ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU
C Z E C H
B A L L
H O C K E Y
F E D E R A T I O N
VODAFONE - HOKEJBAL ONE NET
NABÍDKA KLUBŮM A SVAZŮM
Českomoravský svaz hokejbalu po dohodě s generálním partnerem pro
telekomunikace, společností Vodafone rozšiřuje svou hokejbalovou mobilní a
datovou síť. Zapojení do jejího provozu může využít každý členský subjekt ČMSHb, tedy
regionální svazy hokejbalu, okresní svazy hokejbalu a jednotlivé kluby.
Jedinou podmínkou je sepsání smlouvy zavazující se dodržovat základní pravidla vyplývající
z rámcové smlouvy uzavřené mezi společností Vodafone a ČMSHb.
Aktuální cenová nabídka pro volání:
TARIF FALLBACK
Pravidelná měsíční platba
Pravidelný paušální poplatek
Volání v síti HOKEJBAL
Volání v síti VODAFONE
Volání do ostatních sítí
Textové zprávy SMS do sítě VODAFONE
Textové zprávy SMS do ostatních sítí
1,00
0,00
0,00
1,05
1,20
0,85
0,95
Kč za vedení SIM/měsíc
Kč/měsíc
Kč/min.
Kč/min.
Kč/min.
Kč/SMS
Kč/SMS
TARIF FLAT
Zahrnuje v sobě i datový tarif „Internet v mobilu naplno“
Pravidelná měsíční platba
Pravidelný paušální poplatek
Volání v síti HOKEJBAL
Volání v síti VODAFONE
Volání do ostatních sítí
Textové zprávy SMS do sítě VODAFONE
Textové zprávy SMS do ostatních sítí
1,00 Kč za vedení SIM/měsíc
499,00 Kč/měsíc
0,00 Kč/min.
0,00 Kč/min.
0,00 Kč/min.
0,00 Kč/SMS
0,00 Kč/SMS
Mobilní datové služby – datové tarify:
DATOVÝ TARIF
Poplatek/měsíc
Datový objem (FUP)
Připojení pro mobil – STANDARD
85,00 Kč
150 MB/měsíc
Připojení pro mobil – SUPER
109,00 Kč
300 MB/měsíc
Připojení pro mobil – PREMIUM
129,00 Kč
600 MB/měsíc
Připojení pro mobil – PEMIUM +
179,00 Kč
1,2 GB/měsíc
Připojení na stálo
229,00 Kč
3 GB/měsíc
Připojení profi
369,00 Kč
15 GB/měsíc
při překročení snížení rychlosti na 20kb/s
při překročení snížení rychlosti na 20kb/s
při překročení snížení rychlosti na 20kb/s
při překročení snížení rychlosti na 20kb/s
při překročení snížení rychlosti na 20kb/s
při překročení snížení rychlosti na 20kb/s
Uvedené ceny jsou bez DPH (21%), svaz není plátce DPH – přefakturovává tedy poskytnutí služby včetně DPH.
ČLEN MEZINÁRODNÍ
HOKEJBALOVÉ FEDERACE
www.isbhf.com
Českomoravský svaz hokejbalu
Zátopkova 100/2
PO BOX 40
160 17 Praha 6
tel./fax: +420 266 313 766
mobil: +420 603 469 494
e-mail: [email protected]
web: www.hokejbal.cz
bankovní spojení:
GE Money Bank, Praha 6
č.ú.: 1724200504/0600
IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485
Registrace u MV ČR: VSP/1-1622/90-R, datum registrace: 27. 6. 1990
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU
C Z E C H
B A L L
H O C K E Y
F E D E R A T I O N
Jak se do sítě zapojit?

Jste Regionální svaz hokejbalu?
Kontaktujte předsedu Úseku pro RSHb, pana Tomáše Macka (tel.: 773 781 119,
e-mail: [email protected])

Jste Okresní svaz hokejbalu nebo přímo hokejbalový klub?
Kontaktujte sekretariát RSHb, pod který územně spadáte.
(pozn. V případě nejasností či upřesnění využijte kontakt předsedy Úseku pro RSHb uvedený výše.)
Pozn.: Počet SIM karet a služeb na jednotlivý členský subjekt ČMSHb není nijak omezen.
Bonus navíc?
Každý subjekt zapojený do sítě získává možnost nákupu HW vybavení (telefony, tablety,
modemy,…) uvedené v nabídce společnosti Vodafone (viz. http://www.vodafone.cz/)
s exkluzívní slevou 40% oproti základním cenám uvedeným v cenících společnosti.
Pozn.: Tento bonus je omezen roční kvótou na celou síť ČMSHb a platí do jejího vyčerpání.
ČLEN MEZINÁRODNÍ
HOKEJBALOVÉ FEDERACE
www.isbhf.com
Českomoravský svaz hokejbalu
Zátopkova 100/2
PO BOX 40
160 17 Praha 6
tel./fax: +420 266 313 766
mobil: +420 603 469 494
e-mail: [email protected]
web: www.hokejbal.cz
bankovní spojení:
GE Money Bank, Praha 6
č.ú.: 1724200504/0600
IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485
Registrace u MV ČR: VSP/1-1622/90-R, datum registrace: 27. 6. 1990
Download

VODAFONE - Hokejbal.cz