elektronické
předřadníky
a transformátory
elektronické předřadníky
pro lineární a kompaktní zářivky
elektronické předřadníky
pro HID výbojky
elektronické transformátory
electronic ballasts
and transformers
15.1
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY
Electronic Ballasts
elektronické předřadníky
pro lineární a kompaktní zářivky
Elektronické předřadníky se používají pro provozování zářivek, kompaktních
zářivek nebo výbojek. Montují se do svítidel podobně, jako magnetické
tlumivky. Protože však nemají induktivní charakter, odpadá kompenzační
kondenzátor a nežádoucí vedlejší účinky na elektrickou rozvodnou síť.
Jejich vlastní příkon je mnohem nižší než je tomu u magnetických tlumivek,
a proto použití těchto předřadníků šetří významné procento elektrické
spotřeby svítidla a dále také prodlužuje životnost zářivek zhruba na více
než dvojnásobek standardních hodnot. Předřadníky se dělí podle konstrukce
a účelu použití na několik kategorií : standard - základní verze bez zvláštních
vlastností, professional - obvykle mají prodlouženou životnost, universal
- jeden typ předřadníku pro různé wattáže zářivek, polar - pro provoz při
nízkých teplotách ( do -25°C ), long life - s dlouhou životností, a některé typy
mohou také být stmívatelné ( běžné typy jsou nestmívatelné ). Předřadníky
se dodávají v několika různých pouzdrech podle použití. Pro lineární zářivky
jsou to většinou dlouhá úzká pouzdra, pro kompaktní zářivky a výbojky jsou
spíše obdelníkového tvaru. Při výběru elektronického předřadníku je třeba
zvážit především hodnoty Ta - ( rozsah pracovní teploty )  a životnost.
pro HID výbojky
Elektronické předřadníky pro HID výbojky se mohou používat obdobně
jako magnetické. Odpadá však kompenzační kondenzátor, magnetický
předřadník a vysokonapěťový zapalovač. Elektronické předřadníky pro
HID mají mnohem nižší hmotnost než magnetické, a proto je se svítidly
s elektronickými předřadníky mnohem snažší manipulace, což se příznivě
projeví hlavně při montáži, nebo údržbě.. Jejich energetická účinnost je
mnohem vyšší (EEI=A2) , čímž splňují požadavky na EcoDesign svítidel
(nařízení 245/2009 EU). Svítidla s elektronickými předřadníky neblikají a při
opětovném zapnutí  výbojky v horkém stavu se výbojka ihned nastartuje.
Elektronické předřadníky pro HID mají ochranu proti poškození při dohoření
výbojky, jejich pracovní teplota Ta je od -25°C.
electronic ballasts
for linear and compact fluorescent lamps
Electronic ballasts (EB) are used for operation of fluorescent linear and
compact lamps as well as high intensity discharge lamps. Mounting into
light fixtures is similar as you know it from magnetic ballasts. EB do not
have inductive character, no compensative condenser is therefore needed
and undesirable sub-effects on the mains are eliminated. Their input itself
is much lower in comparison with magnetic ballasts (MB) and one saves
a considerable portion of energy by using luminaires equipped with EB’s.
Also, EB extend lamp’s life span up to twofold. We divide EB according to
their construction and purpose of use into several series: standard-basic
version with no special features, professional-commonly with extended
lifetime, universal (multipurpose) – one type usable for different watts,
polar –for operation within low ambient temperatures (up to – 25°C), longlife – EB with a long life span and finally dimmable EB (common types are
not dimmable!) EB are available in various shapes of cases and it depends
on purpose of use which case is chosen. Generally speaking, slim longer
types are used for fluorescent luminaires. Rectangle EB are much  common
for compact and HID lamps. It is necessary to consider all the aspects
involved before picking a right kind of electronic ballast, for example Ta
(ambient temperature), if dimmable or non-dimmablem, etc.
for high intensity discharge lamps
Electronic ballasts for High Intensity Discharge lamps can be used in
the same way as magnetic ones. There is no need to use compensative
condensers, magnetic ballasts and high-frequency ignitor any more. HID
electronic ballast is much lightweighter in comparison with magnetic one
and therefore, light fixtures equipped with electronic ballast are more easy
to be handled, maintained … Its energy efficiency is much higher (EEI=A2)
and helps meet EcoDesign requirements (EC 245/2009). Luminaires with
electronic ballasts are free of any flickering and offer an instant run-up of
HID lamps during restart even in the warm-up phase. There are protective
circuts installed protecting electronic ballasts at the end of HID lamp life.
Working ambient temperature is -25°C.
elektronické transformátory
electronic transformers
pro halogenové žárovky
for halogen lamps
Elektronické transformátory pro halogenové žárovky se mohou použít
namísto klasických vinutých transformátorů. Jejich výhodou je nízká
hmotnost a nižší cena. Tyto transformátory se dodávají v krytí IP20
pro vnitřní použití, nebo IP65 do vlhka nebo průmyslového prostředí.
Transformátory, které dodáváme, jsou proti obdobným výrobkům většiny
jiných značek vybaveny ochranou proti přetížení a zkratu, mají měkký start
( tím prodlužují životnost žárovek ), a jsou stmívatelné. Nevyzařují žádné
rušení a elektrická třída II. zvyšuje ochranu před nebezpečným dotykem.
Jsou vhodné pro montáž do nábytku, neboť se mohou montovat na hořlavé
podklady. Na tyto výrobky poskytujeme prodlouženou záruku 36 měsíců.
Electronic transformers (ET) for halogen lamps can be used as a direct
replacement of common  wound transformers. Their advantage is lower
weight and lower price. Prevailing IP cover for indoor instalations is IP20
or IP65 for damp areas. The IP65 version is also required in industry
applications. In comparison with other products available on the local
market are transformers we supply equipped with short-circut and
overloading protections. Their soft start saves lamps‘ lifetime and our ET are
dimmable. They do not transmit any interference and the electric class II.
increases protection before dangerous touch. ET are suitable for mounting
into furniture as they can be mounted even on flammable surfaces. Our
extended warranty is 36 months.
15.2
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY
Electronic Ballasts
Série ELT
T5
PROFESSIONAL
Elektronický předřadník pro vestavné účely třídy I. Zapálení
s předehříváním katod prodlužující životnost zářivek, bez
záblesků a blikání. Konstantní výkon a stabilizovaný světelný
tok. Fungující na vysoké frekvenci. Vysoká energetická
účinnost.
- Bez stroboskopického efektu.
- Napájecí napětí: 198-264V, 50-60Hz
- Odolnost 2 hodiny při 350V (A/C).
- Rychlo-upínací konektor s jistící pružinou.
- Kruhový průřez vodičů: 0.5-1.5 mm2.
Class I ballast for built-in use. Ignition with preheating in
cathodes for a long life in the lamp, without flashes or
flickering. Constant total power and stabilized luminous
flux. High frequency operation. High energy efficiency.
- Corrected stroboscopic effect.
- Permitted voltage 198-264V, 50-60Hz
- Supports 2 hours at 350V (A/C).
- Rapid connection connector with fixing spring.
- Circular conductor section: 0.5-1.5 mm2.
1 zářivka / 1 lamp
220 - 240V/50/60Hz
Teplota pouzdra
Tc
Teplota okolí
Ta
Balení
Packing BE 414
Packing BE 124-180
Životnost
Life Time
15.3
obj.číslo
označení
70°C
-20...+55°C
24
16
50.000 h
911807010 BE 124-T5
911807015
911807020
911807025
911807030
BE 139-T5
BE 149-T5
BE 154-T5
BE 180-T5
W
A
T5-HO
24W (*)
T8
18W
0,090...0,110
TC-L
18W
TC-L
24W
39W (*)
0,190
49W (*)
0,240
54W (*)
0,260
80W (*)
0,380
účiník
EEI
λ
kg
EAN
85952099
0,97 A2 0,220
-
0,97
0,97
0,97
0,97
-
A2
A2
A2
A2
0,220
0,220
0,220
0,220
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY
Electronic Ballasts
Série ELT
T5
PROFESSIONAL
Elektronický předřadník pro vestavné účely třídy I. Zapálení
s předehříváním katod prodlužující životnost zářivek, bez
záblesků a blikání. Konstantní výkon a stabilizovaný světelný
tok. Fungující na vysoké frekvenci. Vysoká energetická
účinnost.
- Bez stroboskopického efektu.
- Napájecí napětí: 198-264V, 50-60Hz
- Odolnost 2 hodiny při 350V (A/C).
- Rychlo-upínací konektor s jistící pružinou.
- Kruhový průřez vodičů: 0.5-1.5 mm2.
Class I ballast for built-in use. Ignition with preheating in
cathodes for a long life in the lamp, without flashes or
flickering. Constant total power and stabilized luminous
flux. High frequency operation. High energy efficiency.
- Corrected stroboscopic effect.
- Permitted voltage 198-264V, 50-60Hz
- Supports 2 hours at 350V (A/C).
- Rapid connection connector with fixing spring.
- Circular conductor section: 0.5-1.5 mm2.
ELT
obj.číslo
2 zářivky / 2 lamps
označení
911800010 BE 224-T5
911800015
911800020
911800025
911800030
BE 239-T5
BE 249-T5
BE 254-T5
BE 280-T5
W
A
T5-HO 2x24W (*)
T8
2x18W
0,160...0,220
TC-L
2x18W
TC-L
2x24W
2x39W (*)
0,360
2x49W (*)
0,460
2x54W (*)
0,500
2x80W (*)
0,770
účiník
EEI
λ
kg
0,97 A2 0,287
0,97
0,97
0,97
0,98
A2
A2
A2
A2
0,287
0,287
0,287
0,400
EAN
85952099
220 - 240V/50/60Hz
Teplota pouzdra
Tc
Teplota okolí
Ta BE 224 - 254
Ta BE 280
Balení
Packing
Životnost
Life Time
70°C
-20...+55°C
-20...+50°C
16
50.000 h
15.4
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY
Electronic Ballasts
Série ELT
T5
PROFESSIONAL
Elektronický předřadník pro vestavné účely třídy I. Zapálení
s předehříváním katod prodlužující životnost zářivek, bez
záblesků a blikání. Konstantní výkon a stabilizovaný světelný
tok. Fungující na vysoké frekvenci. Vysoká energetická
účinnost.
- Bez stroboskopického efektu.
- Napájecí napětí: 198-264V, 50-60Hz
- Odolnost 2 hodiny při 350V (A/C).
- Rychlo-upínací konektor s jistící pružinou.
- Kruhový průřez vodičů: 0.5-1.5 mm2.
Class I ballast for built-in use. Ignition with preheating in
cathodes for a long life in the lamp, without flashes or
flickering. Constant total power and stabilized luminous
flux. High frequency operation. High energy efficiency.
- Corrected stroboscopic effect.
- Permitted voltage 198-264V, 50-60Hz
- Supports 2 hours at 350V (A/C).
- Rapid connection connector with fixing spring.
- Circular conductor section: 0.5-1.5 mm2.
Teplota pouzdra
Tc
Teplota okolí
Ta
Balení
Packing BE 414
Packing BE 124-180
Životnost
Life Time
15.5
ELT
3,4 zářivky / 3,4 lamps
220 - 240V/50/60Hz
obj.číslo
označení
70°C
911803010 BE 414-T5-2
-20...+55°C
24
16
50.000 h
911803020 BE 424-T5-2
911803030 BE 258-2
W
3x14
4x14
3x24
4x24
3x18
4x18
1x54
2x54
A
účiník
EEI
λ
kg
EAN
85952099
0,210...0,285
0,97 A2 0,260
-
0,270...0,490
0,97 A2 0,400
-
0,240...0,480
0,98 A2 0,235
-
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY
Electronic Ballasts
Série ELT
T5
UNIVERSAL
Elektronický předřadník pro vestavné účely třídy I. Zapálení
s předehříváním katod prodlužující životnost zářivek, bez
záblesků a blikání. Konstantní výkon a stabilizovaný světelný
tok. Fungující na vysoké frekvenci. Vysoká energetická
účinnost.
- Bez stroboskopického efektu.
- Dovoluje užití svítidel třídy I a třídy II bez uzemňovacího
stínění v zářivkách.
- Napájecí napětí: 198-264V, 50-60Hz
- Odolnost 2 hodiny při 350V (A/C).
- Rychlo-upínací konektor s jistící pružinou.
- Kruhový průřez vodičů: 0.5-1.5 mm2.
ELT
obj.číslo
1 zářivka / 1 lamp
označení
911804010 BE 114-35-T5 1xT5-HE
W
A
14W
21W
0,078...0,172
28W
35W
účiník
EEI
λ
kg
0,95 A2 0,220
Class I ballast for built-in use. Ignition with preheating in
cathodes for a long life in the lamp, without flashes or
flickering. Constant total power and stabilized luminous
flux. High frequency operation. High energy efficiency.
- Corrected stroboscopic effect.
- Allows the use of Class I and Class II luminaries without
screening to earth in the lamps.
- Permitted voltage 198-264V, 50-60Hz
- Supports 2 hours at 350V (A/C).
- Rapid connection connector with fixing spring.
- Circular conductor section: 0.5-1.5 mm2.
220 - 240V/50/60Hz
EAN
85952099
-
Teplota pouzdra
Tc
Teplota okolí
Ta
Balení
Packing
Životnost
Life Time
70°C
-20...+55°C
16
50.000 h
2 zářivky / 2 lamps
obj.číslo
označení
911804020 BE 214-35-T5 2xT5-HE
W
A
14W
21W
0,150...0,340
28W
35W
účiník
EEI
λ
kg
0,98 A2 0,290
EAN
85952099
-
15.6
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY
Electronic Ballasts
Série ELT
T8
PROFESSIONAL
Elektronický předřadník pro vestavné účely třídy I.
Vysokofrekvenční elektronický předřadník s předehříváním
katod (teplý okamžitý start) prodlužující životnost zářivek,
bez záblesků a blikání.
- Bez stroboskopického efektu. Tichý provoz.
- Konstantní výkon v zářivkách v případě kolísání napětí v
síti.
- Ochrana proti poškození při dohoření zářivky.
- Vhodný pro svítidla třídy I a třídy II.
- Ochrana proti přepětí. Výdrž 2 hodiny při 350V (A/C).
- Napájecí napětí: AC198-264V, DC: 150-270V
- Rychlo-upínací konektor s jistící pružinou.
- Kruhový průřez vodičů: 0.5-1.5 mm2.
- Dostupný i s konektorem pro automatické drátování
robotem (AFL)
Ballasts for built-in use. Class I. High frequency electronic
ballasts with cathode preheating (warm instant start).
- Flicking free, without stroboscopic effect and silent
operation.
- Constant power in lamp in case of mains voltage variations.
- End-of-life lamp rectifying effect detection.
- Suitable for Class I and Class II luminaries.
- Protected against mains overvoltage. It stands 2 hours
350v (A/C).
- Allowed voltage: AC: 198 - 264v, DC: 150 - 270v
- Rapid connection connector with fixing spring.
- Circular conductor section: 0.5-1.5 mm2.
- Available with push wire connection for automatic wiring
by robot (ALF).
220 - 240V/50/60Hz
Teplota pouzdra
Tc
Teplota okolí
Ta
Balení
Packing
Životnost
Life Time
ELT
1 zářivka / 1 lamp
obj.číslo
označení
911805010 BE 136-3
911805020 BE 158-3
W
T8
T8
A
18,36 0,095...0,165
58
0,25
účiník
EEI
λ
kg
EAN
85952099
0,97 A2 0,225
0,97 A2 0,225
2 zářivky / 2 lamps
75°C
-25...+55°C
24
obj.číslo
označení
911805030 BE 236-3
911805040 BE 258-3
W
T8
T8
2x18,36
2x58
A
0,17...0,31
0,48
účiník
EEI
λ
kg
EAN
85952099
0,98 A2 0,235
0,98 A2 0,235
>50.000 h
3-4 zářivky / 3-4 lamps
obj.číslo
15.7
označení
W
911805060 BE 418-2
T8
911805070 BE 436-2
T8
3x18
4x18
4x18
4x30
4x36
4x24
4x39
A
účiník
EEI
λ
kg
0,48
0,98 A2 0,235
0,25-0,63
0,98 A2 0,375
EAN
85952099
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY
Electronic Ballasts
Série ELT
T8
UNIVERSAL
Elektronický předřadník pro vestavné účely třídy I.
Nezávislé fungování zářivek. Zapálení s předehříváním
katod prodlužující životnost zářivek, bez záblesků a blikání.
Konstantní výkon a stabilizovaný světelný tok. Fungující na
vysoké frekvenci. Vysoká energetická účinnost.
- Bez stroboskopického efektu.
- Dovoluje užití svítidel třídy I a třídy II bez uzemňovacího
stínění v zářivkách.
- Napájecí napětí: 198-264V, 50-60Hz
- Odolnost 2 hodiny při 350V (A/C).
- Rychlo-upínací konektor s jistící pružinou.
- Kruhový průřez vodičů: 0.5-1.5 mm2.
ELT
obj.číslo
1 zářivka / 1 lamp
označení
911806010 BE 118-S
911806020 BE 136-S
911806030 BE 158-S
W
T8
TC-L
TC-F
T9-C
T8
T8
TC-L
TC-F
T9-C
T8
TC-L
A
18W (*)
18W
0,080...0,100
18W
22W
36W (*)
30W
36W 0,145...0,165
36W
32W
58W (*)
0,250...0,270
55W
účiník
EEI
λ
kg
Class I ballast for built-in use. Independent lamps operation.
Ignition with preheating in cathodes for a long life in the
lamp, without flashes or flickering. Constant total power
and stabilized luminous flux. High frequency operation.
High energy efficiency.
- Corrected stroboscopic effect.
- Allows the use of Class I and Class II luminaries without
screening to earth in the lamps.
- Permitted voltage 198-264V, 50-60Hz
- Supports 2 hours at 350V (A/C).
- Rapid connection connector with fixing spring.
- Circular conductor section: 0.5-1.5 mm2.
220 - 240V/50/60Hz
EAN
85952099
Teplota pouzdra
Tc
Teplota okolí
Ta
Balení
Packing
Životnost
Life Time
0,90 A3 0,240
0,95 A3 0,240
0,95 A2 0,240
70°C
-20...+55°C
24
50.000 h
30
28,6
2 zářivky / 2 lamps
obj.číslo
označení
911806040 BE 218-S
911806050 BE 236-S
911806060 BE 258-S
W
T8
TC-L
TC-F
T9-C
T8
T8
TC-L
TC-F
T9-C
T8
TC-L
A
2x18W (*)
2x18W
0,185...0,195
2x18W
2x22W
2x36W (*)
2x30W
2x36W 0,290...0,330
2x36W
2x32W
2x58W (*)
0,460...0,520
2x55W
účiník
EEI
λ
kg
360
5
350
5
EAN
85952099
0,90 A3 0,249
0,95 A2 0,270
0,95 A2 0,270
15.8
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY
Electronic Ballasts
Série ELT
DIMMABLE T5/T8
PROFESSIONAL
Regulace jasu napětím 1-10Vdc. Ovládací rozpětí 1-100%.
Elektronický předřadník pro vestavné účely třídy I. Zapálení
s předehříváním katod prodlužující životnost zářivek, bez
záblesků a blikání. Fungující na vysoké frekvenci. Vysoká
energetická účinnost.
- Bez stroboskopického efektu.
- Dovoluje užití svítidel třídy I a třídy II bez uzemňovacího
stínění v zářivkách.
- Napájecí napětí: 180...300V AC, 160...300V DC.
- Rychlo-upínací konektor s jistící pružinou.
- Kruhový průřez vodičů: 0.5-1.5 mm2.
Brightness regulation by control voltage 1-10Vdc. Regulation
range 1-100%. Class I ballast for built-in use. Ignition with
preheating in cathodes for a long life in the lamp, without
flashes or flickering. High frequency operation. High energy
efficiency.
- Corrected stroboscopic effect.
- Allows the use of Class I and Class II luminaries without
screening to earth in the lamps.
- Permitted voltage 180… 300 Vac. 160… 300Vdc.
- Rapid connection connector with fixing spring.
- Circular conductor section: 0.5-1.5 mm2.
ELT
1 zářivka / 1 lamp
220 - 240V/50/60Hz
obj.číslo
Teplota pouzdra
Tc
Teplota okolí
Ta
Teplota okolí
Ta (DBE 114-35)
Balení
Packing
Životnost
Life Time
75°C
0...+60°C
10...+60°C
24
>50.000 h
označení
W
A
14W
21W
911801010 DBE 114-35 T5 HE
0,074...0,170
28W
35W
T8
18,25,36W
TC-L 18,24,36,40W
911801015 DBE 118-40
0,078...0,190
TC-F
18,24,36W
T5-HO
24,39W
T8
58W
55W 0,240...0,250
911801020 DBE 154-58 TC-L
T5-HO
54W
účiník
EEI
λ
kg
EAN
85952099
0,98 A1 0,30
-
0,98 A1 0,30
-
0,98 A1 0,30
-
2 zářivky / 2 lamps
obj.číslo
označení
W
A
14W
21W
911801030 DBE 214-35 T5 HE
0,013...0,350
28W
35W
T8
18,25,36W
TC-L 18,24,36,40W
911801040 DBE 218-40
0,210...0,370
TC-F
18,24,36W
T5-HO
24,39W
T8
58W
55W 0,450...0,490
911801050 DBE 254-58 TC-L
T5-HO
54W
15.9
účiník
EEI
λ
kg
EAN
85952099
0,98 A1 0,36
-
0,98 A1 0,36
-
0,98 A1 0,36
-
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY
Electronic Ballasts
Série ELT
PROTECTION T8
PROFESSIONAL
Elektronický předřadník pro vestavné účely ve světelných
reklamách (agresivní, slané a rurální prostředí, těžký
průmysl, atd.) Zapálení s předehříváním katod prodlužující
životnost zářivek, bez záblesků a blikání. Konstantní výkon
a stabilizovaný světelný tok. Fungující na vysoké frekvenci.
Vysoká energetická účinnost.
- Bez stroboskopického efektu.
- Napájecí napětí: 198-264V, 50-60Hz
- Odolnost 2 hodiny při 350V (A/C).
Dodávaný se svazkem drátů vedených do sítě a do zářivek.
Může být dodáván s paticemi IP-67 nebo s IP40 konektorem.
Dostupný také s paticemi, v tomto případě označeno BE...EN místo BE...-EN-2 nebo BE...EN-3
ELT
EN2
obj.číslo
označení
911808010
911808015
911808020
911808025
911808030
911808035
BE 118-EN2
BE 136-EN2
BE 158-EN2
BE 218-EN2
BE 236-EN2
BE 258-EN2
W
T8
T8
T8
T8
T8
T8
1x18W
1x36W
1x58W
2x18W
2x36W
2x58W
účiník
EEI
λ
A
0,90
0,165
0,250
0,185
0,330
0,460
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
0,96
A2
A2
A2
A2
A2
A2
kg
EAN
85952099
0,875
0,875
0,875
1,300
1,300
1,300
-
220 - 240V/50/60Hz
EN3
obj.číslo
označení
911808050
911808055
911808060
911808065
911808070
911808075
BE 118-EN3
BE 136-EN3
BE 158-EN3
BE 218-EN3
BE 236-EN3
BE 258-EN3
EN2
W
T8
T8
T8
T8
T8
T8
1x18W
1x36W
1x58W
2x18W
2x36W
2x58W
účiník
EEI
λ
A
0,90
0,165
0,250
0,185
0,330
0,460
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
0,96
A2
A2
A2
A2
A2
A2
Ballast for built-in use in illuminated signs (aggressive
atmospheres, saline and rural environments, heavy
industry, etc.) Ignition with preheating in cathodes for a
long life in the lamp, without flashes or flickering. Constant
total power and stabilized luminous flux. High frequency
operation. High energy efficiency.
- Corrected stroboscopic effect.
- Allows the use of luminaries with screening to earth in
the lamps.
- Permitted voltage 198-264V, 50-60Hz
- Supports 2 hours at 350V (A/C).
Supplied with hose wire outlets to mains and lamps.
Can be supplied with lamp holder IP-67 or IP40 connector.
Available also with lamp holders in this case the
denomination varies BE...-EN instead of BE...-EN-2 or
BE...EN-3
kg
EAN
85952099
0,875
0,875
0,875
1,300
1,300
1,300
-
Teplota pouzdra Tc
Teplota okolí Ta
Balení Packing
Životnost Life Time
Rozměry Dimensions RED
Rozměry Dimensions LAMP
Teplota pouzdra Tc
Teplota okolí Ta
Balení Packing
Životnost Life Time
Rozměry Dimensions RED
Rozměry Dimensions LAMP (218)
Rozměry Dimensions LAMP (236)
Rozměry Dimensions LAMP (258)
70°C
-20...+50°C
12
50.000 h
500 mm
730/960 mm
70°C
-20...+50°C
8
50.000 h
1285 mm
760/1350 mm
1350/1570 mm
1570/2060 mm
EN3
15.10
Série STANDARD
KLD
STANDARD
Elektronické předřadníky STANDARD jsou vhodné pro
všechny typy lineárních zářivkových trubic. Lze je použít
k montáži do běžných svítidel. Vhledem k rozsahu jejich
pracovní teploty Ta je možné je používat i ve svítidlech,
pro vnitřní osvětlování. Jejich životnost je nižší než u série
PROFESSIONAL. Mají ochranu proti poškození při dohoření
zářivky, zabraňují blikání a stroboskopickému efektu. Jejich
energetická účinnost je relativně vysoká (EEI=A2), čímž
splňují požadavky na EcoDesign svítidel (podle nařízení
245/2009 EU).
Electronic ballasts STANDARD  (EB) are suitable for
operation of fluorescent linear tubes. EB can be used for
mounting into common fluorescent light fixtures and thanks
to their relatively big ambient temperature range Ta it is
possible to use them in indoor luminaires. EB’s life span
is lower in comparison with PROFESSIONAL one.  There
are protective circuts installed protecting electronic ballasts
at the end of lamp life. Free of any flickering and prevent
from stroboscopic effect. Energy efficiency is relatively high
(EEI=A2) and EB’s meet EcoDesign requirements set for
luminaires by EC 245/2009.
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY STANDARD
ELECTRONIC BALLAST STANDARD
obj.číslo
označení
911425000 EP 136 S
911425010 EP 236 S
KLD
W
Ta
Tc
EEI
1x36
2x36
-15-50°C
-15-50°C
85°C
85°C
A2
A2
W
Ta
Tc
EEI
1x36
2x36
1x36
2x36
-15-50°C
-15-50°C
-15-50°C
-15-50°C
85°C
85°C
85°C
85°C
A2
A2
A2
A2
rozměry A x B x C
EAN
(mm)
85952099
238 x 36 x 29
238 x 36 x 29
03785
03853
12 - 24V AC/DC
Pracovní frekvence
Operating Frequency
Ochrana proti přepětí
Over Voltage Protection
Rychlý start do 1s
Rapid Start Time
Životnost
Life Time
Účiník
Power Factor
>40 kHz
yes
<1s
10.000 h
C
0,98
B
A
15.11
obj.číslo
označení
911443000
911444000
911445000
911446000
EP 136 S 12V
EP 236 S 12V
EP 136 S 24V
EP 236 S 24V
rozměry A x B x C
EAN
(mm)
85952099
238 x 36 x 29
238 x 36 x 29
238 x 36 x 29
238 x 36 x 29
20140
20133
03914
20157
Elektronické předřadníky STANDARD 12-24V DC na malé napětí jsou vhodné pro provozování lineárních nebo kompaktních zářivek. Najdou své uplatnění ve svítidlech která
jsou nainstalována v prostředích se zvýšeným nebezpečím úrazu el. Proudem, jako
jsou prostředí mokrá, nebo v rozvodných sítích které jsou napájeny malým napětím.
Mohou se však použít i v dopravních prostředcích, nebo jiných světelných aplikacích.
Electronic ballasts STANDARD 12-24V DC designed for low voltage are suitable for
operation of fluorescent linear or compact lamps. They find their proper installation
places in luminaires installed in areas with increased electric shock hazard such as wet
or humid rooms or in distributor boxes being loaded with low voltage. These electronic
ballasts can be used even in transportation means or in other lighting applications.
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY
Electronic Ballasts
Série PROFESSIONAL
HID
PROFESSIONAL CDM
Elektronické předřadníky HID se používají pro provozování
metal halogenidových nebo sodíkových výbojek. Montují
se do svítidel podobně jako magnetické tlumivky. Protože
však nemají induktivní charakter, odpadá kompenzační
kondenzátor a nežádoucí vedlejší účinky na elektrickou
rozvodnou síť. Jejich vlastní příkon je mnohem nižší, než
je tomu u magnetických tlumivek, a proto použití těchto
předřadníků šetří významné procento elektrické spotřeby
svítidla. Při opětovném zapnutí výbojky v horkém stavu dojde
k okamžitému startu. Jsou vhodné pro provoz při nízkých
teplotách ( do -25°C ) a jejich hmotnost je nesrovnatelně
nižší, než je tomu u magnetických předřadníků.
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY PRO KERAMICKÉ VÝBOJKY
ELECTRONIC BALLAST PROFESSIONAL FOR CERAMIC LAMPS
HID
obj.číslo
označení
W
911450000 JB 8035 CDM 1x35
911451000 JB 8070 CDM 1x70
911452000 JB 80150 CDM 1x150
Ta
Tc
A
rozměry
(mm)
EAN
85952099
-30-50°C
-30-50°C
-30-50°C
80°C
80°C
80°C
0,42
0,82
1,51
138 x 79 x 32
138 x 79 x 32
138 x 79 x 32
22649
22656
22663
Electronic ballasts HID are used for operation of high intensity
discharge metalhalide or sodium lamps. Mounting into light
fixtures is similar as you know it from magnetic ballasts.
EB do not have inductive character, no compensative
condenser is therefore needed and undesirable sub-effects
on the mains are eliminated. Their input itself is much
lower in comparison with magnetic ballasts (MB) and one
saves a considerable portion of energy by using luminaires
equipped with EB’s. An instant start is available even for
restart of HID lamp in the hot state. Operatable within low
ambient temperatures up to  -25°C. Weight is much lower
in comparison with magnetic ballast.
220 - 240V/50/60Hz
Pracovní frekvence
Operating Frequency
Ochrana proti přepětí
Over Voltage Protection
Rychlý start do 1s
Rapid Start Time
Životnost
Life Time
Účiník
Power Factor
Přípustná délka vodičů k výbojce
Allowed length of wires to lamp
Zabalovací impuls
Ignition impulse
Provozní napětí
Working voltage
>40 kHz
ano/yes
<1s
50.000 h
0,95
1,5 m
4,5 kV
180-260V AC
15.12
Série STANDARD
HID
PROFESSIONAL MH
Elektronické předřadníky HID pro matalhalogenidové
výbojky poskytují pomocí integrovaného mikroprocesoru
spolehlivější a bezpečnější provoz, neboť stav výbojky
při startu i provozu je neustále elektronicky monitorován.
Výstupní pracovní frekvence 0,12 kHz obdélníkového
tvaru zaručuje stabilní charakteristiku světelného toku
bez stroboskopického efektu. Elektronické omezení
zapalovacího času zabraňuje zapalování poškozených
výbojek a předchází tak poruše předřadníku. Nízká hmotnost
a malé rozměry umožňují použití ve většině požadovaných
aplikacích.
HID electronic ballasts for metal-halide lamps provides
more reliable and more safe operation due to the integrated
microprocessor, because the process of ignition and
operation of the lamp is continuously monitored. Output
working frequency 0,12kHz with rectangle shape guarantees
stable characteristic of lighting output without stroboscopic
effect. Electronic limitation of ignition time prevents ignition
of damaged lamps and prevents the failure of ballast itself.
Low weight and small dimensions enable usage in most of
requested applications.
ELEKTRONICKÉ PRO METALHALOGENIDOVÉ VÝBOJKY
ELECTRONIC BALLAST PROFESSIONAL FOR METAL-HALIDE LAMPS
obj.číslo
označení
W
911460010 EB 50 HID-S 903 1x50
911460020 EB 70 HID-S 906 1x70
15.13
Pracovní frekvence
Operating Frequency
Ochrana proti přepětí
Over Voltage Protection
Rychlý start do 1s
Rapid Start Time
Životnost
Life Time
Účiník
Power Factor
Přípustná délka vodičů k výbojce
Allowed length of wires to lamp
Zabalovací impuls
Ignition impulse
Provozní napětí
Working voltage
>0,12 kHz
ano/yes
<1s
50.000 h
0,98
2m
3,5 - 5,5 kV
190-260V AC
Ta
-25-50°C
-25-50°C
Tc
A
80°C 0,76
80°C 0,98
HID
rozměry
(mm)
EAN
85952099
135 x 75 x 30
135 x 75 x 30
31580
31597
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY
Electronic Ballasts
Série PROFESSIONAL
HID
PROFESSIONAL SODIUM
Elektronické předřadníky HID pro sodíkové výbojky poskytují
pomocí integrovaného mikroprocesoru spolehlivější a
bezpečnější provoz, neboť stav výbojky při startu i provozu
je neustále elektronicky monitorován. Výstupní pracovní
frekvence 0,12 kHz obdélníkového tvaru zaručuje stabilní
charakteristiku světelného toku bez stroboskopického
efektu. Elektronické omezení zapalovacího času zabraňuje
zapalování poškozených výbojek a předchází tak poruše
předřadníku. Nízká hmotnost a malé rozměry umožňují
použití ve většině požadovaných aplikacích.
HID electronic ballasts for sodium lamps provides more
reliable and more safe operation due to the integrated
microprocessor, because the process of ignition and
operation of the lamp is continuously monitored. Output
working frequency 0,12kHz with rectangle shape guarantees
stable characteristic of lighting output without stroboscopic
effect. Electronic limitation of ignition time prevents ignition
of damaged lamps and prevents the failure of ballast itself.
Low weight and small dimensions enable usage in most of
requested applications.
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY PRO SODÍKOVÉ VÝBOJKY
ELECTRONIC BALLAST PROFESSIONAL FOR SODIUM LAMPS
HID
obj.číslo
označení
W
911490000 EB 50 HID-S 903 1x50
911491000 EB 70 HID-S 906 1x70
obj.číslo
označení
W
911492000 EB 100 HID-S 204 1x100
911493000 EB 150 HID-S 203 1x150
Ta
-25-50°C
-25-50°C
Ta
-25-50°C
-25-50°C
Tc
A
80°C 0,76
80°C 0,98
Tc
A
80°C 1,20
80°C 1,80
rozměry
(mm)
EAN
85952099
135 x 75 x 30
135 x 75 x 30
05246
05260
rozměry
(mm)
EAN
85952099
168 x 91 x 38
168 x 91 x 38
05277
24834
220 - 240V/50/60Hz
Pracovní frekvence
Operating Frequency
Ochrana proti přepětí
Over Voltage Protection
Rychlý start do 1s
Rapid Start Time
Životnost
Life Time
Účiník
Power Factor
Přípustná délka vodičů k výbojce
Allowed length of wires to lamp
Zabalovací impuls
Ignition impulse
Provozní napětí
Working voltage
>0,12 kHz
ano/yes
<1s
50.000 h
0,98
2m
3,5 - 5,5 kV
190-260V AC
15.14
pro domácnosti
IP20
PRO DOMÁCNOSTI
- napájecí napětí 220-240V 50/60Hz ~ +-10%
- měkký start prodlužující životnost žárovek
- ochrana žárovek proti přepětí
- tepelná ochrana proti přetížení
- ochrana proti zkratu
- automatický restart systému po výměně světelného zdroje
- pracovní teplota okolí : -20°C + 45°C
- vstupní a výstupní svorkovnice pro průřez min. 2,5mm2
- třída ochrany II zvyšuje ochranu před nebezpečným dotykem
- stupeň krytí IP20
- vhodné pro montáž do nábytku
- nevyzařuje rušení
- možnost použití stmívače
- výrobce poskytuje prodlouženou záruku v délce 36 měsíců
- v souladu s EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61347, EN 61047
ELEKTRONICKÉ TRANSFORMÁTORY
ELECTRONIC TRANSFORMER
obj.číslo
typ
transformátoru
911301000
911302000
911311000
911312000
ETH 70.4
ETH 105.4
ETH 150
ETH 210
T1 / T2
W
výstupní napětí
(V)
teplota pouzdra
A
hmotnost ( KG )
balení
pouzdro
zapojení
20 - 70
35 - 105
35 - 100
50 - 210
11,6
11,6
11,6
11,6
85°C
85°C
85°C
80°C
0.31
0.46
0.65
0.89
0,133
0,133
0,236
0,242
1/10/50
1/10/50
1/10/50
1/10/50
T1
T1
T2
T2
1
1
1
1
NÁKRESY
T1
15.15
T2
1
ELEKTRONICKÉ TRANSFORMÁTORY
Electronic Transformers
pro průmysl
IP65
PRO PRŮMYSL
- napájecí napětí 220-240V 50/60Hz ~ +-10%
- měkký start prodlužující životnost žárovek
- ochrana žárovek proti přepětí
- tepelná ochrana proti přetížení
- ochrana proti zkratu
- automatický restart systému po výměně světelného zdroje
- pracovní teplota okolí : -20°C + 45°C
- vstupní a výstupní svorkovnice pro průřez min. 2,5mm2
- třída ochrany II zvyšuje ochranu před nebezpečným dotykem
- stupeň krytí IP65
- vhodné pro použití v průmyslovém prostředí
- nevyzařuje rušení
- možnost použití stmívače
- výrobce poskytuje prodlouženou záruku v délce 36 měsíců
- v souladu s EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61347, EN 61047
ELEKTRONICKÉ TRANSFORMÁTORY
ELECTRONIC TRANSFORMER
T3
obj.číslo
typ
transformátoru
911315000
ETH 75.301
T3
W
výstupní napětí
(V)
teplota pouzdra
A
hmotnost ( KG )
balení
pouzdro
zapojení
20-75
11,6
85°C
0.32
0,105
1/10/50
T3
2
2
15.16
Download

Předřadníky - RAVO Trade, v.o.s.