Čestní hosté
RSDr. Vojtěch Mynář
Poslanec Evropského parlamentu
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
I. ročník
„VÝZNAM PEDAGOGIKY
V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH“
„ZNACZENIE PEDAGOGIKI
W PROFESJACH
WSPOMAGAJĄCYCH“
25. dubna 2013
Wyższa Szkoła Menedżerska
w Warszawie
Akademie J.A.Komenského
Karviná, o.s.
Moderátor Bc. Lech Nierostek
Čestný výbor
prof. dr Stanisław Dawidziuk
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
prof. zw. dr hab. Nella Nyczkało
Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych
Ukrainy
PhDr. Vanda Gradková
Statutární město Havířov
Mgr. Irena Piskořová
Akademie J.A.Komenského Karviná, o.s.
Vědecký výbor
Předseda:
prof. PaedDr. Milan Schavel, Ph.D.
prof. dr hab. Paweł Czarnecki
prof. dr hab. Jan Krukowski
prof. dr hab. Wojciech Słomski
prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., Ph.D.
doc. PeadDr. Alica Petrasová, PhD.
prof. zw. dr hab. Alexander Bělohlávek
prof. dr hab. Mirosław Grewliński
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský
prof. PhDr. Rudolph Dupkala, CSc.
Organizační výbor:
Mgr. Irena Piskořová
dr Antoni Augustyn
PhDr. Mariola Krakowczyková, Ph.D.
mgr Henryk Kretek
lic. Katarzyna Romanowska
PROGRAM
9.00 - 9.30
9.30 - 11.30
11.30 - 11.50
11.50 - 13.30
13.30
Místo konání:
prezence účastníků
zahájení konference
prezentace příspěvků
přestávka
prezentace příspěvků
ukončení konference
oběd
Lázně Darkov, a.s.,
Rehabilitační sanatorium
Čsl. Armády 2954/2
733 12 Karviná - Hranice
Přihlášky na konferenci zasílejte e-mailem nebo
poštou do:
8. dubna 2013
Kontaktní údaje:
PhDr. Mariola Krakowczyková, Ph.D.
Ing. Vlasta Vlčková
Tel.:
00420 596 315 304
00420 724 112 344
e-mail: [email protected]
www: www.proskolime.cz
Adresa:
Akademie J.A.Komenského Karviná, o.s.
Mírová 1434
735 06 Karviná – Nové Město
Organizátoři si vyhrazují právo na případné změny
a úpravy programu
PŘÍSPĚVKY
1. Nauczanie przedsiębiorczości w profesjach
wspomagających
prof. dr Stanisław Dawidziuk
2. Etika v učitelské profesi
prof. dr hab. Paweł Czarnecki
3. Komunikácia v rodine - moc úcty
a zodpovednosti
prof. PhDr. Mária Bielová, PhD.
4. Filozofická reflexia voľného času v kontexte
pomáhajúcich profesií
prof. doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
5. Predpoklady inkluzívneho vzdelávania na
Slovensku
prof. doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.
6. Filozofia profesji pedagoga i nauczyciela
prof. dr hab. Wojciech Słomski
7. Psychosociální problémy v pomáhajících
profesích
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
8. Profesní orientace a profesní příprava žáků
s lehkým mentálním postižením v Ostravě
PhDr. Mgr. Ivan Jařabáč
9. Holistický přístup v pomáhajících profesích
PhDr. Vanda Gradková
10. Výchovná práce s odsouzenými a obviněnými
českých věznicích, význam a poslání
penitenciárních specialistů
PhDr. et Mgr. Jiří Pavlů, Ph.D.
11. Pedagogika v resocializaci delikventních osob
Mgr. Jiří Byčkov, Ph.D.
12. Význam spolupráce pedagogů a pomáhajících
profesí
Mgr. Šárka Honová
STUDUJTE ZAHRANIČNÍ VYSOKOU
ŠKOLU
Studium
nabízí
rozvoj
samostatnosti
a komunikace lidem, kteří se nebojí vzít
rozhodnutí do vlastních rukou, realizovat své
plány, doplnit si vzdělání, stát se úspěšným
absolventem a kvalifikovaným profesionálem
MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ
STUDIUM





-
Sociální práce
Předškolní pedagogika
Resocializace
Péče o seniory a zdravotně postižené
Sociální pedagogika
kombinovaná forma výuky
konzultace ke studiu v českém jazyce
příznivé školné
individuální přístup
shoda uznání vzdělání
výhody prospěchových stipendií
odevzdání přihlášek na konzultačním
středisku
vzdělávání zaměřeno na praxi
možnost zapojení do mezinárodních
vysokoškolských programů
obory žádané na trhu práce
Gps souřadnice: 49°52´00.81“N, 18°33´40.43“E
Autobus:
č. 511, 512, 519, 520
rehabilitační sanatorium
–
zastávka Hranice,
Download

karviná - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie