HMYZ - S PROMĚNOU DOKONALOU
BLECHY, SÍŤOKŘÍDLÍ, MOTÝLI
BLECHY
 3.p končetin silně vyvinutý => skákání
 bezkřídlí, ze stran zploštělé tělo
 přenos chorob (mor)
 blecha obecná, blecha morová
blecha morová
blecha obecná
SÍŤOKŘÍDLÍ
 hustá žilnatina křídel
 potrava – drobný hmyz
 užiteční
zlatoočka
 zlatoočka obecná – požírají mšice
 mravkolev běžný – larva dravá, velká kusadla,
potrava – mravenci
mravkolev
MOTÝLI
 2 páry blanitých křídel
 šupinky střechovitě uspořádané
 barva důležitá pro:
 rozeznávání
 maskování
 zastrašování
střechovitě uspořádané šupinky
 ú.ú. – sosák => potrava – květní nektar
 dlouhý a ohebný
 v klidu svinutý
 vajíčko → larva (housenka – býložravá, silná
kusadla) → zakuklení → kukla → dospělec
Denní motýli:
 barevní
 tykadla zakončená paličkou
 zástupci:
Denní motýli
bělásek zelný – housenky škůdci hospodářských plodin
žluťásek řešetlákový
babočka paví oko
babočka admirál
perleťovci
hnědásci
okáči
modrásci
otakárek fenyklový – kyjovité výběžky na 2.p. křídel
jasoň červenooký
Noční motýli:
 méně výrazně zbarvení
 tykadla nitkovitá, hřebenovitá
lišaj smrtihlav – „kresba“
lebky, těžcí nektar vysávají
v letu
martináči – velcí, průsvitná barevná oka na křídlech, hřebenitá tykadla
přástevník medvědí – hnědá, velmi chlupatá
housenka
píďalky – jméno podle housenek (jejich pohybu),
přemnožení – velké škody
můry – zavalité, chlupaté tělo, přemnožení housenek – škody
můra gama – kresba na zádech
stužkonoska modrá – zadní křídla – pás (stužka)
bekyně mniška – housenky –
obrovské škody na smrcích
obaleči – škůdci
vřetenušky
nesytky – věrně napodobují vosy a sršně
mol šatní
bourec morušový – housenky požírají morušovník - hedvábí
Download

BLECHY, SÍŤOKŘÍDLÍ, MOTÝLI