přehlídka interspecifických odrůd
Hibernal forum
PIWI
2014
KATALOG
12. 7. 2014
ŠARDICE
VÍN
DNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2013
e spolupráci
Garant soutěže
PIWI
Vážení návštěvníci,
vítáme Vás na 1. ročníku PIWI 2014 - Soutěžní přehlídky interspecifických odrůd a Hibernal fora
v Šardicích. Jsme potěšeni, že jste nás navštívili a zveme Vás k ochutnávce velice zajímavých vín.
Je pro Vás připraveno 163 vzorků vín, z toho je 51 bílých, 50 červených a 62 Hibernalů..
Vína pocházejí nejen z obcí napříč celou Moravou, ale i z Rakouska, Slovenska, Německa a Polska.
Hodnocení vín proběhlo v pátek 4. 7. 2014 za účasti zkušených degustátorů stobodovým systémem
pod dohledem Doc. Ing. Pavla Pavlouška Ph.D.
Tím, že nejznámější a nejrozšířenější PIWI odrůdou je bezesporu odrůda Hibernal, byla v rámci
popularizace této odrůdy samostatně hodnocena tato odrůda.
Titul CHAMPION PIWI 2014 v kategorii bílých vín získalo víno
Solaris 2013 od pěstitele Jiřího Malíka z Čejče.
Titul CHAMPION PIWI 2014 v kategorii Hibernal získalo víno
Hibernal 2012 Slámové od pěstitele Chateau Lednice.
Titul CHAMPION PIWI 2014 v kategorii červených vín získalo víno
Rondo 2009 od pěstitele Eugen Schönhals z Biebelnheim.
Titul nejlepší kolekce vín získalo vinařství Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Weinund Obstbau Klosterneuburg z Klosterneuburg.
A to za nejvyšší průměr výsledných bodových ohodnocení těchto 4 soutěžních vzorků:
Blütenmuskateller 2013, Ráthay 2011, Roesler 2011, Regent 2013
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v 15:00 hod.
Některá vína v tomto katalogu jsou deklarována jako moravská zemská vína doplněna údaji o ročníku,
popř. přívlastkem, i když nesplňují náležitosti uvedené v zákoně o vinohradnictví a vinařství.
Vzorky jsou seřazeny podle odrůd, v každé odrůdě od nejvýše dosaženého ohodnocení
Děkujeme tímto všem vinařům za bezplatné poskytnutí vzorků vín.
Děkujeme všem, kteří se ve svém volném čase podíleli na přípravě, organizaci, sběru vzorků,
zpracování dat a zajišťování jak odborné degustace, tak i vlastní výstavy vín.
Přejeme Vám příjemný zážitek z dnešní výstavy.
Mendelův vinařský spolek Šardice ve spolupráci s Obcí Šardice a FOS Šardice
Složení degustačních komisí
Komise č.1
Předseda Ing. Petr Hruška, Blatnička 160
Petr Fasora, Hovorany 203
Jan Sekanina, Královopolské Vážany 130
Mgr. Diana Benšová, Nuselská 214/42 Praha 2
Komise č.2
Předseda
Jarmil Pospíšil, Brno
Vladislav Blažej, Starý Poddvorov
Ing. Hrňa František, Buchlovice
Komise č.3
Předseda
Ing. Ivo Padalík, Starý Poddvorov 320
JUDr. Stanislav Brhel, Kyjov 883
Ing. Pavel Bíro, Velké Zalužice 260
Komise č.4
Předseda
Zbyňek Kopeček, Dubňany
Pavel Závodský, Žabičce
Petr Poizl, Žeravice
Komise č.5
Předseda
Ing. Lukáš Fasora, Hovorany 203
František Fojtík, Mutěnice 16
Jiří Hartman, Dubňany 1584
Komise č.6
Předseda
Ing. Alice Becková, Mikulov
Petr Faltánek, Moravské Málkovice 107
Miloš Richter, Hawaii USA
Pavel Karlík, Šardice
Akce Mendelova vinařského spolku
v Šardicích v r. 2014
2.8.2014 – Šardické sklepy dokořán – otevřené sklepy
31.8.2014 – Šardický vinobraní
15.11.2014 – Svěcení vína a ochutnávka svatomartinských a mladých vín
Více informací o jednotlivých akcích a fotogalerii
z minulých akcí naleznete na
www.vinozesardic.cz
ročník jakost
pozn. země jméno příjmení titul ulice
obec
body
B42 Solaris
2013
CZE Jiří
Malík
Čejč 91 b. CH
B38 Solaris
2013 VzH
CZE Pavel
Pospíšil ing.
Bošovice
90 b. Z
B3 Blütenmuskateller2013
AUT Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg
Wienerstrasse 74
Klosterneuburg
89 b. Z
B11 Chorvát
2012
CZE Josef
Měchura
Svatobořice Mistřín 1155 Svatobořice-Mistřín
88 b. Z
B34 Saphira
2012
DEU Eugen
Schönhals
Biebelnheim
88 b. Z
B40 Solaris
2013 26,5
CZE Karel
Brázdil
Boršice 337
88 b. Z
B8 Chenin blanc
2011 MZV
CZE ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Šatov 404
87 b. Z
B35 Saphira 2013 MZV
CZE Vinařství Fasora a synové
Hovorany 203
87 b. Z
B43 Vesna
2013 MZV
CZE Lubomír Skrýval
Zahradní 786
Rakvice
87 b. Z
B32 Saphira
2013 MZV
CZE Jan
Cícha
Blatnice pod Sv. Antonínkem 86 b. Z
B49 Kerner
CZE Jiří
Malík
Čejč 86 b. Z
B16 Mladá vinice bílá
MZV cuvée CZE František Foretník
Šardice 303
85 b. S
B14 Isabella
2013 Slámové
CZE František Foretník
Šardice 303
84 b. S
B36 Sauvignon šedý 2012 MZV
CZE ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Šatov 404
84 b. S
B39 Solaris
2013 PS
CZE Lubomír Lampíř Ing.
Kojetice
84 b. S
B45
Merzling 2013
84 b. S
B44 Viognier
2011 MZV
CZE ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Šatov 404
83 b.
B2 Bianca
2012
AUT Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg
Wienerstrasse 74 Klosterneuburg
82 b.
B9 Chorvát
2013
CZE Petr
Marada
Svatobořice Mistřín 530 Svatobořice-Mistřín
82 b.
B21 Kunleany
2013
AUT Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg
Wienerstrasse 74 Klosterneuburg
82 b.
B37 Savilon
2012
AUT Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg
Wienerstrasse 74 Klosterneuburg
82 b.
B5 Donauriesling
2013
AUT Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg
Wienerstrasse 74 Klosterneuburg
81 b.
B27 Malverina
2013 MZV
CZE Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Valtická 338
Lednice
81 b.
B33 Saphira
2013 PS
CZE Pavel
Pospíšil ing.
Bošovice
81 b.
B12 Chorvát
2013
CZE Jaroslav Pinda
Ing. Mikulčice 623
Mikulčice
80 b.
Bílá vína
poř. odrůda
ročník jakost
pozn. země jméno příjmení titul ulice
obec
body
B28 Malverina
2013
CZE Josef
Novotný
Šardice 439
80 b.
B29
Malverina 2010CZE
UKZUZ Olekovice
Oblekovice
80 b.
B31
Prim
2009
JAKCZE
Ladislav
GrabovskýPříhon 10
Klobouky
80 b.
B47
Merzling 2013CZE
Antonín
Hoša
Čejč 380
80 b.
B1Aletta
2013 KAB
CZE Pavel Pospíšil ing.
Bošovice
79 b.
B10 Chorvát
2013
CZE Vladimír Varmuža
Svatobořice Mistřín 777 Svatobořice-Mistřín
79 b.
B26
Malverina 2013CZE
Šalša
Václav
Kyjov
78 b.
B48
Gösceji Zamatos
2013SVK
Peter
Hladký
Skalica
78 b.
B13
Isabella 2013CZE
František
Foretník
Šardice 303
77 b.
B18
Johanniter 2013CZE
Milada
Melkusová
Čejč 233
76 b.
B25Malverina
2013
CZE Josef
Horňáček Ing.
Mutěnice
76 b.
B4
Cabernet Blanc
2013
JAKCZE
Vinařství
Čotek
Kobylí
75 b.
B50
Solaris
2013
20,5POL
JanKulaMickiewicza 41
Debica
75 b.
B24
Malverina 2013
22CZE
Václav
LiškaNerudova 972
Mutěnice
74 b.
B17
Johanniter 2012DEU
Andreas
DilgerUrachstraße 3
Freiburg
73 b.
B6 Erilon
2012 MZV
CZE Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Valtická 339
Lednice
72 b.
B15
Chorvát 2013
21CZE
Dušan
Kmenta
Terezín 144
71 b.
B23 Malverina
2013 PS
CZE Josef
Nováček Ing. Zahradní 888
Mutěnice
71 b.
B19Johanniter
2012 PS
CZE Pavel
Pospíšil ing.
Bošovice
70 b.
B20 Krisztaly
2012
AUT Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg
Wienerstrasse 74 Klosterneuburg
70 b.
B46
Merzling 2013SVK
Peter
Hladký
Skalica
70 b.
B51
Muscaris 2012
23POL
JanKulaMickiewicza 41
Debica
70 b.
B30 Malverina
CZE Dar - nehodnoceno
poř. odrůda
ročník jakost
pozn. země jméno příjmení titul ulice
obec
body
C35
Rondo
2009DEU
Eugen
Schönhals
Biebelnheim
92 b. CH
C24 Monarch
2012 MZV barr. CZE Vinařství Fasora a synové
Hovorany 203
91 b. Z
C7 Cabernet Jura
2013 PS
CZE Pavel
Fučík
ing.
Branišovice
90 b. Z
C26 Ráthay
2011 Jakostní barr. AUT Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg Wienerstrasse 74
Klosterneuburg
89 b. Z
C8 Cerason
2013 MZV barr. CZE VinařstvíČotek
Kobylí
87 b. Z
C28 Regent
2011 VzH
CZE Zdeněk Buštík
Ing.
Šardice 96
87 b. Z
C33 Roesler
2011 Jakostní barr. AUT Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg Wienerstrasse 74
Klosterneuburg
87 b. Z
C2 Cabernet Cortis 2013 PS
CZE Pavel
Fučík
ing.
Branišovice
86 b. Z
C10 Cerason
2012 MZV
CZE Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Valtická 342
Lednice
86 b. Z
C12 Laurot
2013 MZV rosé CZE Lubomír Skrýval
Zahradní 786
Rakvice
86 b. Z
C32 Regent + Cabernet Sauvignon
2011 PS cuvée RE+CSCZE Zdeněk Buštík
Ing. Šardice 96
86 b. Z
C42 Rubinet Barrique 2011 MZV barr. CZE Horákova farma a.s.
Čejč 1
86 b. S
C25
Monarch 2013
MZVCZE
Milada
Melkusová
Čejč 233
85 b. S
C38 Sevar
2012 PS
CZE Šlechtitelská stanice Polešovice Vinařská 634
Polešovice
85 b. S
C50 Rondo 2013 23,5
POL Rafał
Stec
Zimna Woda 9
Tarnowiec
85 b. S
C13 Laurot
2013 MZV rosé CZE Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Valtická 340
Lednice
84 b.
C16
Laurot
2013CZE
Václav
LiškaNerudova 972
Mutěnice
84 b.
C27 Regent
2012 VzH
barr. CZE Zdeněk Buštík
Ing.
Šardice 96
84 b.
C29 Regent
2013 vino
AUT Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg
Wienerstrasse 74 Klosterneuburg
84 b.
C34 Roesler
2013 PS
CZE Veritas spol. a.s.
Bošovice
84 b.
C47 Leron 2013 23,5
POL Rafał
Stec
Zimna Woda 9
Tarnowiec
84 b.
C3
Cabernet Cortis
2013
JAKCZE
Vinařství
Čotek
Kobylí
83 b.
C6 Cabernet Cortis 2013 VH
CZE Veritas spol. a.s.
Bošovice
83 b.
C30
Regent
2013SVK
Peter
Hladký
Skalica
83 b.
C31
RegentCZE
Jiří Malík
Čejč 83 b.
Červená vína
poř. odrůda
ročník jakost
pozn. země jméno příjmení titul ulice
obec
body
C36 Sevar
2013 MZV
CZE Chateau Lednice
Nejdecká 714
Lednice
83 b.
C46 Leon Millot 2013 24
POL Rafał
Stec
Zimna Woda 9
Tarnowiec
83 b.
C48 Roch 2013 24
POL Rafał
Stec
Zimna Woda 9
Tarnowiec
83 b.
C15
Laurot
2013
MZVCZE
Lubomír
SkrývalZahradní 786
Rakvice
82 b.
C18Laurot
2012
CZE Josef
Horňáček Ing.
Mutěnice
82 b.
C22 Marlen
2012 MZV
CZE Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Valtická 341
Lednice
82 b.
C23
Marlen
2013CZE
UKZUZ Olekovice
Oblekovice
82 b.
C40
Kofranka 2010CZE
UKZUZ Olekovice
Oblekovice
82 b.
C49 Rogento
2013 23
POL Rafał
Stec
Zimna Woda 9
Tarnowiec
82 b.
C45 Regent 2013 23
POL Rafał
Stec
Zimna Woda 9
Tarnowiec
81 b.
C1
Acolon
2012
26CZE
Karel
Brázdil337
Boršice
80 b.
C9 Cerason
2012 MZV barr. CZE VinařstvíČotek
Kobylí
80 b.
C17Laurot
2013
CZE Josef
Horňáček Ing.
Mutěnice
80 b.
C41
Nativa
2010CZE
UKZUZ Olekovice
Oblekovice
80 b.
C20
Laurot
2013CZE
Antonín
Hoša
Čejč 380
79 b.
C37
Sevar
2013
21CZE
Pavel
ŠtěpánekNová 877
Mutěnice
79 b.
C39
Sevar
2013SVK
Peter
Hladký
Skalica
79 b.
C44 Marechal Foch 2013 24
POL Rafał
Stec
Zimna Woda 9
Tarnowiec
78 b.
C43 Cabernet Cortis + Rondo
2013 23
cuvée POL Jan
Kula
Mickiewicza 41
Debica
76 b.
C4
Cabernet Cortis
2012
JAKCZE
Vinařství
Čotek
Kobylí
74 b.
C5 Cabernet Cortis 2011
DEU Andreas Dilger
Urachstraße 3
Freiburg
72 b.
C14Laurot
2013
rosé SVK Peter
Hladký
Skalica
70 b.
C19
Laurot
2013SVK
Peter
Hladký
Skalica
70 b.
C11 Cerason + Cabernet Cortis + Saint Laurent
2013 JAK
cuvée CZE Vinařství Čotek
Kobylí
69 b.
C21 Laurot
2013
CZE Dar - nehodnoceno
poř. odrůda
ročník jakost
pozn. země jméno příjmení titul ulice
obec
body
H38Hibernal
2012 Slámové
CZE Chateau Lednice
Nejdecká 714
H11
Hibernal 2013
23CZE
František
DubinaJižní 960
H28
Hibernal 2013
PSCZE
LIBOR
PRANTL
H13Hibernal
2013 JAK
CZE Chateau Lednice
Nejdecká 714
H19Hibernal
2013 MZV
CZE Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Valtická 337
H9 Hibernal
2013 23
CZE Ladislav Turzík
Na Ovčírnách 1165
H14Hibernal
2013 KAB
CZE Chateau Lednice
Nejdecká 714
H15
Hibernal 2013
MZVCZE
Lubomír
SkrývalZahradní 786
H27Hibernal
2013 PS
CZE Pavel
Pospíšil ing.
H31Hibernal
2013 PS
CZE Petr Bíza ml.
H5 Hibernal
2013 21,5
CZE Jan
Benešovský H10
Hibernal 2013
23CZE
František
DubinaVinařská 386
H3 Hibernal
2013
CZE Miroslav Bartoník
Lužice 745
H8
Hibernal 2013
23CZE
Ladislav
TurzíkBrněnská 562
H20Hibernal
2013 MZV
CZE Vinařství Fasora a synové
H29Hibernal
2013 PS
CZE Petr
Mokruša Ing. Hasičská
H42
Hibernal 2013
MZVCZE
František
Foretník
H62Hibernal
2011 VH
CZE Jiří
Černý
Ing.
H16
Hibernal 2013
MZVCZE
Vinařství
Čotek
H26
Hibernal 2013
PSCZE
Svatopluk
Kalábek
H61Hibernal
2012 VH
CZE František Hrňa
Ing.
H1 Hibernal
2013
CZE Rodinné vinařství Machalínek
H23Hibernal
2013 PS
CZE Jiří
Janulík
H55Hibernal
2013 PS
CZE Vinařství Buchtovi
H2 Hibernal
2013
CZE Roman Ševčík
Svatobořice Mistřín 1196
H17
Hibernal 2013
MZVCZE
Vinařství
Rusňákovi
H37Hibernal
2013 VB
CZE Zuzana Prátová Ing. Horní 31
H39Hibernal
2013 Ledové víno
CZE Kamil
Michna U Kapličky
H46
Hibernal 2013
VHCZE
Štěpán
Maňák
H50Hibernal
2012 PS
CZE Metroflora s.r.o.
91 b. CH
90 b. Z
90 b. Z
88 b. Z
87 b. Z
86 b. Z
86 b. Z
86 b. Z
86 b. Z
86 b. Z
85 b. S
85 b. S
84 b. S
84 b. S
83 b. S
83 b. S
83 b. S
83 b. S
82 b.
82 b.
82 b.
81 b.
81 b.
81 b.
80 b.
80 b.
80 b.
80 b.
80 b.
80 b.
Lednice
Mutěnice
Terezín
Lednice
Lednice
Mutěnice
Lednice
Rakvice
Bošovice
Mutěnice 1147
Šardice 773
Mutěnice
Lužice
Mutěnice
Hovorany 203
Mutěnice
Šardice 303
Buchlovice
Kobylí
Hovorany 851
Buchlovice
Hovorany 54
Kostice č. 16
Velké Pavlovice
Svatobořice-Mistřín
Kobylí
Josefov
Čejkovice
Žádovice 54
Milotice 448
Hibernal
poř. odrůda
ročník jakost
pozn. země jméno příjmení titul ulice
obec
body
H24
Hibernal 2013
PSCZE
Kamil
MichnaU Kapličky
Čejkovice
79 b.
H25Hibernal
2013 PS
CZE Jan
Cícha
Blatnice pod Sv. Antonínkem 79 b.
H30Hibernal
2013 PS
CZE Zdeněk Buštík
Ing.
Šardice 96
79 b.
H36
Hibernal 2013
VBCZE
Kamil
MichnaU Kapličky
Čejkovice
79 b.
H40Hibernal
2012 VH
CZE Vinařství Václav Šalša
Kyjov
79 b.
H49Hibernal
2013 PS
CZE Metroflora s.r.o.
Milotice 448
79 b.
H57Hibernal
2012 PS
CZE Hana
Mádlová
Velké Bílovice 148
79 b.
H58Hibernal
2013 MZV
CZE Ladislav Profota Ing.
Šardice 79 b.
H59Hibernal + Rulandské bílé
2013 MZV cuvée CZE Ladislav Profota Ing.
Šardice 79 b.
H34Hibernal
2013 VzH
CZE Jiří
Janulík
Kostice č. 16
78 b.
H43
Hibernal 2013
24,5CZE
Dušan
Kmenta
Terezín 144
78 b.
H21
Hibernal 2013
MZVCZE
Stanislav
Šimeček
Hovorany 142
76 b.
H56Hibernal
2010 PS
CZE Hana
Mádlová
Velké Bílovice 148
76 b.
H33Hibernal
2012 VzH
CZE Zdeněk Buštík
Ing.
Šardice 96
75 b.
H44
Hibernal 2013
23CZE
Bronislav
Valenta
Čejč 368
75 b.
H47
Hibernal 2013CZE
Roman
Konečný
Šardice 748
75 b.
H51
Hibernal 2013
VHCZE
Vladimír
Hlaváč
Perná 273
75 b.
H22Hibernal
2013 MZV
CZE Zdeněk Benešovský Šardice 773
74 b.
H41Hibernal
2013 21,7
CZE Metroflora s.r.o.
Milotice 448
74 b.
H7
Hibernal 2013
23CZE
Václav
LiškaNerudova 972
Mutěnice
73 b.
H12
Hibernal 2013
ČZVCZE
Vilém
KrausPřístavní 1282
Mělník
73 b.
H45Hibernal
2013 MZV
CZE Rodinné vinařství Výletovi
Dubňany
73 b.
H18Hibernal
2013 MZV
CZE Lubomír Lampíř Ing.
Kojetice
72 b.
H35
Hibernal 2012
VzHCZE
Kamil
MichnaU Kapličky
Čejkovice
72 b.
H52Hibernal
2013 PS
CZE Horákova farma a.s.
Čejč 1
72 b.
H48
Hibernal 2013CZE
Milada
Melkusová
Čejč 233
70 b.
H53
Hibernal 2013CZE
Vinařství Malík
Čejč
69 b.
H6
Hibernal 2013
22CZE
František
FojtíkSlovácká 16
Mutěnice
68 b.
H4
Hibernal 2013
21CZE
Pavel
ŠtěpánekNová 877
Mutěnice
66 b.
H54
Hibernal 2013SVK
Peter
Hladký
Skalica
61 b.
H60Hibernal
2007 PS
CZE Dar - nehodnoceno
poř. odrůda
Poznámky:
Poznámky:
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ OBALU VAŠEHO VÝROBKU
zkušenost v oboru od roku 1991
Návrh
grafika → od návrhu loga po kompletní vizuální styl
propagace → od vizitky po billboard
obal → kompletní obal od etikety po karton
tisk → tiskoviny od vizitky po billboard
technologie → digitální archový tisk, offsetový tisk
→ flexotisk, sítotisk a knihtisk
→ nově digitální kotoučový tisk
Tisk
Etikety
→ originální etikety (nejen) pro vinaře
→ bianco etikety s dotiskem
→ reklamní etikety a medaile
Kartony
→ termo, polykapové, cínové,
sektové, šroubové uzávěry
→ potisk ve vašem stylu
→ široká nabídka kartonů
→ dárkové přenosky
→ možnost dotisku loga
Záklopky
e
ti
fl
e
x
.c
z
v
la
ec 05
Bř 3
O
→ 74
N
3
Z
VÍ
, C 19
17 0 5
KO
nů 42 .cz
di
JA
hr → + flex
i
SK
ích ax et
dn , f d@
TI
o
5
ár 01 ho
c
N
2
ob
. → 37
r.o 19 il →
a
s.
X, 0 5 e-m
LE 2
IF +4
ET . →
l
te
ŠARDICE
Download

Piwi_kat - Mendelův vinařský spolek Šardice