ZVEDÁKY
Zvedáky šroubové
zvedák s ozubeným převodem
nůžkový
schéma a působící síly
zvedák hřebenový
schéma
:
silové poměry:
zvedák hydraulický
panenka
schéma
silové poměry:
Řešte úlohu:
1. Vypočítejte délku páky R šroubového zvedáku, jestliže na jejím konci jsme schopni
vyvinout sílu F = 200 N a nosnost zvedáku jsou G = 2 tuny. Šroub zvedáku má střední
průměr d2 = 52 mm a stoupání Ph = 6 mm. Součinitel tření šroubu a matice je f = 0,1.
2. Navrhněte průměr páky a zkontrolujte jej.
Zkontrolujte šroub při maximálním zdvihu 400 mm.
Zkontrolujte tlak v závitech matice, je-li její výška 40 mm.
σD = 100 MPa
k=5
pD = 30 MPa
Řešte úlohu:
Hydraulický zvedák: Vypočítejte potřebnou délku páky pro ovládání zvedáku silou 100 N.
Nosnost zvedáku je 8 tun, průměr čerpacího pístku je 12 mm, průměr hlavního pístu je 50
mm, čerpací píst je na rameni 30 mm od čepu páky, účinnost 90 %.
K úloze nejprve nakreslete schématický obrázek se zadanými veličinami.
STAHOVÁKY
Mechanické šroubové stahováky
dvoučelisťový
dvočelisťový
s posuvnými čelistmi
schéma s působícími sílami
tříčelisťový
Hydraulický stahovák
stahovací síla 150 kN
stahováky kulových čepů
řídícího mechanismu automobilu
Silové poměry na šroubu a vratidle mechanického stahováku
Pevnostní výpočet částí
Šroub – krut + tlak, vzpěr
Matice – otlačení závitů
Příčník - ohyb
Čelist – tah, ohyb
Čep čelisti - ohyb, otlačení
Vratidlo - ohyb
Řešte úlohu :
Stahovákem má být vyvinuta maximální pracovní síla F = 20 kN, při pracovním
zdvihu h = 60 mm a průměru stahované součásti D = 80 mm.
1. Navrhněte šroub
Počítejte pouze z pevnostní podmínky na tlak pro k = 2 a průměr zdvojnásobte.
Zvolte druh a rozměry závitu dle ČSN.
Vypočítejte max. potřebnou sílu na středním průměru šroubu.
Zkontrolujte šroub : tlak + krut a vzpěr
2.Navrhněte utahovací tyčku
Navrhněte průměr a délku tyčky.
Zvolte max. sílu vyvinutou obsluhou na konci tyčky, vypočítejte potřebnou ovládací
sílu a porovnejte je.
Zkontrolujte tyčku na ohyb při zatížení maximální silou.
3. Navrhněte příčník s maticí
Navrhněte výšku příčníku (též výška matice) a minimální tloušťku.
Zkontrolujte tlak v závitech.
Zkontrolujte kritický průřez na ohyb.
4. Navrhněte tvar a rozměry čelisti
Zkontrolujte na tah a patku na ohyb.
5. Navrhněte čep čelisti
Zvolte normalizovaný kolík.
Proveďte kontrolu na ohyb a na otlačení.
Download

Zvedáky a stahováky