JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425,
provoz a správa nemovitostí, Bínova 532, 182 00 Praha 8
Tel. 286589994, 286589996, 603211171, 724200899
Fax: 286589998
E-mail: [email protected]
Dne 27. 12. 2013
má Správa nemovitostí JUDr. Hany Slabé
ZAVŘENO
Havarijní zásah zajišťuje:
Havarijní služba TOMMI HOLDING s.r.o., U Svobodárny 12, Praha 9
tel. 603 417 679
V době od 23. 12. 2013 do 5. 1. 2014 bude k dispozici též
uvedená havarijní služba.
Neprovádí opravy, ale pouze nezbytné zásahy na odvrácení bezprostředně hrozící škody
(např. uzavření hlavního uzávěru).
V Praze dne 20. 12. 2013
JUDr. Hana Slabá
Správa domů
Bínova 532/8
182 00 Praha 8
___________________________________________________________________________
ŽL čj. F-6855/92 ze dne 18.9.1992 s předmětem podnikání „Organizační zajištění správy domovního majetku“
vydaný ŽO ÚMČ Praha 8 dne 18.9.1992, čj. 98/70389/3081, ev.č. 310008-8610-01
Download

Bytové družstvo Formánkova, IČ 25638734,