PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY
www.dyka.cz
Liniové odvodňovací žlaby
březen 2011
Tyto technické informace platí pro použití, spojování
a montáž plastových liniových odvodňovacích žlabů
z PP a příslušenství SABDRAIN firmy SAB s.p.a.
Vzhledem k neustálému vývoji výrobků a rozšiřování výrobního sortimentu si
firma DYKA s.r.o. vyhrazuje právo technických změn u aktuálně nabízených
výrobků.
ÚVOD
Jedním z největších problémů, které působí na bezpečnost moderních
liniových staveb, je nutnost rychlého sběru a odvodnění dešťových vod.
SABDRAIN je moderní sběrný systém odvodňovacích žlabů, vyrobený
z kvalitních plastů, se širokým výběrem plastových, ocelových a litinových roštů,
vhodných pro všechny třídy zatížení a vyhovujících všem potřebám. Nabízí
ideální funkční řešení, rychlou montáž a výhodné náklady. Firma SAB s.p.a. je
součástí evropského holdingu SYSTEM Group.
CHARAKTERISTIKA
Odvodňovací žlaby SABDRAIN jsou vyrobeny z polypropylénu (PP), materiálu
s velmi dobrou mechanickou a tepelnou odolností. PP velmi dobře odolává
mnoha kapalným a plynným chemickým látkám, kyselinám, louhům, solím,
olejům a motorovým palivům, tedy hlavním chemickým látkám, vyskytujícím se
v dopravovaných dešťových vodách.
NORMY A SCHVÁLENÍ VÝROBKŮ
Odvodňovací žlaby SABDRAIN jsou vyráběny v souladu s normou EN 1433,
která definuje klasifikaci, a požadavky na odvodňovací systémy a liniové
odvodnění. Jsou definovány v normě EN 1433 jako typ „M“, což jsou žlaby
zpevňované dalším vyztužením (betonové podloží), zajišťujícím odolnost proti
vodorovnému a svislému zatížení.
Firma SAB s.p.a. je certifikována podle ISO 9001:2008, odvodňovací žlaby
SABDRAIN jsou certifikovány podle UNI EN 1433:2008 a obdržely CE
Prohlášení o shodě.
VLASTNOSTI MATERIÁLU
Fyzikálně-mechanické vlastnosti PP
norma
jednotka
Mez kluzu
ISO 527
kg/cm2
Zatížení při přetržení
ISO 527
kg/cm2
Prodloužení při přetržení
ISO 527
%
Pevnost v tahu
ISO 527
kg/cm2
Hustota
ISO 1183
kg/m3
o
C
Vicatova teplota měknutí
ISO 306-B
-1
Koef. délkové roztažnosti
mm/m.K
vlastnost
hodnota
260
200
20/30
17000
920
94
≤ 0,18
 Informace o chemické odolnosti PP – viz samostatný materiál.
 Žlaby a plastové typy roštů SABDRAIN jsou provedeny v černé barvě.
POUŽITÍ
 silnice a dálnice  parkoviště  čerpací stanice  cyklostezky  chodníky  průmyslové zóny  letiště
 a dále např. chemické provozy, jatka nebo skládky odpadů
ZÁKLADNÍ VÝHODY PLASTOVÝCH ŽLABŮ (PP)
 je ekologický materiál značně odolný proti oděru a otěru
 životnost minimálně 100 let a 100% recyklovatelnost
 několikát lehčí než beton, tedy levná doprava a snadná montáž
 vysoká tepelná odolnost, trvale 60 ºC (krátkodobě i 95 ºC)
 vysoká mechanická odolnost i při teplotách až -20 ºC
 chemická odolnost v rozsahu pH 2–12
 materiál žlabů zajišťuje vysokou hladkost povrchu se snadným odtokem vod a snižuje usazování nečistot
SORTIMENT ŽLABŮ SABDRAIN
SOUČÁSTI SESTAVY ŽLABU
žlab - 3 typy
PP plochá hrana
PP kolmá hrana
s ocel. výztužnou lištou
šrouby a kotvy
podle typu žlabu
ocelová výztužná
lišta
rošt
tř. zatížení
A15
= PP
A15, B125
= pozink. ocel
A15, B125
= nerez ocel
C250, D400, E600, F900= litina
fixační příčka
+ šroub
čelo žlabu
2
čelní nátrubek
SESTAVENÍ A POKLÁDKA ŽLABŮ SABDRAIN
obr. 1
obr. 2
obr. 3
Spojte žlaby dohromady do potřebné délky (obr.1) a zakončete je.
Každý žlab musí být zasunut do druhého nadoraz. Na hrany
nasaďte výztuž (podle modelu) – hrana směřuje nahoru (obr. 2).
obr. 5
obr. 6
obr. 7
Kotvy a rošt sešroubujte šroubem a přitáhněte (obr. 5 a 6).
obr. 9
obr. 4
Do žlabu vložte rošt délky 1 m nebo rošt sestavte z dílů, které
sešroubujte dohromady – platí pro litinový rošt D400 (obr. 3).
Do otvorů v hranách vložte kotvy (obr. 4).
obr. 8
Přišroubované kotvy roztáhněte v úhlu 45° (obr. 7 a 8).
obr. 10
obr. 11
Pro žlab vykopejte odpovídající výkop (počítejte s nutným obetonováním!)
Podklad zhutněte! Do betonového lože položte žlab, propojte s trubkou
a srovnejte dle terénu (obr. 9 a 10).
obr. 12
Žlab pečlivě obetonujte a lože následně zhutněte, hlavně vespod
(je podmínkou záruky vysoké odolnosti). U žlabů tř. D400 – F900 beton
armujte!! (obr. 11). Terén upravte (obr. 12).
DETAILY, KTERÉ DĚLAJÍ ROZDÍL!
PŘEDPŘIPRAVENÉ
90° ODBOČENÍ
SPOJENÍ vnitřní/vnější
Všechny žlaby jsou vybaveny
vnitřním a vnějším zámkem,
který je umožňuje snadno
navzájem spojit na místě. Pro
lepší vodotěsnost doporučujeme
použít těsnicí prostředek.
Všechny žlaby umožňují boční
90° napojení mezi dvěma žlaby.
To umožňuje vytvořit T-kusy
a kříže bez nutnosti použít drahou
speciální tvarovku nebo díl.
PŘIPOJENÍ TRUBEK
SPODNÍ ČÁST
Všechny žlaby jsou opatřeny
řadou bočních a spodních
předlisovaných napojovacích
otvorů pro kanalizační trubky,
snadno vyříznutelných na místě
montáže.
Spodní části žlabů jsou opatřeny
2 tuhými podélnými profily, zatímco volná
střední část dovoluje zaplnit spodní prostor
vyztužujícím betonem. Vnější profil obsahuje
další 4 otvory, připravené pro možnou instalaci
kovových tyčí (vzpěr).
UKOTVENÍ ROŠTŮ tř. D400
Litinové rošty tř. D400 používají výjimečný kotvicí systém, založený na 4 fixačních
bodech (tzv. NEWLOCK), kdy uprostřed každé boční hrany žlabu je fixační šroub.
Tento systém je důležitý u roštů třídy D400, které jsou určeny jako výztuž pro provoz.
Rošty ukotvené navzájem mezi sebou fungují spolu při roznášení zatížení, působícího
na každý samostatný rošt (při náhlém brzdění, při stálém přenosu těžké dopravy atd.).
Tento systém umožňuje rozebrat rošt rychleji než u 4 bočně fixovaných roštů.
3
SORTIMENT ŽLABŮ A ROŠTŮ SABDRAIN
ŽLAB 516 S PLOCHOU PP HRANOU
rozměry žlabu (mm)
číslo
Z5161005
Z5161010
LxH
L1 x H1
A
hmotnost
kg/ks
100x50
100x100
150x80
150x130
1000
1000
1,7
2,4
balení
ks/pal.
224
128
ROŠT 507 A (klick-klack)
číslo
Z507A10Z
Z507A10X
rozměry žlabu (mm)
L
a
h
h1
A
hmotnost
kg/ks
100
100
143
143
2
2
18
18
1000
1000
1,6
1,6
D1
40
63
D2
-90
číslo
Z5101005
Z5101010
Z5101015
Z5101510
Z5101515
Z5102010
Z5102015
Z5102020
Z5102030
LxH
L1 x H1
100x50 150X100
100x100 150x150
100x150 150x200
150x100 200x150
150x150 200x200
200x100 250x150
200x150 250x200
200x200 250x250
200x300 250x350
A
hmotnost
kg/ks
balení
ks/pal.
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1,8
2,5
3,0
1,8
3,3
3,2
3,7
4,2
5,3
224
128
96
96
72
80
60
50
35
ROŠT 351 A (klick-klack)
číslo
Z351A10P
rozměry žlabu (mm)
L
a
h
h1
A
hmotnost
kg/ks
100
145
20
28
500
0,6
ROŠT 501 A (fix. příčka)
číslo
Z501A10Z
Z501A10X
Z501A15Z
Z501A15X
Z501A20Z
Z501A20X
rozměry žlabu (mm)
D1
40
63
63
63
63
63
63
63
63
PRO ŽLAB
a
h
h1
A
hmotnost
kg/ks
balení
ks/pal.
100
100
150
150
200
200
145
145
195
195
245
245
20
20
20
20
20
20
-------
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1,6
1,6
3,5
3,5
4,6
4,6
400
100
300
100
200
100
Z651C100S
Z651C150S
Z651C200S
4
L
a
h
h1
A
hmotnost
kg/ks
100
150
200
145
195
245
20
20
20
----
500
500
500
3,8
5,6
7,4
S2
63
63
materiál
POZINK
NEREZ
zátěž.
třída
A15
A15
druh fixace a použitelnost
fixační sada
---
připojovací rozměry (mm)
boční strana
D3
D4
D5
-40
100
63
90
100
63
110
100
63
90
150
63
110
150
63
90
200
63
110
200
110
110
200
110
110
200
lišta
---
pro žlab
516
516
dno
S1
110
110
110
110
110
160
160
160
160
S2
63
63
63
63
63
110
110
110
110
510
ROŠT 651 C – mřížka (fix. příčka)
číslo
D2
-90
110
90
110
90
110
160
160
PRO ŽLAB
průtočná
balení
plocha
ks/pal.
(cm2/m)
500
280
L
rozměry žlabu (mm)
dno
S1
110
110
516
PRO ŽLAB
průtočná
balení
plocha
ks/pal.
(cm2/m)
400
280
400
280
ŽLAB 510 S KOLMOU PP HRANOU
rozměry žlabu (mm)
připojovací rozměry (mm)
boční strana
D3
D4
D5
-40
100
63
90
100
materiál
zátěž.
třída
PP
A15
materiál
zátěž.
třída
POZINK
NEREZ
POZINK
NEREZ
POZINK
NEREZ
A15
A15
A15
A15
A15
A15
druh fixace a použitelnost
fixační sada
--
lišta
--
pro žlab
510
510
průtočná
plocha
(cm2/m)
280
280
440
440
600
600
PRO ŽLAB
průtočná
balení
plocha
ks/pal.
(cm2/m)
200
200
150
320
100
730
druh fixace a použitelnost
fixační sada
F1
F1
F3
F3
F4
F4
lišta
-------
pro žlab
510
510
510
510
510
510
510
materiál
zátěž.
třída
LITINA
LITINA
LITINA
C250
C250
C250
druh fixace a použitelnost
fixační sada
F2
F3
F4
lišta
----
pro žlab
510
510
510
ROŠT 601 B – mřížka 33 x 11 (fix. příčka) PRO ŽLAB 510
číslo
Z601B10Z
Z601B10X
Z601B15Z
Z601B15X
Z601B20Z
Z601B20X
rozměry žlabu (mm)
L
a
h
h1
A
hmotnost
kg/ks
100
100
150
150
200
200
145
145
195
195
245
245
20
20
20
20
20
20
25
25
30
30
30
30
1000
1000
1000
1000
1000
1000
3,8
3,8
4,4
5,4
8,6
8,6
balení
ks/pal.
200
100
150
100
100
50
průtočná
plocha
(cm2/m)
760
760
1150
1150
1460
1460
materiál
zátěž.
třída
POZINK
NEREZ
POZINK
NEREZ
POZINK
NEREZ
B125
B125
B125
B125
B125
B125
druh fixace a použitelnost
fixační sada
F2
F2
F3
F3
F4
F4
lišta
-------
pro žlab
510
510
510
510
510
510
ROŠT 551 B – mřížka 33 x 33 (fix. příčka) PRO ŽLAB 510
číslo
Z551B10Z
Z551B10X
Z551B15Z
Z551B15X
Z551B20Z
Z551B20X
rozměry žlabu (mm)
L
a
h
h1
A
hmotnost
kg/ks
100
100
150
150
200
200
145
145
195
195
245
245
20
20
20
20
20
20
25
25
30
30
30
30
1000
1000
1000
1000
1000
1000
3,0
3,0
4,1
4,1
6,8
6,8
balení
ks/pal.
200
100
150
100
100
50
průtočná
plocha
(cm2/m)
860
860
1330
1330
1700
1700
ŽLAB 520 S OCEL. VÝZTUŽNOU LIŠTOU
rozměry žlabu (mm)
číslo
Z5201005
Z5201010
Z5201015
Z5201510
Z5201515
Z5202010
Z5202015
Z5202020
Z5202030
LxH
L1 x H1
100x50 150X100
100x100 150x150
100x150 150x200
150x100 200x150
150x150 200x200
200x100 250x150
200x150 250x200
200x200 250x250
200x300 250x350
hmotnost
kg/ks
A
(C250/D400)
balení
ks/pal.
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2,4/3,2
3,0/3,8
3,6/4,3
3,4/4,2
3,9/4,7
3,7/4,5
4,2/5,0
4,8/5,6
5,9/6,7
224
128
96
96
72
80
60
50
35
D1
40
63
63
63
63
63
63
63
63
D2
-90
110
90
110
90
110
160
160
materiál
zátěž.
třída
POZINK
NEREZ
POZINK
NEREZ
POZINK
NEREZ
B125
B125
B125
B125
B125
B125
druh fixace a použitelnost
fixační sada
F2
F2
F3
F3
F4
F4
připojovací rozměry (mm)
boční strana
D3
D4
D5
-40
100
63
90
100
63
110
100
63
90
150
63
110
150
63
90
200
63
110
200
110
110
200
110
110
200
lišta
-------
pro žlab
510
510
510
510
510
510
dno
S1
110
110
110
110
110
160
160
160
160
S2
63
63
63
63
63
110
110
110
110
ROŠT 704 C, D, F (šrouby) PRO ŽLAB 520
číslo
Z704D100S
Z704F100S
Z704C150S
Z704D150S
Z704F150S
Z704C200S
Z704D200S
Z704F200S
Z704F200S
rozměry žlabu (mm)
L
a
h
h1
A
hmotnost
kg/ks
100
100
100
150
150
150
200
200
200
145
145
145
195
195
195
245
245
245
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
37
20
30
45
20
38
50
500
500
500
500
500
500
500
500
500
3,8
4,8
5,6
5,8
7,0
8,6
7,6
10,0
11,6
balení
ks/pal.
150
150
150
100
100
100
100
100
50
průtočná
plocha
(cm2/m)
210
210
210
350
350
350
440
440
440
materiál
zátěž.
třída
LITINA
LITINA
LITINA
LITINA
LITINA
LITINA
LITINA
LITINA
LITINA
C250
D400
F900
C250
D400
F900
C250
D400
F900
druh fixace a použitelnost
fixační sada
F7
F7
F7
F7
F7
F7
F7
F7
F7
lišta
L1
L2
L2
L1
L2
L2
L1
L2
L2
pro žlab
520
520
520
520
520
520
520
520
520
ROŠT 653 D - mřížka (systém NEWLOCK) PRO ŽLAB 520
číslo
Z653D100S
Z653D150S
Z653D200S
rozměry žlabu (mm)
L
a
h
h1
A
hmotnost
kg/ks
100
150
200
145
195
245
20
20
20
30
30
30
500
500
500
5,0
6,6
9,8
balení
ks/pal.
150
100
100
průtočná
plocha
(cm2/m)
250
400
520
materiál
zátěž.
třída
LITINA
LITINA
LITINA
D400
D400
D400
druh fixace a použitelnost
fixační sada
F6 (New
lock)
lišta
L2
L2
L2
pro žlab
520
520
520
5
300 ŽLAB 520 S OCEL. VÝZTUŽNOU LIŠTOU
rozměry žlabu (mm)
číslo
Z5203020
Z5203030
LxH
L1 x H1
A
hmotnost
kg/ks
balení
ks/pal.
300x200
300x300
390x260
390x360
500
500
5,7
6,3
60
42
D1
---
D2
---
boční strana
připojovací rozměry (mm)
boční strana
D3
D4
D5
-------
dno
dno
S1
160
160
S2
200
200
ROŠT 704 C, D (šrouby) PRO ŽLABY 520, 530
číslo
Z704C3050S
Z704D3050S
rozměry žlabu (mm)
L
a
h
h1
A
hmotnost
kg/ks
300
300
376
376
20
20
35
40
500
500
15,0
18,0
DrainBox
Z530100
Z530150
Z530200
60
60
průtočná
plocha
(cm2/m)
660
660
materiál
zátěž.
třída
LITINA
LITINA
C250
D400
druh fixace a použitelnost
fixační sada
F8/ F9
F8/ F9
VPUSŤ 530 S OCEL. VÝZTUŽNOU LIŠTOU
rozměry žlabu (mm)
číslo
balení
ks/pal.
LxH
L1 x H1
A
hmotnost
kg/ks
balení
ks/pal.
100x400
150x400
200x400
150x430
200x430
250x430
500
500
500
2,5
2,8
3,1
36
36
15
číslo
LxH
L1 x H1
číslo
LxH
L1 x H1
Z50011005
100x50
150x80
Z50012015
200x150
250x180
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ
ČELO
ČELNÍ NÁTRUBEK
číslo
Ø mm
D1
110
110
110
D2
160
160
160
Z50011010
100x100
150x130
Z50012020
200x200
250x230
Z50007040
40
boční strana
Připojovací rozměry (mm)
boční strana
D3
D4
D5
200
--200
--200
---
Z50011015
100x150
150x180
Z50012030
200x300
250x330
Z50007090
90
lišta pro žlab
L4/L3 520/530
L4/L3 520/530
Z50011510
150x100
200x130
Z50013020
300x200
390x240
Z50007110
110
dno
S1
----
Z50011515
150x150
200x180
Z50013030
300x300
390x340
S2
----
Z50012010
200x100
250x130
Z50007160
160
PŘÍSLUŠENSTVÍ ROŠTŮ
FIXAČNÍ
SADY
OCELOVÉ
LIŠTY
číslo
Z410 08 2P
Z410 08 2Z
Z415 08 2Z
Z420 08 2Z
Z500 10 8Z
Z501 10 4Z
Z501 10 8Z
Z501 12 4Z
Z502 10 4Z
Z40101
Z40201
Z402005
Z403005
zn. sady
F1
F2
F3
F4
F5
F6 Newlock
F7
F8
F9
L1
L2
L3
L4
materiál
PP
POZINK
POZINK
POZINK
POZINK
POZINK
POZINK
POZINK
POZINK
NEREZ
NEREZ
NEREZ
NEREZ
sada obsahuje
2 PP příčky + 2 šrouby M8x30
2 příčky + 2 šrouby M8x50
2 příčky + 2 šrouby M8x50
2 příčky + 2 šrouby M8x50
8 podložek + 8 šroubů M10x30
4 kotvy + 6 šroubů M10x30
8 kotev + 8 šroubů M10x30
4 kotvy + 4 šrouby M12x30
4 kotvy + 4 šrouby M10x30
délka 1 m – sada 2 ks
délka 0,5 m – sada 2 ks
hodí se k roštu TYPU
L100 = 501A
L100 = 551B, 601B, 651C
L150 = 501A, 551B, 601B, 651C
L200 = 501A, 551B, 601B, 651C
704C
653D
704C, 704D, 704F
704C, 704D–TYP 300
704C, 704D–DRAINBOX
704C
653D, 704D, 704F
704C, 704D–DRAINBOX
704C, 704D–TYP 300
PŘIPOJOVACÍ REDUKCE
Jsou k dispozici pro boční, čelní i spodní vývody žlabů (viz rozměry D1-D5, S1-S2), a to v rozměrech 40/50, 40/75, 63/75, 90/110 mm.
6
PŘÍKLADY INSTALACE ŽLABŮ DO RŮZNÝCH PODKLADŮ
6
1
6
6
1
1
2
2
7
6
2
3
5
5
3
4
5
Asfalt, žlab tř. D400 – F900
Legenda:
6
3
5
4
4
4
Asfalt, žlab tř. A15 – 250
8
3
3
1
2
3
4
5
6
7
8
krycí asfaltová vrstva
spodní pojivová vrstva
nosná vrstva
spodní zásyp
betonové lože
bitumenový spoj
betonová deska
dlážděný povrch (kostky)
Drenážní asfalt
Betonová deska
Příklady sestav žlabů:
5
4
Dlážděný povrch
Detail provedení
DOPORUČENÉ VELIKOSTI LOŽE A KVALITA BETONU
zátěžová třída (EN 1433)
A15
B125
C250
D400
E600
F900
výška betonového lože (min.)
H mm
80
100
150
200
200
250
šířka betonového lože (min.)
L mm
100
100
150
200
200
250
C
25/30
C
25/30
C
25/30
C
25/30
C
30/37
C
35/45
třída použitého betonu (EN 206-1)
(odolnost v tlaku)
Rozhodně doporučujeme věnovat péči zhutňování a vibraci betonu!
Nutná kvalita betonu, použitého pro lože nezbytná pro zajištění životnosti žlabu a zajištění odolnosti proti zatížení provozem:
• třída betonu (odolnost v tlaku) podle EN 206-1
• příměsi písku (štěrku) o max. velikosti do 8 mm, nereaktivní k louhům, musí jít o mrazuvzdorný cement.
Doporučujeme zhutňovat beton pečlivě, aby se vyloučil vznik bublin a zajistilo se perfektní přilnutí betonu k povrchu žlabu.
POZNÁMKY
Zkratky k tabulkám
(P) PP = polypropylen
(Z) POZINK = pozinkovaná ocel
(X) NEREZ = nerezová ocel
(S) LITINA = litina
Typy fixace roštů
Nomogram pro výpočet průtoku srážek v l/sec.
klick-klack
(zacvakávací pružiny)
Všechny rozměry
jsou uvedeny v mm
příčka se šroubem
(aretace + utažení)
systém
Newlock
L, H = vnitřní rozměry žlabu
(pro litin. rošt D400)
7
KOMPLETNÍ SESTAVY ŽLABŮ
PP ŽLAB + ROŠT + LIŠTA + KOTVY + ŠROUBY = KOMPLETNÍ SESTAVA
1 ks
1 (2) ks
2 ks
sada
Žlaby jsou dodávány v sestaveném stavu,
tj. žlab, příslušný počet roštů a upevňovací šrouby nebo
fixační příčky.
Pokud jde o sestavu s ocelovou lištou a kotvami, je součástí dodávky sestavy také fixační sada (kotvy + šrouby).
Pokud požadujete také čelo a čelní nátrubek, případně
připojovací redukce, je nutno je objednat samostatně!
třída
zatížení
A15
žlab
rozsah rozměrů
TYP
L x H … L x H (mm)
ROŠT
délka
(mm)
ks
TYP
507A
100x50 … 100x100
516
1000
1
100x50 … 100x150
510
1000
1
351A
100x50 … 200x300
510
1000
1
501A
100x50 … 200x300
510
1000
1
551B
100x50 … 200x300
510
1000
1
601B
100x100 … 200x300
100x50 … 200x300
100x50 … 200x300
300x200 … 300x300
100x400 … 200x400
100x50 … 200x300
100x50 … 200x300
300x200 … 300x300
100x400 … 200x400
100x50 … 200x300
510
510
515
515
530
515
515
515
530
515
1000
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
500
1000
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
651C
704bp
704C
704C
704C
704D
653D
704D
704D
704F
B125
C250
D400
F900
materiál
POZINK (Z)
NEREZ (X)
PP (P)
POZINK (Z)
NEREZ (X)
POZINK (Z)
NEREZ (X)
POZINK (Z)
NEREZ (X)
LITINA (S)
LITINA (S)
LITINA (S)
LITINA (S)
LITINA (S)
LITINA (S)
LITINA (S)
LITINA (S)
LITINA (S)
LITINA (S)
délka
(mm)
ks
1000
1
příslušenství
lišta
fix.sady +
(2ks)
šrouby
--
500
2
--
--
1
--
--
1000
1
--
F2
1000
1
--
F2, F3, F4
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
--L1
L4
L3
L2
L2
L4
L3
L2
F2, F3, F4
F5
F7
F8
F9
F7
F6 – Newlock
F8
F9
F7
15 kN/m2
1,5 t/m2
B125
125 kN/m2
12,5 t/m2
DLÁŽDĚNÉ CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ, PLOCHY PRO OSOBNÍ
AUTOMOBILY
C250
250 kN/m2
25 t/m2
PRUHY 0,5 m V POZEMNÍ KOMUNIKACI A 0,2m V CHODNÍKU
(URČENÉ PŘEVÁŽNĚ PRO VTOKOVÉ MŘÍŽE)
D400
400 kN/m2
40 t/m2
VOZOVKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, ZPEVNĚNÉ KRAJNICE,
ULICE PRO PĚŠÍ, PŘÍSTUPNÉ VŠEM DRUHŮM VOZIDEL
E600
600 kN/m2
60 t/m2
PLOCHY VYSTAVENÉ VYSOKÉMU ZATÍŽENÍ KOL, PRŮMYSLOVÉ
ZÓNY, DOKY, SKLADY...
F900
900 kN/m2
90 t/m2
PLOCHY VYSTAVENÉ ZNAČNĚ VYSOKÉMU ZATÍŽENÍ KOL,
LETIŠTNÍ PLOCHY, VOJENSKÉ ZÁKLADNY ...
C250
C250
Z516 xx 507AZ
Z516 xx 507AX
Z510 xx 351AP
Z510 xx 501AZ
Z510 xx 501AX
Z510 xx 551BZ
Z510 xx 551BX
Z510 xx 601BZ
Z510 xx 601BX
Z510 xx 651CS
Z510 xx 704CS
Z525 xx 704CS
Z525 xx 704CS
Z533 xx 704CS
Z525 xx 704DS
Z525 xx 653DS
Z525 xx 704DS
Z533 xx 704DS
Z525 xx 704FS
příklad = Z516 1010 507 A Z
CERTIFIKACE VÝROBCE A VÝROBKŮ
A15
B125
--
1000
Objednací číslo kompletu = TYP žlabu_šířka L_výška H v cm_TYP roštu_třída zatížení_materiál
ZÁTĚŽOVÉ TŘÍDY PODLE ČSN EN 124
objednací čísla
KOMPLET
xx = LH v cm
plochy výlučně určené pro chodce a cyklisty
(CHODNÍKY, CYKLOSTEZKY, PARKY)
D400
D400
C250
C250
B125
B125
ISO 9001:2008 Certificate
SABdrain 1433:2008 product
certification
Example of CE declaration of
economity
A15
A15
s. r. o., člen skupiny TESSENDERLO Group
Unhošťská 505, 273 61, Velká Dobrá - CZ
KB Kladno: 2195350287/0100, IBAN: CZ0301000000002195350287
Obch. rejstřík Městský soud Praha odd. C, vložka 11132
Pobočky – Šenov: Těšínská 222, 739 34, ŠENOV
Brno: Hájecká 14, 618 00, BRNO
Dyka SK s. r. o.
Ing. Peter Aláč, tel.: +421 905 849 433, e-mail: [email protected]
tel./fax: +421 336 406 701
Sídlo: Nejedlého 49/9, 841 02 Bratislava, Slovensko
www.dyka.sk
tel.: +420 312 666 011, fax +420 312 685 026
e-mail: [email protected]
www.dyka.cz
tel.: +420 596 831 515, fax +420 596 831 514, e-mail: [email protected]
tel./fax: +420 548 122 298, e-mail: [email protected]
Korešpondenčná adresa: P.O.BOX 51, 902 04 Pezinok, Slovensko
Sklad: Drevárska 23, 902 04 Pezinok, Slovensko
Download

Plastové potrubní systémy - Liniové odvodňovací žlaby