Výroba strojů, nástrojů a zařízení pro polygrafii
Production of machines, tools & equipment for polygraphy
TOPOZ, spol. s r.o., Vužanova 299, 280 02 Kolín IV, Česká republika, EU
www.topoz.cz
PERFOROVACÍ HŘEBENY A BIGOVACÍ LIŠTY
Ke strojům PD 70/75 a PDZ 500 PROFI je nutno objednat perforovací hřebeny a ohýbací
zařízení - bigovací lišty, které se vkládají do stroje místo perforovacího hřebene.
Perforovací nástroje – hřebeny se dodávají podle potřeby na prováděné finální úpravy tiskovin
a materiálů. Ke hřebenům je možno přiobjednat středový razník. Vzory perforací jsou
v samostatném prospektu, kde jsou uvedeny varianty roztečí, tvarů a velikostí otvorů .
Jedná se o tyto typy:
• diářový růžek
• trhací perforaci
• perforace pro spirálovou
• perforace pro drátěnou vazbu
• perforace pro plastovou vazbu
• speciální druhy perforací např. ovál a eurootvory
Na vyžádání vyrábíme i speciální druhy nástrojů.
Ohýbací zařízení – dodává se 6 typů lišt, které mohou být po vyjmutí perforovacího hřebenu
zasunuty do příslušného stroje a provádět drážkování zpracovávaného materiálu.
Bigovací lišty typu I až III mají dvě drážky různé šířky. Výběr požadované šířky drážky
v bigovaném materiálu se provádí zasunutím lišty do stroje. Hloubka drážky zůstává stejná.
Typ bigovací lišty:
1. typ I
síla materiálu
0,4 – 0,9 mm
2.
typ II
0,9 – 1,6 mm
3.
typ III
do 0,4 mm
šířka drážky
2,2 mm
2,5 mm
3,6 mm
3,9 mm
0,9 mm
1,2 mm
hloubka drážky
0,8 mm
0,8 mm
1,3 mm
1,3 mm
0,5 mm
0,5 mm
4. šanonová lišta
5. tenká planžeta
6. dvojbig - dle požadavku
Délka nástrojů je dána typem použitého stroje, 700 mm nebo 500mm.
Provádíme také přebroušení a opravy perforovacích hřebenů. Ceny se stanovují
podle míry poškození; po posouzení poškození zaslaného nástroje sdělíme, zda je
oprava pro zákazníka příznivější než nákup nového.
MADE IN CZECH REPUBLIC, EU
tel.: + 420 321 723 600
fax: + 420 321 720 744
e-mail: [email protected]
IČ:
46353003
DIČ (VAT): CZ 46353003
Download

Perforovací hřebeny a bigovací lišty