Úvod
Knihtisk
Literatura
Konec
Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie
Knihtisk
Autor: Lenka Mimrová, Jana Rückerová
Editor: Lucie Plecitá, Tereza Gřundělová
Praha, duben 2012
Katedra mapování a kartografie
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Úvod
Knihtisk
Literatura
Úvod
Obsah prezentace
1
Knihtisk
Historický vývoj
Princip tisku
Johannes Gutenberg
Význam knihtisku
Konec
Úvod
Knihtisk
Literatura
Historický vývoj
Deskotisk
vznik v 8. století v Číně, Japonsku a Korei
vyrývané znaky do desek - tisk z vyvýšených míst
časově a finančně náročné
v Evropě používán do poloviny 15. století
Konec
Úvod
Knihtisk
Literatura
Historický vývoj
Tisk pomocí jednotlivých liter
vznik kolem roku 1040 n.l. v Číně - Pi Šeng vyrobil znaky
čínského písma z hlíny a vypálené je otiskoval jako desku
Obrázek : Litera
Konec
Úvod
Knihtisk
Literatura
Princip tisku
základ 3 objevy
písmolijectví - lití jednotlivých písmen ze speciální
slitiny - liteřiny
tisková barva - směs fermeže, sazí a sušidel
lis - upravený papírenský ždímací lis, nebo lis na víno
litery se seskládaly do sazebnice a ta se otiskovala na papír nebo
pergamen
Obrázek : Sazebnice
Obrázek : Lis
Konec
Úvod
Knihtisk
Literatura
Johannes Gutenberg
narozen přibližně v letech 1394 - 1399 v Mohuči
vyučený zlatník, uměl zpracovávat a odlévat kovy
1430 výroba písmen (dřevěné, později z liteřiny - směs olova,
cínu a antimonu)
začal s tiskem kalendářů, malých knih a odpustkových listin
Konec
Úvod
Knihtisk
Literatura
Význam knihtisku
rozšíření knih mezi obyvatelstvo
zásadní role při utváření spisovného německého a českého
jazyka
Obrázek : Gutenbergova bible
Obrázek : Kronika Trojánská
Konec
Úvod
Knihtisk
Literatura
Konec
Význam knihtisku
Významné tisky
1452 - 1454 Gutenbergova (42 řádková)bible
36 řádková bible
Významné tisky a tiskaři v Čechách
1468 Kronika trojánská
tiskaři:
1552 - Jiří Melantrych Rožďalovický z Aventýnu
bible "melantryška", herbář Mathioliho, latisko - český slovník,
slabikáře a kancionály
Daniel Adam z Veleslavína
Úvod
Knihtisk
Literatura
Literatura
Použité zdroje
http://www.wikipedia.org/
http://www.typomil.com/
http://www.cine.vin.cz/
http://www.csvz.cz/
http://www.blisty.cz/
Štěpánková, I.: semestrální práce Vynález knihtisku,
[cit. 2002-12-20]
Konec
Úvod
Knihtisk
Literatura
Konec
Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie
Děkuji za pozornost
Autor: Lenka Mimrová, Jana Rückerová
Editor: Lucie Plecitá, Tereza Gřundělová
Praha, duben 2012
Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Download

Knihtisk - Cvut