon
Regulace
Rozmìry (š x h x v)
Rozmìry desky
Poèet termostatù
Hmotnost
Pøíkon
Regulace
Elektrická grilovací
plotna MG-40E
Technická data:
Napìtí
Napìtí
Rozmìry (š x h x v)
Rozmìry desky
230 V/50Hz
Poèet termostatù
Hmotnost
3000 W
0 - 300°C
400x550x270 mm
400x450 mm
1
20 kg
Elektrická grilovací plotna. Celonerezové
provedení se zesílenou, hladkou ocelovou
grilovací deskou (tlouška 14mm), vysoké boèní
lemy (70mm), odkapový žlábek se svodem do
vyjímatelné sbìrné nádoby. Ocelová deska s velkou
akumulaèní schopností. Snadné mechanické ovládání
a nastavení teploty (regulaèní termostat 0-300°C),
kontrolka chodu a nahøátí.
Cena bez DPH
6.500,- Kè
è.artiklu: 7100101 A
Elektrická grilovací
plotna MG-80E
400 V/3N/50Hz
4400 W
0 - 300°C
800x550x270 mm
800x450 mm
2
36 kg
Elektrická grilovací plotna. Celonerezové
provedení se zesílenou, hladkou ocelovou
grilovací deskou (tlouška 14mm), vysoké boèní
lemy (70mm), odkapový žlábek se svodem do
vyjímatelné sbìrné nádoby. Ocelová deska s velkou
akumulaèní schopností. Snadné mechanické ovládání
a nastavení teploty (regulaèní termostat 0-300°C),
kontrolka chodu a nahøátí.
Cena bez DPH
10.900,- Kè
è.artiklu: 7100102 A
11
PÁRKOVAÈE - HOT DOGY
Cena bez DPH
Elektrické zaøízení Hot dog 2P-HD. Cenový bestseller
v profi øadì. Elegantní design, kovové tìlo v hygienickém
bílém laku, 2 výhøevné trny na peèivo z leštìného hliníku
(snadno demontovatelné), sklenìný válec na šetrný ohøev
párkù s nerezovým košíkem, pøepážkou, víèkem a vanièkou
na vodu. Regulace výkonu ohøevu trnù a válce topnou
deskou (MIN-MAX), svìtelná kontrolka chodu. Celokovové
provedení, jednotlivé souèásti (sklenìný válec, víèko,
vanièka, košík a ohøevné trny) lze snadno demontovat,
umývat a udržovat.
Cena bez DPH
4.200,- Kè
Hot dog 2P-HD/I
2.200,- Kè
è.artiklu: 7100147 A1
è.artiklu: 7100146 A1
Technická data:
Napìtí
Pøíkon
Regulace
Regulace výkonu
Rozmìry (š x h x v)
Rozmìry koše
230 V/50Hz
450 W
trny + ohøev párkù
ano
310x340x390 mm
Ø140x180 mm
Technická data:
Napìtí
Elektrické zaøízení Hot dog 2P-HD/I
v nerezovém provedení, 2 výhøevné trny
na peèivo z leštìného hliníku, sklenìný válec
na šetrný ohøev párkù s nerezovým košíkem, pøepážkou,
víèkem a vanièkou na vodu. Regulace výkonu ohøevu trnù
a válce topnou deskou (MIN-MAX), svìtelná kontrolka chodu.
Hygienické provedení, jednotlivé souèásti (sklenìný válec,
víèko, vanièka, košík a ohøevné trny) lze snadno
demontovat, umývat a udržovat.
230 V/50Hz
Pøíkon
Regulace
450 W
trny + ohøev párkù
Regulace výkonu
Rozmìry (š x h x v)
ano
300x300x350 mm
Rozmìry koše
Ø140x180 mm
Hot dog 2P-HD
Zaøízení na šetrný ohøev párkù v nerezovém
provedení se sklenìným válcem a dìleným
nerezovým košem. Teplotu ohøevu lze snadno
a plynule regulovat. Zaøízení je vybaveno
kontrolkou chodu a vypínaèem.
Zaøízení na pøípravu pokrmù Hot Dog
v celonerezovém provedení se sklenìným
válcem a dìleným nerezovým košem.
Dva regulaèní termostaty samostanì pro nastavení
požadované teploty ohøevu párkù a výhøevných trnù.
Výhøevné nerezové trny s vlastním regulaèním
termostatem (vybaveny topným tìlesem)
a možností jednotné regulace teploty
Cena bez DPH
ohøevu rohlíkù. Zaøízení je vybaveno
vypínaèi a kontrolkami chodu.
Technická data:
Napájení
12
230 V/50Hz
Pøíkon
Regulace výkonu
450 W
ano
Nádoba na párky
Rozmìry (š x h x v)
Ø200x235 mm
240x310x385 mm
Hmotnost
4.990,- Kè
6,25 kg
è.artiklu: 7100149 A1
Technická data:
Napájení
Cena bez DPH
3.725,- Kè
è.artiklu: 7100148 A1
Ohøívaè párkù - parní HD-WS
Hot dog HD/TW
230 V/50Hz
Pøíkon
Regulace výkonu
700 W
ano
Nádoba na párky
Vyhøívané trny
Ø200x235 mm
Ø28x215 mm
Rozmìry (š x h x v)
Hmotnost
465x310x385 mm
9,25 kg
MIKROVLNNÉ TROUBY
Mikrovlnná trouba Samsung CM-1099/A
Technická data:
Napìtí
Mikrovlnný pøíkon
Pøíkon
Rozmìry (š x h x v)
Rozmìry vnitøní (š x h x v)
Obsah
Technická data:
230 V/50Hz
1100 W
Napìtí
Mikrovlnný pøíkon
1450 W
517x412x297 mm
336x349x225 mm
26 litrù
Ovládání
mechanické
Regulace
5 pozic (vèetnì rozmrazení)
Osvìtlení vnitøního prostoru
ano
Pro nádoby GN
1/2 (PP-plastové)
Hmotnost
17,5 kg
230 V/50Hz
1100 W
Pøíkon
Rozmìry (š x h x v)
Rozmìry vnitøní (š x h x v)
Obsah
Ovládání
elektrické + display
Regulace
4 reg. stupnì (20 programù)
Nastavení výkonu
330 až 1100 W
Nastavení èasu
ano
Signalizace/multifunkèní ovladaè
ano
Osvìtlení vnitøního prostoru
ano
Pro nádoby GN
1/2 (PP-plastové)
Cena bez DPH
8.500,- Kè
Mikrovlnná trouba Samsung CM-1089/A
è.artiklu: 7221045 A
Cena bez DPH
Profesionální mikrovlnná trouba SAMSUNG CM-1099/A
v celonerezovém s mikrovlnným výkonem 1100 W. Velký vnitøní rozmìr
(komora 336 x 349mm bez talíøe), odolné keramické dno. Rozmìr komory
vhodný také pro GN 1/2 (PP). Snadné mechanické ovládání s èasovaèem,
5 stupòù mikrovlnného výkonu a funkce rozmrazení, signalizace ukonèení procesu,
vnitøní osvìtlení. Trouba je urèena pro lehèí profi provozy.
9.900,- Kè
Hmotnost
è.artiklu: 7221044 A
VÝROBNÍKY HORKÉ ÈOKOLÁDY A KÁVY
1600 W
517x412x297 mm
336x349x225 mm
26 litrù
17,5 kg
Profesionální mikrovlnná trouba SAMSUNG CM-1069 v celonerezovém
s mikrovlnným výkonem 1100 W. Velký vnitøní rozmìr (komora 336 x 349 mm bez talíøe),
s odolným keramickým dnem. Rozmìr komory vhodný také pro GN 1/2 (PP). Pøehledné
programovatelné ovládání s barevným displejem. Snadné programovatelné ovládánÍ
(20 programù) èasový èíselný displej, 3 stupnì výkonu, rychlý start programu, praktické
tlaèítko +30 sec., volba X2 (dvojité množství), pøehledný display se zobrazením
nastavených provozních hodnot. Trouba je urèena pro lehèí profi provozy.
Technická data:
MODEL
Napìtí
CHOCO F-5L
230 V/50Hz
CHOCO F-10L
230 V/50Hz
1000 W
5 litrù
30 - 100 °C
èerná-rustikál
1000 W
10 litrù
30 - 100 °C
èerná-rustikál
Rozmìry (š x v)
Ø280/410x465 mm
Tìleso ukryté pod dnem
ano
Systém míchání
kontinuální - lopatky
Zpùsob ohøevu
nepøímý(bain marie)
Ø280/410x580 mm
ano
kontinuální - lopatky
nepøímý(bain marie)
Pøíkon
Obsah
Regulace teploty
Barevné provedení
Tepelná ochrana
ano
Výrobník horké èokolády
CHOCO F-5L
Cena bez DPH
Automatický kávovat ETAM 36.365M
PrimaDonna XS DeLuxe
7.900,- Kè
è.artiklu: 7112099 A
Technická data:
Napìtí
Pøíkon
230 V/50Hz
1450 W
Provedení
nerezové
Rozmìry (š x h x v)
195x441x345 mm
Tlak
15 bar
Kapacita nádoby na vodu
1,3 litrù
ano
Výrobníky horké èokolády jsou koncipovány pro výrobu
a prezentaci horké èokolády, ale i øady dalších horkých
nápojù (káva, èaj, grog, punè, svaøené víno atd.). Šetrný
nepøímý systém ohøevu a udržení v teplém stavu (ohøev pøes
vodní lázeò-bain marie) s možností regulace teploty dle potøeby
od +30 až do +100°C. Kontinuální rovnomìrné míchání (odolné
míchací lopatky-vyjímatelné, høídel vybavena silentblokem proti
zanášení a namáhání) zamezuje tvorbì hustých usazenin, sraženin
a udržuje èokoládu v optimální konzistenci. Speciální konstrukce
Cena bez DPH
výpustného kohoutu zamezující ucpávání a umožòuje snadné
èistìní (kohout vybaven pákou snadného mechanického èistìní).
Ohøev vody je provádìn v nerezovém duplikátoru (AISI 304),
è.artiklu: 7112098 A
s tepelnou ochranou. Snadno odnímatelná nádoba
je vyrobena z odolného èirého polykarbonátu.
Odkapová miska s plovákem indikujícím plný stav.
Výrobník horké èokolády CHOCO F-10L
9.900,- Kè
Kapacita nádoby na zrnkovou kávu
Prùm. spotøeba v režimu sntd-by
Prùm. spotøeba ve spoøícím módu
Pøedvolba nápojù
Hmotnost
160 g
0,5 W
2W
ano
11 kg
Cena bez DPH
28.915,- Kè
è.artiklu: 800439932680 A
Ultraštíhlý automatický nerezový kávovar široký pouhých 19,5 cm (nejužší automatický
kávovar na trhu). Patentovaná funkce „Cappuccino jedním stiskem“ pro jednoduchou pøípravu
dokonalého cappuccina, latte macchiata, caffelatte. Nová funkce automatického èištìní
nádobky na mléko, speciální tlaèítko pro zapnutí/vypnutí nahøívací plochy na šálky, osobní nastavení
kávy (od malé pøes støední až po velkou, silného až jemného aroma s volitelnou teplotou), ètyøøádkový
displej v èeském jazyce, zabudovaný mlýnek na kávu s 13 možnostmi nastavení hrubosti mletí.
13
INTELIGENTNÍ PÁKOVÉ KÁVOVARY
Technická data:
Napìtí
Pøíkon
400V-2N
3600 W
Provedení
nerezové
Rozmìry (š x h x v)
750 x 660 x 610 mm
Ovládání
programovatelné + LCD displej
Poèet skupin
2
Výdej vody/páry
Kapacita bojleru
Výdej do vysokých šálkù
Záznam o výdeji
Hmotnost
1/2
12 litrù
ano
ano
67 kg
Cena bez DPH
Pákový kávovar Fiamma
Pacific II CV-W (dvì skupiny)
71.900,- Kè
è.artiklu: 7240192 A
Zcela nové inteligentní a výkonné pákové kávovary Fiamma Pacific (”s pnou kontrolou pro Vás”) v elegantním, ergonomickém desigu.
Robustní celonerezové provedení vyjma elegantních boènic. V dvouskupinovém, nebo tøískupinovém provedení, vhodné pro malé, velké,
ale i vysoké šálky na lahodné kávové nápoje (zvýšené skupiny a integrovaný držák pro nízké šálky na klasické espresso). Inteligentní funkce a režimy,
programovatelné ovládání s podsvíceným dvouøádkovým LCD displejem, provozní informace (podrobný záznam o výdeji a spotøebì, programovatelné
hodiny, nastavení vypnutí, upozornìní na èištìní a údržby, automatický program èištìní, automatické hlášení a upozornìní na pøípadnou poruchu).
Nový výkonný bojler 12 l (18l) s pøesnou elektronickou regulací teploty, skupiny s preinfuzí, výdej horké vody s elektronickým dávkováním a øízením
teploty, dvì polohovatelné trysky pro výdej páry, vyhøívaný horní prostor pro uložení šálkù, automatické doplòování vody.
Napìtí
Pøíkon
400V-2N
5200 W
è
,, nau
ZDARMA
KE KÁVOVARÙM:
14
Výdej vody/páry
Kapacita bojleru
Výdej do vysokých šálkù
Záznam o výdeji
Hmotnost
1/2
18 litrù
ano
ano
86 kg
Cena bez DPH
84.900,- Kè
è.artiklu: 7240193 A
* pøi zakoupení kávovaru Pacifik + mlýnku na kávu Fiamma (platnost do 30.9. 2013)
Zmìkèovaè vody Fiamma
LT 8 lt. (dvoukohoutový)
Provedení
nerezové
Rozmìry (š x h x v)
960 x 660 x 610 mm
Ovládání
programovatelné + LCD displej
Poèet skupin
3
Systém PACIFIC Cappuccino
Pákový kávovar Fiamma
Pacific III CV-W (tøi skupiny)
Technická data:
ific
ù Pac 00,- Kè *
r
a
v
o
0
y káv dnotì 7.
u“
h
u
l
s
o
u káv
b
o
h
o
n
r
í
v
tou
výbo
olen
ravit
zašk ým baris
p
i
ø
p
k
rn
ás, ja
odbo
íme V
DVOUPLÁŠOVÉ VARNÉ TERMOSY
economical
performance
Technická data:
MODEL
Napájení
WBD-10
230 V/50Hz
WBD-15
230 V/50Hz
Pøíkon
Obsah
Volba teploty
Rozmìry (š x v)
1500 W
10 litrù
60/80/100°C
Ø295x570 mm
2500 W
15 litrù
60/80/100°C
Ø375x555 mm
Provedení
Hladinomìr
Automatický kohout
dvoupl᚝ový
ano
ano
dvoupl᚝ový
ano
ano
WBD-20
230 V/50Hz
WBD-30
230 V/50Hz
2500 W
2500 W
20 litrù
30 litrù
60/80/100°C
60/80/100°C
Ø375x580 mm Ø375x650 mm
dvoupl᚝ový
ano
ano
dvoupl᚝ový
ano
ano
Automatické varné a udržovací termosy na pøípravu a udržení horké vody
a teplých nápojù. Celonerezové dvoupl᚝ové izolované provedení (minimální
teplotní ztráty = ekonomický provoz). Automatický systém výroby horké vody,
nebo udržení pøipravených nápojù na požadované teplotì. Výdej nápoje
automatickým výpustným kohoutem a množství nápoje v termosu je pøehlednì
indikováno na rysce hladinomìru. Snadné nastavení pøedvolené teploty
na digitálním ovladaèi (60 / 80 / 100°C) s barevným displejem,
pøepínaèi funkcí a kontrolkou chodu.
WBD-10
Dvoupl᚝ový termos
WBD-30
Dvoupl᚝ový termos
Cena bez DPH
2.490,- Kè
WBD-20
Dvoupl᚝ový termos
WBD-15
è.artiklu: 3190725D A1
Dvoupl᚝ový termos
economical
Cena bez DPH
2.890,- Kè
performance
Cena bez DPH
3.190,- Kè
Cena bez DPH
3.790,- Kè
è.artiklu: 3190728D A1
è.artiklu: 3190727D A1
è.artiklu: 3190726D A1
bezpeèné uzavírání
nerezové provedení
(vnitøní / vnìjší)
nerezový permanentní filtr
VÝROBNÍKY FILTROVANÉ KÁVY
Technická data:
dvoupl᚝ové provedení
automatický kohout
izolovaný pl᚝
regulace teploty udržení
indikace provozního stavu
Výrobník káva CPT-15
Cena bez DPH
3.890,- Kè
è.artiklu: 3190732D A1
Výrobník káva CPT-06
Výrobník káva CPT-10
Cena bez DPH
3.190,- Kè
è.artiklu: 3190731D A1
Cena bez DPH
2.490,- Kè
è.artiklu: 3190730D A1
MODEL
Napájení
CPT-06
230 V/50Hz
CPT-10
230 V/50Hz
CPT-15
230 V/50Hz
Pøíkon
950 W
Obsah
6,8 litrù
Volba udržovací teploty
30 - 110°C
Rozmìry (š x v)
Ø295x515 mm
950 W
10 litrù
30 - 110°C
Ø295x570 mm
1650 W
25 litrù
30 - 100°C
Ø375x555 mm
dvoupl᚝ový
ano
ano
dvoupl᚝ový
ano
ano
Provedení
Hladinomìr
Automatický kohout
dvoupl᚝ový
ano
ano
Automatické výrobníky filtrované (pøekapávané) kávy, nebo èaje.
Celonerezové dvoupl᚝ové izolované provedení, s vnitøním nerezovým
vyjímatelným filtrem (jemný permanentní filtr - není tøeba investovat do jednorázových
papírových filtrù). Automatický systém výroby pøekapávané kávy s pøechodem na udržovací
teplotu lze nastavit termostatem. Výdej nápoje automatickým výpustným kohoutem
a množství nápoje v termosu je pøehlednì indikováno na rysce hladinomìru. Regulace
udržovací teploty termostatem 30°C až 110°C, kontrolky chodu a nahøátí, vypínaè.
15
VAKUOVÁ BALIÈKA
NÍZKOTEPLOTNÍ PEC “HOLD”
3
Napìtí/Pøíkon
230V/300 W
Výkon vývìvy
4 m3/h
Ovládání
elektronické s displejem
Doba pracovního cyklu
20 - 60 sec.
Rozmìry (š x h x v)
Rozmìr komory
Technická data:
Napìtí/Pøíkon
Kapacita
Ovládání
Teplotní rozsah
Rozmìry (š x h x v)
Topný systém
330x450x295 mm
280x310x85 mm*
Délka lišty / šíøe sváru
Záruka
Provedení
Hmotnost
230V / 700 W
3x GN1/1-65
elektronické s displejem
30 - 120°C
450x630x410 mm
kruhový/keramický
Sonda teploty jádra
Funkce nízkoteplotní peèení
Možnost stohování a transportu
Signalizace ukonèení procesu
280mm / 3,5mm
3 roky
nerezové
25 kg
ano
ano
ano
ano
* využitelný rozmìr
Zaøízení je urèeno k šetrnému statickému vaøení
nízkoteplotnímu peèení HOLD a pøípravì pøes noc
Nízkoteplotní pec HOLD MC 031E
s funkcí automatického pøechodu na udržovací
teplotu, funkcí udržení a možnost šetrného dohotovení
Cena bez DPH
pøipravených pokrmù. Nízkoteplotní pec je vhodná pro
šetrné dlouhodobé peèení a vaøení masa, zeleniny, ryb,
brambor a dalších potravin (èerstvých, nebo mražených),
è.artiklu: 7223005 A
pøípadnì pro šetrné nízkoteplotní vaøení a systém ohøevu
Sous-vide ve vakuových sáècích s pøesným nastavením teploty.
H=85 mm
310
Pro maximální šíøku
sáèkù 280mm
39.900,- Kè
280
Vysoce kvalitní jednokomorová vakuová balíèka
pøedního svìtového výrobce firmy Henkelman.
Masivní celonerezová konstrukce se zesílenou
lisovanou vanou, kvalitní znaèkové komponenty
a elektronika.
- víko komory ze speciálního odolného
akrylového skla
- kvalitní vakuové èerpadlo Busch
- svaøovací lišta o šíøce 280 mm
- intuitivní mikroprocesorové ovládání
- automatický servisní program pro údržbu
vakuového èerpadla
- jednoduchá údržba a hygiena
Vakuová balièka
Henkelman MINI JUMBO
Cena bez DPH
34.990,- Kè
è.artiklu: 5510300 A1
NÍZKOTEPLOTNÍ VAØIÈ
Výbava a funkce : elektronické ovládání (pøehledný informaèní displej umožòuje snadné nastavení èasu,
pøesné nastavení teploty 30°C až 120°C, možnost vaøení dle teploty jádra s pomocí vpichové teplotní sondy
a funkce HOLD, automatický pøechod do udržovací teploty, možnost pøedehøátí komory, zvukový alarm
pro obsluhu, ekonomický provoz s optimálním pøíkonem topného systému.
Provedení: celonerezové, dvoupl᚝ové s kvalitní izolací, komora se zaoblenými rohy, odolné a snadno
vyjímatelné tìsnìní dveøí, dveøe s možností zmìny smìru otevírání, šetrný statický ohøev bez ventilátoru.
Keramický kruhový topný systém zachovávající vlhkost potravin, snadný mechanický systém odvlhèení
komory(pøední a zadní klapky), ergonomická madla pro snadný transport,
bezpeèné protiskluzové nožièky, vyjímatelné zásuvy,
možnost stohování,
Cena bez DPH
4.990,- Kè
16
230 V/50Hz
2000 W
Ovládání
elektrické s displejem
Rozmìry (š x h x v)
130x260x340 mm
Teplotní rozsah
20 - 100°C
Optimální výkon do obsahu
50 litrù
Maximální ponor
Fixace k nádobì šroubem
Stupeò krytí
Hmotnost
165 mm
ano
IP X3
4,5 kg
Sous-vide vaøení otevírá zcela nové perspektivy
pro pøípravu potravin. Zjednodušuje operace pøípravy,
optimalizuje organizaci pracovních procesù a udržuje
kvalitní potraviny dlouhodobì na vysoké úrovni. Potraviny
se vaøí po dlouhou dobu (až nìkolik desítek hodin) ve vakuovém
sáèku pøi nízké konstantní teplotì, udržují si neporušenou strukturu,
zachovávají si dùležité živiny, chu, aroma a neztrácí hmotnost
(zùstávají šavnaté). Takto pøipravené pokrmy v uzavøených
vakuových sáècích se následnì skladují v chladnièce a pokud
je tøeba, jídlo je možno rychle a perfektnì dokonèit v jednotlivých
porcích urèených pro servírování. Tato pøíprava je velmi flexibilní
a splòuje nejpøísnìjší hygienické požadavky. Nevzniká žádná
nad-výroba a poøizovací náklady jsou minimalizovány.
è.artiklu: 4280086 A
Technická data:
Napìtí
Pøíkon
COOKING AND
HOLDING SYSTEMS
Technická data:
Vaøiè ponorný
Sous Vide Softcooker
Vaøiè GN 1/1-200 s víkem
pro Softcooker
Cena bez DPH
21.900,- Kè
è.artiklu: 4280085 A
Zaøízení Softcooker zaruèuje pøesný ohøev a ovládání teploty
(v rozmezí 20-100°C s pøesností +/- 0,03°C), a již nyní jej používá celá øada restaurací ocenìných Michelin hvìzdou.
Díky zaøízení Softcooker a technologii Sous-vide mùžete ve Vaší restauraci pøipravovat pokrmy pro opravdové labužníky.
Download

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ SPAR - Gastro-tip