Regulátory
Aktualizace: III/11
acc110_d_cz_100
ACC110
Regulátor cirkulačního čerpadla
 Sepnutí při odběru vody
 Pravidelné protočení čerpadla
(proti zanesení vodním kamenem)
 1 × cirkulační čerpadlo
 1 × externí průtokoměr
 Montáž na zeď
TECHNICKÉ ÚDAJE
Vstupy
Typ vstupu
Galvanické oddělení vstupu
Typ senzoru
Napájení senzoru průtoku
Maximální odběr senzoru
Výstupy
Typ výstupu
Maximální zatížení výstupu
Galvanické oddělení výstupu
Jištění
Napájení
Odběr (bez výstupů)
Ostatní
Připojení
Krytí
Pracovní teplota
Maximální vlhkost okolí
Montáž
Hmotnost
Rozměry (š × v × h)
*) Zařízení musí být jištěno externím jističem
jmenovitému zatížení.
**) Izolační pevnost 3000 V stř./1 min.
1
Impulsní 0 / 5 V
Ano **)
Otevřený kolektor / kontakt
5 V ss.
15 mA
1
230 V stř./2 A
500 VA
Ne
Externí *)
230 V stř. ±10 %, 50 Hz
Max. 20 mA při 230 V stř.
WAGO konektory řada 256
IP56
0 °C až 50 °C
< 95 %, nekondenzující
Na stěnu (2 šrouby)
485 g
(115 × 140 × 55) mm
o hodnotě odpovídající maximálnímu
OBJEDNACÍ ÚDAJE
ACC110
JS 1.5
JS 2.5
Regulátor cirkulačního čerpadla, návod na obsluhu, záruční list
Vodoměr, průtok ½“, závitové připojení ¾“
Vodoměr, průtok ¾“, závitové připojení 1“
AMiT, spol. s r.o., Naskové 3/1100, 150 00 PRAHA
Tel.: +420 222 780 100, 222 781 516, Fax: +420 222 782 297
e-mail: [email protected]
Technická podpora: [email protected]
Tel.: +420 549 210 276, 549 210 403
www.amit.cz/support
IČ: 45316015, DIČ: CZ45316015, Bank. spojení: KB Praha centrum, č.ú.: 650 949-111-0100
AMiT, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7535.
90.00
140.00
MECHANICKÝ VÝKRES
54.15
115.00
DOPORUČENÁ SCHÉMATICKÁ ZNAČKA A SCHÉMA ZAPOJENÍ
ACC110
ACC110
~230V
1
2
3
L
PE
N
PUMP
~230V
L
PE
N
1
2
3
4
5
6
230V~
PUMP
L
PE
N
L
PE
N
SENSOR
SENSOR
SHLD
IN
+5V
GND
4
5
6
SHLD
IN
+5V
GND
10
11
12
13
10
11
12
13
PRŮTOKOMĚR
VÝZNAM SVOREK
Svorka
1
2
3
4
5
6
Označení Význam
L
N
L
N
Svorka
Fáze – napájení jednotky
Ochranný vodič
Nulový vodič
Fáze – čerpadlo
Ochranný vodič
Nulový vodič
10
11
12
13
Označení Barva
SHLD
IN
+5V
GND
nepoužito *)
Bílá
Rudá
Černá
*) Slouží pro připojení stínění. U průtokoměrů dodávaných firmou AMiT se nepoužívá.
VÝZNAM LED
LED
OK
OK
PUMP
Režim
svítí
bliká
svítí
Význam
Napájení OK
Detekován průtok vody
Čerpadlo běží
Upozornění:
Správná činnost regulátoru je zaručena pouze při použití průtokoměrů dodávaných firmou
AMiT. Průtokoměr nutno objednat zvlášť, podle průměru potrubí.
Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na
obsluhu (acc110_g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit.cz, nebo jsou umístěny
na firemním CD.
Download

ACC110 - leták