Programová rada Klubu českých turistů Praha a TOM Střelka KČT Praha Karlov
Vás zvou na 19. ročník turistického pochodu
SVATOVÁCLAVSKÝ POCHOD
k uctění české státnosti
V NEDĚLI 28 . ZÁŘÍ 2014 ( STÁTNÍ SVÁTEK )
Trasy pěší a cyklo 13 a 25 km
START 25 km - 8,oo - 10,oo hodin - Praha Prosek u kostela sv. Václava
Spojení MHD zastávka Prosek ( metro C , bus 136, 140, 158, 183, 195, 375)
START 13 km - 9,3o - 13,oo hodin - Praha Vinoř u hřbitova
Spojení MHD zastávka Vinařský hřbitov ( bus 259, 302, 375, 378 )
CÍL
- 12,oo - 16,3o hodin Stará Boleslav , nedaleko kostela sv.Václava a sv.Klimenta
STARTOVNÉ - 5,- Kč - děti do 15 let , 10,- Kč KČT, OZP , 20,- Kč - ostatní
Pochod je zařazen do seriálů Prahou cykloturistickou , a 200 turistických akcí .
Doporučené mapy - Okolí Prahy – východ, Mělnicko a Kokořínsko. Pochodu se zúčastňuje
každý sám a na vlastní nebezpečí .
INFORMACE – Infocentrum KČT Praha, 120 00 Praha 2,Fügnerovo nám.3(tel.224498355)
nebo-vedoucí štábu pochodu Stanislav Zemen 199 00 Praha 9 ,Ostravská 625(tel.286922892)
Dodržujte pravidla silničního provozu, aby jste vy i ostatní pochodníci
ZDRÁVI DOŠLI
Download

Propozice