OZIMÁ PŠENICE
Altigo
Velmi raná, potravinářská | NOVINKA
Registrace: ČR 2011, SR 2011
Přitažlivá pšenice – atraktivní vzhled
Výnos zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2008–2010
Velmi raná osinatá potravinářská pšenice
Pekařská kvalita chlebová s ideálním poměrem P/L
Velké zrno s vysokou HTZ
Pevné krátké stéblo s vysokou odolností vůči poléhání
Potravinářská kvalita – ve výkupních parametrech Altigo
Objemová
hmotnost
g/l
805
Obsah
NL
%
13,3
Číslo
poklesu
s
310
Zeleny
test
ml
50
Zdroj: Výsledky zkoušek Mlýn Kyjov, lokalita Hrubčice, sklizeň 2010
Alveograf
výborné alveografické parametry – ideální poměr P/L
Altigo
Energie
(W)
280
Odpor
(P)
84
Tažnost
(L)
107
Poměr
(P/L)
0,79
Zdroj: Výsledky zkoušek Mlýn Kyjov, lokalita Hrubčice, sklizeň 2010
Výnos zrna
nejvýnosnější odrůda v tříletém průměru registračních
zkoušek ÚKZÚZ 2008–2010 ve velmi raném sortimentu
velmi vysoký a stabilní výnos zrna v neošetřené i ošetřené
variantě pěstování ve všech výrobních oblastech
velké zrno s vysokou HTZ (48 g), počet zrn v klase střední
Výnos zrna (%)
Nejvýnosnější odrůda v tříletém průměru registračních
zkoušek ÚKZÚZ 2008–2010 ve velmi raném sortimentu
Altigo
110
Baletka
Bohemia
105
100
95
90
Kukuřičná
Řepařská
Obilnářská a bramborářská
Pozn.: Výnos zrna je uveden v % na průměr kontrolních odrůd Baletka, Bohemia v ošetřené variantě
Agronomické vlastnosti
velmi raná osinatá odrůda s velmi dobrou odnoživostí
nízké rostliny s pevným stéblem a vysokou odolností vůči
poléhání
vhodná pro pěstování po obilnině
vhodná i pro časné setí
velmi dobré přezimování s vysokou odolností vůči plísni
sněžné
Zdravotní stav
vysoká odolnost vůči braničnatce plevové v klase
velmi dobrá odolnost vůči fuzariózám v klase, běloklasosti
a padlí travnímu v klase
velmi dobrá odolnost vůči padlí travnímu na listu , rzi
pšeničné a braničnatkám na listu
vysoce odolná až odolná vůči rzi travní a plevové
tolerantní vůči plodomorce plevové
Altigo
Výsledky registračních zkoušek ÚKZÚZ (2008–2010)
Výnos zrna
Kukuřičná
oblast
Odrůda
Altigo
Baletka
Bohemia
N
101
102
98
Řepařská
oblast
O
104
103
97
N
110
99
101
Obilnářská
a bramborářská oblast
N
O
111
110
100
101
100
99
O
111
100
100
Pozn.: Výnos zrna je uvedený v % na průměr kontrolních odrůd Biscay, Cubus, Akteur
N –neošetřená varianta, O – ošetřená varianta
Číslo
poklesu
Obsah
NL
Zelenyho
test
Objemová
hmotnost
Vaznost
mouky
Měrný objem
pečiva
Potravinářská kvalita
s
333
%
12,7
ml
41
g/l
775
%
61,1
ml
528
Odrůda
Altigo
Padlí travní na listu max
Padlí travní v klase
Listové skvrnitosti
Braničnatka plevová v klase
Rez pšeničná
Rez plevová
Běloklasost
Fuzariózy klasů
Plíseň sněžná
Stav po zimě
Poléhání – metání
Poléhání před sklizní
Počet produktivních klasů
Délka rostlin
Začátek metání
Doba do zralosti
HTZ
Odrůda
Altigo
Baletka
Bohemia
Padlí travní na listu – DC37
Významné hospodářské vlastnosti
9–1
7,4
6,8
7,9
9–1
6,8
6,8
7,2
9–1
6,7
6,4
6,5
9–1
5,8
5,1
5,9
9–1
7,3
7,5
7,8
9–1
6,8
6,7
6,5
9–1
7,5
6,5
7,8
9–1
7,0
7,4
7,9
9–1
6,6
7,2
7,1
9–1
7,9
8,3
8,0
9–1
7,7
7,5
7,4
9–1
8,7
7,9
8,0
9–1
7,8
5,8
6,5
ks/m2
741
743
618
cm
86
94
111
dny
144
144
146
dny
204
204
204
g
48
40
49
Hodnocení vlastností 9–1: 9 nejlepší, 1 nejhorší
Baletka, Bohemia – kontrolní odrůdy
Pěstování
Rajonizace: plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
Zařazení v osevním postupu: odrůda vhodná i pro pěstování po obilnině
Termín setí: v ATL, vhodný je časný termín setí
Výsevek v MKS/ha podle výrobních oblastí a termínu setí
Oblast
Kukuřičná
Řepařská
Obilnářská,
bramborářská
15. 9. 20. 9. 25. 9. 30. 9. 5. 10.
3,5–4,0
3,8–4,2
3,0–3,5
3,2–3,8
10. 10. 20. 10.
3,8–4,2
Hnojení dusíkem
Regenerační
růstová fáze 21–25 (odnožování)
(je vhodné tuto dávku rozdělit na dvě aplikace)
1. produkční
růstová fáze 30–32 (začátek sloupkování)
2. produkční
růstová fáze 37–39 (objevení se posledního listu)
Kvalitativní
růstová fáze 49–51 (začátek metání)
50–70 kg N/ha
40–60 kg N/ha
20–30 kg N/ha
20–30 kg N/ha
Morforegulátory růstu
Vzhledem k tomu, že odrůda má krátké stéblo s vysokou odolností vůči poléhání není
aplikace nutná.
V případě intenzivního pěstování a podle stavu porostu lze moforegulátory použít
v následujících případech:
Podpoření odnožování
růstová fáze 21 (začátek odnožování)
Srovnání odnoží
růstová fáze 30–31 (začátek sloupkování)
Fungicidní ochrana
Základní: dle infekčního tlaku chorob, růstová fáze 35–55 (sloupkování – metání)
Intenzivní pěstování:
1. ošetření
růstová fáze 29–37 (konec odnožování – sloupkování)
2. ošetření
růstová fáze 51–59 (metání)
Kontakty na odborné poradce v regionech
ČECHY
Bc. Jaroslav Trávníček
tel.: 725 083 695
e-mail: [email protected]
Ing. Jiří Dubec, Ph.D.
tel.: 725 815 706
e-mail: [email protected]
MORAVA
Petr Procházka
tel.: 602 340 473
e-mail: [email protected]
Marketingový poradce pro Slovenskou republiku
Ing. Peter Brežný
Námestie SNP 50, 960 01 Zvolen
Tel., fax: +421 455 331 358
mobil: +421 905 454 961
e-mail: [email protected]
Právně chráněná odrůda
Zástupce pro Českou a Slovenskou republiku
Držitel šlechtitelských práv:
Nickerson International Research SNC, Francie
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Sazečská 8, 108 25 Praha 10
tel.: +420 266 021 593-7, fax: +420 272 701 262
e-mail: [email protected]
www.odrudynickerson.cz
Download

Altigo - Limagrain Europe