Paleta produktů Recamic
ceník platný od 3/2010
Patentované dezény založené na technologii MICHELIN
Recamic - dobrá investice
Recamic - na cestě s vámi
Michelin Retread Technologies
Rozměr
225/75 R 16
9,5 R 17,5
10 R 17,5
205/65 R 17,5
205/75 R 17,5
215/75 R 17,5
225/75 R 17,5
235/75 R 17,5
245/70 R 17,5
265/70 R 17,5
245/70 R 19,5
265/70 R 19,5
285/70 R 19,5
305/70 R 19,5
385/55 R 19,5
435/50 R 19,5
425/55 R 19,5
445/45 R 19,5
10,00 R 20
11,00 R 20
12,00 R 20
365/80 R 20
11 R 22,5
12 R 22,5
13 R 22,5
285/60 R 22,5
295/60 R 22,5
305/60 R 22,5
315/60 R 22,5
275/70 R 22,5
305/70 R 22,5
315/70 R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5
385/65 R 22,5
385/55 R 22,5
425/65 R 22,5
445/65 R 22,5
Rozměr
XZA
XZA2 En
XZE2
XDA2E S60 XDA2 En
XDA4
3 450,3 450,-
XDE2 LT
3 690,3 790,-
3 410,3 440,-
3
3
3
3
3
4
340,460,590,700,800,130,-
4 510,4 700,5 220,-
4
4
4
4
4
130,130,290,550,790,-
5 010,5 010,5 290,-
4 960,5 250,5 510,-
4 960,5 330,5 460,-
5 180,5 510,-
5 130,-
5 990,-
5 350,-
6 350,-
5 020,5 410,-
4 950,5 510,-
5
6
6
6
6
5 590,5 270,5 510,-
XZA
XDE2+
5 280,5 510,-
XZA2 E
XZE2
XDA2E S60
850,190,350,090,350,-
XDA2 E
5 550,5 730,6 250,-
5 570,5 770,-
5
6
6
6
6
5 770,5 990,-
XDA4
XDE2 LT
790,190,270,090,290,-
XDE2+
Rozměr
XW4S
225/75 R 16
9,5 R 17,5
10 R 17,5
205/65 R 17,5
205/75 R 17,5
215/75 R 17,5
225/75 R 17,5
235/75 R 17,5
245/70 R 17,5
265/70 R 17,5
245/70 R 19,5
265/70 R 19,5
285/70 R 19,5
305/70 R 19,5
385/55 R 19,5
435/50 R 19,5
425/55 R 19,5
445/45 R 19,5
10,00 R 20
11,00 R 20
12,00 R 20
365/80 R 20
11 R 22,5
12 R 22,5
13 R 22,5
285/60 R 22,5
295/60 R 22,5
305/60 R 22,5
315/60 R 22,5
275/70 R 22,5
305/70 R 22,5
315/70 R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5
385/65 R 22,5
385/55 R 22,5
425/65 R 22,5
445/65 R 22,5
5 590,5 800,-
Rozměr
XW4S
XWS+
XWS+ S60
XDS
XDW
XZU
XZU3
XDU
3 590,3 660,3 700,3 550,3 620,3 730,-
4690,5490,-
5 440,-
5 070,-
5 900,6 350,6 590,-
5 290,5 670,5
5
5
6
6
6
6
6
6
5 150,5 150,-
5 250,-
5 250,5 460,-
5 870,-
510,780,670,080,-
250,590,590,520,650,-
5
5
5
5
5
XWS+
4 960,4 980,-
XWS+ S60
460,830,890,620,950,-
XDS
5
5
6
5
6
670,990,150,950,190,-
XDW
5 750,5 990,6 090,-
XZU
6 090,6 250,-
XZU3
5 440,5 990,5 890,5 550,5 990,-
XDU
Rozměr
225/75 R 16C
9,5 R 17,5
10 R 17,5
205/65 R 17,5
205/75 R 17,5
215/75 R 17,5
225/75 R 17,5
235/75 R 17,5
245/70 R 17,5
265/70 R 17,5
245/70 R 19,5
265/70 R 19,5
285/70 R 19,5
305/70 R 19,5
385/55 R 19,5
435/50 R 19,5
425/55 R 19,5
445/45 R 19,5
10,00 R 20
11,00 R 20
12,00 R 20
365/80 R 20
11 R 22,5
12 R 22,5
13 R 22,5
285/60 R 22,5
295/60 R 22,5
305/60 R 22,5
315/60 R 22,5
275/70 R 22,5
305/70 R 22,5
315/70 R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5
385/65 R 22,5
385/55 R 22,5
425/65 R 22,5
445/65 R 22,5
Rozměr
XZA B
XTA
XTA2
XTA2 E
XTE2 B
3 590,-
3 510,-
3 580,3 590,3 590,-
3 470,-
XTE3
XZY2
XZY/XTY
XZY3
XDY3
XDY3 E
XZH
XZH B
Rychlost
opotĥebení
vá
PROVOZ
V TERÉNU
em
3 470,-
SILNIąNÍ
PROVOZ
3 690,3 790,3 890,3 970,4 100,4 300,4 510,-
PROVOZ
V ZIMĔ
4 000,4 270,4 440,-
6 100,-
SMÍŠENÝ
PROVOZ
MĔSTSKÁ
DOPRAVA
Agresivita povrchu
DÁLNIąNÍ
PROVOZ
4 590,-
6 400,-
DÁLNIąNÍ PROVOZ
6 980,6 940,7 190,-
DÁLNIąNÍ
PROVOZ
- Velké vzdálenosti na dálnicích a silnicích pro motorová
vozidla
- Nižší nároky na akceleraci a brzdĕní
SILNIąNÍ PROVOZ
4 490,4 600,-
4 890,4 960,5 290,-
SILNIąNÍ
PROVOZ
5 270,5 620,-
5 070,5 510,6 310,-
6 250,4 650,4 890,-
5 350,5 650,5 940,-
5 740,6 350,-
6 520,-
- Vĕtší vzdálenosti na silnicích I. a II. tĥídy s vyššími
nároky na brzdĕní a akceleraci
- Pĥeprava na kratší vzdálenosti s Ćastými rozjezdy a
brzdĕním
- Místo nakládky a vykládky s mírnĕ agresivním povrchem
MĔSTSK
DOPRAV
PROVOZ V ZIMĔ
PROVOZ
V ZIMĔ
- NároĆné klimatické podmínky (déšī, sníh, námraza)
- Vĕtší vzdálenosti na silnicích I. a II. tĥídy
- Kratší vzdálenosti na regionálních silnicích
MĔSTSKÁ DOPRAVA
5 820,6 090,-
MĔSTSKÁ
DOPRAVA
Provoz ve mĕstĕ s Ćastými rozjezdy a brzdĕním
(mĕstské a linkové autobusy, svoz odpadu, Ćisticí vozy
atd.)
DÁL
PRO
SMÍŠENÝ PROVOZ
SMÍŠENÝ
PROVOZ
- Použití na krátké vzdálenosti a na všech typech silnic, zejména
pĥi ĆásteĆném provozu na stavbách a v terénu
- Složité podmínky pĥístupových cest pro nakládku a vykládku
PROVOZ V TERÉNU
5 620,6 100,6 100,6 400,6 900,-
XZA B
4 990,5 110,5 290,5 240,5 610,-
4 990,6 195,6 370,6 180,6 300,-
5 720,5 950,6 400,6 400,-
XTA
PROVOZ
V TERÉNU
XTA2
XTA2 E
6 400,6 400,6 700,7 790,-
6 790,-
XTE2 B
XTE3
6 450,-
6 320,6 300,-
6 400,6 700,7 790,-
XZY2
XZY/XTY
XZY3
7 500,-
XDY3
XDY3 E
XZH
XZH B
- Provoz pĥevážnĕ na staveništích, terénu a v lomech
- Zábĕr na agresivním, nezpevnĕném povrchu
- Použití pĥi riziku poškození prĭrazem
Inovační dezény pro různá užití
Silniční provoz
Nejvyšší spolehlivost protektorování za studena
Dálniční provoz
Recamic
Dálniční provoz
Recamic
XDW
XWS+
S60XWS
Ice Grip
ještě větší úspora pohonných hmot a vyšší kilometrový proběh
Recamic
XDA 2/S60
XDA 2 Energy
AŽ O 35% VYŠŠÍ VÝKON
Na kostrách Michelin - Energy
Při srovnání mezi dvěma protektorovanými pneumatikami, jedné s Recamicem
XDA2 Energy a jiné s běhounem XDA ze současné řady produktů Recamic na kostře
Michelin ze stejné řady produktů
AŽ O 6% VĚTŠÍ ÚSPORA POHONNÝCH HMOT
Na kostrách Michelin - Energy
díky snížení valivého odporu o 20%
Za celou životnost pneumatik se úspora pohybuje okolo 4%
Tyto hodnoty je možné překontrolovat pouze na vozidle s následujícím vybavením:
Nové pneumatiky Michelin A2 Energy na přední řídící nápravě
Pneumatiky protektorované procesem Recamic na záběrové ose a/ nebo vlečné
nápravě s běhouny Recamic A2 Energy na kostrách Michelin ne staršího DOT než
leden 1997 z řady produktů A nebo originál Michelin Energy kostrách, které byly
speciálně vyvinuty pro vysoký kilometrový proběh
Úsporu paliva 6% přičteme ještě k 7%, které docílíme se současnou paletou produktů Recamic
v porovnání s nejsilnější konkurencí na trhu.
Doprava na dlouhé vzdálenosti
a regionální doprava
Recamic
Recamic
XDY3
4
Recamic
XW4
4S
Pro nákladní automobily s nosností vyšší než
16 t s průměrem pneumatik 22,5 palců
Smíšený provoz
Recamic
XDY3-E XDE2+
>
Použití na všech typech cest a pĥi jakémkoli poĆasí
umožğuje zvýšit produktivitu pĥi zachování naprostého
bezpeĆí.
TRVALÁ PĤILNAVOST
Hlubší dvojsmĕrné zvlnĕné lamely umožğují výrazné
zlepšení pĥilnavosti i pĥi poloviĆním opotĥebení.
Jedinečná řešení:
+ 25 %
XWS+
XW4
4S
4
Pĥilnavost u
pneumatiky
KILOMETROVÝ VÝKON
Díky úĆinku lamel (menší pohyblivost profilu) a optimalizovanému množství gumy, která se opotĥebuje, podává
pneumatika lepší kilometrový výkon:
Recamic XWS+
140
120
100
80
60
40
20
0
Specifická směs pryže zaručuje vysokou
odolnost vůči průrazům a garantuje lepší
kilometrový výkon, především s četnými
zatáčkami.
KILOMETROVÝ VÝKON
XDY3-E XDY3
Konkurence
85
Recamic XDE2
Recamic XDE2+
XDY3-E XDY3
XDY3-E
Méně emisí CO2 díky nízkému valivému
odporu u běhounů Recamic (včetně řady
Energy):
O 90.000 tun emisí CO2 v Evropě méně!
Nová směs pryže zvyšuje výkon
pneumatiky při užívání v regionální i
vnitrostátní přepravě
Běhouny Recamic splňují nařízení o užití
vonných olejů.
100
117
PŘILNAVOST / ZÁBĚR
A
2010
Bloky dezénu zajišťují na mokré silnici
maximální výkon pneumatiky, a to jak
při jízdě, tak při brzdění.
Profil 60
Snižuje zahřívání
v oblasti ramen
Recamic S60
zaoblený
běhoun
Exkluzivní výrobní technologie, která se
vyhýbá užití produktů obsahujících těkavé
organické složky.
Servis
Naše rozvinutá prodejní síť s protektorovnou
ve Vaší blízkosti Vám nabízí kvalitní produkty
a rozsáhlý servis:
- Vynikající poměr kvality a ceny
- Rychlé protektorování a zpětné zaslání
Vašich pneumatik (cca 5 - 10 dní)
- Protektorování Vašich vlastních koster
- Péče o Váš vozový park
- Poradenství ohledně snížení Vašich nákladů
MOŽNOSTI UŽITÍ
odolnost vůči
poškození
100
XDY3-E:
ODOLNOST VŮČI PRŮRAZŮM
MOŽNOSTI POUŽITÍ
XDY3
W
Nižší riziko přehřívání a nižší spotřeba paliva:
Recamic umožňuje nejméně o 7 % nižší
spotřebu paliva oproti svým hlavním
konkurentům.
Běhoun s postranními křídly
MOBILITA PNEUMATIK XDY3/XDY3-E
Směs pryže vysoce odolná vůči poškození
a průrazům spolu s hlubokým dezénem
zaručují vysokou kilometrovou životnost
pneumatiky.
E
Y
Kilometrová životnost vyšší o 25 % než u
konkurence:
Menší množství pryže v životním prostředí.
Směrový dezén s hlubokými drážkami zajišťuje jedinečnou záběrovost na agresivním,
nezpevněném povrchu.
XDY3:
ODOLNOST VŮČI POŠKOZENÍ
Recamic, partner pro
udržitelný rozvoj
Využití úplného potenciálu kostry:
Protektorování šetří materiály potřebné
k výrobě nových pneumatik a snižuje počet
pneumatik určených k likvidaci.
VIZ NÍŽE
VÍCEÚąELOVÉ
H
jízdní vlastnosti
a výkon
kilometrový výkon v
silničním provozu
Směs pryže a tvar dezénu dodávají
pneumatice vynikající vlastnosti ve
všech podmínkách užití: četné zatáčky a
kopcovitý terén, městský provoz…
115
Recamic XW4S
Kvalita směsí
(běhouny a nevulkanizované
produkty)
Snižují riziko přehřátí
Standardní
běhoun
Michelin Retread Technologies
Konkurence
10.00R20*
335/80R20*
11R22.5*
12R22.5*
275/80R22.5*
* K dispozici od ledna 2010
295/80R22.5*
315/80R22.5
275/70R22.5*
305/70R22.5*
315/70R22.5
XDY3
12.00R20
295/80R22.5
315/80R22.5
11R22.5
12R22.5
13R22.5
XDY3-E
315/80R22.5
13R22.5
Obrázek zaznamenaný infračervenou kamerou
znázorňuje pneumatiky na záběrové ose u
nákladního automobilu jedoucího po dálnici.
Konkurence
Test na porovnání zahřívání protektorů
Recamic a konkurenčních produktů na
různých pozicích.
Pneumatika protektorovaná technologií Recamic, a to dokonce i na vnitřní pozici (hůře přístupné pro
proudění vzduchu), se zahřívá o 20 % méně než pneumatika protektorovaná konkurencí.
Michelin Retread Technologies
Download

Paleta produktů Recamic Patentované dezény založené na