R – červená, G –zelená, Y – žlutá, O – oranžová, W – bílá, B – modrá
Indikační svítidla US 22-1 čirá a US 22-2 matná
Technická data
Provozní napětí:
Proudový odběr:
12 V až 230 V AC/DC (dle požadavku)
2x 5 – 25 mA
Barvy:
R/G, jiné kombinace na objednávku
Počet LED diod:
Montážní otvor:
Hmotnost:
4+4
22 mm
0,0180 kg
čirá
(1)
Charakteristika
Kulatá svítidla signalizují různé směry a stavy v rozvaděčových soustavách.
Jsou používána i pro z dálky viditelnou, výraznou indikaci stavů zapnuto/
/vypnuto a pro reklamní účely.
Provedení: víčko čiré (US22-1) a matné (US22-2), dvoubarevné svítící,
napětí 12 V – 230 V AC, DC (např. 230 V AC, 24 V DC).
Katalogové označení
D - US 22 - 1
- R/G - 230 V
1 - čirá, 2 - matná
AC
12 V – 230 V
AC - střídavé napětí
DC - stejnosměrné
napětí
AC/DC – AC i DC
Barva standardně G/R
nebo dle objednávky
Ex–extrém. svítivost
matná
(2)
VNITŘNÍ
EL. OBVOD
US22 D-US22
Příklad objednávky
D-US22-1 - R/ G - 230 V AC
svítící US22-1 čirá červená/zelená na 230 V střídavých
1
S
(+~)
(~–)
2
(+~)
Indikační svítidla US 22-Q
Technická data
Provozní napětí:
Proudový odběr:
12 V až 230 V AC, DC (dle objednávky)
2x 5 – 25 mA
Barvy:
R/G, jiné kombinace na objednávku
Počet LED diod:
US22 - Q
6 + 6 LED
US22 - Q.L 2 + 2 LED
22 mm
0,018 kg
Montážní otvor:
Hmotnost:
VNITŘNÍ
EL. OBVOD
US22Q US22Q.L
1
S
(+~)
(~–)
US22-Q
2
(+~)
Charakteristika
Čtvercová svítidla signalizují různé směry a stavy v rozvaděčových
soustavách. Jsou používány i pro z dálky viditelnou, výraznou indikaci
stavů zapnuto/vypnuto a pro reklamní účely.
Provedení: řady kulatých LED (US22-Q) a obdélníkové LED (US22-Q.L),
dvoubarevné svítící , napětí 12 V – 230 V AC, DC (např. 230 V AC, 24 V DC).
Katalogové označení
D - US 22-Q .L
- R/G - 230 V AC
L - obdélníkové LED
12 V – 230 V
AC - střídavé napětí
DC - stejnosměrné
napětí
AC/DC – AC i DC
US22-Q.L
Barva standardně G/R
nebo dle objednávky
Příklad objednávky
D - US22-Q.L - R/G - 230 V AC
svítící D-US22-Q.L s obdélníkovými LED, červená/zelená na 230 V
RAMI CZ, spol. s r.o., Otakara Jaroše 235, 682 01 Vyškov
tel.: 517 324 816, fax: 517 324 812, www.rami.cz, e-mail: [email protected]
SIGNALKY06_cmyk.indd 13
13
23.3.2006 22:32:09
Download

Produktový list - RAMI CZ s.r.o.