PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM
WÜRTH FP
PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP
Složení měkké ucpávky
EI60- jedna deska (min.vata) TL60/120-140kg/m3
Oboustranný nátěr Würth FP- F+ Würth FP- K- 1mm,
přesah na instalace 150mm , tloušťka nátěru min. 0,5mm
EI120-dvě desky, jednostranný nátěr Würth FP- F -1mm, přesahy stejné jako u EI60
Protipožární pěna FP- 1K
Výplň celého prostoru prostupu, s použitím vody napění cca 20x
Maximální otvor v pdk 0,16m²
Napěňující pás FP-PST
V případě použití nekonečného pásu zajistit manžetu hliníkovou páskou obj.č. 0874 100 330 na VZT v celém obvodu
Do okolní spáry (max 25mm) je možno dopěnit Protipožární pěnou FP- 1K
Würth FP- KG
Vrstva oboustranně min.25mm do hloubky pdk,
mezikruží min. 15mm, výplň min. vata 80-100 kg/m3
EI=120/120
Ošetření kabelů, kabelových svazků a lávek
1./ Würth FP- K+ Würth FP- F
2./+ Würth FP- KG- větší svazky, doplnění kab. lávek
3./ Würth FP- 1K-PUR pěna (otvor max 40x40cm)
Ošetření husích krků
1./ Napěňující pás Würth FP-PST
2./ do průměru 50mm Würth FP- KG
3./ nad průměr 50mm manžeta nebo páska
4./ u nehořlavých HK Würth FP- K+Würth FP- F (nutný doklad o nehořlavosti)
Plastové potrubí ( u sádrokartonu vždy oboustranně)
1./protipožární manžeta FP-PS manžeta
2./ napěň.pás -pozor na vrstvy+protipož.pěna FP 1K(25mm)
3./ Würth FP- KG do 50mm průměru trubky
Ocelové potrubí i v izolaci
1./ Nap. pás FP PST -vrstvy dle tloušťky izol.+PUR.FP- 1K(25mm)
2./ Würth FP- K+ Würth FP- F
3./ Würth FP- KG (25mm výplň oboustranně)
4./ Würth FP- 1K-PUR pěna- do 40mm průměru
Vzduchotechnika
1./ Würth FP- K+ Würth FP- F
2./ Protipožární pěna Würth.FP 1K
Spáry
1./Würthseal spárovací díly 30 a 60 mm
2./ Würth FP- 1K-PUR pěna
3./ Würth FP- K+F
4./ Würth FP- Elastic-1mm- jednostranně + vata 1x nebo 2x 60mm
protipožární nátěr fp-f
Univerzálně použitelný, napěňující nátěr
na disperzním základě.
Použití:
Protipožární systém z nátěru Würth FP - F a tmelu Würth FP - K
je určený na zabudování do požárně dělících konstrukcí a plní
funkci těsnění prostupů:
• jednotlivých kabelů
• kabelových svazků
• kabelových lávek
• kovových trubek
• izol. kovových trubek (max. výška hořlavé izolace 10 mm)
• VZT potrubí
• plastových potrubí v kombinaci s manžetou / napěňující pás
• elektrických kabelů v chráničkách v kombinaci s tmelem
FP - KG /manžetou
• lineárních spár a stavebních otvorů
Obsah kg
12,5
Obj.č.
893 303 013
Technické údaje
Barva
Hustota
Viskozita
Zvětšení objemu
Počet vrstev
Ředění
Spotřeba při 0,5 mm vrstvě nátěru
na minerální desku
Spotřeba na 1 m2 měkké ucpávky
(oboustranně, včetně přesahů
na konstrukci a instalaci)
Teplota zpracování
Skladovatelnost
Bal./ks
1
šedivo - bílá
1,4 ± 0,2 kg/dm3
10.000 mPa S
25x
1
vodou (max. 2%)
Vlastnosti:
• vytváří pěnu vlivem tepla
• velmi dobře přilnavý k jakémukoliv stavebnímu materiálu
• ředitelný vodou
• lehce aplikovatelný štětcem, válečkem nebo pistolí
• Požární odolnost podle ČSN - EN 13501 - 2 EI 60 - 120
v závislosti od místa a způsobu aplikace. Údaje o vhodnosti
použití výrobku ve stavbě, resp. požární odolnost těsnění
prostupů jsou uvedené v montážním návodě
0,9 kg/m2
2 - 4 kg/m2
> +5°C
12 měs.
Příslušenství:
Označovací štítek, obj.č. NB80 000 099
MWF - 07/13 - c0434- © •
Pracovní
postup
Vyčistit otvor.
Před aplikací
doporučujeme nátěr
promýchat.
Aplikovat nátěr na
prostupující instalaci.
Celou plochu ucpávky
i s přesahem přetřít
nátěrem.
Označit prostup.
protipožární tmel fp-k a fp-kr
Univerzálně použitelný, napěňující tmel.
Použití:
Protipožární systém z nátěrů Würth FP-F a tmelu Würth
FP - K je určený na zabudování do požárně dělících konstrukcí
a plní funkci těsnění prostupů:
• jednotlivých kabelů
• kabelových svazků
• kabelových lávek
• kovových trubek
• izol. kovových trubek )max. výška hořlavé izolace 10 mm)
• VZT potrubí
• plastových potrubí v kombinaci s manžetou / napěňující pás
• elektrických kabelů v chráničkách v kombinaci s tmelem FP-KG
/ manžetou
• lineárních spár a stavebních otvorů
Označení
Protipožární tmel FP-KR (kartuše)
Protipožární tmel FP-KR (salám)
Protipožární tmel FP-K (vědro)
Technické údaje
Barva
Hustota
Viskozita
Zvětšení objemu
Ředění
Spotřeba na 1 m2 měkké ucpávky
(oboustranně, včetně přesahů
na konstrukci a instalace)
Teplota zpracování
Skladovatelnost
Obsah
310 ml
600 ml
12,5 kg
Obj.č.
893 306 010
893 306 011
893 306 013
Bal./ks
1
1
1
bílá
1,4 ± 0,2 kg/dm3
70.000 mPa S
10x
vodou (max. 2%)
Vlastnosti:
• vytváří pěnu vlivem tepla
• velmi dobře přilnavý k jakémukoliv stavebnímu materiálu
• ředitelný vodou
• lehce aplikovatelný štetcem, válečkem nebo pistolí
• Požární odolnost podle ČSN - EN 13501 - 2 EI 60 - 120
v závislosti od místa a způsobu aplikace. Údaje o vhodnosti
použití výrobku ve stavbě, resp. požární odolnost těsnění
prostupů jsou uvedené v montážním návodě.
Příslušenství:
Označovací štítek, obj.č. NB80 000 099
Vytlačovací pistole pro 310 ml kartuše,
obj.č. 0891 00
Vytlačovací pistol pro 600 ml salám
obj.č. 0891 400 600
4 - 7 kg/m2
> +5°C
12 měs.
MWF - 07/13 - c0440- © •
Pracovní postup
Vyčistit otvor.
Před aplikací
doporučujeme tmel
promýchat.
Otvor vyplnit
minerální vatou
/ deskou.
Všechny styky
přetmelit.
Všechny spáry
přetmelit.
Aplikovat nátěr na
prostupující instalaci.
Označit prostup.
protipožární tmel FP - KG
Univerzálně použitelný protipožární tmel s
obsahem grafitu.
Použití:
Protipožární utěsnění prostupů jednotlivých kabelů, kabelových
umělohmotných chráničkách a plastových trubek do 50 mm v
požárně dělících konstrukcích. Ucpávka může být instalována do
následujících typů podpůrných konstrukcí:
• sádrokartonová stěna celkové minimální síly 125 mm
• stěna z betonu / pórobetonu síly minimálně 125 mm
Vlastnosti:
• Velmi dobře přilnavý k jakémikoliv stavebnímu materiálu.
• V případě požáru expanduje pod tlakem až 35 násobně.
• Lehce aplikovatelný.
• Požární odolnost podle ČSN - EN 13501 - 2 EI 120.
Údaje o vhodnosti použití výrobku ve stavbě, resp. požární
odolnost těsnění prostupů jsou uvedené v návodě na použití.
Označení
Obsah kg
Obj. č.
Bal./ ks.
Protipožární tmel FP - KG (kartuše) 310 ml
5997 506 187
Protipožární tmel FP - KG (salám)
600 ml
5997 506 188
Protipožární tmel FP - KG (vědro)
12,5 kg
0893 306 009
1
Technické údaje
Barva
Hustota
Zvětšení objemu
Spotřeba
Teplota zpracování
Síla vrstvy tmelu
Požární odlonost
Skladovatelnost
šedá
1,35 kg/dm3 ± 5%
15x
1,5 kg/m2
> +5°C
šířka výplně 2 cm okolo trubky
hloubka výplně 2,5 cm
EI 120
12 měs.
Příslušenství:
Označovací štítek, obj.č. NB80 000 099
MWF - 07/13 - c0439- © •
Pracovní postup
Vyčistit otvor.
Otvor vyplnit
minerální vlnou.
Aplikovat tmel.
Označit prostup.
PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR FP-ELASTIC
PProtipožární nátěr stěrka na akrylové bázi.
Použití:
Měkká ucpávka FP- Elastic je určena k ošetření spár a
dilatačních spár, v prostupech požárně dělícími konstrukcemi
interiérů staveb.
Vlastnosti:
flexibilní, vysoce roztažný, dobře zpracovatelný, , snižuje
riziko šíření kouře a ohně, mechanické vlastnosti umožňují
dilatační pohyb ošetřené spáry v rozsahu min +-80% bez
narušení
• Požární odolnost podle ČSN-EN 13 501-2+A1
EI 120-180
Označení
Obsah
Nátěr stěrka FP-ELASTIC(kartuše) 310 ml
Nátěr stěrka FP-ELASTIC (salám) 600 ml
Nátěr stěrka FP-ELASTIC(vědro) 12,5 kg
Technické údaje
Barva
Hustota
Obj.č.
5997 506 250
5997 506 251
5997 506 189
Bal./ks
1
1
1
šedá
1,25 g/cm3
Viskozita
Elektrická pevnost
Ředění
Spotřeba na 100x1000 mm spáry
(oboustranně, včetně přesahů
na konstrukci a instalace)
Teplota zpracování
Skladovatelnost
tixotropní
6,59kV/mm
nedoporučuje se
cca 0,4 kg
> +5°C
12 měs.
MWF - 07/13 - c0441 © •
Pracovní postup
Vyčistit otvor.
Údaje o vhodnosti použití výrobku ve stavbě, resp. požární
odolnost těsnění prostupů jsou uvedené v montážním
návodě.
Otvor vyplnit
minerální
vatou/ deskou.
Aplikovat nátěr
s přesahem na okolní
konstrukce 10mm
Příslušenství:
Označovací štítek, obj.č. NB80 000 099
Vytlačovací pistol pro 310 ml kartuše,
obj.č. 0891 00
Vytlačovací pistol pro 600 ml salám
obj.č. 0891 400 600
protipožární pěna FP 1 - k
Protipožární těsnění instalačních otvorů
s prostupujícími kabely a kovovými trubkami
těsnění lineárních styků požárně dělících
konstrukcí, na osazení zárubní požárních
uzávěrů.
Vlastnosti:
• Jednosložková protipožární polyuretanová montážní pěna expandující vlivem vlhkosti.
• Je výborně přilnavá na různé materiály, jako je např. beton,
cihla, kámen, kov, dřevo, omítka a umělé hmoty.
• Objem vypěněné pěny až 30 litrů.
• Nepodléhá hnilobě, je odolná vůči vodě a teplu a většině chemických látek.
• Pěnu je potřeba chránit před UV - zářením.
Označení
PU pena trubičková
PU pena pistolová
Obsah ml
750
750
Obj.č.
893 303 110
893 303 111
Požární odolnost
Podle ČSN-EN 13501 - 2, Požární odolnost > 90 min. (v závislosti na způsobu a účelu použití)
Bal./ks
1
1
Technické údaje
Chemický základ
Hustota
Vazbový čas
Řazatelnost*
Teplota zpracování
Materiály podpůrných konstrukcí
Použitelnost (min. tloušťka konstrukce):
- těsnění instalací
- stavební spáry
Požární odolnost:
- těsnění instalací
- stavební spáry (max. šírky 50 mm)
Skladovatelnost
polyuretan
1,12 g/cm3
cca. 10 min.
po 60 min.
> +5°C
beton, porobeton, sadrokarton,
cihly
stěna 150 mm, strop 150 mm
stěna 150 mm, strop 150 mm
stěna EI 90, strop EI 90
stěna a strop EI 120
do data vyznačeného na obalu
* Ovlivňuje teplota a vlhkost vzduchu.
Příslušenství:
Aplikační pistol obj.č. 0891 152 4
Čistič PU peny, obj.č. 0892 160
Označovací štítek, obj.č. NB80 000 099
MWF - 07/13 - c0435- © •
Pracovní postup
Vyčistit otvor.
Otvor vyplnit pěnou.
Přečnívající vytvrzenou
pěnu ořezat a prostup
označit
PROTIPOŽÁRNÍ SPÁROVACÍ DÍL WÜRTHSEAL 30 A 60MM%C
Spárovací díl pro ošetření dilatačních a statických stavebních spár
Vlastnosti:
Hotový díl pro utěsnění stavebních dilatačních spár.
Je složen ze dvou (u 30mm tloušťky) nebo tří (u 60mm tloušťky) pásků
zpěnitelného laminátu Kerafix Flexpan 200.
Pás má šířku 30mm, délku 1bm. Meziprostor je vyplněn pružnou
nehořlavou hmotou na bázi mirelonu.
Je použitelný od šíře spáry 10mm do 60mm.
Vkládá se mechanicky-ručně do spár mezi nosnými konstrukcemi (stěnastrop, strop-strop, stěna-stěna).
Zbytek spáry je vyplněn minerální vatou nebo pěnou Würth FP- 1K.
Umožňuje dilatační pohyb ošetřených stavebních prvků v rozsahu 50% od
střední hodnoty použitelnosti.
VVVV
Minimální tloušťka požárně dělící konstrukce:


Stěna 150mm
Strop 150mm
Maximální šířka spáry:

10 – 60m
Klasifikace požární odolnosti ucpávky:

MWF - 08/13 - c0443 © •
Rozměr
30mm/1000mm
60mm/1000mm
Obj. č.
5997 506 252
5997 506 253
Bal./ks
1
1
E 120/ EI 120
manžeta fp - ps
Pro utěsnění prostupů plastových nebo
kovových trubek s izolací.
Vlastnosti:
• vynikající schopnost spěňování vlivem tepla
• úplně uzavře při požáru všechny druhy umělohmotných trubek,
hliníkoplastových trubek a kabelových svazků
• manžeta Würth FP - PS je odolná vůči vodě, atmosférickým vlivům )světlo, teplo, mráz, UV - záření)
• neobsahuje organické roztoky, silně odolná vůči chemickým
látkám
Požární odolnost:Požární odolnost podle
ČSN-EN 13501-2
EI 90 - 120
v závislosti na místě a způsobu aplikace
Šírka mm
30
30
30
30
30
30
30
60
60
60
Průměr mm
50
63
75
90
110
125
160
200
225
250
Obj.č.
893 304 052
893 304 065
893 304 077
893 304 092
893 304 112
893 304 127
893 304 163
893 304 204
893 304 228
893 304 254
Bal./ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Technické údaje
Materiál
Hustota laminátu
Zvětšení objemu
Teplota pro expanzi
Tlak při expanzi
Odolnost vůči
Použitelnost
Maximální rozměr
kovové puzdro vícenásobně
naplněné laminátem
1,1 g/cm3 ± 5%
min. 30x
170°C
0,4 N/mm2
voda, atmosferické vlivy (UV, teplo, mráz...)
stěna a strop
Ø 430
Možnost dodání rozměrů až do průměru Ø 430:
informujte se u svého obchodního zástupce.
Příslušenství:
Závitová tyč M6, obj.č. 0958 6
Rychloupev. kotva W-ZS, obj.č. 0905 365 005
Kotevní šroub W-SA, obj.č. 0901 160 030
Označovací štítek, obj.č. NB80 000 099
MWF - 07/13 - c0436- © •
Pracovní postup
Otvor mezi plastovým potrubím
a stěnou vyplnit a
manžetu nasadit
okolo potrubí.
Manžetu uzavřít k
požárně dělící konstrukci a ukotvit, příp.
zabudovat do ní.
označit prostup.
napěňující pás F - pst
Napeňujúcí pás pro vytvoření manžet.
Vlastnosti:
• Utěsnění prostupů plastových, hliníkoplastových, kovových trubek s izolací a kabelových svazků.
• Díky vynikající schopnosti spěnování vlivem tepla úplně zavře
v případě požáru všechny druhy umělohmotných trubek.
• Napěńující pás Würth FP - PST je odolný vůči vodě, atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV - záření), neobsahuje
organické roztoky, silně odolný vůči chemickým látkám.
Požární odolnost: Podle ČSN - EN 13501 - 2
EI 90-120 v závislosti na místě azpůsobu aplikace.
Údaje o vhodnosti použitívýrobku ve stavbě, resp. požární
odolnost těsněníprostupů jsou uvedené v montážním návodu.
Délka m
30
Obj.č.
893 304 305
Bal./ks
1
Technické údaje
Materiál
Hustota laminátu
Zvětšení objemu
Teplota pro expanzi
Tlak při expanzi
Odolnost vůči
Použitelnost
Maximální průměr potrubí
protipožární laminát
1,1 g/cm3 ± 5%
min. 30x
170°C
0,4 N/mm2
voda, atmosferické vlivy (UV, teplo, mráz...), chemické látky
stěna min. tloušťky 125 mm strop min. tloušťky 150 mm
Ø 250 mm
Příslušenství:
Hliníková fixační páska, obj.č. 874 100 330
Pracovní postup 1.
Napěňující pás FP - PST
zabudujeme do úrovně
požárně dělící konstrukce.
Vyčistit otvor.
Aplikace předepsaného
počtu vrstev.
Vyplnění prostoru
vhodným způsobem.
Označit prostup.
Vyčistit otvor.
Aplikace předepsaného
počtu vrstev.
Vyplnění otvoru
vhodným způsobem.
Označit prostup.
MWF - 07/13 - c0438- © •
Pracovní postup 2.
PŘEHLED MONTÁŽÍ PROTIPOŽÁRNÍCH UCPÁVEK
8
1
10
17
16
11
18
2
3
12
19
13
5
4
14
6
9
7
15
20
1/ Kombinovanaá ucpávka (plast. trubka +KG plast,kovová trubka, kabel, kabel. svazek, lávka)max 0,6x0,6m
2/ Kabelový svazek + tmel FP-KG mezikruží min. 15mm, do hloubky min. 25mm oboustranně.
3/ Husí krk s kabelem - Napěňující pás FP-PST- počet otáček dle infa
4/ Kabelový svazek + Napěňující pás FP-PST-max do DN 125mm
5/ Kabel + tmel FP-KG- max DN 50mm
6/ Kabel + PUR pěna Würth FP- 1K otvor max 0,16m²
7/ Kabely+manžeta FP- PS- max do DN 125mm
8/ Trubka plast +manžeta FP-PS max.DN 250(430)mm
9/ Trubka plast + PS25 (1/2 měkká,1/2 Dunafoam) PVC.-max. DN160mm
10/ Kovová trubka v izolaci 10mm +Napěňující pás FP-PS25-počet otáček dle infa
11/ Plast. trubka v izolaci 10mm + Napěňující pás FP-PS25
12/ Kovová trubka v izolaci 30+10mm +tmel FP- KG 15mm v měkké ucpávce
13/ Plast trubka +tmel FP-KG max. DN 50mm
14/ Ocel. trubka , měď. trubka + kabely-PUR pěna FP-1K otvor max.0,16m²
15/ Kovová trubka 40mm v izolaci v měkké ucpávce
16/ Spára Würthseal- spára od 10 do 60mm
17/ Spára FP- Elastik - spára od 20 do 150mm
18/ Spára PUR pěna FP-1K max do 50mm šířky spáry
19/ Spára FP- F/K
20/ Spára trapéz FP-F,neboFP- Elastik, tloušťka min. 1,0mm s přesahem 10mm na okolní konstrukce
Download

protipožární systémy FP