Relé rozhraní a optické vazební členy
Vyobrazení výrobkové skupiny
5
5/1 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Relé rozhraní a optické vazební členy
Obsah
Relé rozhraní a optické vazební členy
Paticová relé rozhraní
5/3
Obsah
5/4
Přednosti a výhody
5/5
Schválení a značky
5/6
Objednací údaje
5/7
Technická data
5/14
Technická data, mezní zatěžovací křivky
5/16
Mezní zatěžovací křivky
5/17
Zapojovací schémata
5/18
Relé rozhraní a optické vazební členy řady R500 / R600
5/21
Obsah
5/22
Přednosti a výhody
5/23
Typová označení
5/24
Relé rozhraní a optické vazební členy řady R500
5/25
Obsah
5/26
Relé rozhraní řady R500
5/27
Obsah
5/28
Výběr
5/29
Objednací údaje
5/30
Technické informace
5/31
Optické vazební členy, řada R600
5/33
Obsah
5/34
Výběr
5/35
Objednací údaje
5/36
Zapojovací schémata
5/37
Technická data
5/38
Relé rozhraní a optické vazební členy řady R600
5/45
Obsah
5/46
Relé rozhraní řady R600
5/47
Obsah
5/48
Přednosti a výhody
5/49
Výběr
5/51
Objednací údaje
5/53
Zapojovací schémata
5/55
Technická data
5/56
Obecná technická data
5/61
Rozměrové výkresy, mezní zatěžovací křivky
5/62
Optické vazební členy, řada R600
5/63
Obsah
5/64
Výběr
5/65
Objednací údaje
5/67
Zapojovací schémata
5/68
Technická data
5/69
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/2
5
Paticová relé rozhraní
Vyobrazení výrobkové skupiny
5
5/3 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Paticová relé rozhraní
Obsah
Paticová relé rozhraní
Vyobrazení výrobkové skupiny
5/3
Obsah
5/4
Přednosti a výhody
5/5
Schválení a značky
5/6
Objednací údaje
5/7
Technická data
5/14
Technická data, mezní zatěžovací křivky
5/16
Mezní zatěžovací křivky
5/17
Zapojovací schémata
5/18
5
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/4
Paticová relé rozhraní
Přednosti a výhody
Paticová relé CR-P, do desek
plošných spojů
▪▪ 9 různých napětí cívky
▪▪ DC verze:
12 V, 24 V, 48 V, 110 V
▪▪ AC verze:
24 V, 48 V, 110 V, 120 V, 230 V
▪▪ Výstupní kontakty:
▪▪ 1 přep. kontakt (16 A) nebo
▪▪ 2 přep. kontakt (8 A)
volitelně opatřené
pozlacenými kontakty
▪▪ Logické nebo standardní patice
▪▪ Materiál kontaktů neobsahující kadmium
5
▪▪ Šířka patice: 15,5 mm
▪▪ Násuvné funkční moduly
▪▪ Ochrana proti přepólování/
ochranná dioda
▪▪ Indikace pomocí LED
▪▪ RC prvky
▪▪ Přepěťová ochrana
Paticová miniaturní relé CR-M
Paticová univerzální relé CR-U
▪▪ 12 různých napětí cívky
▪▪ DC verze:
12 V, 24 V, 48 V, 60 V,
110 V, 125 V, 220 V
▪▪ AC verze:
24 V, 48 V, 110 V, 120 V, 230 V
▪▪ 12 různých napětí cívky
▪▪ DC verze:
12 V, 24 V, 48 V, 110 V, 125 V, 220 V
▪▪ AC verze:
24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 120 V, 230 V
▪▪ Výstupní kontakty
▪▪ 2 přep. kontakty (12 A) nebo
▪▪ 3 přep. kontakty (10 A) nebo
▪▪ 4 přep. kontakty (6 A)
volitelně opatřené
pozlacenými kontakty,
LED a ochrannou diodou
▪▪ Výstupní kontakty
▪▪ 2 přep. kontakty (10 A) nebo
▪▪ 3 přep. kontakty (10 A)
▪▪ Zabudované testovací tlačítko pro manuální ovládání a blokování výstupních kontaktů (modrá = DC = ss, oranžová = AC=
stříd.). Tlačítko je možno v případě nutnosti
demontovat.
▪▪ Zabudované testovací tlačítko pro manuální
ovládání a blokování výstupních kontaktů
(modrá = DC = ss, oranžová = AC= stříd.).
Tlačítko je možno v případě nutnosti demontovat.
▪▪ Se zabudovanou LED nebo bez ní.
▪▪ Logická nebo standardní patice
▪▪ Materiál kontaktů neobsahující kadmium
▪▪ Šířka v místě patice: 27 mm
▪▪ Násuvné funkční moduly
▪▪ Ochrana proti přepólování/ochranná dioda
▪▪ Indikace pomocí LED
▪▪ RC prvky
▪▪ Přepěťová ochrana
▪▪ Se zabudovanou LED nebo bez ní.
▪▪ Materiál kontaktů neobsahující kadmium
▪▪ Šířka v místě patice: 38 mm
▪▪ Násuvné funkční moduly
▪▪ Ochrana proti přepólování/ochranná
dioda
▪▪ Indikace pomocí LED
▪▪ RC prvky
▪▪ Přepěťová ochrana
▪▪ Multifunkční časový modul
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
1 Patice
1 Patice
1 Patice
2 Násuvný funkční modul
2 Násuvný funkční modul
2 Násuvný funkční modul
3 Relé rozhraní
3 Relé rozhraní
3 Relé rozhraní
4 Držák
4 Držák
4 Držák
4 Popisný štítek
5/5 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Paticová relé rozhraní
Schválení a značky
Druhy patic
Druhy připojovacích svorek
Standardní patice - poloha připojovacích svorek:
Cívka (A1-A2) připojena na spodní straně patice,
Kontakty (n/o = spínací a n/c = rozpínací) připojeny
na spodní a horní straně patice.
Logické patice - poloha připojovacích svorek:
Cívka (A1-A2) připojena na spodní straně patice.
Všechny kontakty (společné, spínací a rozpínací)
na horní straně patice.
šroubové
pružinové
vidlicové
Detaily viz schémata zapojení
5
Schválení a značky
◾existuje
◻ požádáno o udělení
◾ 2)
◾
3)
◾
CR-U
◾
CR-P/M
CAN/CSA C22.2 No.14
CR-U..SM
◾
cG
CR-U..S
CR-U..E
◾ 1)
CR-M..SF
◾
CR-M..L..
CR-M..SS
UL 508
CR-PLC
CR-U
G
Schválení
Moduly
CR-PLS
CR-PSS
CR-M
Patice
CR-P
Relé
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾ 6)
◾ 7)
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
F
CAN/CSA C22.2 No.14
◾
◾
J
VDE
◾
◾ 4)
◾
D
GOST
◾
◾
◾
P
Lloyds Register
E
CCC
◾
◾
◾
L
RMRS
◾
◾ 8)
◾ 8)
◾
◾
◾
◾
◾
◾
CE
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
5)
◾
Značky
a
kromě přístrojů na 60 V DC a 125 V DC se zlatými kontakty
kromě přístrojů se zlatými kontakty
3)
kromě přístrojů na napětí 60 V DC a 125 V DC
4)
kromě přístrojů na napětí 125 V DC
5)
pouze přístroje se 4 přepínací kontakty
6)
kromě CR-P/M 42B, CR-P/M 42BV, CR-P/M 42C, CR-P/M 42CV, CR-P/M 52D, CR-P/M 62E, CR-P/M 62EV, CR-P/M 62D, CR-P/M 62DV
7)
kromě CR-U 41B, CR-U 41BV, CR-U 41C, CR-U 41CV, CR-U 51D, CR-U 61CV, CR-U 61E, CR-U 61EV, CR-U 61D, CR-U 61DV, CR-U 91C, CR-U T
8)
kromě přístrojů na napětí 60 V a 125 V
1)
2)
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/6
2CDC 291 045 F0004
Paticová relé rozhraní
Objednací údaje
CR-P
Popis
Relé rozhraní či interfejsová relé se v široké míře používají v různých průmyslových aplikacích:Ve funkci rozhraní tvoří vazbu mezi elektronickým řídicím systémem, např. programovatelným automatem (PLC) či sběrnicovými systémy na straně jedné, a na druhé straně
senzory/ovládači. Na této druhé straně plní různé funkce: spínají střídavé (AC) nebo stejnosměrné (DC) zátěže s různými odporovými, induktivními nebo kapacitními složkami, spínají
napětí od několika mV do 250 V, proudy od několika mA do 16A, zesilují slabé ovládací signály,
slouží jako elektrické oddělení řídicích a zatěžovacích obvodů, a jako signálový multiplikátor.
Relé rozhraní nepoužívají další přídavné ochranné obvody a tedy jsou odolné proti přetížení či
proti krátkodobému kolísání napětí nebo proudu a napěťovým a proudovým špičkám.
Objednací údaje - řada CR-P
Jmenovité
napájecí
napětí
5
Výstupy
Jmen.
zátěž
kontaktů
1SVR405600R4000
1SVR405600R1000
48 V DC
CR-P048DC1
1SVR405600R6000
110 V DC
CR-P110DC1
1SVR405600R8000
1 přepínací
(SPDT)
CR-P024AC1
1SVR405600R0000
CR-P048AC1
1SVR405600R5000
120 V AC
230 V AC
CR-P110AC1
CR-P120AC1
CR-P230AC1
1SVR405600R7000
1SVR405600R2000
1SVR405600R3000
12 V DC
CR-P012DC2
1SVR405601R4000
24 V DC
CR-P024DC2
1SVR405601R1000
48 V DC
CR-P048DC2
1SVR405601R6000
110 V DC
CR-P110DC2
1SVR405601R8000
CR-P024AC2
CR-P048AC2
CR-P110AC2
1SVR405601R0000
1SVR405601R5000
1SVR405601R7000
120 V AC
CR-P120AC2
1SVR405601R2000
230 V AC
CR-P230AC2
1SVR405601R3000
24 V DC
CR-P024DC2
1SVR405606R1000
CR-P024AC2G
1SVR405606R0000
CR-P110AC2G
1SVR405606R7000
CR-P230AC2G
1SVR405606R3000
250 V, 16 A
24 V AC
48 V AC
110 V AC
24 V AC
110 V AC
2 přepínací
(SPDT)
2 přepínací
(SPDT)
zlaté kontakty
250 V, 8 A
250 V, 8 A
230 V AC
Verze
10
0.014
(0.031)
10
0.014
(0.031)
10
0.014
(0.031)
Připojovací Typ
svorka
Objednací kód
Cena
Bal. Hmotnost
(1 ks)
množ. kg (lb)
Logická patice s ochranným
fyzickým oddělením
2CDC 291 004 F0007
Bal. Hmotnost
(1 ks)
Objednací údaje - příslušenství
šroubová
CR-PLS
1SVR405650R0000
šroubová
CR-PLSx
1SVR405650R0100
Logická patice
CR-PJ
Cena
množ. kg (lb)
CR-P012DC1
CR-P024DC1
110 V AC
2CDC 291 006 F0011
Objednací kód
12 V DC
24 V DC
24 V AC
48 V AC
CR-PLS
Typ
Standardní patice
0.045
(0.099)
10
0.043
(0.095)
šroubová
CR-PLC
1SVR405650R0200
0.042
(0.093)
šroubová
CR-PSS
1SVR405650R1000
0.038
(0.084)
CR-PH
1SVR405659R0000
Plastový držák patice
10
Propojovací hřeben pro patice se šroubovým
připojením
CR-PJ
1SVR405658R5000
Marker (značkovač, popisovač)
CR-PM
1SVR405658R0000
Výrobky vytištěné tučně = k dispozici na skladě
5/7 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
10
0.002
(0.004)
0.018
(0.040)
0.0002
(0.0004)
2CDC 291 046 F0004
Paticová relé rozhraní
Objednací údaje
CR-M
Popis
Relé rozhraní či interfejsová relé se v široké míře používají v různých průmyslových aplikacích.Ve funkci
rozhraní tvoří vazbu mezi elektronickým řídicím systémem, např. programovatelným automatem (PLC),
osobním počítačem (PC) či sběrnicovými systémy na straně jedné, a na druhé straně senzory/ovládači.
Na této druhé straně plní různé funkce: spínají střídavé (AC) nebo stejnosměrné (DC) zátěže s různými
odporovými, induktivními nebo kapacitními složkami, spínají napětí od několika mV do 250 V, proudy od
několika mA do 16A, zesilují slabé ovládací signály, slouží jako elektrické oddělení řídicích a zatěžovacích obvodů, a jako signálový multiplikátor. Na rozdíl od ostatních elektronických zařízení relé rozhraní
nepoužívají další přídavné ochranné obvody a tedy jsou odolné proti přetížení či proti krátkodobému
kolísání napětí nebo proudu a napěťovým a proudovým špičkám.
Objednací údaje - řada CR-M bez LED kontrolek
Jmenovité
napájecí
napětí
Výstupy
12 V DC
24 V DC
48 V DC
60 V DC
110 V DC
125 V DC
220 V DC
2 přepínací
kontakty
(SPDT)
Jmen.
zátěž
kontaktů
CR-M024AC2
CR-M048AC2
CR-M110AC2
CR-M120AC2
CR-M230AC2
1SVR405611R0000
1SVR405611R5000
1SVR405611R7000
1SVR405611R2000
1SVR405611R3000
CR-M012DC3
CR-M024DC3
CR-M048DC3
CR-M060DC3
CR-M110DC3
CR-M125DC3
250 V, 10 A CR-M220DC3
1SVR405612R4000
1SVR405612R1000
1SVR405612R6000
1SVR405612R4200
1SVR405612R8000
1SVR405612R8200
1SVR405612R9000
CR-M024AC3
CR-M048AC3
CR-M060AC3
CR-M110AC3
CR-M120AC3
CR-M230AC3
1SVR405612R0000
1SVR405612R5000
1SVR405612R5200
1SVR405612R7000
1SVR405612R2000
1SVR405612R3000
CR-M012DC4
CR-M024DC4
CR-M048DC4
CR-M060DC4
CR-M110DC4
CR-M125DC4
CR-M220DC4
1SVR405613R4000
1SVR405613R1000
1SVR405613R6000
1SVR405613R4200
1SVR405613R8000
1SVR405613R8200
1SVR405613R9000
CR-M024AC4
CR-M048AC4
CR-M110AC4
CR-M120AC4
CR-M230AC4
1SVR405613R0000
1SVR405613R5000
1SVR405613R7000
1SVR405613R2000
1SVR405613R3000
110 V AC
120 V AC
230 V AC
48 V DC
60 V DC
110 V DC
125 V DC
220 V DC
24 V AC
3 přepínací
kontakty
(SPDT)
48 V AC
60 V AC
110 V AC
120 V AC
230 V AC
12 V DC
24 V DC
48 V DC
60 V DC
110 V DC
125 V DC
220 V DC
4 přepínací
kontakty
(SPDT)
250 V, 6 A
24 V AC
48 V AC
110 V AC
120 V AC
230 V AC
Cena
Bal. Hmotnost
(1 ks)
množ kg (lb)
1SVR405611R4000
1SVR405611R1000
1SVR405611R6000
1SVR405611R4200
1SVR405611R8000
1SVR405611R8200
1SVR405611R9000
48 V AC
12 V DC
Objednací kód
CR-M012DC2
CR-M024DC2
CR-M048DC2
CR-M060DC2
CR-M110DC2
CR-M125DC2
250 V, 12 A
CR-M220DC2
24 V AC
24 V DC
Typ
10
0.033
(0.073)
10
0.033
(0.073)
10
0.033
(0.073)
Výrobky vytištěné tučně = k dispozici na skladě
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/8
5
Paticová relé rozhraní
Objednací údaje
Objednací údaje - řada CR-M
2CDC 291 046 F0004
Jmenovité
napájecí
napětí
CR-M
Výstupy
Typ
Jmen.
zátěž
kontaktů
12 V DC
24 V DC
48 V DC
60 V DC
110 V DC
125 V DC
220 V DC
24 V AC
2 přepínací
kontakty
(SPDT) s LED
250 V,
12 A
48 V AC
5
110 V AC
120 V AC
230 V AC
12 V DC
24 V DC
48 V DC
60 V DC
110 V DC
125 V DC
220 V DC
24 V AC
3 přepínací
kontakty
(SPDT) s LED
250 V,
10 A
48 V AC
110 V AC
120 V AC
230 V AC
12 V DC
24 V DC
48 V DC
60 V DC
110 V DC
125 V DC
220 V DC
24 V AC
4 přepínací
kontakty
(SPDT) s LED
250 V,
6A
48 V AC
110 V AC
120 V AC
230 V AC2
24 V DC
24 V DC
24 V AC
110 V AC
230 V AC
4 přepínací
kontakty
(SPDT) s LED a
ochranná dioda
4 přepínací
kontakty
(SPDT),
zlaté kontakty
250 V,
6A
250 V,
6A
Výrobky vytištěné tučně = k dispozici na skladě
5/9 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Objednací kód
Cena
Bal. Hmotnost
(1 ks)
množ kg (lb)
CR-M012DC2L
CR-M024DC2L
CR-M048DC2L
CR-M060DC2L
CR-M110DC2L
CR-M125DC2L
CR-M220DC2L
1SVR405611R4100
1SVR405611R1100
1SVR405611R6100
1SVR405611R4300
1SVR405611R8100
1SVR405611R8300
1SVR405611R9100
CR-M024AC2L
CR-M048AC2L
CR-M110AC2L
CR-M120AC2L
CR-M230AC2L
1SVR405611R0100
1SVR405611R5100
1SVR405611R7100
1SVR405611R2100
1SVR405611R3100
CR-M012DC3L
CR-M024DC3L
CR-M048DC3L
CR-M060DC3L
CR-M110DC3L
CR-M125DC3L
CR-M220DC3L
1SVR405612R4100
1SVR405612R1100
1SVR405612R6100
1SVR405612R4300
1SVR405612R8100
1SVR405612R8300
1SVR405612R9100
CR-M024AC3L
CR-M048AC3L
CR-M110AC3L
CR-M120AC3L
CR-M230AC3L
1SVR405612R0100
1SVR405612R5100
1SVR405612R7100
1SVR405612R2100
1SVR405612R3100
CR-M012DC4L
CR-M024DC4L
CR-M048DC4L
CR-M060DC4L
CR-M110DC4L
CR-M125DC4L
CR-M220DC4L
1SVR405613R4100
1SVR405613R1100
1SVR405613R6100
1SVR405613R4300
1SVR405613R8100
1SVR405613R8300
1SVR405613R9100
CR-M024AC4L
CR-M048AC4L
CR-M110AC4L
CR-M120AC4L
CR-M230AC4L
1SVR405613R0100
1SVR405613R5100
1SVR405613R7100
1SVR405613R2100
1SVR405613R3100
CR-M024DC4LD
1SVR405614R1100
CR-M024DC4G
1SVR405618R1000
CR-M024AC4G
CR-M110AC4G
CR-M230AC4G
1SVR405618R0000
1SVR405618R7000
1SVR405618R3000
10
0.033
(0.073)
10
0.033
(0.073)
10
0.033
(0.073)
10
0.033
(0.073)
10
0.033
(0.073)
Paticová relé rozhraní
Objednací údaje
Jmenovité
napájecí
napětí
Typ
Jmen.
zátěž
kontaktů
Výstupy
2CDC 291 046 F0004
12 V DC
24 V DC
48 V DC
60 V DC
110 V DC
125 V DC
CR-M
220 V DC
24 V AC
4 přep. kontakty (SPDT)
se zlatými
kontakty
a LED
250 V /
6A
48 V AC
110 V AC
120 V AC
230 V AC
12 V DC
24 V DC
4 přep. kontakty (SPDT)
se zlatými
kontakty, LED
a ochrannu
diodou
Objednací kód
Cena
Bal. Hmotnost
(1 ks)
množ kg (lb)
CR-M012DC4LG
CR-M024DC4LG
CR-M048DC4LG
CR-M060DC4LG
CR-M110DC4LG
CR-M125DC4LG
CR-M220DC4LG
1SVR405618R4100
1SVR405618R1100
1SVR405618R6100
1SVR405618R4300
1SVR405618R8100
1SVR405618R8300
1SVR405618R9100
10
0.033
(0.073)
CR-M024AC4LG
CR-M048AC4LG
CR-M110AC4LG
CR-M120AC4LG
CR-M230AC4LG
1SVR405618R0100
1SVR405618R5100
1SVR405618R7100
1SVR405618R2100
1SVR405618R3100
10
0.033
(0.073)
CR-M012DC4LDG
1SVR405618R4400
5
10
CR-M024DC4LDG
1SVR405618R1400
0.033
(0.073)
Objednací údaje - příslušenství
2CDC 291 009 F0011
Verze
CR-M4SS
Připojovací Typ
svorka
Cena
Bal. Hmotnost
(1 ks)
množ kg (lb)
Logická patice pro 2 přep. k.
0.055
(0.121)
CR-M2LS
1SVR405651R1100
CR-M3LS
1SVR405651R2100
Logická patice pro 2/4 přep. k.
CR-M4LS
1SVR405651R3100
0.066
(0.146)
Logická patice pro 2 přep.k.
CR-M2LC
1SVR405651R1200
0.065
(0.143)
CR-M4LC
1SVR405651R3200
0.066
(0.146)
CR-M2SS
1SVR405651R1000
0.066
(0.146)
CR-M3SS
1SVR405651R2000
Standardní patice pro 2/4 přep. k.
CR-M4SS
1SVR405651R3000
Standardní patice pro 2 přep. k.
CR-M2SF
1SVR405651R1300
Logická patice pro 3 přep. k.
šroubová
pružinová
Logická patice pro 2/4 přep. k.
Standardní patice pro 2 přep. k..
Standardní patice pro 3 přep. k..
CR-MJ
Objednací kód
Standardní patice pro 2/4
přep.k.
šroubová
vidlicová
10
10
10
0.062
(0.137)
0.068
(0.150)
0.070
(0.154)
10
0.040
(0.088)
0.048
(0.106)
CR-M4SF
1SVR405651R3300
Plastový držák
CR-MH
1SVR405659R1000
10
0.003
(0.007)
Kovový držák
CR-MH1
1SVR405659R1100
10
0.0005
(0.001)
Propojovací hřeben pro patice
se šroub. připojením
CR-MJ
1SVR405658R6000
10
0.029
(0.064)
Marker
CR-MM
1SVR405658R1000
10
0.0005
(0.001)
Výrobky vytištěné tučně = k dispozici na skladě
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/10
Paticová relé rozhraní
Objednací údaje
Objednací údaje - řada CR-P/M (všechny výrobky jsou k dispozici na skladě)
2CDC 291 005 S0011
Jmenovité
napájecí
napětí
CR-P/M ...
6-220 V DC
6-24 V DC
24-60 V DC
110 V DC
6-24 V AC
24-60 V AC
110-230
V AC/DC
Verze
Dioda ochrana proti
přepólování/
ochranná
dioda
Dioda a LED ochrana proti
přepólování/
ochranná
dioda
Zhášecí
obvod
Dioda, LED
a ochrana
proti přepólování
6-24 V AC/DC
Varistor a LED,
přepěťová
ochrana
110 V DC
110-230 V AC
24 V AC
115 V AC
230 V AC
Cena
Bal. Hmotnost
(1 ks)
A1+, A2-
CR-P/M 22
1SVR405651R0000
10
0.003
(0.007)
10
0.003
(0.007)
10
0.003
(0.007)
10
0.003
(0.007)
10
0.003
(0.007)
10
0.002
(0.004)
červená, A1+, A2- CR-P/M 42
110 V DC
110-230 V AC
24-60 V AC/DC
Objednací kód
množ kg (lb)
6-24 V AC/DC
24-60 V AC/DC
Typ
1SVR405652R0000
1SVR405652R1000
červená, A1+, A2- CR-P/M 42B
1SVR405652R4000
zelená, A1+, A2- CR-P/M 42BV 1SVR405652R4100
červená, A1+, A2- CR-P/M 42C
1SVR405652R9000
zelená, A1+, A2- CR-P/M 42CV 1SVR405652R9100
CR-P/M 52B
1SVR405653R0000
CR-P/M 52D
1SVR405653R4000
zelená, A1+, A2- CR-P/M 42V
červená, po dobu
DC A1+, A2zelená, po dobu
DC A1+, A2červená, po dobu
DC A1+, A2zelená, po dobu
DC A1+, A2červená, po dobu
DC A1+, A2zelená, po dobu
DC A1+, A2červená, po dobu
DC A1+, A2zelená, po dobu
DC A1+, A2červená, po dobu
DC A1+, A2zelená, po dobu
DC A1+, A2červená, po dobu
DC A1+, A2zelená, po dobu
DC A1+, A2-
Přepěťová
ochrana
CR-P/M 52C
1SVR405653R1000
CR-P/M 62
1SVR405654R0000
CR-P/M 62V
1SVR405654R1000
CR-P/M 62E
1SVR405654R4000
CR-P/M 62EV
1SVR405654R4100
CR-P/M 92
1SVR405654R0100
CR-P/M 92V
1SVR405654R1100
CR-P/M 62C
1SVR405655R0000
CR-P/M 62CV
1SVR405655R1000
CR-P/M 62D
1SVR405655R4000
CR-P/M 62DV
1SVR405655R4100
CR-P/M 92C
1SVR405655R0100
CR-P/M 92CV
1SVR405655R1100
CR-P/M 72
CR-P/M 72A
CR-P/M 82
1SVR405656R0000
1SVR405656R1000
1SVR405656R2000
2CDC 292 014 F0005
CR-P/M 42,
CR-P/M 42C,
CR-P/M 42BV,
CR-P/M 42B, CR-P/M 42V, CR-P/M 42CV
CR-P/M 62E,
CR-P/M 62V, CR-P/M 92V
CR-P/M 62C,
CR-P/M 92C,
CR-P/M 62DV
CR-P/M 62D,
CR-P/M 62CV,
CR-P/M 92CV
CR-P/M 52B,
CR-P/M 52D,
CR-P/M 52C
CR-P/M 72, CR-P/M 72A,
CR-P/M 82
2CDC 292 017 F0005
2CDC 292 018 F0005
2CDC 292 013 F0005
CR-P/M 22
CR-P/M 62,
CR-P/M 92,
CR-P/M 62EV,
2CDC 292 015 F0005
Zapojovací schémata
2CDC 292 016 F0005
5
Popis
5/11 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Paticová relé rozhraní
Objednací údaje
2CDC 291 047 F0004
Popis
Relé rozhraní (interfejsová relé) se v široké míře používají v různých průmyslových aplikacích. Ve funkci
rozhraní tvoří vazbu mezi elektronickým řídicím systémem, např. programovatelným automatem
(PLC), osobním počítačem (PC) či sběrnicovými systémy na straně jedné, a na druhé straně senzory/ovládači. Na této druhé straně plní různé funkce: spínají střídavé (AC) nebo stejnosměrné (DC)
zátěže s různými odporovými, induktivními nebo kapacitními složkami, spínají napětí od několika mV
do 250 V, proudy od několika mA do 16A, zesilují slabé ovládací signály, slouží jako elektrické oddělení řídicích a zatěžovacích obvodů, a jako signálový multiplikátor. Na rozdíl od ostatních elektronických
zařízení relé rozhraní nepoužívají další přídavné ochranné obvody a tedy jsou odolné proti přetížení či
proti krátkodobému kolísání napětí nebo proudu a napěťovým a proudovým špičkám.
CR-U
Objednací údaje - řada CR-U
2CDC 291 007 S0011
Jmenovité
napájecí
napětí
12 V DC
24 V DC
48 V DC
110 V DC
220 V DC
24 V AC
48 V AC
110 V AC
120 V AC
230 V AC
12 V DC
24 V DC
48 V DC
110 V DC
125 V DC
220 V DC
24 V AC
48 V AC
60 V AC
110 V AC
120 V AC
230 V AC
12 V DC
24 V DC
48 V DC
110 V DC
220 V DC
24 V AC
48 V AC
110 V AC
120 V AC
230 V AC
12 V DC
24 V DC
48 V DC
110 V DC
220 V DC
24 V AC
48 V AC
110 V AC
120 V AC
230 V AC
Výstupy
Jmen.
zátěž
kontaktů
2 c/o
kontakty
bez LED
250 V, 10 A
3 c/o
kontakty
bez LED
250 V, 10 A
2 c/o
kontakty
s LED
250 V, 10 A
3 c/o
kontakty
s LED
250 V, 10 A
Typ
Objednací kód
CR-U012DC2
CR-U024DC2
CR-U048DC2
CR-U110DC2
CR-U220DC2
CR-U024AC2
CR-U048AC2
CR-U110AC2
CR-U120AC2
CR-U230AC2
CR-U012DC3
CR-U024DC3
CR-U048DC3
CR-U110DC3
CR-U125DC3
CR-U220DC3
CR-U024AC3
CR-U048AC3
CR-U060AC3
CR-U110AC3
CR-U120AC3
CR-U230AC3
CR-U012DC2L
CR-U024DC2L
CR-U048DC2L
CR-U110DC2L
CR-U220DC2L
CR-U024AC2L
CR-U048AC2L
CR-U110AC2L
CR-U120AC2L
CR-U230AC2L
CR-U012DC3L
CR-U024DC3L
CR-U048DC3L
CR-U110DC3L
CR-U220DC3L
CR-U024AC3L
CR-U048AC3L
CR-U110AC3L
CR-U120AC3L
CR-U230AC3L
1SVR405621R4000 1SVR405621R1000
1SVR405621R6000
1SVR405621R8000
1SVR405621R9000
1SVR405621R0000
1SVR405621R5000
1SVR405621R7000
1SVR405621R2000
1SVR405621R3000
1SVR405622R4000
1SVR405622R1000
1SVR405622R6000
1SVR405622R8000
1SVR405622R8200
1SVR405622R9000
1SVR405622R0000
1SVR405622R5000
1SVR405622R5200
1SVR405622R7000
1SVR405622R2000
1SVR405622R3000
1SVR405621R4100
1SVR405621R1100
1SVR405621R6100
1SVR405621R8100
1SVR405621R9100
1SVR405621R0100
1SVR405621R5100
1SVR405621R7100
1SVR405621R2100
1SVR405621R3100
1SVR405622R4100
1SVR405622R1100
1SVR405622R6100
1SVR405622R8100
1SVR405622R9100
1SVR405622R0100
1SVR405622R5100
1SVR405622R7100
1SVR405622R2100
1SVR405622R3100
Typ
Objednací kód
Cena
Bal. Hmotnost
množ. (1 ks)
kg (lb)
10
0.083
(0.183)
10
0.083
(0.183)
10
0.083
(0.183)
10
0.083
(0.183)
Objednací údaje - příslušenství
Verze
CR-U2S
Patice pro 2 přep. kontakty a modul
Patice pro 3 přep. kontakty a modul
Patice pro 3 přepínací kontakty
Malá patice pro 2 přep. kontakty
Malá patice pro 3 přepínací kontakty
Držák patice CR-U
CR-U2S
CR-U3S
CR-U3E
CR-U2SM
CR-U3SM
CR-UH
1SVR405670R0000
1SVR405660R0000
1SVR405660R0100
1SVR405670R1100
1SVR405660R1100
1SVR405669R0000
Cena
Bal. Hmotnost
množ. (1 ks)
kg (lb)
10
Výrobky vytištěné tučně = k dispozici na skladě
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/12
5
Paticová relé rozhraní
Objednací údaje
Objednací údaje - řada CR-U (všechny výrobky jsou k dispozici na skladě)
6-24 V DC
CR-U...
24-60 V DC
110 V DC
5
6-24 V AC/DC
24-60 V AC/DC
110-230
V AC/DC
Verze
Dioda ochrana proti
přepólování/
ochranná
dioda
Dioda a LED
- ochrana proti
přepólování/
ochranná
dioda
Zhášení
oblouku
Dioda, LED
a ochrana
proti přepólování
110 V DC
110-230 V AC
6-24 V AC/DC
24-60 V AC/DC
Varistor a LED,
přepěťová
ochrana
2CDC 291 032 F0005
110 V DC
110-230 V AC
CR-U T
24 V AC
115 V AC
230 V AC
24-240
V AC/DC
Objednací kód
Cena
Bal. Hmotnost
(1 ks)
množ kg (lb)
6-24 V AC/DC
24-60 V AC/DC
Typ
CR-U 21
1SVR405661R0000
červená, A1+, A2- CR-U 41
1SVR405662R0000
1SVR405662R1000
1SVR405662R4000
1SVR405662R4100
1SVR405662R9000
1SVR405662R9100
1SVR405663R0000
1SVR405663R4000
A1+, A2-
CR-U 41V
červená, A1+, A2- CR-U 41B
zelená, A1+, A2- CR-U 41BV
červená, A1+, A2- CR-U 41C
zelená, A1+, A2- CR-U 41CV
CR-U 51B
CR-U 51D
zelená, A1+, A2-
červená, po dobu
DC A1+, A2zelená, po dobu
DC A1+, A2červená, po dobu
DC A1+, A2zelená, po dobu
DC A1+, A2červená, po dobu
DC A1+, A2zelená, po dobu
DC A1+, A2červená, po dobu
DC A1+, A2zelená, po dobu
DC A1+, A2červená, po dobu
DC A1+, A2zelená, po dobu
DC A1+, A2červená, po dobu
DC A1+, A2zelená, po dobu
DC A1+, A2-
V AC
Přepěťová
ochrana,
varistor
Multifunkční
čas. modul
násuvný na
CR-U2S a
CR-U3S
10
0.007
(0.015)
10
0.007
(0.015)
10
0.007
(0.015)
10
0.007
(0.015)
10
0.007
(0.015)
CR-U 51C
1SVR405663R1000
CR-U 61
1SVR405664R0000
CR-U 61V
1SVR405664R1000
CR-U 61E
1SVR405664R4000
CR-U 61EV
1SVR405664R4100
CR-U 91
1SVR405664R0100
CR-U 91V
1SVR405664R1100
CR-U 61C
1SVR405665R0000
CR-U 61CV
1SVR405665R1000
CR-U 61D
1SVR405665R4000
CR-U 61DV
1SVR405665R4100
CR-U 91C
1SVR405665R0100
CR-U 91CV
1SVR405665R1100
CR-U 71
CR-U 71A
CR-U 81
1SVR405666R0000
1SVR405666R1000
1SVR405666R2000
10
0.007
(0.015)
CR-U T
1SVR405667R0000
10
0.014
(0.031)
Všechny moduly CR-U je možno nasunout do patic CR-U2S a CR-U3S
2CDC 292 013 F0005
2CDC 292 014 F0005
Zapojovací schémata
CR-U 41, CR-U 41B, CR-U 41C,
CR-U 41V, CR-U 41BV, CR-U 41CV
CR-U 61, CR-U 61E, CR-U 91,
CR-U 61V, CR-U 61EV, CR-U 91V
CR-U 51B, CR-U 51C CR-U 51D,
2CDC 292 017 F0005
2CDC 292 016 F0005
CR-U 21
2CDC 292 015 F0005
6-220 V DC
Popis
2CDC 292 018 F0005
2CDC 291 004 S0011
Jmenovité
napájecí
napětí
CR-U 61C, CR-U 61D, CR-U 91C,
CR-U 61CV, CR-U 61DV CR-U 91CV
5/13 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
CR-U 71, 71A,
CR-U 81
CR-U
Paticová relé rozhraní
Technická data
Vstupní obvod - údaje o cívce
řada CR-P
Jmenovité
napájecí
napětí
US
Jmenovitá
frekvence
Napětí
přítahu
(při 20 °C)
Maximální
napětí
(při 55 °C)
Napětí
odpadu
Jmenovitý
výkon
Odpor cívky
(při 20 °C)
Tolerance
odporu cívky
DC cívky
  12 V DC
  24 V DC
  48 V DC
110 V DC
-
   8.4 V DC
  16.8 V DC
  33.6 V DC
  77 V DC
  30.6 V DC
  61.2 V DC
122.4 V DC
280 V DC
 0.1 US
 0.1 US
 0.1 US
 0.1 US
0.4-0.48 W
0.4-0.48 W
0.4-0.48 W
0.4-0.48 W
  360 Ω
 1440 Ω
 5700 Ω
25200 Ω
 10%
 10%
 10%
 10%
AC cívky
  24 V AC
  48 V AC
110 V AC
120 V AC
230 V AC
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
  19.2 V AC
  38.4 V AC
  88 V AC
  96 V AC
184 V AC
  28.8 V AC
  57.6 V AC
132 V AC
144 V AC
276 V AC
 0.15 US
 0.15 US
 0.15 US
 0.15 US
 0.15 US
0.75 VA
0.75 VA
0.75 VA
0.75 VA
0.75 VA
  400 Ω
 1550 Ω
 8900 Ω
10200 Ω
38500 Ω
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
Jmenovitá
frekvence
Napětí
přítahu
(při 20 °C)
Maximální
napětí
(při 55 °C)
Napětí
odpadu
Jmenovitý
výkon
Odpor cívky
(při 20 °C)
Tolerance
odporu cívky
  12 V DC
  24 V DC
  48 V DC
-
   9.6 V DC
  19.2 DC
  38.4 V DC
  13.2 V DC
  26.4 V DC
  52.8 V DC
 0.1 US
 0.1 US
 0.1 US
0.9 W
0.9 W
0.9 W
  160 Ω
  640 Ω
 2600 Ω
 10%
 10%
 10%
  60 V DC
110 V DC
125 V DC
220 V DC
-
48.0 V DC
  88 V DC
100 V DC
176 V DC
66.0 V DC
121 V DC
137,5 V DC
242 V DC
 0.1 US
 0.1 US
 0.1 US
 0.1 US
0.9 W
0.9 W
0.9 W
0.9 W
4000 Ω
13600 Ω
16000 Ω
54000 Ω
 10%
 10%
 10%
 10%
  24 V AC
  48 V AC
60 V AC
110 V AC
120 V AC
230 V AC
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
  19.2 V AC
  38.4 V AC
48.0 V AC
  88 V AC
  96 V AC
184 V AC
  26.4 V AC
  52.8 V AC
66.0 V AC
121 V AC
132 V AC
253 V AC
 0.2 US
 0.2 US
 0.2 US
 0.2 US
 0.2 US
 0.2 US
1.6 VA
1.6 VA
1.6 VA
1.6 VA
1.6 VA
1.6 VA
  158 Ω
  640 Ω
930 Ω
 3450 Ω
 3770 Ω
16100 Ω
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
Jmenovitá
frekvence
Napětí
přítahu
(při 20 °C)
Maximální
napětí
(při 55 °C)
Napětí
odpadu
Jmenovitý
výkon
Odpor cívky
(při 20 °C)
Tolerance
odporu cívky
-
9.6 V DC
19.2 V DC
38.4 V DC
88.0 V DC
96.0 V DC
176.0 V DC
13.2 V DC
26.4 V DC
52.8 V DC
121.0 V DC
132.0 V DC
242.0 V DC
 0.1 Us
 0.1 Us
 0.1 Us
 0.1 Us
 0.1 Us
 0.1 Us
1.5 W
1.5 W
1.5 W
1.5 W
1.5 W
1.5 W
  110 Ω
  430 Ω
 1750 Ω
 9200 Ω
11000 Ω
37000 Ω
 10 %
 10 %
 10 %
 10 %
 10 %
 10 %
2.8 VA (50 Hz)
2.5 VA (60 Hz)
2.8 VA (50 Hz)
2.5 VA (60 Hz)
2.8 VA (50 Hz)
2.5 VA (60 Hz)
2.8 VA (50 Hz)
2.5 VA (60 Hz)
2.8 VA (50 Hz)
2.5 VA (60 Hz)
2.8 VA (50 Hz)
2.5 VA (60 Hz)
   75 Ω
 10 %
  305 Ω
 10 %
  475 Ω
 10 %
 1700 Ω
 10 %
 1910 Ω
 10 %
 7080 Ω
 10 %
5
řada CR-M
Jmenovité
napájecí
napětí
US
DC cívky
AC cívky
řada CR-U
Jmenovité
napájecí
napětí
US
DC cívky
12 V DC
24 V DC
48 V DC
110 V DC
125 V DC
220 V DC
AC cívky
24 V AC
50 / 60 Hz
19.2 V AC
26.4 V AC
 0.15 Us
48 V AC
50 / 60 Hz
38.4 V AC
52.8 V AC
 0.15 Us
60 V AC
50 / 60 Hz
48.0 V AC
66.0 V AC
 0.15 Us
110 V AC
50 / 60 Hz
88.0 V AC
121.0 V AC
 0.15 Us
120 V AC
50 / 60 Hz
96.0 V AC
132.0 V AC
 0.15 Us
230 V AC
50 / 60 Hz
184.0 V AC
253.0 V AC
 0.15 Us
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/14
Paticová relé rozhraní
Technická data
Typ
CR-P...1
CR-M...2
Výstupní obvod(y)
11-12/14
11-12/14
21-22/24
Druh výstupu
reléový, 1 c/o
Materiál kontaktů
AgNi
reléový, 2 c/o reléový, 2 c/o
AgNi
AgNi/Au 5 µm AgNi
Jmenovité provozní napětí Ue (VDE 0110, IEC 60947-1)
250 V
Minimální spínací napětí
Maximální spínací napětí
11-12/14
21-22/24
5V
10 V
DC
300 V DC
250 V DC
AC
440 V AC
CR-M...3
CR-M...4
CR-U...2
AgNi
11-12/14
21-22/24
31-32/34
41-42/44
reléový, 4 c/o
AgNi
AgNi/Au 5 µm
10 V
5V
5 mA
11-12/14
21-22/24
31-32/34
reléový, 3 c/o
250 V AC
11-12/14
21-22/24
31-32/34
reléový, 2 c/o
reléový, 3 c/o
AgNi
10 V
440 V AC
Jmenovitý tepelný proud Ith
16 A
12 A
10 A
2 mA
(AgNi/Au)
6A
Jmen. provozní
proud
AC12 (odporová zátěž) 230 V
16 A
8A
12 A
10 A
6A
10 A
AC15 (induktivní) 230 V
1.5 A
1.5 A
1.5 A
1.5 A
1A
1.5 A
AC15 (induktivní) 120 V
3A
16 A
8A
12 A
10 A
6A
10 A
2.5 A
2A
2.5 A
2.5 A
2A
2A
5 mA (AgNi)
(IEC 60947-5-1)
DC12 (odporová zátěž) 24 V
DC13 (induktivní) 24 V
DC13 (induktivní) 120 V
0.22 A
DC13 (induktivní) 250 V
0.1 A
Kategorie užití (pilot duty)
Klasifikace AC
(kód. označení kontaktů)
(UL 508)
Max. jmen. provozní napětí
Max. trvalý tepelný proud
při kategorii užití
Max. zapínaný/vypínaný zdánlivý
výkon při kategorii užití
Kategorie užití (odporová)
(CSA22.2 No.14....)
Kategorie užití (pilot duty)
Klasifikace DC *
(kód. označení kontaktů)
(UL 508;
Max. jmen. provozní napětí
NEMA ICS-5)
Max. trvalý tepelný proud
při kategorii užití
Max. zapínaný/vypínaný zdánlivý
výkon při kategorii užití
Kategorie užití (odporová)
(CSA22.2 No.14....)
5 mA (AgNi)
5 mA (AgNi)
B300
-
B300
300 V AC
300 V AC
-
300 V AC
5A
5A
2.5 A
-
5A
3600 / 360 VA
3600 / 360 VA
1800 /
180 VA
-
3600/360 VA
16 A,
250 V AC
5A
8 A,
250 V AC
10 A, 250 V AC 6 A, 250 V AC 5 A, 250 V AC 10 A,
12 A, 150 V AC 10 A, 150 V AC 10 A, 150 V AC 250 V AC
10 A,
24 V DC
-
R300
300 V DC
1A
28 VA
-
10 A,
28 V DC
30 A
Minimální spínaný výkon
0.3 W (AgNi), 0.05 W (AgNi/Au) 0.3 W (AgNi), 0.1 W (AgNi/Au)
AC1 (odporová)
Odpor kontaktů
10 A
B300
Maximální zapínaný (záběrný) proud
Maximální spínaný (vypínaný) výkon
CR-U...3
11-12/14
31-32/34
2 mA
(AgNi/Au)
8A
Minimální spínací proud
5
CR-P...2
4000 VA
24 A
2000 VA
3000 VA
20 A
2500 VA
12 A
20 A
1500 VA
2500 VA
0.3 W
≤ 100 mΩ
Maximální počet sepnutí
při jmenovité
zátěži AC-1
bez zátěže
Mechanická životnost
Elektrická životnost
elektrická AC1
(odporová zátěž)
cos ϕ
600 spínacích cyklů/h
1200 spínacích cyklů/h
72000 spínacích cyklů/h
18000 spínacích cyklů/h
> 3 x 107 spínacích cyklů
> 0.7 x 10 5
> 10 5
spínacích
spínacích
cyklů
cyklů
(16 A, 250 V) (8 A, 250 V)
viz činitel odlehčení F
> 2 x 107 spínacích cyklů
> 10 5 spínacích cyklů
(12 A, 250 V)
(10 A, 250 V)
12000 spínacích cyklů/h
(6 A, 250 V)
> 10 5 spínacích cyklů
(10 A, 250 V)
Doba odezvy
typ. 7 ms
typ. 13 ms (DC),10 ms (AC)
typ. 18 ms (DC), 12 ms (AC)
Doba odpadu
typ. 3 ms
typ. 3 ms (DC), 8 ms (AC)
typ. 7 ms (DC), 10 ms (AC)
Jmenovité izolační napětí
400 V AC
250 V AC
Třída izolace
C250 / B400
C250 / B250
mezi cívkou a kontakty
5 kV AC
2.5 kV AC
mezi rozpoj. kontakty
1 kV AC
Izolační údaje
Jmen. impulzní
výdržné napětí
Uimp
mezi přepínacími (SPDT) kontakty
-
C250
1.5 kV AC
2.5 kV AC
2.5 kV AC
* Tyto jmenovité hodnoty se opírají o různé typové zkoušky, avšak nemají schválení cULus nebo CSA.
5/15 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
 2 kV AC
2 kV AC
Paticová relé rozhraní
Technická data, mezní zatěžovací křivky
Typ
CR-P...1
Mezera
mezi cívkou a kontakty
Povrchová vzdálenost
(pro svodové proudy)
mezi cívkou a kontakty
CR-P...2
CR-M...2
CR-M...3
CR-M...4
CR-U...2
CR-U...3
 10 mm
 2.5 mm
 1.6 mm
 3 mm
 10 mm
 4 mm
 3.2 mm
 4.2 mm
Kategorie přepětí
III
III
II
III
Stupeň znečištění
3
3
2
3
Rozměry (Š x V x H) po namontování
12.7 x 29 x 15.7 mm
21.2 x 27.5 x 35.6 mm
35 x 35 x 54.4 mm
Hmotnost
14 g (0.031 lb)
35 g (0.077 lb)
83 g (0.18 lb)
Upevnění
do patice (viz příslušenství )
Montážní poloha
jakákoli
Krytí
IP 67
Obecné údaje
IP 40
Elektrické připojení
Připojení
přes patici
5
Údaje okolního prostředí
Rozsah okolních teplot
provozní
skladovací
Odolnost vůči vibracím 10-150 Hz
Odolnost vůči rázům
DC: -40...+85 °;
AC: -40...+70 °C
DC: -40...+70 °; AC: -40...+55 °C
-40 ... +85 °C
spínací kontakt
10 g
rozpínací kontakt
10 g
5g
5g
5g
5g
5g
spínací kontakt
30 g
20 g
10 g
10 g
rozpínací kontakt
30 g
20 g
5g
10 g
EN 60810-1, EN 60255-23, IEC 61810-7
EN 60255-1-00
Normy
Výrobková norma
EN 61810-1, EN 60255-23
IEC 60664-1
Směrnice pro nízká napětí
2006/95/EC
Schválení viz str. 5/6.
Mezní zatěžovací křivky - maximální spínaný výkon při odporové stejnosměrné zátěži
CR-U se 2 a 3 přepínacími (c/o) kontakty
CR-M s 3 přepínacími (c/o) kontakty
DC napětí [V]
2 = induktivní zátěž, T = 40 ms
DC napětí [V]
2CDC 292 023 F0204
DC proud [A]
1 = odporová zátěž, T = 0 ms
DC napětí [V]
2 = induktivní zátěž, T = 40 ms
CR-M s 4 přepínacími (c/o) kontakty
2CDC 292 019 F0204
DC napětí [V]
2CDC 292 015 F0204
DC proud [A]
DC proud [A]
CR-M s 2 přepínacími (c/o) kontakty
DC napětí [V]
2CDC 292 010 F0204
2CDC 292 005 F0204
DC proud [A]
DC napětí [V]
1 = odporová zátěž, T = 0 ms
2CDC 292 028 F0204
DC proud [A]
CR-P se 2 přepínacími (c/o) kontakty
DC proud [A]
CR-P s 1 přepínacím (c/o) kontaktem
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/16
Paticová relé rozhraní
Mezní zatěžovací křivky
Mezní zatěžovací křivky - elektrická životnost při odporové střídavé (AC) zátěži
CR-P se 2 přepínacími (c/o) kontakty
CR-M se 4 (c/o) kontakty
Spínaný výkon [kVA]
2CDC 292 022 F0204
Spínaný výkon [kVA]
2CDC 292 018 F0204
Spínacích cyklů
Spínacích cyklů
2CDC 292 013 F0204
Spínaný výkon [kVA]
Spínaný výkon [kVA]
2CDC 292 027 F0204
Spínacích cyklů
CR-M se 3 (c/o) kontakty
Spínacích cyklů
CR-M sei 2 (c/o) kontakty
Spínaný výkon [kVA]
2CDC 292 009 F0204
2CDC 292 003 F0204
Spínaný výkon [kVA]
5
CR-U se 2 a 3 přepínacími (c/o) kontakty
Spínacích cyklů
Spínacích cyklů
CR-P s 1 přepínacím (c/o) kontaktem
Činitel odlehčení F při induktivní střídavé (AC) zátěži
CR-U
5/17 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Účiník
2CDC 292 029 F0204
Účiník
2CDC 292 014 F0204
Účiník
2CDC 292 004 F0204
Činitel odlehčení
Činitel odlehčení
CR-M
Činitel odlehčení
CR-P
Paticová relé rozhraní
Zapojovací schémata
CR-P s 1 (c/o) kontaktem
CR-M se 2 (c/o) kontakty
2CDC 292 024 F0004
2CDC 292 016 F0004
2CDC 292 011 F0004
2CDC 292 001 F0004
Zapojovací schémata
CR-M se 3 (c/o) kontakty
CR-U se 2 (c/o) kontakty
CR-P se 2 (c/o) kontakty
2CDC 292 030 F0004
2CDC 292 008 F0004
2CDC 292 020 F0004
5
CR-M se 4 (c/o) kontakty
CR-U se 3 (c/o) kontakty
Rozměrové výkresy
2CDC 292 002 F0004
2CDC 292 012 F0004
2CDC 292 025 F0004
rozměry v mm a palcích
CR-U se 2 (c/o) kontakty
CR-M se 2 (c/o) kontakty
2CDC 292 017 F0004
2CDC 292 026 F0004
CR-P
CR-U se 3 (c/o) kontakty
2CDC 292 021 F0004
CR-M se 3 (c/o) kontakty
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/18
Paticová relé rozhraní
Zapojovací schémata
Rozměrové výkresy
rozměry v mm a palcích
Patice pro šroubové připojení
Marker
62
Popisný štítek
42,6
27,2
27,2
27,2
24
51,2
15,8
7,5
Relé
76
20
2CDC 292 006 F0211
35,4
Násuvný
funkční modul
CR-M2SS - CR-M3SS - CR-M4SS
Držák
Násuvný
funkční modul
60,8
27,2 Marker
27,2
42,6
27,2
24
CR-PLS
2CDC 292 003 F0211
61
3.2
CR-M3LS
Násuvný
funkční modul
29,1
CR-M4LS
CR-M2LS - CR-M3LS - CR-M4LS
78.5
37,3
38,1
Držák
50
15.5
75,3
75,3
24
7.62
12 - M3
2CDC 292 008 F0011
Násuvný funkční
modul
9 - M3
35,4
29.4
2CDC 292 033 F0004
CR-M2LS
Držák
Relé
5.08
20.32
5.08
42.5
35,4
75
Relé
62
4
29,8
29,8
CR-U2S
CR-PLSx
CR-U3S
CR-U2S - CR-U3S
2CDC 292 081 F0004
Popisný štítek
42.8
CR-U3E
76
24
15,8
CR-PSS
5/19 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
CR-U2SM
26
27,8
8 - M3
11 - M3
35,4
61,8
2CDC 292 009 F0011
Násuvný
funkční modul
38,1
38,1
27,8
CR-U3SM
CR-U2SM
4
2CDC 292 002 F0005
Relé
61,8
20
10
Držák
2CDC 292 007 F0211
5
Relé
Držák
2CDC 292 004 F0211
10
75,2
29
CR-U3SM
Paticová relé rozhraní
Zapojovací schémata
Rozměrové výkresy
rozměry v mm a palcích
Patice pro pružinové připojení
43,5
42,5
33,8
7,62
33,2
31
24
95
16,3
27
26
34,4
79,5
CR-PLC
2CDC 292 006 F0005
5,5
25,9
20,32
5,08
97,5
2CDC 292 010 F0011
5,08
15
12,4
12,4
24,4
5
CR-M2LC , CR-M4LC
Hřebenový propojovací můstek
2±0,2
6±0,2
1
9,5
10
R1
2CDC 292 011 F0011
9 x 27.2 (=244,8)
27.2 ±0.2
246.8
CR-PJ
±0,2
2±0,2
R1
1,5
10
10
6±0,2
2CDC 292 012 F0011
9x15 (=139,5)
15,5
141,5+1
CR-MJ
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/20
Relé rozhraní a optické vazební členy, řada R500 / R600
Vyobrazení výrobkové skupiny
5
5/21 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Relé rozhraní a optické vazební členy, řada R500 / R600
Obsah
Relé rozhraní a optické vazební členy, řada R500/R600
Obsah
5/22
Přednosti a výhody
5/23
Typové označení
5/24
Relé rozhraní a optické vazební členy, řada R500
5/25
Obsah
5/26
Relé rozhraní řada R500
5/27
Obsah
5/28
Výběr
5/29
Objednací údaje
5/30
Technické informace
5/31
Poznámky
5/32
Vazební optické členy R500
5/33
Obsah
5/34
Výběr
5/35
Objednací údaje
5/36
Zapojovací schémata
5/37
Technická data
5/38
Relé rozhraní a optické vazební členy, řada R600
5/45
Obsah
5/46
Relé rozhraní řada R600
5/47
Obsah
5/48
Přednosti a výhody
5/49
Výběr
5/51
Objednací údaje
5/53
Zapojovací schémata
5/55
Technická data
5/56
Obecné technické údaje
5/61
Rozměrové výkresy, mezní zatěžovací křivky
5/62
Vazební optické členy, řada R600
5/63
Obsah
5/64
Výběr
5/65
Objednací údaje
5/67
Zapojovací schémata
5/68
Technická data
5/69
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/22
5
5
2CDC 291 024 F0013
2CDC 291 002 F0013
Relé rozhraní a optické vazební členy, řada R500 / R600
Přednosti a výhody
Řada R500
Řada R600
Naše řada, která nabízí násuvné (paticové) funkce
Standardní řada se šroubovými nebo pružinovými svorkami
▪▪ Rozteč: 5.08 mm (nejmenší na trhu)
▪▪ Průřez připojovacích vodičů: 2.5 mm² (4 mm², tuhý)
▪▪ Druh kontaktu : 1 přepínací (SPDT) se zatížitelností
od 10 mA do 6 A / 250 V
▪▪ Rozteč (tloušťka): 6 mm nebo 12 mm
▪▪ Průřez připojovacích vodičů : 2.5 mm² (4 mm², tuhý vodič)
▪▪ Druh kontaktu : 1 NO (=spínací), 1 NC (=rozpínací), 1 SPDT
(= jednoduchý přepínací), 1 DPDT (= dvojitý přepínací),
se zatížitelností od 1 mA do 8 A / 250 V
Technologické procesy jsou dnes řízeny programovatelnými automaty (PLC - Programmable Logic Controller), které tvoří základní řídicí prvek takového
procesu. PLC je s procesem spřažen senzory a ovládači, které jsou na PLC připojeny klasickými vodiči. PLC však nejsou zcela izolovány od průmyslového prostředí a proto napěťové špičky a přechodové proudy mohou negativně ovlivnit jejich provoz. Navíc, výstupní napětí a proud programovatelných
automatů je často omezen hranicí 24 V DC/100 mA.
Chceme-li tedy upravit provozní napětí a/nebo proud na požadovanou vyšší úroveň, a také správně galvanicky oddělit řídicí systém (PLC), je doporučeno
instalovat na vstupy/výstupy správné rozhraní, které zajistí tuto úpravu napětí-proudu a zároveň zajistí izolační ochranu programovatelného automatu. Toto
rozhraní je možno vytvořit pomocí relé a optickými vazebními členy od společnosti ABB. Tyto výrobky umožní napěťové přizpůsobení v širokém rozsahu
(od 5V do 400 V) a proudů (od 7-10A do 16A) a také nabídnou vysokou izolační úroveň mezi vstupem a výstupem, v rozsahu od 2kV do 4 kV.
5/23 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Relé rozhraní a optické vazební členy, řada R500 / R600
Typové označení
ŘADA
KÓD
POČET RELÉ
DRUH KONTAKTU POČET KONTAKTŮ
NA RELÉ
R 600
R B
R 600
R
B
ZVLÁŠTNOSTI
R
R 500
D 2,5/5 R
0
žádná
111A
2
2
B
R
I
5
Vlastnosti
Popis různých kontaktů
žádná
A
0
1 rozpínací kontakt
(zkratka NC)
1
1 spínací kontakt
(zkratka NO)
2
1 jednoduchý přepínací (angl. Change Over = C/O
nebo Single Pole Double Throw = SPDT)
vstupní napětí
vstupní napětí
DC
AC/DC
R
Ochrana RC obvodem:
- Ochrana vstupu proti svodovým proudům
- Zvyšuje životnost kontaktů
I
Spínač pro nucené nastavení cívky do neaktivního stavu,
pro potřebu údržby a/nebo instalace
Auto A1
off
Manu
A3
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/24
Relé rozhraní a optické vazební členy, řada R500
Vyobrazení výrobkové skupiny
5
5/25 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Relé rozhraní a optické vazební členy, řada R500
Obsah
Relé rozhraní a optické vazební členy, řada R500
Vyobrazení výrobkové skupiny
5/25
Obsah
5/26
Relé rozhraní, řada R500
5/27
Vyobrazení výrobkové skupiny
5/27
Obsah
5/28
Výběr
5/29
Objednací údaje
5/30
Technické informace
5/31
Vazební optické členy, řada R500
5/33
Vyobrazení výrobkové skupiny
5/33
Obsah
5/34
Výběr
5/35
Objednací údaje
5/36
Zapojovací schémata
5/37
Technická data
5/38
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/26
5
Relé rozhraní, řada R500
Vyobrazení výrobkové skupiny
5
5/27 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Relé rozhraní, řada R500
Obsah
Relé rozhraní R500 řada
Obsah
5/28
Výběr
5/29
Objednací údaje
5/30
Technické informace
5/31
Poznámky
5/32
5
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/28
1SNA607201R1300
D 2,5/5-R121AL-24VAC/DC 1SNA607201R1300
D 2,5/5-R121AL-48VAC/DC 1SNA607232R0100
1SNA607264R1100
1SNA607265R1200
D 2,5/5-R121BL-110VAC
D 2,5/5-R121BL-230VAC
1
1
1
1
1
Vstupní napětí
24 V DC
48 V DC
2CDC 291 015 F0011
1SNA607217R0200
D 2,5/5-R121L-24VDC
5
D 2,5/5-R121-24VDC
Objednací číslo
Typ
Relé rozhraní, řada R500
Výběrová tabulka
řada R500
Charakteristiky
▪▪ Rozteč (tloušťka) : 5.08 mm (nejmenší na trhu)
▪▪ Průřez připojovacích vodičů : 2.5 mm² (4 mm² tuhý vodič)
▪▪ Druh kontaktu : 1 přepínací se zatížitelností od 10 mA do
6 A / 250 V
24 V AC
48 V AC
110 V AC
230 V AC
Výstupní jmenovitý proud
10 mA - 6 A
Výstupní kontakty
c/o
1
Typ
s LED
bez LED
5/29 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Relé rozhraní, řada R500
Objednací údaje
Popis relé R500
Typ
Reléový modul, 1 SPDT kontakt,
vysoká úroveň
2CDC 291 015 F0011
Reléový modul s LED, 1 SPDT kontakt,
vysoká úroveň
Příslušenství k R500
Objednací kód
D 2,5/5-R121-24VDC
1SNA607217R0200
D 2,5/5-R121L-24VDC
1SNA607201R1300
D 2,5/5-R121BL-110VAC
1SNA607264R1100
D 2,5/5-R121BL-230VAC
1SNA607265R1200
Typ
Objednací kód
9,1 mm
1SNA114836R0000
BAMH V0 9,1 mm
1SNA194836R0100
BADH
1SNA116900R2700
12 mm
Propojovací hřeben. lišta, 2 až 22 pólů
BAMH
DCB
FC2
PCMS
BADH
0.04
(0.088)
Cena
Bal. Hmotnost
množ. (1 ks)
kg (lb)
50
projednat s výrobcem
Propoj. můstek 10 pólů šedý
PCMSV0
1SNA205523R2200
Relé / patice opto
D 2,5/5-MP
1SNA607224R0100
Relé / patice opto s LED 24 VDC
D 2,5/5-MP-24VDC
1SNA607222R0700
Relé / patice opto s LED 24 VAC/VDC
D 2,5/5-MP-24VAC/DC
1SNA607260R2100
Relé / patice opto s LED 48 VAC/VDC
D 2,5/5-MP-48VAC/DC
1SNA607261R1600
Relé / patice opto s LED 110 VAC
D 2,5/5-MP-110VAC
1SNA607266R1300
Relé / patice opto s LED 230 VAC
D 2,5/5-MP-230VAC
1SNA607267R1400
Patic. relé 24 V 1 SPDT 10 mA až 6 A
BNMS R24V-1
1SNA031820R1400
Patic. relé 24 V 1 SPDT 1 mA až 6 A
BNMS R24V-2
1SNA031847R1300
Test. přípravek, modrý
DCB 1)
1SNA105028R2100
Testovací kolík, ø 2 mm
FC2
1SNA007865R2600
Metoda značení
RC55
viz značení
1)
10
D 2,5/5-R121AL-48VAC/DC 1SNA607232R0100
BAMH
BNMS R24V-...
Bal. Hmotnost
množ. (1 ks)
kg (lb)
0.032
(0.071)
D 2,5/5-R121AL-24VAC/DC 1SNA607231R0000
R500
Koncová sekce, vysoká
Cena
8
0.028
(0.062)
10
0.036
(0.0794)
4
10
Pouze na horních krytech
D2,5/5-MP...
Schémata zapojení
D 2,5/5-R121
D 2,5/5-R121L
D 2,5/5-R121AL-48V
D 2,5/5-R121BL
D 2,5/5-R121AL-24V
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/30
5
Relé rozhraní, řada R500
Technické informace
Technická data
Relé : 1 SPDT kontakt se zatížitelností 10 mA až 6 A - tloušťka 5.08mm (0.200“)
D 2.5/5-R121 D 2.5/5-R121L
D 2.5/5-R121AL
D 2.5/5-R121BL
Charakteristiky reléové cívky
Jmenovité napětí: +20%, -15% on DC ; 10%, -10% na AC 24 V DC
24 V DC
Frekvence
24 V DC
48 V AC
48 V DC
50/60 Hz
110 V AC
230 V AC
50/60 Hz
50/60 Hz
Výkon
0.17 W
0.3 W
0.35 W
0.35 W
0.44 W
0.47 W
1.08 W
2.13 W
Jmenovitý proud
7 mA
12 mA
12.4 mA
10 mA
7.6 mA
6.8 mA
8.4 mA
8 mA
Napětí odpadu při 20°C
2.4 V
2.4 V
4.8 V
4.8 V
10 V
10 V
25 V
45 V
Stavový indikátor
zelená LED
Charakteristiky reléového kontaktu
Typ
1 SPDT
Rozsah spínacího napětí min./max.
12 V / 250 V AC
Rozsah spínacího proudu min./max.
Spínací rozsah zátěže
10 mA / 6 A
AC1 min./max. 0.6 VA / 1500 VA (ohmická zátěž)
DC1 min./max. 0.6 W / 140 W
Počet operací pod zatížením
10 5 on AC15
Počet operací naprázdno
Spínací rychlost
10 x 107
sepnutí 5 ms
5 ms
5 ms
5 ms
5 ms
5 ms
6 ms
7 ms
rozpojení 8 ms
8 ms
15 ms
15 ms
15 ms
15 ms
15 ms
15 ms
Izolační napětí cívka / kontakt
4000 V RMS
Odolnost vůči el. dynamickým rázům cívka / kontakt
4000 V RMS
Izolační napětí kontakt / kontakt
1000 V RMS
skladovací -40 °C až -80 °C
Teplota okolí
provozní viz odlehčovací křivky
Další charakteristiky
Materiál tělesa
šedý UL 94 V0
tuhý vodič 0.2 - 4 mm² (24-12 AWG)
Průřez vodiče
splétaný 0.22 - 2.5 mm² (24-12 AWG)
Jmenovitý průřez vodiče
2.5 mm² (12 AWG)
Odizolovací délka
10 mm (0.394 in)
Doporučený šroubovák
3.5 mm (0.137 in)
Krytí
IP20 NEMA1
Doporučený utahovací moment
0.4-0.6 Nm (3.5-5.3 lb.in)
Schválení
(požádáno) ,
Referenční normy
24 V
110/120 V
220/230 V
CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (v hlavních částech) / CEI 60664-1 / CEM : IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.
DC12AC12DC13AC15
6 A
6 A
1 A
3A
0,3 A
6 A
0,2 A
3A
0,2 A
6 A
0,1 A
3A
Rozměrové výkresy
Napětí (Vcc)
5
24 V AC
50/60 Hz
1 : 24 V
2 : 48 V
3 : 110 V
4 : 230 V
Proud (Acc)
D 2,5/5-R121
5/31 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Relé rozhraní, řada R500
Poznámky
5
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/32
Optické vazební členy, řada R500
Vyobrazení výrobkové skupiny
5
5/33 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Optické vazební členy, řada R500
Obsah
Optické vazební členy, řada R500
Vyobrazení výrobkové skupiny
5/33
Obsah
5/34
Výběr
5/35
Objednací údaje
5/36
Schémata zapojení
5/37
Technická data
5/38
Poznámky
5/44
5
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/34
1SNA 607 274 R1300
1SNA 607 210 R1700
1SNA 607 211 R0400
1SNA 607 275 R1400
1SNA 607 212 R0500
1SNA 607 213 R0600
1SNA 607 214 R0700
1SNA 607 215 R0000
1SNA 607 203 R1500
1SNA 607 204 R1600
1SNA 607 205 R1700
1SNA 607 206 R1000
1SNA 607 207 R1100
D 2,5/5-OBIC-0030-24VDC
D 2,5/5-OBIC-0030-48VDC
D 2,5/5-OBIC-0030-125VDC
D 2,5/5-OBIA-0030-24VAC
D 2,5/5-OBIA-0030-48VAC
D 2,5/5-OBIA-0030-115VAC
D 2,5/5-OBIA-0030-230VAC
D 2,5/5-OBOC-0100-5VDC
D 2,5/5-OBOC-0100-24VDC
D 2,5/5-OBOC-0100-48VDC
D 2,5/5-OBOC-1000-5VDC
D 2,5/5-OBOC-1000-24VDC
Vstupní napětí
5 V DC
24 V DC
48 V DC
125 V DC
24 V AC
48 V AC
110 V AC
115 V AC
230 V AC
Jmen. výstupní proud
30 mA
100 mA
2A
1A
Výstupní napětí
30 V DC
58 V DC
253 V AC
Typ
vstup. vazeb. optočlen
výstup. vazeb. optočlen
5/35 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
1SNA 607 271 R1000
1SNA 607 208 R2200
1SNA 607 209 R2300
D 2,5/5-OBOC-1000-230VAC
D 2,5/5-OBOC-2000-5VDC
D 2,5/5-OBOC-2000-24VDC
1SNA 607 272 R1100
1SNA 607 273 R1200
1SNA 607 238 R1700
1SNA 607 240 R2500
1SNA 607 241 R1200
1SNA 607 268 R2500
1SNA 607 269 R2600
D 2,5/5-OBOC-2000-110VAC
D 2,5/5-OBOC-2000-230VAC
D 2,5/5-OBOA-1000-24VDC
D 2,5/5-OBOA-1000-24VAC/DC
D 2,5/5-OBOA-1000-48VAC/DC
D 2,5/5-OBOA-1000-110VAC
D 2,5/5-OBOA-1000-230VAC
D 2,5/5-OBOC-2000-48VAC/DC 1SNA 607 256 R1100
D 2,5/5-OBOC-2000-24VAC/DC 1SNA 607 255 R1000
1SNA 607 270 R2300
D 2,5/5-OBOC-1000-110VAC
D 2,5/5-OBOC-1000-48VAC/DC 1SNA 607 251 R1400
D 2,5/5-OBOC-1000-24VAC/DC 1SNA 607 250 R2700
Objednací číslo
D 2,5/5-OBIC-0030-5VDC
5
Typ
Optické vazební členy, řada R500
Výběr
Optické vazební členy, řada R500
Objednací údaje
Popis R600
Optický vazební člen
Typ
2CDC 291 002 F0013
Modul optic. členu 30 mA/DC
tranzistor
Modul optic. členu 30 mA/DC
tranzistor
Modul optic. členu 100 mA/DC
tranzistor
Objednací kód
D 2,5/5-OBIC-0030-5VDC
1SNA607274R1300
D 2,5/5-OBIC-0030-24VDC
1SNA607210R1700
D 2,5/5-OBIC-0030-48VDC
1SNA607211R0400
D 2,5/5-OBIC-0030-125VDC
1SNA607275R1400
D 2,5/5-OBIA-0030-24VAC
1SNA607212R0500
D 2,5/5-OBIA-0030-48VAC
1SNA607213R0600
D 2,5/5-OBIA-0030-115VAC
1SNA607214R0700
D 2,5/5-OBIA-0030-230VAC
1SNA607215R0000
D 2,5/5-OBOC-0100-5VAC
1SNA607203R1500
D 2,5/5-OBOC-0100-24VDC
1SNA607204R1600
D 2,5/5-OBOC-0100-48VAC
1SNA607205R1700
D 2,5/5-OBOC-1000-5VDC
1SNA607206R1000
D 2,5/5-OBOC-1000-24VDC
1SNA607207R1100
D 2,5/5-OBOC-1000-48VAC/DC 1SNA607251R1400
D 2,5/5-OBOC-1000-110VAC
Modul optic. členu 1 A/AC
tyristor
1SNA607271R1000
D 2,5/5-OBOC-2000-5VDC
1SNA607208R2200
D 2,5/5-OBOC-2000-24VDC
1SNA607209R2300
D 2,5/5-OBOC-2000-230VAC
1SNA607273R1200
D 2,5/5-OBOA-1000-24VDC
1SNA607238R1700
D 2,5/5-OBOA-1000-24VAC/DC
1SNA607240R2500
D 2,5/5-OBOA-1000-110VAC
1SNA607268R2500
D 2,5/5-OBOA-1000-230VAC
1SNA607269R2600
Koncová sekce, vysoká
Typ
Objednací kód
BAMH 9.1 mm
1SNA114836R0000
BAMH V0 9.1 mm
1SNA194836R0100
BADH 12 mm
1SNA116900R2700
Propoj. hřebenová lišta 2 až 22 pólů
D2,5/5-MP...
BAMH
PCMS
BADH
0.032
(0.071)
1
0.032
(0.071)
1
0.032
(0.071)
1
0.04
(0.088)
1
0.04
(0.088)
0.032
(0.071)
1
D 2,5/5-OBOA-1000-48VAC/DC 1SNA607241R1200
Popis příslušenství
1
1SNA607270R2300
D 2,5/5-OBOC-1000-230VAC
D 2,5/5-OBOC-2000-24VAC/DC 1SNA607255R1000
D 2,5/5-OBOC-2000-48VAC/DC 1SNA607256R1100
D 2,5/5-OBOC-2000-110VAC
1SNA607272R1100
Modul optic. členu 2 A/DC
MOS-FET
Bal. Hmotnost
množ. (1 ks)
kg (lb)
5
D 2,5/5-OBOC-1000-24VAC/DC 1SNA607250R2700
Modul optic. členu 1 A/DC
MOS-FET
BNMS P...
Cena
Cena
0.04
(0.088)
Bal. Hmotnost
množ. (1 ks)
kg (lb)
50
projednat s výrobcem
Projojovací můstek 10 pólů, šedý
PCMS V0
1SNA205523R2200
8
Základna optočlenu
D 2.5-5-MP1
1SNA607223R0000
10
Kolík OBIC 5 V bílá
BNMS T5V-1
1SNA031831R0300
Kolík OBIC 24 V bílá
BNMS T24V-1
1SNA031800R2100
Kolík OBIC 48 V bílá
BNMS T48V-1
1SNA031801R1600
Kolík OBIC 125 V bílá
BNMS T125V-1
1SNA031845R1100
Testovací přípravek, modrý
DCB (1)
1SNA105028R2100
Testovací kolík, ø 2 mm
FC2
1SNA105028R2100
Metoda značení
RC55
viz značení
0.028
(0.062)
4
10
FC2
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/36
Optické vazební členy, řada R500
Zapojovací schémata
IN
IN
D 2,5/5-OBIA-0030
D 2,5/5-OBIC-0030
5
IN
D 2,5/5-OBOC-0100
IN
IN
D 2,5/5-OBOC-1000
24/48 VAC/DC
110/230 VAC
D 2,5/5-OBOC-1000 5/24 VDC
IN
D 2,5/5-OBOA-1000
5/37 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
IN
D 2,5/5-OBOC-2000
Optické vazební členy, řada R500
Technická data
Technická data
Paticový optický vazební člen: výstup 5 až 58 V DC / 30 mA - tloušťka 5.08 mm (0.200“)
D 2,5/5-OBIC-0030
Vstup
Vstupní napětí
4.5 V až 5.5 VDC
19.2 V až 27.6 VDC
38.4 V až 55.2 VDC
93.5 V až 140 VDC
Vstupní proud
6 mA
5 mA
4.1 mA
3 mA
Napětí přítahu při Is=100%
3.5 V
12 V
21 V
50 V
Spínací časy C / O
20 µs / 1.3 ms
Provozní frekvence
400 Hz
1 mA
0.8 mA
Dovolený svodový proud
Výstup
Výstupní napětí
4.5 až 58 V DC
Výstupní proud min.
0.5 mA
Výstupní proud max.
30 mA
Výstupní svodový proud při Umax.
Zbytkové napětí při I max a jmen. U
5
< 50 µA
typický 2.3 V DC
max 2.7 V DC
Frekvence při induktivní zátěži
Izolační U vstup/výstup
Teplota okolí
vstup / výstup 2500 V RMS
skladovací -40...+80 °C
provozní viz křivka odlehčení
Další charakteristiky
Materiál tělesa
Průřez vodiče
šedý UL 94 V0
tuhý 0.2 - 4 mm² (24-12 AWG)
splétaný 0.22 - 2.5 mm² (24-12 AWG)
Jmen. průřez vodiče
2.5 mm² (12 AWG)
Odizolovací délka
9 mm (0.354 in)
Doporučený šroubovák
3.5 mm (0.137 in)
Krytí
IP20 NEMA1
Doporučený utahovací moment
0.4-0.6 Nm (3.5-5.3 lb.in)
Schválení
Referenční normy
(požádáno),
CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (v důležitých částech) / CEI 60664-1 / CEM : IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.
Odlehčovací křivka
Rozměrové výkresy
1 : 5 V - 24 V - 48 V
2 : 115 V
A1
D 2,5/5-OBIC-0030
14
A2
13
střed lišty
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/38
Optické vazební členy, řada R500
Technická data
Technická data
Paticový optický vazební člen: výstup 5 až 58 V DC / 30 mA - tloušťka 5.08 mm (0.200“)
D 2,5/5-OBIA-0030
Vstup
Vstupní napětí
5
20.4 až 26.4 V AC
40.8 V až 52.8 V AC
98 V až 126.5 V AC
195.5 V až 253 V AC
50 / 60 Hz
50 Hz
Vstupní proud
8.5 mA
4.5 mA
8 mA
7 mA
Napětí přítahu při Is=100%
13 V
22 V
50 V
95 V
Spínací časy C / O
6 ms / 10 ms
Provozní frekvence
30 Hz
Dovolený svodový proud
1 mA
2 mA
Výstup
Výstupní napětí
4.5 V až 58 V DC
Výstupní proud min.
0.5 mA
Výstupní proud max.
30 mA
Výstupní svodový proud při Umax.
Zbytkové napětí při I max a jmen. U
< 50 µA
typický 2.3 V DC
max 2.7 V DC
Frekvence při induktivní zátěži
Izolační U vstup/výstup
2500 V RMS
vstup / výstup
Teplota
Teplota okolí
skladovací -40...+80 °C
provozní viz křivka odlehčení
Další charakteristiky
Materiál tělesa
Průřez vodiče
šedý UL 94 V0
tuhý 0.2 - 4 mm² (24-12 AWG)
splétaný 0.22 - 2.5 mm² (24-12 AWG)
Jmen. průřez vodiče
2.5 mm² (12 AWG)
Odizolovací délka
9 mm (0.354 in)
Doporučený šroubovák
3.5 mm (0.137 in)
Krytí
IP20 NEMA1
Doporučený utahovací moment
0.4-0.6 Nm (3.5-5.3 lb.in)
Schválení
(požádáno),
Referenční normy
CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (v důležitých částech) / CEI 60664-1 / CEM : IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.
Rozměrové výkresy
Odlehčovací křivka
1 : 24 V - 48 V
2 : 115 V - 230 V
A1
D 2,5/5-OBIA-0030
14
13
střed lištyl
5/39 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
A2
Optické vazební členy, řada R500
Technická data
Technická data
Násuvný optický vazební člen: výstup 5 až 58 V DC / 30 mA - tloušťka 5.08 mm (0.200“)
D 2,5/5-OBOC-0100 5 V DC / 24 V DC
D 2,5/5-OBOC-0100 48 V DC
Vstup
Vstupní napětí
4.5 V až 5.5 V DC
20.4 V až 28.8 V DC
40.8 V až 57.6 V DC
Vstupní proud
8.5 mA
4.8 mA
3.9 mA
Napětí přítahu při Is=100%
2.9 V DC
16 V DC
26 V DC
Spínací časy C / O
20 µs / 1.3 ms
Provozní frekvence
400 Hz
Dovolený svodový proud
1 mA
Frekvence
5
Výstup
Výstupní napětí
4.5 V až 58 V DC
Výstupní proud min.
1 mA
Výstupní proud max.
100 mA
Výstupní svodový proud při Umax.
< 50 µA
Zbytkové napětí při I max a jmen. U
typický 1 V DC
max 1.3 V DC
Frekvence při induktivní zátěži
viz pozn. 1
Izolační U vstup/výstup
vstup / výstup 2500 V RMS
Teplota
skladovací -40...+80 °C
Teplota okolí
provozní viz křivka odlehčení
Další charakteristiky
Materiál tělesa
šedý UL 94 V0
tuhý 0.2 - 4 mm² (24-12 AWG)
Průřez vodiče
splétaný 0.22 - 2.5 mm² (24-12 AWG)
Jmen. průřez vodiče
2.5 mm² (12 AWG)
Odizolovací délka
9 mm (0.354 in)
Doporučený šroubovák
3.5 mm (0.137 in)
Krytí
IP20 NEMA1
Doporučený utahovací moment
0.4-0.6 Nm (3.5-5.3 lb.in)
Schválení
(požádáno),
Referenční normy
CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (v důležitých částech) / CEI 60664-1 / CEM : IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.
Pozn. 1 :
nebo
Fmax = (1-0,007 x Us) / (L x Is²)
Fmax = (1-0,007 x Us) / (P x
L
)
R
Us
Is
L
P
R
= Výstupní napětí
= Výstupní proud
= Indukčnost zátěže
= Výkon odebíraný zátěží
= Odpor zátěže
Rozměrové výkresy
A1
Odlehčovací křivka
14
A2
13
střed lišty
D 2,5/5-OBOC-0100 5 V DC / 24 V DC
D 2,5/5-OBOC-0100 48 V DC
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/40
Optické vazební členy, řada R500
Technická data
Technická data
Paticový optický vazební člen: výstup 5 až 58 V DC / 30 mA - tloušťka 5.08 mm (0.200“)
D 2,5/5-OBOC-1000
D 2,5/5-OBOC-1000 24/48 V AC/DC
5/24 V DC
Vstup
5 V DC
24 V DC
Vstupní napětí
4.5 - 5.5
V DC
Vstupní proud
24 V AC
24 V DC
20.4 - 28.8
V DC
24 ± 10 %
12.3 mA
6.7 mA
Napětí přítahu při Is=100%
3.5 V DC
10 V DC
Spínací časy C / O
20 / 250 µs
Provozní frekvence
2000 Hz
110/230 V AC
48 V AC
48 V DC
110 V AC
230 V AC
20.4 - 28.8
V DC
48 ± 10 %
40.8 až
57.6 V DC
110 ± 10 %
230 ± 10 %
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
10.5 mA
8 mA
6.8 mA
5.8 mA
8.5 mA
7.5 mA
50 / 350 µs
15 / 13 ms
5 / 13 ms
15 / 15 ms
6 / 25 ms
15 / 15 ms
15 / 15 ms
1500 Hz
20 Hz
Frekvence
5
D 2,5/5-OBOC-1000
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
Dovolený svodový proud
Výstup
Výstupní napětí
4.5 V až 58 V DC
Výstupní proud min.
1 mA
Výstupní proud max.
1A
Výstupní svodový proud při Umax.
< 50 µA
Zbytkové napětí při I max a jmen. U
typický 0.1 V DC
max 0.5 V DC
Frekvence při induktivní zátěži
viz pozn. 1
Izolační U vstup/výstup
vstup / výstup 2500 V RMS
Teplota
skladovací -40...+80 °C
Teplota okolí
provozní viz křivka odlehčení
Další charakteristiky
Materiál tělesa
šedý UL 94 V0
tuhý 0.2 - 4 mm² (24-12 AWG)
Průřez vodiče
splétaný 0.22 - 2.5 mm² (24-12 AWG)
Jmen. průřez vodiče
2.5 mm² (12 AWG)
Odizolovací délka
10 mm (0.394 in)
Doporučený šroubovák
3.5 mm (0.137 in)
Krytí
IP20 NEMA1
Doporučený utahovací moment
0.4-0.6 Nm (3.5-5.3 lb.in)
Schválení
(požádáno),
Referenční normy
CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (v důležitých částech) / CEI 60664-1 / CEM : IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.
Pozn. 1 :
nebo
Fmax = (1-0,007 x Us) / (L x Is²)
Fmax = (1-0,007 x Us) / (P x
L
)
R
Us
Is
L
P
R
= Výstupní napětí
= Výstupní proud
= Indukčnost zátěže
= Výkon odebíraný zátěží
= Odpor zátěže
Rozměrové výkresy
14
Odlehčovací křivka
A1
A2
střed lišty
5/41 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
13+
Optické vazební členy, řada R500
Technická data
Technická data
Násuvný optický vazební člen : výstup 5 až 58 V DC /1 A - tloušťka 5.08 mm (0.200“)
D 2,5/5-OBOC-2000
D 2,5/5-OBOC-2000 24/48 V AC/DC
5/24 V DC
Vstup
5 V DC
24 V DC
Vstupní napětí
4.5 - 5.5
V DC
Vstupní proud
24 V AC
24 V DC
20.4 - 28.8
V DC
24 ± 10 %
12.3 mA
6.7 mA
Napětí přítahu při Is=100%
3.5 V DC
10 V DC
Spínací časy C / O
20 / 250 µs
Provozní frekvence
2000 Hz
D 2,5/5-OBOC-2000
110/230 V AC
48 V AC
48 V DC
110 V AC
230 V AC
20.4 - 28.8
V DC
48 ± 10 %
40.8 až
57.6 V DC
110 ± 10 %
230 ± 10 %
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
10.5 mA
8 mA
6.8 mA
5.8 mA
8.5 mA
7.5 mA
50 / 350 µs
15 / 13 ms
5 / 13 ms
15 / 15 ms
6 / 25 ms
15 / 15 ms
15 / 15 ms
1500 Hz
20 Hz
Frekvence
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
5
Dovolený svodový proud
Výstup
Výstupní napětí
4.5 V až 30 V DC
Výstupní proud min.
1 mA
Výstupní proud max.
2A
Výstupní svodový proud při Umax.
< 50 µA
Zbytkové napětí při I max a jmen. U
typický 0.1 V DC
max 0.5 V DC
Frekvence při induktivní zátěži
viz pozn. 1
Izolační U vstup/výstup
vstup / výstup 2500 V RMS
Teplota
skladovací -40...+80 °C
Teplota okolí
provozní viz křivka odlehčení
Další charakteristiky
Materiál tělesa
šedý UL 94 V0
tuhý 0.2 - 4 mm² (24-12 AWG)
Průřez vodiče
splétaný 0.22 - 2.5 mm² (24-12 AWG)
Jmen. průřez vodiče
2.5 mm² (12 AWG)
Odizolovací délka
10 mm (0.394 in)
Doporučený šroubovák
3.5 mm (0.137 in)
Krytí
IP20 NEMA1
Doporučený utahovací moment
0.4-0.6 Nm (3.5-5.3 lb.in)
Schválení
(požádáno),
Referenční normy
CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (v důležitých částech) / CEI 60664-1 / CEM : IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.
Pozn. 1 :
nebo
Fmax = (1-0,012 x Us) / (L x Is²)
Fmax = (1-0,012 x Us) / (P x
L
)
R
Us
Is
L
P
R
= Výstupní napětí
= Výstupní proud
= Indukčnost zátěže
= Výkon odebíraný zátěží
= Odpor zátěže
Rozměrové výkresy
14
Odlehčovací křivka
13+
střed lišty
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/42
Optické vazební členy, řada R500
Technická data
Technická data
Násuvný optický vazební člen : výstup 5 až 30 V DC / 2 A - tloušťka 5.08 mm (0.200“)
D 2,5/5-...
D 2,5/5-OBOA-1000 24 V AC/DC - 48 V AC/DC
24 V DC
Vstup
24 V DC
Vstupní napětí
20.4 - 28.8
V DC
Frekvence
24 V AC
24 V DC
24 ± 10 %
20.6 - 28.8
V DC
50 / 60 Hz
D 2,5/5-OBOA-1000 110 V
AC - 230 V AC
48 V AC
48 V DC
110 V AC
230 V AC
48 ± 10 %
40.8 -57.6
V DC
110 ± 10 %
230 ± 10 %
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
4 mA
10 mA
7 mA
6 mA
5 mA
8 mA
7.5 mA
Spínací časy C / O
10/20 ms
20/20 ms
10/20 ms
20/20 ms
10/20 ms
20/20 ms
20/20 ms
Provozní frekvence
15 Hz
Vstupní proud
50 / 60 Hz
Napětí přítahu při Is=100%
5
Dovolený svodový proud
Výstup
Výstupní napětí
24-253 V AC - 50/60 Hz
Výstupní proud min.
25 mA
Výstupní proud max.
1A
Výstupní svodový proud při Umax.
< 0.50 mA
typický 1 V
Zbytkové napětí při I max a jmen. U
max 1.6 V
Frekvence při induktivní zátěži
viz pozn. 1
Izolační U vstup/výstup
vstup / výstup 2500 V RMS
Teplota
skladovací -40...+80 °C
Teplota okolí
provozní viz křivka odlehčení
Další charakteristiky
Materiál tělesa
šedý UL 94 V0
tuhý 0.2 - 4 mm² (24-12 AWG)
Průřez vodiče
splétaný 0.22 - 2.5 mm² (24-12 AWG)
Jmen. průřez vodiče
2.5 mm² (12 AWG)
Odizolovací délka
10 mm (0.394 in)
Doporučený šroubovák
3.5 mm (0.137 in)
Krytí
IP20 NEMA1
Doporučený utahovací moment
0.4-0.6 Nm (3.5-5.3 lb.in)
Schválení
(požádáno),
Referenční normy
CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (v důležitých částech) / CEI 60664-1 / CEM : IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.
Pozn. 1 :
nebo
Fmax = (1-0,012 x Us) / (L x Is²)
Fmax = (1-0,012 x Us) / (P x
L
)
R
Us
Is
L
P
R
= Výstupní napětí
= Výstupní proud
= Indukčnost zátěže
= Výkon odebíraný zátěží
= Odpor zátěže
Rozměrové výkresy
Odlehčovací křivka
14
A1
A2
střed lišty
5/43 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
13+
Optické vazební členy, řada R500
Poznámky
5
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/44
Relé rozhraní a optické vazební členy řady R600
Vyobrazení výrobkové skupiny
5
5/45 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Relé rozhraní a optické vazební členy řady R600
Obsah
Relé rozhraní a optické vazební členy řady R600
Vyobrazení výrobkové skupiny
5/45
Obsah
5/46
Relé rozhraní řady R600
5/47
Vyobrazení výrobkové skupiny
5/47
Obsah
5/48
Přednosti a výhody
5/49
Výběr
5/51
Objednací údaje
5/53
Zapojovací schémata
5/55
Technická data
5/56
Obecná technická data
5/61
Rozměrové výkresy, mezní zatěžovací křivky
5/62
Optické vazební členy, řada R600
5/63
Vyobrazení výrobkové skupiny
5/63
Obsah
5/64
Výběr
5/65
Objednací údaje
5/67
Zapojovací schémata
5/68
Technická data
5/69
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/46
5
Relé rozhraní řady R600
Vyobrazení výrobkové skupiny
5
5/47 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Relé rozhraní řady R600
Obsah
Relé rozhraní řady R600
Vyobrazení výrobkové skupiny
5/47
Obsah
5/48
Přednosti a výhody
5/49
Výběr
5/51
Objednací údaje
5/53
Zapojovací schémata
5/55
Technická data
5/56
Obecná technická data
5/61
Rozměrové výkresy, mezní zatěžovací křivky
5/62
5
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/48
Relé rozhraní řady R600
Přednosti a výhody
Charakteristiky
5
▪▪ Standardní řada se šroubovými nebo pružinovými svorkami
▪▪ Standardní řada se šroubovými nebo pružinovými svorkami
▪▪ 8 různých napájecích napětí:
DC= stejnosměrné verze: 5 V, 12 V, 24 V
AC/DC= stříd./ss verze: 24 V, 48-60 V, 115 V, 230 V, 60-230 V
▪▪ Výstup: 1 rozpínací (n/c) kontakt, 1 n/o kontakt, 1 přepínací (c/o; SPDT)
kontakt, 2 přepínací (c/o; SPDT) kontakty
▪▪ Přístroje s výstupními kontakty chráněny zabudovaným RC obvodem,
který zvyšuje životnost kontaktů
▪▪ Přístroje s ochranou proti svodovým proudům na vstupní straně
▪▪ Dodávány s přímo přístupným nebo zakrytým přepínačem na přední
straně, pro konfiguraci manuálního nebo automatického ovládání
▪▪ S možností připojení propojovací lišty, vyjma přístrojů se 2 přepínacími
(c/o) kontakty a některých typů, které se již přestaly vyrábět
▪▪ Šířka: 6 mm (0.236 in) nebo 12 mm (0.472 in)
▪▪ LED pro indikaci provozních stavů
▪▪ Příslušenství: propojovací lišty, oddělovací koncové sekce a distribuční
bloky
1 Vstup - napájecí napětí
1
2
2 Vstup - napájecí napětí
3 Indikace provozních stavů (zelená LED)
3
4 Výstup
4
Vynikající přizpůsobení a převod digitálních signálů
AC 110 V DC 24 V
DC 24 V AC 230V
Tlačítko
Relé R 600 nebo
Polohový
Optický vazební člen
PLC
spínač
Senzor
AC 110 V AC 230 V
Relé R 600 nebo
Optický vazební člen
5/49 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
AC 380 V
Motorový
stykač
Motor
Relé rozhraní řady R600
Přednosti a výhody
Relé rozhraní jsou elektromechanické a elektronické vstupní a výstupní moduly, které se používají pro elektrické oddělení, úrovňové přizpůsobení, potlačení šumu nebo zesílení signálu mezi řídicí jednotkou a procesem.
Relé rozhraní zabudovaná v samostatné skříňce se používají pro elektrické oddělení, zesílení a přizpůsobení signálu mezi elektronickými
řídicími systémy, např. programovatelným automatem PLC, PC nebo systémy se sběrnicí fieldbus, a senzory/ovládači, které potřebují
určitou signálovou úroveň. Kompaktní provedení a různé možnosti připojení svorek optimalizují uspořádání těchto přístrojů při jejich
instalaci do panelu rozváděče.
5
Různé možnosti připojení
Relé R600 a optické vazební členy
jsou dodávány se šroubovými nebo
pružinovými svorkami.
Prodloužená životnost kontaktů
Kontakty některých relé rozhraní jsou chráněny
zabudovanými RC obvody. Výsledkem je vyšší
životnost kontaktů.
0.2 až 2.5 mm²
6 mm spacing
12 mm spacing
0.22 až 4 mm²
Funkční stavy
Zobrazení funkčního stavu zelenou
LED kontrolkou.
Úspora prostoru
Se svou šířkou pouhých 6 nebo 12 mm šetří
tato zařízení instalační prostor ve skříni a
přispívají k jeho kompaktnosti.
Měření & testování
Otvory pro zasunutí testovacích kolíků
průměru 2 mm, kterými se zjednodušuje
měření a testování.
Pouze jediné sériové číslo výrobku
pro AC/DC
Schválení
H UL 508
CAN/CSA C22.2 No.14
P
Lloyds Register
(požádáno)
Značky
a
CE
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/50
1SNA 645 034 R2300
1SNA 645 036 R2500
1SNA 645 534 R2500
1SNA 645 536 R2700
1SNA 645 069 R0000
1SNA 645 037 R2600
1SNA 645 537 R2000
1SNA 645 019 R0400
1SNA 645 519 R0600
1SNA 645 014 R2700
1SNA 645 063 R0000
1SNA 645 018 R0300
1SNA 645 514 R2100
1SNA 645 563 R0200
1SNA 645 518 R0500
1SNA 645 064 R0100
1SNA 645 065 R0200
1SNA 645 001 R0300
1SNA 645 005 R0700
1SNA 645 032 R2100
1SNA 645 009 R1300
1SNA 645 033 R2200
1SNA 645 010 R0700
1SNA 645 564 R0300
1SNA 645 565 R0400
1SNA 645 501 R0500
1SNA 645 505 R0100
1SNA 645 532 R2300
1SNA 645 509 R1500
1SNA 645 533 R2400
1SNA 645 510 R0100
1SNA 645 012 R2500
1SNA 645 512 R2700
RB 121-5VDC
RB 121-5VDC
RBR 121-5VDC
RBR 121-5VDC
RB 121-12VDC
RB 121-12VDC
RBR 121-12VDC
RB 101AR-24VAC/DC
RBR 101AR-24VAC/DC
RB 111A-24VAC/DC
RB 111AI-24VAC/DC
RB 111AR-24VAC/DC
RBR 111A-24VAC/DC
RBR 111AI-24VAC/DC
RBR 111AR-24VAC/DC
RB 121-24VDC
RB 121-24VDC
RB 121A-24VAC/DC
RB 121A-24VAC/DC
RB 121AI-24VAC/DC
RB 121AI-24VAC/DC
RB 121AI-24VAC/DC
RB 121AI-24VAC/DC
RBR 121-24VDC
RBR 121-24VDC
RBR 121A-24VAC/DC
RBR 121A-24VAC/DC
RBR 121AI-24VAC/DC
RBR 121AI-24VAC/DC
RBR 121AI-24VAC/DC
RBR 121AI-24VAC/DC
RB 122A-24VAC/DC
RBR 122A-24VAC/DC
5
Objednací číslo
Typ
Relé rozhraní řady R600
Výběr
Vstupní U
5 V DC
nnnn
12 V DC nnn
24 V DC nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
48 - 60 V DC nnnnnnnn
115 V DC nnnnnnnnnn
230 V DC nnnnnnnnnn
60 - 230 V DC nn
24 V AC
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
48 - 60 V AC nnnnnnnn
115 V AC nnnnnnnnnn
230 V AC nnnnnnnnnn
60 - 230 V AC nn
Výstupní I
10 mA - 6 A nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
1 mA - 6 A nnnnnnnnnnnnnnnnnn
1 mA - 8 A nnnnnnnn
Výstupní kontakty
c/o 1111111 111111111111111122
n/o 1
1
1
1
1
1
n/c 1
1
Typ svorek
šroubové nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
pružinovénnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
5/51 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
1SNA 645 015 R2000
1SNA 645 515 R2200
1SNA 645 002 R0400
1SNA 645 006 R0000
1SNA 645 502 R0600
1SNA 645 506 R0200
1SNA 645 040 R1500
1SNA 645 540 R1700
1SNA 645 003 R0500
1SNA 645 007 R0100
1SNA 645 046 R0700
1SNA 645 503 R0700
1SNA 645 507 R0300
1SNA 645 546 R0100
1SNA 645 041 R0200
1SNA 645 541 R0400
1SNA 645 016 R2100
1SNA 645 516 R2300
1SNA 645 017 R2200
1SNA 645 517 R2400
1SNA 645 004 R0400
1SNA 645 008 R1200
1SNA 645 011 R2400
1SNA 645 504 R0000
1SNA 645 508 R1400
1SNA 645 511 R2600
1SNA 645 013 R2600
1SNA 645 513 R2000
1SNA 645 020 R0100
1SNA 645 520 R0300
RB 111A-48-60VAC/DC
RBR 111A-48-60VAC/DC
RB 121A-48-60VAC/DC
RB 121A-48-60VAC/DC
RBR 121A-48-60VAC/DC
RBR 121A-48-60VAC/DC
RB 122A-48-60VAC/DC
RBR 122A-48-60VAC/DC
RB 121A-115VAC/DC
RB 121A-115VAC/DC
RB 121AR-115VAC/DC
RBR 121A-115VAC/DC
RBR 121A-115VAC/DC
RBR 121AR-115VAC/DC
RB 122A-115VAC/DC
RBR 122A-115VAC/DC
RB 111A-115VAC/DC
RBR 111A-115VAC/DC
RB 111A-230VAC/DC
RBR 111A-230VAC/DC
RB 121A-230VAC/DC
RB 121A-230VAC/DC
RB 121AR-230VAC/DC
RBR 121A-230VAC/DC
RBR 121A-230VAC/DC
RBR 121AR-230VAC/DC
RB 122A-230VAC/DC
RBR 122A-230VAC/DC
RB 121A 60-230VUC
RBR 121A 60-230VUC
Relé rozhraní řady R600
Výběr
5
nnnnnnnn
nnnnnnnnnn
nnnnnnnnnn
nn
nnnnnnnn
nnnnnnnnnn
nnnnnnnnnn
nn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnn
11112211111122 1111112211
1
11
1
1
1
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/52
Relé rozhraní řady R600
Objednací údaje
Relé R600
2CDC 291 024 S0013
R600
Objednací kód
RB 111 A-24VAC/DC
RB 111 A-48-60VAC/DC
RB 111 A-115VAC/DC
RB 111 A-230VAC/DC
1SNA645014R2700
1SNA645015R2000
1SNA645016R2100
1SNA645017R2200
Reléový mod., 1 NO kontakt,
vysoká úroveň, s bezpečnostním
spínačem, rozteč 6 mm
RB 111 AI-24VAC/DC
1SNA645063R0000
Reléový mod., 1 NO kontakt,
vysoká úroveň, s ochranou
kontaktů, 12 mm rozteč
RB 111 AR-24VAC/DC
1SNA645018R0300
Reléový mod., 1 NO kontakt,
vysoká úroveň, 6 mm rozteč
5
Typ
Reléový mod., 1 NC vysoká
úroveň, s ochranou kontaktů,
12 mm rozteč
RB 101 AR-24VAC/DC
1SNA645019R0400
Reléový mod., 1 NO kontakt,
vysoká úroveň, 6 mm rozteč
RBR 111 A-24VAC/DC
RBR 111 A-48-60VAC/DC
RBR 111 A-115VAC/DC
RBR 111 A-230VAC/DC
1SNA645514R2100
1SNA645515R2200
1SNA645516R2300
1SNA645517R2400
Reléový mod., 1 NO kontakt,
vysoká úroveň, s bezpečnostním
spínačem, 6 mm rozteč
RBR 111 AI-24VAC/DC
1SNA645563R0200
Reléový mod., 1 NO kontakt,
vysoká úroveň, s ochranou
kontaktů, 12 mm rozteč
RBR 111 AR-24VAC/DC
1SNA645518R0500
Reléový mod., 1 NC vysoká
úroveň, s ochranou kontaktů,
12 mm rozteč
RBR 101 AR-24VAC/DC
1SNA645519R0600
RB 121-5VDC
RB 121-12VDC
RB 121-24VDC
RB 121 A-24VAC/DC
RB 121 A-48-60VAC/DC
RB 121 A-115VAC/DC
RB 121 A-230VAC/DC
RB 121-5VDC
RB 121-12VDC
RB 121-24VDC
RB 121 A-24VAC/DC
RB 121 A-48-60VAC/DC
RB 121 A-115VAC/DC
RB 121 A-230VAC/DC
RB 121-5VDC
RB 121-12VDC
RB 121-24VDC
RB 121 A-24VAC/DC
RB 121 A-48-60VAC/DC
RB 121 A-115VAC/DC
RB 121 A-230VAC/DC
RB 121-5VDC
RB 121-12VDC
RB 121-24VDC
RB 121 A-24VAC/DC
RB 121 A-48-60VAC/DC
RB 121 A-115VAC/DC
RB 121 A-230VAC/DC
1SNA645034R2300
1SNA645069R0100
1SNA645064R0100
1SNA645001R0300
1SNA645002R0400
1SNA645003R0500
1SNA645004R0400
1SNA645534R2500
1SNA645569R0000
1SNA645564R0300
1SNA645501R0500
1SNA645502R0600
1SNA645503R0700
1SNA645504R0000
1SNA645036R2500
1SNA645037R2600
1SNA645065R0200
1SNA645005R0700
1SNA645006R0000
1SNA645007R0100
1SNA645008R1200
1SNA645536R2700
1SNA645537R2000
1SNA645565R0400
1SNA645505R0100
1SNA645506R0200
1SNA645507R0300
1SNA645508R1400
Reléový mod., 1 SPDT kontakt,
vysoká úroveň
Reléový mod., 1 SPDT kontakt,
vysoká úroveň
Reléový mod., 1 SPDT kontakt,
nízká úroveň
Reléový mod., 1 SPDT kontakt,
nízká úroveň
5/53 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Cena
Bal.
Hmotnost
(1 ks)
množ. kg (lb)
10
0.02
(0.44)
5
0.03
(0.44)
10
0.02
(0.44)
5
0.03
(0.44)
10
0.02
(0.44)
10
0.02
(0.44)
Relé rozhraní řady R600
Objednací údaje
Relé R600
Typ
Reléový mod., 1přep. kontakt,
vysoká úroveň, s ochranou proti
svodovým proudům
R600
Objednací kód
RB 121 AR-115VAC/DC
1SNA645046R0700
RB 121 AR-230VAC/DC
1SNA645011R2400
Reléový mod., 1přep. kontakt,
vysoká úroveň, s cívkou
s širokým rozsahem napětí
RB 121 A 60-230VAC/DC
1SNA645020R0100
Reléový mod., 1přep. kontakt,
vysoká úroveň, se spínačem
RB 121 AI-24VAC/DC
1SNA645032R2100
Reléový mod., 1přep.
kontakt, vysoká úroveň,
s bezpečnostním spínačem
RB 121 AI-24VAC/DC
1SNA645009R1300
Reléový mod., 1přep. kontakt,
nízká úroveň, se spínačem
RB 121 AI-24VAC/DC
1SNA645033R2200
Reléový mod., 1přep. kontakt,
nízká úroveň, s bezp. spín.
RB 121 AI-24VAC/DC
1SNA645010R0700
Reléový mod., 1přep. kontakt,
vysoká úroveň, s ochranou
proti svodovému proudu
Reléový mod., 1přep. kontakt,
vysoká úroveň, s cívkou
pro široký rozsah napětí
RB 121 AR-115VAC/DC
1SNA645546R0100
RB 121 AR-230VAC/DC
1SNA645511R2600
RB 121 A 60-230VAC/DC
1SNA645520R0300
Reléový mod., 1přep. kontakt,
vysoká úroveň, se spínačem
Reléový mod., 1přep. kontakt, vysoká úroveň, s bezpečnost. spínačem
Reléový mod., 1přep. kontakt,
nízká úroveň, se spínačem
Reléový mod., 1přep. kontakt,
nízká úroveň, s bezpečnost.
spínačem
RB 121 AI-24VAC/DC
1SNA645532R2300
RB 121 AI-24VAC/DC
1SNA645509R1500
RB 121 AI-24VAC/DC
1SNA645533R2400
RB 121 AI-24VAC/DC
1SNA645510R0100
RB 122 A-24VAC/DC
1SNA645012R2500
RB 122 A-48-60VAC/DC
1SNA645040R1500
RB 122 A-115VAC/DC
1SNA645041R0200
RB 122 A-230VAC/DC
1SNA645013R2600
RBR 122 A-24VAC/DC
1SNA645512R2700
Reléový mod., 1 DPDT nízká
úroveň
1SNA645541R0400
RBR 122 A-230VAC/DC
1SNA645513R2000
Typ
Objednací kód
BADH V0
1SNA116900R2700
50
BADL V0
1SNA399903R0200
50
BAM2 V0
1SNA399967R0100
50
Separační. přepážka koncové sekce
SC 612
1SNA290474R0200
10
Dělitelný bočník, 10-pólový
BJ 612-10
1SNA290488R0100
10
Dělitelný bočník, 20-pólový
BJ 612-20
1SNA206754R0000
10
Distribuč. blok se šroub. sv., rozteč 12 mm
D4/12-3-3
1SNA645031R2000
5
Distribuč. blok s pruž. sv., rozteč 12 mm
D4/12-3R-3R
1SNA645531R2200
5
Testovací kolík, průměr 2 mm
FC2
1SNA645531R2200
10
Metoda značení
RC65 / RC610
viz značení
Příslušenství k R600
Koncová sekce
D 4/12-3...
SC612
FC2
Hmotnost
(1 ks)
množ. kg (lb)
RBR 122 A-115VAC/DC
BADH
BJ...
Bal.
5
0.03
(0.066)
5
0.03
(0.066)
RBR 122 A-48-60VAC/DC 1SNA645540R1700
Reléový mod., 1 DPDT nízká
úroveň
BADL
Cena
Cena
Bal.
Hmotnost
(1 ks)
množ. kg (lb)
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/54
5
Relé rozhraní řady R600
Schémata zapojení
A1-A2 Napájecí napětí
S1
Místo pro připojení propojovací lišty (vstupní strana)
S2
Místo pro připojení propojovací lišty (výstupní strana)
13
13
12
A1
S2
11
RB/RBR 101 AR
A1
A2
S1
S2
2CDC 292 031 F0013
A2
S1
2CDC 292 030 F0013
A1
14
RB/RBR 111 A - 24 V AC/DC
A2
S1
S2
14
2CDC 292 033 F0013
11-12 rozpínací (n/c) kontakt
13-14 spínací (n/o) kontakt
11-12/14 1. c/o kontakt
21-22/24 2. c/o kontakt
RB/RBR 111 A - 48/60/115/230 V AC/DC
5
13
13
RB/RBR 111 AI
14
RB/RBR 111 AR
12 14
RB/RBR 121
-12/24 V DC; pouze verze, jejichž
výroba již skončila:
1SNA645064R0100, 1SNA645564R0300
1SNA645065R0200, 1SNA645565R0400
A1
A2
S1
S2
11
RB/RBR 121 (AU)
-12/24 V DC, vyjma:
1SNA645035R2400, 1SNA645535R2600
1SNA645037R2600, 1SNA645537R2000
viz zapojovací schéma RB...121-5VDC
12 14
A2
S1
A1
11
S2
RB/RB 122 A - 24/48/60 V AC/DC
A2
S1
11
RB/RBR 122 A - 115/230 V AC/DC
5/55 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
21
2CDC 292 044 F0013
2CDC 292 043 F0013
A1
21
A2
S1
RB/RBR 121 AR
12 14 22 24
12 14 22 24
11
12 14
auto A1
off
manu A3
RB/RBR 121 AI
A1
11
S2
RB/RBR 121 A
- 24 V AC/DC
2CDC 292 041 F0013
2CDC 292 040 F0013
11
RB/RBR 121 A - 48/60/115/230 V AC/DC
A2
S1
A2
S1
12 14
A1
S2
2CDC 292 038 F0013
2CDC 292 037 F0013
11
11
12 14
A1
A2
A2
S1
S2
RB/RBR 121
- 5 V DC, A1-A1 polarizovány
-12 C DC, A1-A2 polarizovány, tzn. pouze
1SNA645035R2400, 1SNA645535R2600
1SNA645037R2600, 1SNA645537R2000
12 14
A1
S1
S1
2CDC 292 036 F0013
S2
A2
2CDC 292 039 F0013
14
A2
S1
2CDC 292 035 F0013
S2
2CDC 292 034 F0013
A2
S1
12 14
A1
A1
S2
11
2CDC 292 042 F0013
auto A1
off
manu A3
Relé rozhraní řady R600
Technická data
Technická data
RB 111 A
RB 111 AI
Vstupní obvod
Jmenovité napájecí napětí Us
24 V AC/DC
Jmenovité napájecí napětí Us tolerance
Jmenovitá frekvence
Příkon typicky
Typický proud
Napětí odpadu
Indikace provozních stavů
DC -15 %, +20 %
AC -/+ 10 %
50/60 Hz
0.24 W
10 mA
4.5 V
zelená LED V: napájecí
48 V AC/DC
0.34 W
7 mA
8V
napětí přiloženo
60 V AC/DC
0.54 W
9 mA
8V
115 V AC/DC
0.46 W
4 mA
17 V
230 V AC/DC
24 V AC/DC
-15 %, +10 %
-15 %, +20 %
0.8 W
3.5 mA
27 V
0.24 W
10 mA
4.5 V
Výstupní obvod
Druh výstupu
13-14
Jmenovité provozní napětí Ue (IEC/EN 60947-1)
Minimální spínací napětí
Maximální spínací napětí
Minimální spínací proud
Jmenovitý provozní proud
AC12 (odporová zátěž)
(IEC/EN 60947-5-1)
230 V
Klasifikace AC
(UL 508;
NEMA ICS-5)
Klasifikace DC
(UL 508;
NEMA ICS-5)
Minimální spínací výkon
Mechanická životnost
Elektrická životnost
Doba odezvy
Doba odpadu
AC15 (induktivní) 230 V
AC15 (induktivní) 120 V
DC12 (odporová) 24 V
DC13 (induktivní) 24 V
DC13 (induktivní) 120 V
DC13 (induktivní) 230 V
Kategorie užití (pilot duty)
Rozměry
5
1.5 A
3A
6A
1A
0.2 A
0.1 A
B300
Kategorie užití (pilot duty) R300
0.6 W / 0.6 VA
1 x 107 spínacích cyklů
při AC15 1 x 10 5 spínacích cyklů
5 ms
5 ms
8 ms
8 ms
Rozměry a hmotnost
Hmotnost
reléový, 1 n/o kontakt
250 V AC
12 V
250 V AC
10 mA
6A
5 ms
8 ms
RB 111 A / RB 111 AI úroveň H
6 ms
15 ms
7 ms
15 ms
5 ms
8 ms
RBR 111 A / RBR 111 AI úroveň H
čistá hmotnost 0.02 kg (0.044 lb)
výrobku 6 x 75 x 75 mm (0.236 x 2.95 x 2.95 in)
obalu
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/56
Relé rozhraní řady R600
Technická data
Technická data
RB... 111AR úroveň H
RB... 101AR úroveň H
Vstupní obvod
Jmenovité napájecí napětí Us
Tolerance jmenovitého napájecího napětí Us
Jmenovitá frekvence
Typický příkon
Typický proud
Napětí odpadu
Indikace provozních stavů
24 V AC/DC
DC -15 %, +20 %
AC -/+ 10 %
50/60 Hz
0.24 W
10 mA
4.5 V
zelená LED V: napájecí napětí přiloženo
Výstupní obvod
Druh výstupu
5
11-12 13-14 reléový, 1 n/o kontakt
Jmenovité provozní napětí Ue (IEC/EN 60947-1)
250 V AC
Minimální spínací napětí
12 V
Maximální spínací napětí
250 V AC
Minimální spínací proud
10 mA
Jmenovitý provozní proud AC12 (odporová zátěž) 230 V 6 A
(IEC/EN 60947-5-1)
AC15 (induktivní) 230 V 1.5 A
AC15 (induktivní) 120 V 3 A
DC12 (odporová) 24 V 6 A
DC13 (induktivní) 24 V 1 A
DC13 (induktivní) 120 V 0.2 A
DC13 (induktivní) 230 V 0.1 A
Klasifikace AC
Kategorie užití (pilot duty) B300
(UL 508;
NEMA ICS-5)
Klasifikace DC
Kategorie užití (pilot duty) R300
(UL 508;
NEMA ICS-5)
Minimální spínací výkon
0.6 W / 0.6 VA
Mechanická životnost
1 x 107 spínacích cyklů
Elektrická životnost
při AC15 1 x 10 5 spínacích cyklů
Doba odezvy
5 ms
Doba odpadu
8 ms
Rozměry a hmotnost
Hmotnost
Rozměry
RB 111AR / RB 101AR úroveň H
čistá hmotnost 0.03 kg (0.066 lb)
výrobku 12 x 70 x 75 mm (0.472 x 2.76 x 2.95 in)
obalu
5/57 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
reléový, 1 n/c kontakt
-
RBR 111A / RBR 111AR úroveň H
12 x 75 x 75 mm (0.472 x 2.95 x 2.95 in)
Relé rozhraní řady R600
Technická data
Technická data
RB... 121 / RB... 121A úroveň H
Vstupní obvod
Jmenovité napájecí napětí Us
5 V DC
Tolerance jmenovitého napájecího napětí Us
Jmenovitá frekvence
Typický příkon
Typický proud
Napětí odpadu
Indikace provozních stavů
12 V DC
24 V AC/DC
DC -15 %, +20 %
AC -/+ 10 %
50/60 Hz
0.2 W
0.2 W
0.24 W
40 mA
16 mA
10 mA
1.2 V
2.2 V
4.5 V
zelená LED V: napájecí napětí přiloženo
48 V AC/DC
60 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
-15 %, +10 %
0.33 W
7 mA
8V
0.54 W
9 mA
8V
0.46 W
4 mA
17 V
0.8 W
3.5 mA
27 V
Výstupní obvod
Druh výstupu
11-12/14
Jmenovité provozní napětí Ue (IEC/EN 60947-1)
Minimální spínací napětí
Maximální spínací napětí
Minimální spínací proud
Jmenovitý provozní proud
AC12 (odporová zátěž)
(IEC/EN 60947-5-1)
230 V
Klasifikace AC
(UL 508;
NEMA ICS-5)
Klasifikace DC
(UL 508;
NEMA ICS-5)
Minimální spínací výkon
Mechanická životnost
Elektrická životnost
Doba odezvy
Doba odpadu
Rozměry a hmotnost
Hmotnost
Rozměry
AC15 (induktivní) 230 V
AC15 (induktivní) 120 V
DC12 (zátěž) 24 V
DC13 (induktivní) 24 V
DC13 (induktivní) 120 V
DC13 (induktivní) 230 V
Kategorie užití (pilot duty)
reléový, 1 c/o (SPDT) kontakt
250 V AC
12 V
250 V AC
10 mA
6A
5
1.5 A
3A
6A
1A
0.2 A
0.1 A
B300
Kategorie užití (pilot duty) R300
0.6 W / 0.6 VA
1 x 107 spínacích cyklů
při AC15 1 x 10 5 spínacích cyklů
5 ms
5 ms
8 ms
5 ms
RB 121 / RB 121A úroveň H
čistá hmotnost 0.02 kg (0.044 lb)
výrobku 6 x 70 x 75 mm (0.236 x 2.76 x 2.95 in)
obalu
5 ms
5 ms
6 ms
15 ms
7 ms
16 ms
RBR 122 / RBR 122A úroveň H
6 x 75 x 75 mm (0.236 x 2.95 x 2.95 in)
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/58
Relé rozhraní řady R600
Technická data
Technická data
RB... 121 / RB... 121A úroveň L
Vstupní obvod
Jmenovité napájecí napětí Us
Tolerance jmenovitého napájecího napětí Us
Jmenovitá frekvence
Typický příkon
Typický proud
Napětí odpadu
Indikace provozních stavů
5 V DC
12 V DC
24 V AC/DC
DC -15 %, +20 %
AC -/+ 10 %
50/60 Hz
0.2 W
0.2 W
0.24 W
40 mA
16 mA
10 mA
1.2 V
2.2 V
4.5 V
zelená LED V: napájecí napětí přiloženo
48 V AC/DC
60 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
-15 %, +10 %
0.33 W
7 mA
8V
0.54 W
9 mA
8V
0.46 W
4 mA
17 V
0.8 W
3.5 mA
27 V
5 ms
5 ms
6 ms
15 ms
7 ms
16 ms
Výstupní obvod
5
Druh výstupu
11-12/14
Jmenovité provozní napětí Ue (IEC/EN 60947-1)
Minimální spínací napětí
Maximální spínací napětí
Minimální spínací proud
Jmenovitý provozní proud
AC12 (odporová zátěž)
(IEC/EN 60947-5-1)
230 V
AC15 (induktivní) 230 V
AC15 (induktivní) 120 V
DC12 (zátěž) 24 V
DC13 (induktivní) 24 V
DC13 (induktivní) 120 V
DC13 (induktivní) 230 V
Klasifikace AC
Kategorie užití (pilot duty)
(UL 508;
NEMA ICS-5)
Klasifikace DC
Kategorie užití (pilot duty)
(UL 508;
NEMA ICS-5)
Minimální spínací výkon
Mechanická životnost
Elektrická životnost
při AC15
Doba odezvy
Doba odpadu
Rozměry a hmotnost
Hmotnost
Rozměry
reléový, 1 c/o (SPDT ) kontakt
250 V AC
5V
250 V AC
1 mA
6A
1.5 A
3A
6A
1A
0.2 A
0.1 A
B300
R300
0.05 W / 0.05 VA
1 x 107 spínacích cyklů
1 x 10 5 spínacích cyklů
5 ms
5 ms
8 ms
5 ms
RB 121 / RB 121A úroveň L
čistá hmotnost 0.02 kg (0.044 lb)
výrobku 6 x 70 x 75 mm (0.236 x 2.76 x 2.95 in)
obalu
5/59 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
RBR 122 / RBR 122A úroveň L
6 x 75 x 75 mm (0.236 x 2.95 x 2.95 in)
Relé rozhraní řady R600
Technická data
Technická data
RB... 121AR / RB... 121AI úroveň L
RB... 121AI úroveň L
Vstupní obvod
Jmenovité napájecí napětí Us
Tolerance jmenovitého napájecího napětí Us
Jmenovitá frekvence
Typický příkon
Typický proud
Napětí odpadu
Indikace provozních stavů
115 V AC/DC
230 V AC/DC
24 V AC/DC
DC -20%, +15%
-10%, +15%
AC -/+ 10 %
50/60 Hz
2W
2.8 W
18 mA
12 mA
17 V
27 V
zelená LED V: napájecí napětí přiloženo
24 V AC/DC
-20%, +15%
0.24 W
10 mA
4.5 V
0.24 W
10 mA
Výstupní obvod
Druh výstupu
11-12/14
Jmenovité provozní napětí Ue (IEC/EN 60947-1)
Minimální spínací napětí
Maximální spínací napětí
Minimální spínací proud
Jmenovitý provozní proud AC12 (odporová zátěž) 230 V
(IEC/EN 60947-5-1)
AC15 (induktivní) 230 V
AC15 (induktivní) 120 V
DC12 (zátěž) 24 V
DC13 (induktivní) 24 V
DC13 (induktivní) 120 V
DC13 (induktivní) 230 V
Klasifikace AC
Kategorie užití (pilot duty)
(UL 508;
NEMA ICS-5)
Klasifikace DC
Kategorie užití (pilot duty)
(UL 508;
NEMA ICS-5)
Minimální spínací výkon
Mechanická životnost
Elektrická životnost
při AC15
Doba odezvy
Doba odpadu
Rozměry a hmotnost
Hmotnost
Rozměry
reléový, 1 c/o (SPDT ) kontakt
250 V AC
12 V
250 V AC
10 mA
6A
1.5 A
3A
6A
1A
0.2 A
0.1 A
B300
5V
1 mA
5
R300
0.6 W / 0.6 VA
1 x 107 spínacích cyklů
1 x 10 5 spínacích cyklů
6 ms
15 ms
0.05 W / 0.05 VA
7 ms
16 ms
5 ms
8 ms
RB 121AR/RB 121AI úroveň L/H
čistá hmotnost 0.03 kg (0.066 lb)
výrobku 12 x 70 x 75 mm (0.472 x 2.76 x 2.95 in)
obalu
5 ms
8 ms
RB 121AR/RBR 121AI úroveň L/H
12 x 75 x 75 mm (0.472 x 2.95 x 2.95 in)
Technická data
RB... 122A úroveň L
Vstupní obvod
Jmenovité napájecí napětí Us
Tolerance jmenovitého napájecího napětí Us
Jmenovitá frekvence
Typický příkon
Typický proud
Napětí odpadu
Indikace provozních stavů
24 V AC/DC
48 V AC/DC
DC -15 %, +20 %
AC -/+ 10 %
50/60 Hz
0.48 W
0.62 W
20 mA
13 mA
5.4 V
8.8 V
zelená LED V: napájecí napětí přiloženo
60 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
-15 %, +10 %
0.96 W
16 mA
8.8 V V
0.58 W
5 mA
20 V
1.15 W
5 mA
10 V
6 ms
15 ms
6 ms
15 ms
Výstupní obvod
Druh výstupu
11-12/14
21-22/24
Jmenovité provozní napětí Ue (IEC/EN 60947-1)
Minimální spínací napětí
Maximální spínací napětí
Minimální spínací proud
AC12 (odporová zátěž)
Jmenovitý provozní proud
230 V
(IEC/EN 60947-5-1)
Minimální spínací výkon
Mechanická životnost
Elektrická životnost
při AC15
Doba odezvy
Doba odpadu
Rozměry a hmotnost
Hmotnost
Rozměry
reléový, 1, c/o (SPDT) kontakt
reléový, 2, c/o (SPDT) kontakt
250 V AC
5V
250 V DC - 250 V AC
1 mA
8A
5A
5 mW / 5 mVA
2 x 107 spínacích cyklů
1 x 10 5 spínacích cyklů
6 ms
10 ms
10 ms
14 ms
10 ms
14 ms
RB 122A úroveň L
čistá hmotnost 0.03 kg (0.066 lb)
výrobku 12 x 70 x 75 mm (0.472 x 2.76 x 2.95 in)
obalu
RBR 122A úroveň L
12 x 75 x 75 mm (0.472 x 2.95 x 2.95 in)
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/60
Relé rozhraní řady R600
Obecná technická data
Technická data
RB
RBR
šroubová svorka
pružinová svorka
Obecné údaje
Materiál pouzdra
Krytí
UL 94 V0
pouzdro IP20 NEMA1
svorky
Elektrické připojení
Průřez vodiče
Odizolovací délka
Utahovací moment
jemný, splétaný 0.22-2.5 mm² (24-14 AWG)
tuhý 0.2-4 mm² (24-12 AWG)
9 mm / 0.354 in
0.4-0.6 Nm (3.5-5.3 lb.in)
0.2-2.5 mm² (24-14 AWG)
Údaje okolního prostředí
Rozsah teplot okolí
skladovací -40...+80 °C
provozní -20...+70 °C
Izolační údaje
5
Jmenovité izolační napětí Ui (IEC/EN 60950-1, EN 50178)
Jmen. impulzní výdržné napětí
vstup / výstup
Uimp (EN 50178)
cívka / výstup
výstup / výstup
4000 V RMS
4000 V RMS (RB122A: 3800 V RMS, RB111AR: 3500 V RMS)
4000 V RMS
1000 V RMS
5/61 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Relé rozhraní řady R600
Rozměrové výkresy, mezní zatěžovací křivky
Všechna relé rozhraní, řada R600
střed lišty
střed lišty
Modul se šroubovými
svorkami
Modul s pružinovými
svorkami
5
Mezní zatěžovací křivky
RB 111 A, RB 111 AI, RB 111 AR, RB 101 AR,
RB 121 AR, RB 121 AI, RB 121 AI (pozlacené kontakty), RB 121 AI
RB 121 (pozlacené), RB 121 A (pozlacené), RB 121, RB 121 A
Mezní zátěž při ss proudu
Mezní zatěžovací křivka RB ... 122A (pozlacené)
Napětí [V]
Napětí (Vcc)
Max. zatěžovací schopnost pro ss proud
odporová
zátěž
Proud (Acc)
24 V
110/120 V
220/230 V
Proud [A]
DC12
AC12
DC13
AC15
6A
0,3 A
0.2 A
6A
6A
6A
1
0.2 A
0.1 A
3A
3A
3A
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/62
Optické vazební členy, řada R600
Vyobrazení výrobkové skupiny
5
5/63 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Optické vazební členy, řada R600
Obsah
Optické vazební členy, řada R600
Vyobrazení výrobkové skupiny
5/63
Obsah
5/64
Výběr
5/65
Objednací údaje
5/67
Schémata zapojení
5/68
Technická data
5/69
5
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/64
1SNA 645 025 R2200
1SNA 645 024 R2100
1SNA 645 551 R0600
1SNA 645 525 R2400
1SNA 645 524 R2300
1SNA 645 053 R0600
1SNA 645 553 R0000
1SNA 645 054 R0700
1SNA 645 058 R1300
1SNA 645 554 R0100
1SNA 645 558 R1500
1SNA 645 026 R2300
1SNA 645 059 R1400
1SNA 645 526 R2500
1SNA 645 559 R1600
1SNA 645 027 R2400
1SNA 645 029 R0600
1SNA 645 527 R2600
1SNA 645 529 R0000
OBOC 1500-24VAC/DC
OBOC 5000-24VDC
OBROC 1000-24VDC
OBROC 1500-24VAC/DC
OBROC 5000-24VDC
OBOC 1000-48-60VAC/DC
OBROC 1000-48-60VAC/DC
OBOC 1000-115VAC/DC
OBOC 5000-115VAC/DC
OBROC 1000-115VAC/DC
OBROC 5000-115VAC/DC
OBOC 1000-230VAC/DC
OBOC 5000-230VAC/DC
OBROC 1000-230VAC/DC
OBROC 5000-230VAC/DC
OBOA 1000-24VDC
OBOA 2000-24VDC
OBROA 1000-24VDC
OBROA 2000-24VDC
1SNA 645 022 R2700
OBIC 0100 115-230VAC/DC
1SNA 645 051 R0400
1SNA 645 549 R1400
OBRIC 0100 48-60VAC/DC
1SNA 645 550 R1100
1SNA 645 049 R1200
OBIC 0100 48-60VAC/DC
OBOC 1000-24VDC
1SNA 645 521 R2000
OBRIC 0100 24VDC
OBROC 1000-5-12VDC
1SNA 645 021 R2600
OBIC 0100 24VDC
1SNA 645 050 R1700
1SNA 645 547 R0200
OBRIC 0100 5-12VDC
OBOC 1000-5-12VDC
1SNA 645 047 R0000
OBIC 0100 5-12VDC
5
OBRIC 0100 115-230VAC/DC 1SNA 645 522 R2100
Objednací číslo
Typ
Optické vazební členy, řada R600
Výběr
Vstupní napětí
5 - 12 V DC nnnn
24 V DC nnnnnnnnnnnn
48 - 60 V DC nnnnnn
115 - 230 V DC nn
115 V DC nnnnnn
230 V DC nnnnnnnn
24 V AC nn
48 - 60 V AC nnnnnn
115-230 V AC nn
115 V AC nnnnnn
230 V AC nnnnnn
Výstup proud
100 mA nnnnnnnn
2 A nnnnnnnnnnnnnn
5 A nnnnnn
1 A nnnnnnnn
Výstupní napětí
58 V DC nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
400 V AC nnnnnnnnnn
Typ svorek
šroubovénnnnnnnnnnnnnnnnnn
pružinovénnnnnnnnnnnnnnnnnn
5/65 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
1SNA 645 061 R0600
1SNA 645 561 R0000
1SNA 645 062 R0700
1SNA 645 562 R0100
1SNA 645 028 R0500
1SNA 645 528 R0700
OBOA 1000-48-60VAC/DC
OBROA 1000-48-60VAC/DC
OBOA 1000-115VAC/DC
OBROA 1000-115VAC/DC
OBOA 1000-230VAC/DC
OBROA 1000-230VAC/DC
Optické vazební členy, řada R600
Výběr
5
nnnnnn
nnnnnn
nnnnnnnn
nnnnnn
nnnnnn
nnnnnn
nnnnnnnn
nnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnn
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/66
Optické vazební členy, řada R600
Objednací údaje
Optický vazební člen R600
Modul opt. členu 100 mA/DC
Typ
Objednací kód
OBIC 0100-5-12VDC
1SNA645047R0000
OBIC 0100-24VDC
1SNA645021R2600
Cena
OBIC 0100-48-60VAC/DC 1SNA645049R1200
Bal. Hmotnost
množ. (1 ks)
kg (lb)
10
0.02
(0.44)
10
0.02
(0.44)
10
0.02
(0.44)
10
0.02
(0.44)
10
0.02
(0.44)
10
0.02
(0.44)
10
0.03
(0.066)
5
0.03
(0.066)
10
0.03
(0.066)
5
0.03
(0.066)
2CDC 291 001 F0013
OBIC 0100-115-230VAC/DC 1SNA645022R2700
Modul opt. členu 100 mA/DC
5
Modul opt. členu 2 A/DC
Modul opt. členu 5 A/DC
Modul opt. členu 5 A/DC
Modul opt. členu 1 A/AC,
rozteč 6 mm
Modul opt. členu 2 A/AC,
rozteč 12 mm
Modul opt. členu 1 A/AC,
rozteč 6 mm
Modul opt. členu 2 A/AC,
rozteč 12 mm
Příslušenství
SC612
FC2
OBOC 1000-5-12VDC
1SNA645050R1700
OBOC 1000-24VDC
1SNA645051R0400
OBOC 1500-24VAC/DC
1SNA645025R2200
OBOC 1000-48-60VAC/DC
1SNA645053R0600
OBOC 1000-115VAC/DC
1SNA645054R0700
OBOC 1000-230VAC/DC
1SNA645026R2300
OBROC 1000-5-12VDC
1SNA645550R1100
OBROC 1000-24VDC
1SNA645551R0600
OBROC 1500-24VAC/DC
1SNA645525R2400
OBROC 1000-48-60VAC/DC 1SNA645553R0000
OBROC 1000-115VAC/DC
1SNA645554R0100
OBROC 1000-230VAC/DC
OBOC 5000-24VDC
OBOC 5000-115VAC/DC
1SNA645526R2500
1SNA645024R2100
1SNA645058R1300
OBOC 5000-230VAC/DC
1SNA645059R1400
OBROC 5000-24VDC
1SNA645524R2300
OBROC 5000-115VAC/DC
1SNA645558R1500
OBROC 5000-230VAC/DC
1SNA645559R1600
OBOA 1000-24VDC
1SNA645027R2400
OBOA 1000-48-60VAC/DC 1SNA645061R0600
OBOA 1000-115VAC/DC
1SNA645062R0700
OBOA 1000-230VAC/DC
1SNA645028R0500
OBOA 2000-24VDC
1SNA645029R0600
OBROA 1000-24VDC
1SNA645527R2600
OBROA 1000-48-60VAC/DC 1SNA645561R0000
OBROA 1000-115VAC/DC 1SNA645562R0100
OBROA 1000-230VAC/DC
1SNA645528R0700
OBROA 2000-24VDC
1SNA645529R0000
Objednací kód
BADH V0
1SNA116900R2700
50
BADL V0
1SNA399903R0200
50
BAM2 V0
1SNA399967R0100
50
Separační. přepážka koncové sekce
SC 612
1SNA290474R0200
10
Dělitelný bočník, 10-pólový
BJ 612-10
1SNA290488R0100
10
Dělitelný bočník, 20-pólový
BJ 612-20
1SNA206754R0000
10
Distribuč. blok se šroub. sv., rozteč 12 mm
D4/12-3-3
1SNA645031R2000
5
Distribuč. blok s pruž. sv., rozteč 12 mm
D4/12-3R-3R
1SNA645531R2200
5
Testovací kolík, průměr 2 mm
FC2
1SNA645531R2200
10
Metoda značení
RC65 / RC610
viz značení
Koncová sekce
D 4/12-3...
1SNA645521R2000
OBRIC 0100-48-60VAC/DC 1SNA645549R1400
Typ
BADH
BJ...
1SNA645547R0200
OBRIC 0100-24VDC
OBRIC 0100-115-230VAC/DC 1SNA645522R2100
Modul opt. členu 2 A/DC
BADL
OBRIC 0100-5-12VDC
5/67 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Cena
Bal. Hmotnost
množ. (1 ks)
kg (lb)
Optické vazební členy, řada R600
Schémata zapojení
OB...IC 0100 - 5-12 V DC
115-230 V AC/DC
OB...IC 0100
24 V DC
24-48-60 V AC/DC
OB...OC 1000 - 5-12 V DC
5
OB...OC 1500 - 24 V AC/DC
OB...OC 1000
24 V DC
48-60-115-230 V AC/DC
OB...OC 5000
24 V DC
24-48-60-115-230 V AC/DC
OB...OA 1000
24 V DC
48-60-115-230 V AC/DC
OB...OA 2000 - 24 V DC
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/68
Optické vazební členy, řada R600
Technická data
Technická data
Optický vazební člen : výstupní napětí 5V až 58 V DC / 100 mA; tloušťka (rozteč) 6 mm (0.236“)
OB...IC 0100
Charakteristiky cívky relé
Vstupní napětí: +20%, -15% on DC ; 10%, -10% on AC
5 V DC - 12 V DC
24 V DC
48 V AC/DC
Frekvence
5
Vstupní proud AC/DC
5 mA
Napětí přítahu při Is=100%
4V
Spínací časy C / O
10 µs / 500 µs
Provozní frekvence
9 mA
115 V AC/DC
230 V AC/DC
5 mA
7 mA /
16 mA
11.5 mA /
25 mA
1000 Hz
4 mA
4 mA
15 V
25 V
60 V AC / 70 V DC
5 ms / 20 ms
5 ms / 15 ms
Dovolený svodový proud
20 Hz
Výstup
0.9 mA
Výstupní napětí
4.5 až 58 V DC
Výstupní proud min.
1 mA
Výstupní proud max.
100 mA
Výstupní svodový proud při Umax.
Zbytkové napětí při I max a jmen. U
60 V AC/DC
50 / 60 Hz
1 mA
0.9 mA
1.6 mA
< 50 µA
typický 1 V
max 1.3 V
Frekvence při induktivní zátěži
Izolační U vstup/výstup
Teplota
vstup / výstup 2500 V RMS
skladovací -40...+80 °C
provozní -20...+70 °C
1)
Další charakteristiky
Materiál tělesa
Průřez vodiče
šroubová svorka
tuhý 0.2 - 4 mm² (24-12 AWG)
0.2-2.5 mm² (24-12 AWG)
splétaný 0.22 - 2.5 mm² (24-12 AWG)
Jmen. průřez vodiče
2.5 mm² (12 AWG)
Odizolovací délka
9 mm (0.354 in)
Doporučený šroubovák
3.5 mm (0.137 in)
Krytí
IP20 NEMA1
Doporučený utahovací moment
0.4-0.6 Nm (3.5-5.3 lb.in)
Schválení
(požádáno po dobu 12 V DC) ,
Referenční normy
1)
pružinová svorka
šedý UL 94 V0
(požádáno),
, LRS ,
CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (v důležitých částech) / CEI 60664-1 / CEM : IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.
Při teplotách nad 55°C je třeba při horizontální montáži bloky jednotlivých přístrojů upevnit se vzájemným odstupem 10 mm. Při vertikální montáži na lištu se provozní teplota sníží o 15°C.
Rozměrové výkresy
střed lišty
modul šroubové svorky
střed lišty
modul pružinové svorky
5/69 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Optické vazební členy, řada R600
Technická data
Technická data
Optický vazební člen : výstupní napětí 5V až 58 V DC / 100 mA; tloušťka (rozteč) 6 mm (0.236“)
OB..OC
OB...OC 0100
OB...OC 1000
1500
Charakteristiky cívky relé
Vstupní napětí: +20%, -15% on DC ; 10%, -10% on AC
5 V DC - 12 V DC
24 V DC
Frekvence
V AC/
24 V AC/DC 48 V AC/DC 60 V AC/DC 115
DC
230 V AC/
DC
50 / 60 Hz
Vstupní proud
5 mA
Napětí přítahu při Is=100%
9 mA
4 mA
6.3 mA
4 mA
4V
15 V
15 V
27 V
Spínací časy C / O
15 µs / 250 µs
30 µs /
400 µs
1 ms / 7 ms 5 ms / 20 ms
Provozní frekvence
2000 Hz
1000 Hz
60 Hz
20 Hz
Dovolený svodový proud
1 mA
0.8 mA
0.9 mA
1 mA
5.1 mA
4.2 mA
4 mA
50 V
80 V
500 µs /
10 ms
1 ms /
15 ms
5
0.3 mA
Výstup
Výstupní napětí
4.5 až 58 V DC
Výstupní proud min.
1 mA
Výstupní proud max.
2A
Výstupní svodový proud při Umax.
Zbytkové napětí při I max a jmen. U
< 50 µA
typický 0.1 V
max 0.5 V
Frekvence při induktivní zátěži
Izolační U vstup/výstup
Teplota
vstup / výstup 2500 V RMS
skladovací -40...+80 °C
provozní -20...+70 °C
1)
Další charakteristiky
šroubová svorka
Materiál tělesa
Průřez vodiče
tuhý 0.2 - 4 mm² (24-12 AWG)
0.2-2.5 mm² (24-12 AWG)
splétaný 0.22 - 2.5 mm² (24-12 AWG)
Jmen. průřez vodiče
2.5 mm² (12 AWG)
Odizolovací délka
9 mm (0.354 in)
Doporučený šroubovák
3.5 mm (0.137 in)
Krytí
IP20 NEMA1
Doporučený utahovací moment
0.4-0.6 Nm (3.5-5.3 lb.in)
Schválení
(požádáno po dobu 12 V DC) ,
Referenční normy
1)
pružinová svorka
šedý UL 94 V0
(požádáno),
, LRS ,
CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (v důležitých částech) / CEI 60664-1 / CEM : IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.
Při teplotách nad 55°C je třeba při horizontální montáži bloky jednotlivých přístrojů upevnit se vzájemným odstupem 10 mm. Při vertikální montáži na lištu se provozní teplota sníží o 15°C.
Rozměrové výkresy
střed lišty
modul šroubové svorky
střed lišty
modul pružinové svorky
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/70
Optické vazební členy, řada R600
Technická data
Technická data
Optický vazební člen : výstupní napětí 5V až 58 V DC / 100 mA; tloušťka (rozteč) 6 mm (0.236“)
OB... OC 5000
Vstup
Vstupní napětí
24 V DC
Frekvence
5
115 V AC/DC
230 V AC/DC
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
Vstupní proud
5.4 mA
4.2 mA
4 mA
Napětí přítahu při Is=100%
12 V
50 V
80 V
Spínací časy C / O
30 µs / 400 µs
500 µs / 10 ms
1ms / 15 ms
Provozní frekvence
1000 Hz
50 Hz
35 Hz
Dovolený svodový proud
0.8 mA
0.3 mA
0.3 mA
Výstup
Výstupní napětí
4.5- 58 V DC
Výstupní proud min.
25 mA
Výstupní proud max.
5A
Výstupní svodový proud při Umax.
Zbytkové napětí při I max a jmen. U
< 0.50 mA
typický 1 V
max 1.6 V
Frekvence při induktivní zátěži
Izolační U vstup/výstup
viz pozn. 1
vstup / výstup 2500 V RMS
Teplota
Teplota okolí
skladovací -40...+80 °C
provozní viz křivka odlehčení
Další charakteristiky
Materiál tělesa
Průřez vodiče
šedý UL 94 V0
tuhý 0.2 - 4 mm² (24-12 AWG)
splétaný 0.22 - 2.5 mm² (24-12 AWG)
Jmen. průřez vodiče
2.5 mm² (12 AWG)
Odizolovací délka
10 mm (0.394 in)
Doporučený šroubovák
3.5 mm (0.137 in)
Krytí
IP20 NEMA1
Doporučený utahovací moment
0.4-0.6 Nm (3.5-5.3 lb.in)
Schválení
(požádáno),
Referenční normy
CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (v důležitých částech) / CEI 60664-1 / CEM : IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.
Rozměrové výkresy
střed lišty
modul šroubové svorky
střed lišty
modul pružinové svorky
5/71 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
Optické vazební členy, řada R600
Technická data
Technická data
Optický vazební člen : výstupní napětí 24 V až 400 V AC / 2 A max.; rozteč 6 mm nebo 12 mm
OB...OA
OB...OA 1000
2000
Charakteristiky cívky relé
Vstupní napětí: +20%, -15% on DC ; 10%, -10% on AC
24 V DC
48 V AC/DC
Frekvence
60 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
24 V DC
3.6 mA
50/60 Hz
Vstupní proud
3.6 mA
4.3 mA
5.5 mA
4.15 mA
4.6 mA
Napětí přítahu při Is=100%
14 V
15 V
18 V
60 V
135 V
14 V
Spínací časy C / O
150 µs / 1 ms
3 ms / 30 ms
2.2 ms / 18 ms
2.5 ms / 25 ms
150 µs /
1 ms
Provozní frekvence
500 Hz
20 Hz
25 Hz
20 Hz
500 Hz
Dovolený svodový proud
1 mA
5
Výstup
Výstupní napětí
24-400 V AC
Frekvence
50/60 Hz
Výstupní proud min.
25 mA
Výstupní proud max.
1A
Výstupní svodový proud při Umax.
< 0.50 mA
Zbytkové napětí při I max a jmen. U
2A
typický 1 V
max 1.6 V
Frekvence při induktivní zátěži
Izolační U vstup/výstup
Teplota
vstup / výstup 2500 V RMS
skladovací -40...+80 °C
provozní -20...+70 °C
1)
Další charakteristiky
šroubová svorka
Materiál tělesa
Průřez vodiče
tuhý 0.2 - 4 mm² (24-12 AWG)
0.2-2.5 mm² (24-12 AWG)
splétaný 0.22 - 2.5 mm² (24-12 AWG)
Jmen. průřez vodiče
2.5 mm² (12 AWG)
Odizolovací délka
9 mm (0.354 in)
Doporučený šroubovák
3.5 mm (0.137 in)
Krytí
IP20 NEMA1
Doporučený utahovací moment
0.4-0.6 Nm (3.5-5.3 lb.in)
Schválení
(požádáno po dobu 12 V DC) ,
Referenční normy
1)
pružinová svorka
šedý UL 94 V0
(požádáno),
, LRS ,
CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (v důležitých částech) / CEI 60664-1 / CEM : IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.
Při teplotách nad 55°C je třeba při horizontální montáži bloky jednotlivých přístrojů upevnit se vzájemným odstupem 10 mm. Při vertikální montáži na lištu se provozní teplota sníží o 15°C.
Rozměrové výkresy
střed lišty
modul šroubové svorky
střed lišty
modul pružinové svorky
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/72
Držák komponent
s připoj. svorkami
D 2,5/5-MP
Patice pro násuvný modul,
řada R500
D 2,5/5-MP1
Rozteč 5,08 mm (.200")
Rozteč 5,08 mm (.200")
1
DIN 3
D 2,5/5-MP...
Rozteč 5,08 mm (.200")
1
4
2
4
2
2
5
5
3
5
3
3
6
1SNA 399 903 R0200
Konc. zar.
th. 9 mm
BADLV0
1SNA 103 002 R2600
th. 9,1 mm BAMV2
Konc. zar.
1SNA 199 306 R0300
th. 9,1 mm BAM V0V0
Konc. zar.
1SNA 174 300 R1700
35 x 7,5 x 1 PR3.Z2
LIšta
1SNA 168 500 R1200
35 x 15 x 2,3 PR4
Lišta
1SNA 168 700 R2200
35 x 15 x 1,5 PR5
LIšta
1
4
6
6
střed lišty
střed lišty
Patice relé/optočlenu bez výst. LED
střed lišty
Patice relé/optočlenu bez vstupní LED
Patice relé/optočlenu s výstupní LED
Poznámky
Typ Patice jsou dodávány bez násuvných modulů.
Číslo dílu
šedá V0
Max. pracovní teplota
verze bez LED : 100°C
verze s LED :
: 85°C
Odpor kontaktů
: < 5 mΩ
Typ D 2,5/5-MP
Číslo dílu
šedá V0
Moduly objednat samostatně
D 2,5/5-MP1
1SNA607224R0100
Typ šedá V0
Moduly objednat samostatně
1SNA607223R0000
Číslo dílu
Moduly objednat samostatně
2,5/5-MP-24VDC
D
1SNA607222R0700
2,5/5-MP-24VAC/DC
D
1SNA607260R2100
1SNA607261R1600
D
2,5/5-MP-48VAC/DC
2,5/5-MP-110VAC
D
5
1SNA607266R1300
1SNA607267R1400
D
2,5/5-MP-230VAC
Charakteristiky
Průřez vodiče
Napětí
IECUL/CSA
slísovaná
svorka
jmenovité
pulzní
stupeň znečištění
jmenovitý
jmenovitý/kalibrovaný
Proud
Průřez vodiče
Odizolovací délka
Doporučený šroubovák
Doporučený utahovací moment
Krytí
požádáno
tuhý 0,2-4 mm²
24-12 AWG
splétaný 0,22-2,5 mm²
24-12 AWG
320 V
300 V
4 kV
3
6 A
6A
2,5 mm²
12 AWG
10 mm / .394"
3,5 mm / .137"
0,4-0,6 Nm / 3,5-5,3 lb.in
IP 20 / NEMA1
Příslušenství
1 Testovací přípravek
2 Testovací kolík
1
3
Reléový modul1 SPDT 10 mA/6 A
1 SPDT 1 mA/6 A
4 Vstupní optický modul 5 V DC
24 V DC
24 V DC
2
48 V DC
125 V DC
24 V AC
48 V AC
115 V AC
230 V AC
5 Výstupní optický 24 V DC/100 mA
modul
24 V DC/100 mA
3, 4, 5, 6,
24 V DC/2 A
7, 8, 9
24 V DC/2 A
24 V DC/1 A
24 V DC/1 A
24 V DC/1 A
5 Výstupní optický
5 V DC/100 mA
modul
5 V DC/100 mA
48 V DC/100 mA
48 V DC/100 mA
5 V DC/2 A
10
5 V DC/2 A
5 V DC/1 A
5 V DC/1 A
7 Pojistkový modul 125 V/125 mA
125 V/500 mA
125 V/2 A
125 V/5 A
250 V/125 mA
250 V/2 A
250 V/5 A
125 V/125 mA
250 V/125 mA
125 V/2 A
8 Propoj.modul
9 Modul převodníku 0-20 mA/0-10 V
4-20 mA/2-10 V
0-20 mA/0-5 V
4-20 mA/1-5 V
10 Hřeben. propoj. lišta 10 pól.
R
R
viz kap. značení
Typ modrá
DCB
(1)
DIA. 2
FC2
béž.
BNMS
R24V-1
béž.
BNMS
R24V-2
požádáno
0,2-4 mm²
24-12 AWG
0,22-2,5 mm²
24-12 AWG
320 V
300 V
4 kV
3
6 A
6A
2,5 mm²
12 AWG
10 mm / .394"
3,5 mm / .137"
0,4-0,6 Nm / 3,5-5,3 lb.in
IP 20 / NEMA1
Číslo dílu
1SNA105028R2100
1SNA007865R2600
1SNA031820R1400
1SNA031847R1300
IECUL/CSA
Typ požádáno
0,2-4 mm²
24-12 AWG
0,22-2,5 mm²
24-12 AWG
320 V
300 V
4 kV
3
6 A
6A
2,5 mm²
12 AWG
10 mm / .394"
3,5 mm / .137"
0,4-0,6 Nm / 3,5-5,3 lb.in
IP 20 / NEMA1
Číslo dílu
DCB
(1)
modrá
FC2
DIA. 2 1SNA105028R2100
1SNA007865R2600
Typ DCB
(1)
modrá
FC2
DIA. 2
BNMS
R24V-1
béž.
BNMS
R24V-2
béž.
Číslo dílu
1SNA105028R2100
1SNA007865R2600
1SNA031820R1400
1SNA031847R1300
BNMS T5V-1
bílá
1SNA031831R0300
BNMS T24V-1
bílá
BNMS T24V-2
bílá
BNMS T48V-1
bílá
BNMS T125V-1
bílá
BNMS T24V-1
žlutá
BNMS T48V-1
žlutá
BNMS T115V-1
žlutá
BNMS T230V-1
žlutá
červená
BNMS
N24V-3
červená
BNMS
P24V-3
červená
BNMS
N24V-1
červená
BNMS
P24V-1
červená
BNMS
N24V-2
červená
BNMS
P24V-2
černá
BNMS
A24V-4
červená
BNMS
N5V-3
červená
BNMS
P5V-3
červená
BNMS
N48V-3
červená
BNMS
P48V-3
červená
BNMS
N5V-1
červená
BNMS
P5V-1
červená
BNMS N5V-2
červená
BNMS P5V-2
šedý
BNMS
F125mA-1
šedý
BNMS
F500mA-1
šedý
BNMS
F2A-1
šedý
BNMS
F5A-1
šedý
BNMS
F125mA-2
šedý
BNMS
F2A-2
šedý
BNMS
F5A-2
šedý
BNMS
F125mA-3
šedý
BNMS
F125mA-4
šedý
BNMS
F2A-7
šedý
BNMS
ST1
šedý
BNMS
ST2
šedý
BNMS
CAI/U-500
šedý
BNMS
CAI/U-500
šedý
BNMS
CAI/U-250
BNMS
CAI/U-250
PCMS V0 (2)
1SNA031807R1400
1SNA031810R1200
1SNA031813R0100
1SNA031815R0300
1SNA031817R0500
1SNA031819R1700
1SNA031839R1300
1SNA031806R1300
1SNA031809R2600
1SNA031808R2500
1SNA031811R0700
1SNA031812R0000
1SNA031814R0200
1SNA031816R0400
1SNA031818R1600
1SNA031821R0100
1SNA031838R1200
1SNA031822R0200
1SNA031823R0300
1SNA031824R0400
1SNA031825R0500
1SNA031826R0600
1SNA031827R0700
1SNA031828R1000
1SNA031849R2500
1SNA031829R1100
1SNA031830R1600
1SNA031832R0400
1SNA031832R0400
1SNA031833R0500
1SNA031833R0500
1SNA205523R2200
RC 55
BNMS F125mA-1
šedý
BNMS F500mA-1
šedý
BNMS F2A-1
šedý
BNMS F5A-1
šedý
BNMS F125mA-2
šedý
BNMS F2A-2
šedý
BNMS F5A-2
šedý
1SNA031848R2400
1SNA031800R2100
1SNA031801R1600
1SNA031845R1100
1SNA031802R1700
1SNA031803R1000
1SNA031804R1100
1SNA031805R1200
1SNA031821R0100
1SNA031838R1200
1SNA031822R0200
1SNA031823R0300
1SNA031824R0400
1SNA031825R0500
1SNA031826R0600
1SNA031807R1400
1SNA031810R1200
1SNA031813R0100
1SNA031815R0300
1SNA031817R0500
1SNA031819R1700
1SNA031839R1300
BNMS
F125mA-1
šedý
BNMS
F500mA-1
šedý
BNMS
F2A-1
šedý
BNMS
F5A-1
šedý
BNMS
F125mA-2
šedý
BNMS
F2A-2
šedý
BNMS
F5A-2
šedý
BNMS
F125mA-3
šedý
BNMS
F125mA-4
šedý
1SNA031821R0100
1SNA031838R1200
1SNA031822R0200
1SNA031823R0300
1SNA031824R0400
1SNA031825R0500
1SNA031826R0600
1SNA031827R0700
1SNA031828R1000
BNMS F2A-7
šedý
1SNA031849R2500
1SNA031829R1100
BNMS ST2
šedý
1SNA031830R1600
BNMS ST1
šedý
PCMS
RC 55
V0 (2)
1SNA205523R2200
(1) Pouze v horní úrovni. (2) Hřeben. propoj. lišta 2 až 22 pólů - viz příslušenství.
5/73 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
BNMS
N24V-3
červená
BNMS
P24V-3
červená
BNMS
N24V-1
červená
BNMS
P24V-1
červená
BNMS
N24V-2
červená
BNMS
P24V-2
červená
BNMS
A24V-4
černá
BNMS
ST1
1SNA031829R1100
šedý
PCMS
V0 (2)
RC 55
1SNA 205523R2200
DC moduly
2CDC 292 013 F0013
2
3
4
Závislost spín. časů na odporu RL ;
křivka 1 platí pouze pro moduly 24 V DC
AC moduly
1
2
Odlehčovací křivka
3
4
1
Spínací časy (µs)
Vstupní vazební optické
moduly
Odlehčovací křivka
Zatěžovací odpor RL (kW)
5 V DC
Číslo dílu
24 V DC
TypP/N
48 V DC
TypP/N
TypP/N
5
125 V DC
TypP/N
BNMS
T5V-1
BNMS T24V-1
BNMS T48V-1
BNMS T125V-1
1SNA031831R0300
1SNA031801R1600
1SNA031845R1100
1SNA031800R2100
BNMS T24V-2
1SNA031848R2400
Charakteristiky
VSTUP
Napětí
Max. proud
Typické aktivační prahové U při Is = 100%
Spínací časyC/O
Svodový proud
VÝSTUP
Max. napětí / max. proud
Zbytkové napětí při max. I a jmen. U, standardní
max.
Kompatibilita
Izolační U vstup/výstup
TEPLOTA
skladovací
provozní
4,5 V až 5,5 V DC
6 mA
3,5 V
20 µs / 1,3 ms
58 V / 30 mA
2,3 V DC
2,7 V DC
2,5 kV
- 30°C až + 80°C
- 20°C až + 55°C
BNMS T24V-1 BNMS T24V-2
19,2 V až 27,6 V DC
5 mA
12 V DC
20 µs / 1,3 ms 10 µs / viz křivka 1 1 mA
58 V / 30 mA 58 V / 5 mA
2,3 V DC 0,3 V DC
2,7 V DC 0,5 V DC
TTL
2,5 kV
48 V AC
24 V AC
Číslo dílu
- 30°C až + 80°C
-20°C až + 55°C
58 V / 30 mA
2,3 V DC
2,7 V DC
2,5 kV
- 30°C až + 80°C
- 20°C až + 55°C
115 V AC
TypP/N
TypP/N
38,4 V až 55,2 V DC
4,1 mA
21 V DC
20 µs / 1,3 ms
0,8 mA
93,5 V až 140 V DC
3 mA
50 V DC
20 µs / 1,3 ms
58 V / 30 mA
2,3 V DC
2,7 V DC
2,5 kV
- 30°C až + 80°C
- 20°C až + 55°C
230 V AC
TypP/N
TypP/N
BNMS T24V-1
BNMS T48V-1
BNMS T115V-1
BNMS T230V-1
1SNA031802R1700
1SNA031803R1000
1SNA031804R1100
1SNA031805R1200
Charakteristiky
VSTUP
Napětí
Max. proud
Typické aktivační prahové U při Is = 100%
Spínací časyC/O
Svodový proud
OUPUT
Max. voltage / max. proud
Zbytkové napětí při max. I a jmen. U, standardní
max.
Izolační U vstup/výstup
TEPLOTA
skladovací
provozní
20,4 V až 26,4 V AC
8,5 mA
13 V AC
6 ms / 10 ms
1 mA
58 V / 30 mA
2,3 V DC
2,7 V DC
- 30°C až + 80°C
- 20°C až + 55°C
2,5 kV
40,8 V až 52,8 V AC
4,5 mA
22 V AC
6 ms / 10 ms
1 mA
58 V / 30 mA
2,3 V
2,7 V
2,5 kV
- 30°C až + 80°C
- 20°C až + 55°C
98 V až 126,5 V AC
8 mA
50 V AC
6 ms / 10 ms
2 mA
58 V / 30 mA
2,3 V
2,7 V
2,5 kV
- 30°C až + 80°C
- 20°C až + 55°C
195,5 V až 253 V AC
7 mA
95 V AC
6 ms / 10 ms
2 mA
58 V / 30 mA
2,3 V
2,7 V
2,5 kV
- 30°C až + 80°C
- 20°C až + 55°C
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/74
Optický člen s výst. 100 mA
Výstupní optické
moduly s tranzistorem
Optický člen s výst. 100 mA
5 V DC
2CDC 292 013 F0013
2
3
4
1
2
3
N5V-3
4
2
1
3
4
1
2
3
N24V-3
P5V-3
4
48 V DC
1
2
P24V-3
3
4
1
2
3
N48V-3
odlehčovací křivka
odlehčovací křivka
odlehčovací křivka
I (mA)
I (mA)
100
0
(°C)
57 60
0
(°C)
57 60
0
57 60
(°C)
TypP/N
TypP/N
BNMS N5V-3
BNMS
P5V-3
BNMS
N24V-3
BNMS
P24V-3
BNMS
N48V-3
BNMS
P48V-3
1SNA031809R2600
1SNA031807R1400
1SNA031810R1200
1SNA031808R2500
1SNA031811R0700
Charakteristiky
4,5 V až 5,5 V DC
8,5 mA
2,9 V DC
20 µs / 1,3 ms
1 mA
VÝSTUP
Max. napětí / max. proud
Zbytkové napětí při max. I a jmen. U
standardní U
max.
Frekvence při induktivní zátěži
Izolační U vstup/výstup
58 V / 100 mA
1 V DC
1,3 V DC
viz pozn. 1
2,5 kV
TEPLOTA
skladovací
provozní
- 30°C až + 80°C
- 20°C až + 60°C
C/O
20,4 V až 28,8 V DC
4,8 mA
16 V DC
20 µs / 1,3 ms
1 mA
1 V DC
1,3 V DC
viz pozn. 1
2,5 kV
- 30°C až + 80°C
- 20°C až + 60°C
40,8 V až 57,6 V DC
3,9 mA
26 V DC
20 µs / 1,3 ms
1 mA
58 V / 100 mA
1 V DC
1,3 V DC
viz pozn. 1
2,5 kV
- 30°C až + 80°C
- 20°C až + 60°C
Optický člen s výst. 1 A
5 V DC
24 V DC
Pozn. 1 :
Fmax = (1-0,007 x Us) / (L x Is²)
nebo
Fmax = (1-0,007 x Us) / (P x L )
R
2
3
4
1
2
3
N5V-2
4
1
2
P5V-2
3
4
1
2
3
TypP/N
BNMS
N5V-2
BNMS
P5V-2
BNMS
N24V-2
BNMS
P24V-2
1SNA031817R0500
1SNA031819R1700
Charakteristiky
4,5 V až 5,5 V DC
12,5 mA
3,5 V DC
20 µs / 250 µs
1 mA
20,4 V až 28,8 V DC
6,7 mA
10 V DC
50 µs / 350 µs
1 mA
VÝSTUP
Max. napětí / max. proud
Zbytkové napětí při max. I a jmen. U
standardní
max.
Frekvence při induktivní zátěži
Izolační U vstup/výstup
58 V / Viz grafy
58 V / Viz grafy
1 V DC
1,3 V DC
viz pozn. 1
2,5 kV
1 V DC
1,3 V DC
viz pozn. 1
2,5 kV
TEPLOTA
skladovací
provozní
- 30°C až + 80°C
- 20°C až + 60°C
- 30°C až + 80°C
- 20°C až + 60°C
C/O
1
odlehčovací křivka
TypP/N
1SNA031816R0400
1SNA031818R1600
4
P24V-2
N24V-2
odlehčovací křivka
Číslo dílu
VSTUP
Napětí
Max. proud
Typické aktivační U při Is=100%
Spínací časy
Svodový proud
58 V / 100 mA
Optický člen s výst. 1 A
Výstupní optické
module s MOS
tranzistorem
2CDC 292 013 F0013
5
VSTUP
Napětí
Max. proud
Typické aktivační U při Is = 100 %
Spínací časy
Svodový proud
5/75 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
1
100
TypP/N
1SNA031806R1300
4
P48V-3
I (mA)
100
Číslo dílu
Optický člen s výst. 100 mA
24 V DC
Us
Is
L
P
R
= výstup. napájecí napětí
= výstupní proud
= induktivní zátěž
= výkon na zátěži
= odpor zátěže
24 V DC
5 V DC
Pozn. 2 :
Fmax = (1 - 0,012 x Us) / (L x Is²)
nebo
Fmax = (1 - 0,012 x Us) / (P x L )
R
2
2CDC 292 013 F0013
Číslo dílu
Výstupní optický člen 2A
Výstupní optický člen 2A
Výstup optický
modul s MOS
tranzistorem
3
4
1
2
3
N5V-1
4
2
1
P5V-1
3
4
1
N24V-1
2
3
odlehčovací křivka
odlehčovací křivka
TypP/N
TypP/N
BNMS
N5V-1
BNMS
P5V-1
BNMS
N24V-1
BNMS
P24V-1
1SNA031812R0000
1SNA031814R0200
4
1
P24V-1
Us
Is
L
P
R
= výstup. napájecí napětí
= výstupní proud
= induktivní zátěž
= výkon na zátěži
= odpor zátěže
1SNA031813R0100
1SNA031815R0300
Charakteristiky
VSTUP
Napětí
Max. proud
Typické aktivační U při Is = 100 %
Spínací časy
C/O
Svodový proud
VÝSTUP
Max. napětí/ max. proud
Zbytkové napětí při max. I a jmen. U
standardní
max.
Frekvence při induktivní zátěži
Izolační U vstup/výstup
30 V DC / Viz grafy
1 V DC
1,3 V DC
viz pozn. 2
2,5 kV
30 V / Viz grafy
1 V DC
1,3 V DC
viz pozn. 2
2,5 kV
TEPLOTA
skladovací
provozní
- 30°C až + 80°C
- 20°C až + 60°C
20,4 V až 28,8 V DC
6,7 mA
10 V DC
50 µs / 350 µs
1 mA
5
- 30°C až + 80°C
- 20°C až + 60°C
Výstupní optický člen 1 A
Výstupní optický
modul s triakem
24 V DC
2CDC 292 013 F0013
Číslo dílu
4,5 V až 5,5 V DC
12,5 mA
3,5 V DC
20 µs / 250 µs
1 mA
2
3
4
1
odlehčovací křivka
TypP/N
BNMS A24V-4
1SNA031839R1300
Charakteristiky
VSTUP
Napětí
Max. proud
Typické aktivační U při Is = 100 %
Spínací časy
C/O
Svodový proud
VÝSTUP
Max. napětí/ max. proud
Zbytkové napětí při max. I a jmen. U
standardní
max.
Izolační U vstup/výstup
24 V až 253 V AC / viz křivka odlehčení
1 V AC
1,3 V AC
2,5 kV
TEPLOTA
skladovací
provozní
20,4 V až 28,8 V DC
3,8 mA
10 V DC
9,5 ms / 12 ms
- 30°C až + 80°C
- 20°C až + 70°C
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/76
Reléové moduly
Relé s 1 SPDT (jednoduchým přepínacím) kontaktem
2CDC 292 013 F0013
odlehčovací křivka
I(A)
6
2
5
4
2
1
0
1SNA031820R1400
BNMS R24V-2
1SNA031847R1300
BNMS R24V-1
Analogové moduly
2CDC 292 013 F0013
20
30
40 44
52 55
Θ(°C)
Omezená zátěž v ss hodnotách
Napětí
Napětí(Vcc)
(Vcc)
BNMS R24V-1
BNMS R24V-2
CÍVKA
Napětí
20,4 V až 28,8 V DC
Proud max.
7 mA
Aktivací napětí
1,2 V
KONTAKT
Typ
1 SPDT
12 V / 250 V
5 V / 250 V
Napětí mini. / max.
10 mA / 6 A
1 mA / 6 A
Spínací proud mini. / max
Spínací proud
AC1 mini. / max. 0,6 VA/1500 VA (rodpor. z.) 0,05 VA/1500 VA (rodpor. z.)
0,6 W / 140 W
0,05 W / 140 W
DC1 mini. / max. Počet operací
při zatížení 105 operaací při AC15
Počet operací
naprázdno 10x106 operací
6 ms / 8 ms
Provozní časy
C/O 1,5 ms
Odskok kontaktů
4 kV
Izolační U
cívka/kontak 4 kV
Odolnost vůči atmosf
cívka/kontak 1 kV
Izolační napětí
kontakt / kontakt TEPLOTA
- 40°C až + 80°C
skladovací
- 20°C až + 55°C
provozní
Číslo dílu
10
TypP/N
Proud (Acc)
(Acc)
Proud
24 V
110/120 V
220/230 V
2
3
4
1
2
Modul s přesným odporem 250 Ω, pro analogové
signály
TypP/N
BNMS
CA I/U-250
1SNA031832R0400
DC12
6 A
0,3 A
0,2 A
AC12
6 A
6 A
6 A
DC13
1 A
0,2 A
0,1 A
AC15
3A
3A
3A
Převodník proud/napětí
Převodník proud/napětí
3
4
1
Modul s přesným odporem 500 Ω, pro analogové
signály
TypP/N
BNMS
CA I/U-500
1SNA031833R0500
Charakteristiky
Odpor
Výkon
Přenost
Stabilita
250 Ω
0,35 W
0,1 %
25 ppm
Pojistkové a propoj.
moduly
500 Ω
0,35 W
0,1 %
25 ppm
Výstupní pojistkový modul
2CDC 292 013 F0013
5
3
R24V-1
Číslo dílu
Charakteristiky
24 V DC
2
4
Vstupní pojistkový modul
1
2
5
4
1
Propojovací modul
2
1
BNMS ST1
Číslo dílu
TypP/N
BNMS
BNMS
BNMS
BNMS
BNMS
BNMS
BNMS
F125mA-1
F500mA-1
F2A-1
F5A-1
F125mA-2
F2A-2
F5A-2
125 V / 125 mA
125 V / 500 mA
125 V / 2 A
125 V / 5 A
250 V / 125 mA
250 V / 2 A
250 V / 5 A
TypP/N
1SNA031821R0100 BNMS
F125mA-3
1SNA031838R1200 BNMS
F125mA-4
1SNA031822R0200
1SNA031823R0300
1SNA031824R0400
1SNA031825R0500
1SNA031826R0600
5/77 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
125 V / 125 mA
250 V / 125 mA
1SNA031827R0700
1SNA031828R1000
2
3
1
BNMS ST2
TypP/N
BNMS ST1
BNMS ST2
1SNA031829R1100
1SNA031830R1600
Koncové zarážky
Koncové zarážky se montují na konec svorkovnicové sestavy a slouží jako přídavný opěrný prvek a jako popisovací plocha.
Různé druhy popisovacích prvků - viz kap. Markery (popisovače).
BADL
Popis
Typ
Objednací kód P/N
Bal.množ. Hmotnost
kg
BAM2
BAMH
BADH
Konc. zar. DIN 3
BADL
9 mm
šedá V0
1SNA399903R0200
Konc. zar. se šrouby DIN 3
BAM2 V0 10 mm
šedá V0
1SNA399967R0100
BAM2
10 mm
šedá V2
1SNA206351R1600
BAM2 V0 10 mm
béž. V0
1SNA296351R0000
Nadstandard. zar. se šrouby DIN 1
BAMH
9,1 mm
a
DIN 3
šedá
1SNA114836R0000
BAMH V0 9,1 mm
béž. V0
1SNA194836R0100
Nadstandard. zar. se šrouby DIN 3
BADH
12 mm
šedý
1SNA116900R2700
50
50
50
50
50
50
50
Montážní lišty
PR30
PR3.Z2
PR3.G2
PR5
PR4
Symetrická lišta, pokovená
dvojchromanem
zinku, perforovaná
PR30
2 m
1SNA173220R0500
Symetrická ocelová lišta, pokovená
dvojchromanem
zinku
PR3.Z2 2 m
1SNA174300R1700
Bílá, symetrická pasivovaná ocel
galvanicky
pokovená
PR3.G2 2 m
1SNA164800R0300
Symetrická ocel. lišta, pokovená
bichromanem
zinku
PR5
2 m
1SNA168700R2200
Symetrická ocelová lišta, pokovená
bichromanem
zinku
PR4
2 m
1SNA168500R1200
1
1
5
1
1
1
Testovací přípravky
FC2
Testovací
kolík ø. 2 mm
FC2
1SNA007865R2600
10
Sestavená propojovací lišta
BJ612-...
Je součástí příslušenství a vytváří elektrické připojení mezi 2 až 70 bloky přístrojů tloušťky 6 mm, umístěnými
stranově vedle sebe. Může být použita u přístrojů se šroubovými nebo pružinovými svorkami, s roztečí bloků
6 nebo 12 mm. Pokud některé z bloků nechceme propojit, odstraníme kleštěni příslušný zub na liště. V případě,
že chceme dodržet požadavek na zachování krytí IP 20 celé sestavy, je třeba před a za propojovací lištou použít
separátor, tedy oddělovač koncové sekce.
Sestavená
propoj. lišta, 10 pól. - 24 A
BJ612-10
1SNA290488R0100
Sestavená
propoj. lišta, 20 pól. - 24 A
BJ612-20
1SNA206754R0000
10
10
Separátor (oddělovač) koncové sekce
Je namontován přímo na lištu vedle bloku přístroje. Slouží jako identifikační prvek a zajišťuje elektrickou izolaci
výrobkových skupin propojených propojovacími lištami. Rozměry jsou stejné jako u přístrojů se šroubovými
svorkami: šířka 70 mm, výška na liště 67,5 mm a odstup mezi bloky 2 mm.
SC612
Separátor
koncové sekce
SC612
1SNA290474R0200
Distribuční modul
Tento blok svorek s propojovacími lištami BJ612-... umožňuje
rozvedení 2 polarit (na stranu PCL a stranu s instalovanou
technologií). K tomu slouží dva samostatné obvody, z nichž
každý obsahuje:
- jeden vstup pro vodiče průřez 4 mm²,
- dva výstupy pro vodiče 2,5 mm²,
- jeden dvojitý vstup pro propojovací lištu BJ612-...
2,5 mm²
..
2-.
61
BJ
2,5 mm²
4 mm²
4 mm²
4 mm²
..
2-.
61
BJ
D4/12-3...
10
Distribuční modul také umožňuje připojit zem k montážní liště.
Připojení se provádí přes vstup modulu, vodičem průřezu
4 mm².
Jmenovité napětí :
250 VAC-DC
Jmenovitý proud :
32 A (4 mm²) - 16 A (2,5 mm²)
Doporučený utahovací moment : 0,4 - 0,6 Nm
Distribuční
blok se šroub. svorkami, rozteč 12 mm D4/12-3-3
1SNA645031R2000
D4/12-3R-3R
Distribuční
blok s pružinovými svorkami,
1SNA645531R2200
rozteč 12 mm
5
5
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/78
Příslušenství
PCMS
PEF
Držáky identifikačních štítků
Toto příslušenství umožňuje elektricky propojit
2 až 22 svorkovnicové bloky.
Navrženy pro uchycení štítku RPEV (viz protější strana).
Počet
Šedý
Červený
Modrý
Zelený/Žlutý
pólů
UL94V0UL94V0UL94V0UL94V0
5
2
1SNA205491R2300
3
1SNA205495R2700
4
1SNA205499R0300
5
1SNA205503R0700
6
1SNA205507R0300
7
1SNA205511R2600
8
1SNA205515R2200
9
1SNA205519R0600
10 1SNA205523R2200
11 1SNA205527R2600
12 1SNA205531R2200
13 1SNA205535R2600
14 1SNA205539R0200
15 1SNA205543R0600
16 1SNA205547R0200
17 1SNA205551R0600
18 1SNA205555R0200
19 1SNA205559R1600
20 1SNA205563R0200
21 1SNA205567R0600
22 1SNA205571R0200
1SNA205492R2400
1SNA205496R2000
1SNA205500R1000
1SNA205504R0000
1SNA205508R1400
1SNA205512R2700
1SNA205516R2300
1SNA205520R0300
1SNA205524R2300
1SNA205528R0700
1SNA205532R2300
1SNA205536R2700
1SNA205540R1700
1SNA205544R0700
1SNA205548R1300
1SNA205552R0700
1SNA205556R0300
1SNA205560R1300
1SNA205564R0300
1SNA205568R1700
1SNA205572R0300
1SNA205493R2500
1SNA205497R2100
1SNA205501R0500
1SNA205505R0100
1SNA205509R1500
1SNA205513R2000
1SNA205517R2400
1SNA205521R2000
1SNA205525R2400
1SNA205529R0000
1SNA205533R2400
1SNA205537R2000
1SNA205541R0400
1SNA205545R0000
1SNA205549R1400
1SNA205553R0000
1SNA205557R0400
1SNA205561R0000
1SNA205565R0400
1SNA205569R1000
1SNA205573R0400
1SNA205494R2600
1SNA205498R0200
1SNA205502R0600
1SNA205506R0200
1SNA205510R0100
1SNA205514R2100
1SNA205518R0500
1SNA205522R2100
1SNA205526R2500
1SNA205530R0500
1SNA205534R2500
1SNA205538R0100
1SNA205542R0500
1SNA205546R0100
1SNA205550R1100
1SNA205554R0100
1SNA205558R1500
1SNA205562R0100
1SNA205566R0500
1SNA205570R1500
1SNA205574R0500
PEF *
* Dodány spolu se štítky.
1SNA020568R0400
Držáky štítků jsou demontovatelné a štítky je možno snadno vyměnit.
Pro montáž na desku plošných spojů otvory ø 3,7 mm.
RPEV
Štítek pro PEF 29 x 6 mm
Listy s 99 reliéfně vyznačenými štítky
a
Prázdný
RPEV
1SNA173178R0700
DC
PC
Testovací přípravek na hlavici šroubu
Hřebenová propojovací lišta
Tento patentovaný přípravek se instaluje na díru pro
zasouvání šroubováku. Slouží k odstraňování závad,
měření a kontrole a používá se pro monitorování a
opravy instalace, na přístrojích bez testovací zdířky.
V takovém případě se zařízení vybaví testovacím
kolíkem FC2.
Stejnosměrná provedení se liší barvou modrá pro svorkovnice MA 2,5/5
DCB
1SNA105028R2100
BJ
Propojovací lišta
dílčí sestava
Pro připojení bloků svorek vložte kovovou trubičku
šroub+podložka+sloupek
do horního středového otvoru každé připojované
svorkovnice. Kovová trubička se dotkne interní
připojovací lišty uvnitř svorkovnice. Tato perforovaná
lišta je přiříznuta na délku a položena naplocho podél perforovaná propoj. lišta
krácená na délku
středového otvoru řady svorkovnice. Do otvoru
perforované lišty vložíme šroubovák, který umístíme přímo nad propojovanými
svorkovnicovými bloky. Šroub projde závitovou kovovoui trubičkou a pronikne do
vnitřní propojovací lišty svorkovnice. Propojení mezi perforovanou lištou a blokem
se tím dokončí.
Montuje se na svorkovnice řady R910
Šroub+ podložka+ sloupek
EV6D
1SNA168400R1600
Perforovaná propojovací lišta
BJS9
32 A
8 pólová 1SNA177583R1200
BJS9
32 A
16 pólová 1SNA177584R1300
RL
PCEIP
Toto příslušenství je možno použít pouze pro svorkovnicové bloky s
minimálně jedním tlakem slisovaným svorkovým připojením. Umožňuje
elektrické propojení 2 až 10 svorkovnicových bloků. Vzájemné
propojení svorkovnicových bloků, které nenasledují těsně vedle sebe,
je možno provést vylomením zubu naproti tomu bloku, který nechceme
připjovat. Hřebenovou propojovací lištu je možno odlamovat kleštěmi
(nebo řezat pilkou). V druhém tomto případě je vhodné použít izolační
hrot EIP. Hřeben umístíme do slisované svorky ještě předtím, než
dotáhneme šrouby nad vodičem.
Montuje se na svorkovnicové bloky řady R900 a R910:
Izolační hrot pro hřeben
EIP
Propojovací hřebenová lišta
PC9
1SNA113550R2000
15 A
10 pólová 1SNA210160R1200
Propojovací můstek IDC
BJS
RLV
Pro upevnění na blok tištěného spoje
s otvory ø 2 mm (bez opěrné nožky).
Podélný značkovač (marker)
Podélný značkovač
šířka 9 mm .354"
Velká plocha pro popis.
Západkové uchycení na horní straně svorkovnice
.
1SNA103849R0300
RLV
Prázdný popisný štítek
(můstek pro proříznutí izolace)
Charakteristiky
Průřez vodiče
mm² / AWG
IEC
NFC
Rigid
Flexible
Napětí V ProudA
Jmen. průřez vodiče mm² / AWG
Pracovní teplota °C
Krytí
VDE
2,5 mm²
2,5 mm²
CSA
14 AWG
600
600
26
15
2
2,5 mm 14 AWG
-55°C -> +110°C
IP20 / NEMA1
Rychlospojka umožňuje rychlé a bezpečné propojení šroubových svorek různých velikostí, úrovní a od
různých výrobců. Způsob proříznutí izolace umožňuje jednoduché, rychlé a ekonomické použití. Při práci
nepotřebujeme žádný nástroj. Propojovací můstek se používá pro propojení relé, spínačů a dalších elektronických komponent. Můstek Quick-Jump se hodí ke všem svorkovnicím se šroubovou svorkou, tloušťky
6 mm a širších.
Způsob použití: připojení můstku Quick-Jump ke svorce
3
4
1 - Vložte můstek ABB Quick-Jump do šroubové svorky.
2- Dotáhněte šroub svorky.
3- Vodič můstku provlékněte přes otvor tvaru V v můstku Quick-Jump.
4- Vodič zajistěte uzavřením páčky Quick-Jump kleštěmi s plohými čelistmi.
.
2
1
Přidání bočníku do instalace:
1- Vložte rychlospojku ABB Quick-Jump do šroubové svorky.
2- Uveďte šroubovou svorkku do kontaktu s vodičem.
3- Vodič zajistěte uzavřením páčky Quick-Jump kleštěmi s plochými
čelistmi.
4- Dotáhněte šroub svorky.
Propoj. můstek
se zařezávanou izolací
5/79 ABB | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | 2CDC 110 004 C0209
AD 2,5
4
3
1SNA114205R2000
1
2
Značení modulů rozhraní
Výběrová tabulka
Popis. štítky
pro moduly :RC610 RC55 RC65
1
Odloupněte boční pásky z karty.
2
Vybraný proužek oddělte od zbytku karty.
3
Natlačte první značkovací štítek do
příslušného místa, přidržte jej a palcem
přejeďte zbytek proužku.
Horizontální značení
Vertikální značení
R500
R600
MOŽNÉ
R900
R910
MOŽNÉ
R1800
Možné upevnění: :
MOŽNÉ
Doporučené upevnění :
Nemožné upevnění:
Značení svorkovnicových bloků
5
Standardní popisné karty RC
(x) = Počet karet
v soupravě s roztečí 5 mm
(x) = Počet karet(x) = Počet karet
v soupravě s roztečí 6 mmtv soupravě s roztečí 6 mmt
Velikost štítku
RC55
RC65
RC610
Prázdné karty
1SNA230000R1200
1SNA232000R0000
1SNA233000R0100
Horizontální značení
10 proužků od 1 do 10
10 proužků od 11 do 20
10 proužků od 21 do 30
10 proužků od 31 do 40
10 proužků od 41 do 50
10 proužků od 51 do 60
10 proužků od 61 do 70
1SNA230002R0000 (5)
1SNA230003R0100 (2)
1SNA230004R0200
1SNA230005R0300
1SNA230006R0400
1SNA230007R0500
1SNA230008R1600
1SNA232002R2600 (5)
1SNA232003R2700 (2)
1SNA232004R2000
1SNA232005R2100
1SNA232006R2200
1SNA232007R2300
1SNA232008R0400
1SNA233002R2700 (25)
1SNA233003R2000 (10)
1SNA233004R2100 (6)
1SNA233005R2200 (4)
1SNA233006R2300 (3)
1SNA233007R2400 (2)
1SNA233008R0500 (2)
Od 1 do 100
Od 101 do 200
1SNA230030R0700 (2)
1SNA230031R2400
1SNA232030R2500 (2)
1SNA232031R1200
1SNA233030R2600 (15)
1SNA233031R1300 (2)
20 x L1-L2-L3-N-PE
1SNA230131R2500
1SNA232131R1300
1SNA233131R1400 (2)
Vertikální značení
10 proužků od 1 až 10
10 proužků od 11 až 20
10 proužků od 21 až 30
10 proužků od 31 až 40
1SNA230041R0600
1SNA230042R0700
1SNA230043R0000
1SNA230044R0100
1SNA232041R2400
1SNA232042R2500
1SNA232043R2600
1SNA232044R2700
1SNA233041R2500 (5)
1SNA233042R2600 (3)
1SNA233043R2700 (2)
1SNA233044R2000 (2)
Od 1 do 100
1SNA230060R1500
1SNA232060R0300
1SNA233060R0400 (8)
Souprava popisných štítků RC, s roztečí 5 nebo 6 mm
Krabice se 100 kartami s 18 různými čísly dílů (viz tabulka na následující stránce)
Popis
Typ
Obj. kód P/N
Doplňovací krabice se 100
kartami s 18 popisnými
proužky RC
1SNA400085R2700
Krabice
se 100 kartami RC, rozteč 5 mm
1SNA400145R0700
Doplňovací
sada pro krabici s RC 5 mm
1SNA400084R2600
Krabice
se 100 kartami RC, s roztečí 6 mm
1SNA400144R0600
Doplňovací
sada pro krabici s RC 6 mm
Balení Hmotnost
kg
1
1
1
1
2CDC 110 004 C0209 | Katalog elektronických výrobků a relé 2013/2014 | ABB
5/80
Download

Relé rozhraní a optické vazební členy Vyobrazení výrobkové