TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR
Minerální tepelněizolační deska,
Evropská technická registrace
ETA-05/0093
Obchodní název
Multipor DI
pro zateplení garáží, stropů
sklepů a podjezdů
pro vnější zateplení a zateplení
šikmých střech
n
Tvarová stálost
n
Vynikající paropropustnost
n
Nehořlavost
n
Jednoduchá aplikace
n
Vynikající komptabilita s tvárnicemi Ytong
nové krycí vrstvy.
konstrukcí a střech
Povrchové úpravy
Profilování
V závislosti na způsobu použití.
Přesné desky tloušťky 50, 60,
Pro zateplovaní systémy stano-
80, 100, 120, 140, 160, 180 a 200mm
vené v technickém osvědčení
s hladkými styčnými plochami
pro každý typ.
Rozměrová tolerance
Doplňkové produkty
±2,0 mm
Malty
Nářadí
Reakce na oheň
Multipor WI
speciálně určené pro vnitřní zateplení budov
Třída A1 – nehořlavé
Zpracování
ČSN EN 13501-1
Masivní a vůči tlaku odolné
desky lze rychle a jednoduše
Použití
podhledy
na stropy podzemních garáží,
sklepů, přejezdů a podjezdů
40
Nová generace tepelné izolace
Venkovní zateplení obvodových
Specifikace
Tepelněizolační
n
TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR
Požární odolnost
zpracovat.
Multiporem lze zvýšit požární
Neobsahují vláknitou strukturu,
odolnost železobetonových kon-
a tak je jejich opracování snadné
strukcí. V tom případě 1 mm
a bezpečné.
Multiporu nahradí 1,5 mm beto-
Zásady
10 nebo 12 mm. Maltují se
Podklad pro lepené desky musí
Desky Multipor se lepí k pod-
desky, nikoli obkládané kon-
být čistý, bez zbytků malty, oleje
kladu lehkou maltou Multipor.
strukce. Desky Multipor se vzá-
apod., pevný a rovný. Tolerovat
Lepené plochy desek se mal-
jemně nelepí, tzn. zásadně se
lze nerovnosti podkladu do 3 mm.
tují celoplošně lžící se zuby
nemaltují styčné spáry desek.
Multipor DI
pro zateplení garáží, stropů sklepů a podjezdů (tloušťky do 200 mm)
pro vnější zateplení a zateplení šikmých střech (tloušťky do 300 mm)
Multipor WI
speciálně určené pro vnitřní zateplení budov (tloušťky do 200 mm)
Technické vlastnosti
Multipor DI
Multipor WI
Hrubá objemová hmotnost průměrně
cca 110 kg/m3
cca 90 kg/m3
Normalizovaná pevnost v tlaku
průměrně > 0,30 MPa
průměrně > 0,20 MPa
Měrná tepelná kapacita c
1,3 kJ/(kg.K)
1,3 kJ/(kg.K)
Tepelná vodivost λDesign
0,045 W/(m.K)
0,042 W/(m.K)
Schopnost difúze
faktor difúzního odporu μ=3
faktor difúzního odporu μ=2
Odolnost vůči tahu
≥ 0,080 MPa
-
Deformace
≤ 1mm při 1000 N bodovém zatížení
při krátkém namočení podle EN 1609 WP = 2,0 kg/m2
Absorpce vody
při dlouhodobém namočení podle EN 12087 WLP = 3,0 kg/m2
Sorpční vlhkost
≤ 6% hmotnostních při 23o C a 80% relativní vlhkosti vzduchu
Ostatní
Stavebněbiologická a mikrobiologická nezávadnost, blokovací účinek na houby a mikroorganismy,
stavební produkt nepoškozujíci životní prostředí podle AUB - Certifikát - AUB - XEL - 10106 - D,
plně recyklovatelný.
Základní údaje – Multipor DI a Multipor WI
1)
tl. desky
bez omítek1)
výrobní
rozměry
š×v×d
tepelný
odpor R
DI/WI
počet
kusů
kusů
na paletě
objem
na paletě
plocha
na paletě
expediční
hmotnost
palety
spotřeba
malty
na lepení
mm
mm
m2.K/W
ks/m2
ks/pal
m3/pal
m2/pal
kg/pal
kg/m2
50
50 × 390 × 600
1,11/1,19
4,27
144
1,685
33,70
265
2,5–4,5
60
60 × 390 × 600
1,33/1,43
4,27
120
1,685
28,08
265
2,5–4,5
80
80 × 390 × 600
1,78/1,90
4,27
90
1,685
21,06
265
2,5–4,5
100
100 × 390 × 600
2,22/2,38
4,27
72
1,685
16,85
265
2,5–4,5
120
120 × 390 × 600
2,67/2,86
4,27
60
1,685
14,04
265
2,5–4,5
140
140 × 390 × 600
3,11/3,33
4,27
48
1,572
11,23
255
2,5–4,5
160
160 × 390 × 600
3,56/3,81
4,27
42
1,572
9,83
255
2,5–4,5
180
180 × 390 × 600
4,00/4,29
4,27
36
1,516
8,42
240
2,5–4,5
200
200 × 390 × 600
4,44/4,76
4,27
36
1,685
8,42
265
2,5–4,5
Desky tloušťky 220, 240, 260, 280 a 300 mm se vyrábějí na objednávku.
Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.
TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR
41
Download

Katalog Ytong Multipor DI