Dokument IMS - Záznam
Interní číslo dokumentu:
PROTOKOL O PŘEVZETÍ VÝSTUPŮ Z DATOVÝCH SOUBORŮ GIS
Dodavatel:
Zastoupená :
Se sídlem :
IČ :
DIČ :
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Pověřená osoba:
Ostravské komunikace, a.s.
Ing. Danielem Lyčkou, ředitelem akciové společnosti
Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
25396544
CZ25396544
Komerční banka Ostrava
86-5225320227/0100
Robin Vehovský
Odběratel :
Se sídlem :
IČ :
DIČ :
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Pověřená osoba:
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................tel.: ..............................., email: .................................................
Dodavatel na základě Žádosti o poskytnutí výstupů z GIS OK ze dne X.X.XXXX předává tyto výstupy:
KALKULACE CENY:
PASPORT
JEDNOTKOVÁ
CENA
POČET
OBJEKTŮ
CELKEM BEZ
DPH
PO SLEVĚ
40% BEZ DPH
DATA CELKEM
ZÁKLADNÍ SAZBA
CELKEM PO SLEVĚ
Výstupy se poskytují za smluvní cenu podle platného Ceníku. Odběratel souhlasí s uvedenou cenou ve výši
XXXX Kč bez DPH.
Datum předání dat:
Předal: ..................................................
Formulář FP 50
Převzal:..................................................
Stránka 1 z 1
Download

Protokol o převzetí výstupů z GIS