Jméno autora
Mgr. Jiří Kozák
Datum vytvoření
Listopad 2011
Ročník
6.
Vzdělávací
oblast
obor
tematický okruh
Člověk a společnost
Dějepis
Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
Téma – název
Indie
učebního materiálu
Anotace
Pomocí prezentace s výkladem zpracovávají poznámky a získávají
vědomosti o nejstarší indické civilizaci
Indie
Indie
Řeky Indus a Ganga
Indie
Vyspělá města se v Indii objevila
už ve 3. tisíciletí před naším
letopočtem. Byla stavěna podle
jednotného plánu. Vždy měla
pravoúhlé ulice a tvořily ji dvě
části: hrad neboli citadela a
podhradí. Kolem roku 1500 př. n.
l. byl vývoj těchto měst násilně
přerušen vpádem indoevropských
árijských kmenů. Ty si podmanily
domorodé obyvatelstvo a vytvořily
stát v povodí řeky Gangy. Tento
stát byl po dlouhou dobu jediným
větším státním útvarem na tomto
území. Proto ve 4. století př. n. l.
mohl do Indie proniknout Alexandr
Veliký. Jeho vpád otevřel Indii
obchodní cesty na západ.
Obchodovalo se hlavně s
bavlněnými, vlněnými a lněnými
látkami a s drahokamy.
Indie
Města
Mohendžodaro
Harappa
Indie
Kultura
Indie
Náboženství
Budhismus
Hinduismus
Indie
Polyteistická “náboženství“(více
bohů)
Indie
Reinkarnace(teorie o převtělování
duší)
Indie
Kultura-nejstarší písemné
záznamy pravděpodobně sloužily
k hospodářským účelům.
Nedokážeme přesně
rozluštit.
Indie
Pro dnešní dobu je asi
nejdůležitější objev číslic, které
používáme dodnes.
KASTOVNÍ SYSTÉM
Kastovní systém je vžitý pojem pro
rozdělení společnosti na základě
postavení či majetkových a rodových
poměrů. Slovo „casta“ (rod, rasa) pochází
z portugalštiny a bylo užíváno v 16.stol. v
době portugalské nadvlády v Indii. Je jím
popisováno umístění v sociální vrstvě,
které je přiděleno hned po narození a v
průběhu života je neměnné. Indický
kastovní systém funguje bez větších změn
několik tisíc let, je tedy kastovnictví
ideálním sociálním systémem? Vždyť
rozdělení společnosti na vrstvy, jež si
nejsou rovny, nemají stejná práva a s
některými se jedná hůř než se zvířaty, je
neetické a dnes již v Indii nelegální. Jak je
tedy možné, že diferenciace na skupiny
Varn a Džati je v současnosti dodržována
a i příslušníky nejnižších kast přijímána?
Závěr
Původní obyvatelé Indie jsou
a ne
Indové
Odkazy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.mapyitm.cz/Index/AA/GiziIndieNahled.jpg
http://nd01.jxs.cz/413/014/a0c3dea376_41142326_o2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_tbLUAv6oJoY/TRcfyV6_rI/AAAAAAAAAKA/rsfk9WLZil4/s1600/GangesRiverPollution005.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A1_Indie
http://sivanandaonline.org/newsupdates/wp-content/uploads/2011/06/Ganga.jpg
http://dagoberhr.com/monenjo_daro/greatbath.jpg
http://www.thenagain.info/webchron/india/Harappa1.jpg
http://www.historyforkids.org/learn/india/literature/pictures/harappa2.jpg
http://www.turisimo.cz/assets/country/indie/upload/photo/large_Chramy,%20Orissa,%20varunsuresh.jpg
http://budhabuhismus.webovka.eu/obrazky/cisty-zemni-buddhismus.jpg
http://krajane.czu.cz/geografie-nab/lib/exe/fetch.php?media=obrazek_bozstva.gif
http://www.ganeshspa.cz/images/supplements/ganesh.jpg
http://nd03.jxs.cz/044/028/17be56eac6_64993059_o2.jpg
http://absolventi.gymcheb.cz/2010/alhrubo/zemak/Caste%20System%20Triangle%2006.01.jpg
http://harekrsna.cz/cvs/files/images/reinkarnaceb_0.jpg
http://www.harekrsna.com/sun/features/01-08/puranas7.jpg
http://www.irfwp.org/content/archives/indra.jpg
http://www.e-matematika.cz/stredni-skoly/obr/rovnice-komplexni-cisla-04.gif
http://www.profimedia.cz/fotografie/indicka-zena-vykonavajici-puja/profimedia-0056809245.jpg
http://image055.mylivepage.com/chunk55/3509654/2933/indi%C3%A1ni%20-%20animace%2001%20(14).gif
http://karel-may.majerco.net/filmove-mayovky/filmova-hudba/wilder-westen-heisser-orient/cd-1/
Download

Jméno autora Mgr. Jiří Kozák Datum vytvoření Listopad 2011 Ročník