Základní škola a Mateřská škola Křetín,
okres Blansko, příspěvková organizace
Křetín 142, 679 62
tel.: 516 470 626, 736 484 626
Rodičům dětí
docházejících do MŠ
Přerušení provozu MŠ
v době velikonočních prázdnin 2. a 3. 4. 2015
Vážení rodiče,
na základě průzkumu zájmu o docházku do MŠ v době
velikonočních prázdnin jsem rozhodla o přerušení provozu.
Mateřská škola bude v těchto dnech uzavřena.
Provoz bude opět zahájen v úterý 7.4. 2014
Odůvodnění : K docházce se na tyto dny přihlásily pouze 3 děti.
Školné za měsíc duben bude z důvodu přerušení provozu
poníženo:
celodenní: 226,-Kč
snížené : 113,-Kč
S pozdravem
Mgr. Ivana Pfefrová
ředitelka školy
Download

Plakát v pdf - Základní škola a Mateřská škola Křetín