II. INFORMACE
ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ
A
KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE
2. LF UK A FN V MOTOLE
POŘÁDAJÍ
V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM
KONANÉ VE DNECH
19. - 20. března 2015
Hotel Tree of Life, Lázně Bělohrad
TÉMA: AKTUÁLNÍ POSTUPY V REVMATOCHIRURGII
PREZIDENTI SYMPOZIA
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.
Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové,
v klinické praxi jsme velmi často konfrontováni se situací, kdy pacient se systémovým postižením potřebuje individualizovanou péči, která však vychází z obecně platných medicínských postupů. Proto jsme v roce letošním
zvolili jako nosné téma jarního ortopedického sympozia systémová onemocnění se zvláštním zřetelem na revmatoidní artritidu. Během odborného programu budou prezentována odborná sdělení zaměřená na vybrané
okruhy problémů u pacientů se systémovým postižením. Chceme proto pozvat i vás, kteří se zabýváte péčí o revmatiky a specializací jste ortopedi, plastičtí chirurgové, revmatologové nebo rehabilitační lékaři. A zdaleka se
v odborném programu nejedná jen o problematiku, která se týká výhradně revmatoidní artritidy.
V postgraduálně zaměřeném semináři chceme věnovat prostor několika okruhům: 1. vztah konzervativní
terapie k operačnímu výkonu u revmatiků (biologická terapie, perioperační péče o revmatika), 2. revmatochirurgie zápěstí a ruky, 3. revmatochirurgie hlezna a nohy a 4. vybraná systémová postižení pohybového aparátu (achondroplazie, osteogenesis imperfecta, artrogrypóza, Pagetova nemoc).
V jednotlivých oblastech budete provázeni přednáškami, kterých se ujali přední odborníci v příslušných oborech a značný prostor bude vyčleněn i pro odborné diskuse. Monotématicky zaměřené jednodenní sympozium
je vzhledem k zařazeným přednáškám, které shrnují problematiku vybraných systémových postižení pohybového aparátu, také ideální příležitostí pro mladé kolegy v rámci jejich specializační přípravy před atestací.
Těšíme se, že se s vámi 19. - 20. března 2015 v Lázních Bělohrad uvidíme.
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
a
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
odborní garanti sympozia
VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI SYMPOZIA
(přihlášeni do 6. 3. 2015)
HLAVNÍ PARTNER
Lázně Bělohrad a.s.
PARTNEŘI
MEDIN, a.s.
LIMA CZ s.r.o.
VYSTAVOVATELÉ
B.Braun Medical s.r.o.
Beznoska s.r.o.
COMESA, spol. s r.o.
Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r.o.
DePuy Synthes
Resorba, s.r.o.
Zimmer Czech, s.r.o.
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM - SESTERSKÁ SEKCE
Čtvrtek 19. 3. 2015
15.30 – 18.45 hod.
15.30 – 15.45 hod.
Zahájení sesterské sekce
Předsednictvo: Manďáková J., Špačková H.
15.45 – 18.45 hod.
1. Být či nebýt sestrou?15´
Valterová K.
Ortopedická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
2. Dětské plochonoží – příčiny, léčba, prevence15´
Hrbáčová L., Kholová I.
Ortopedická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
3. Vrozená luxace kyčle – léčba15´
Studýnková L., Holá J.
Ortopedická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
4. Léčba zevním fixátorem15´
Voborníková I.
Ortopedická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
5. Úskalí běhu naboso15´
Hrubá M., Kollertová P.
Ortopedická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
6. Edukace pacienta před TEP15´
Herzogová M., Vaňátková M., Stačinová K.
Ortopedická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
7. Ošetřovatelská péče u periprotetické zlomeniny kolenního kloubu15´
Taterová D., Humeníková S., Linkeová L.
Ortopedická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
8. Možnosti náhrady LCA15´
Milfaitová V., Pompachová K.
Ortopedická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
9. Nové operační metody hallux valgus15´
Švábová J., Rýgrová M.
Ortopedická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
10. Organizace transplantačního programu15´
Kaiferová J., Michňová M.
Ortopedická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
Diskuse ke všem přednáškám30´
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE
Pátek 20. 3. 2015
8.30 – 16.30 hod.
8.30 - 8.45 hod. Zahájení lékařské sekce
Vyhlášení výroční ceny časopisu Ortopedie za rok 2014
I. BLOK
8.45 – 10.15 hod.
Předsednictvo: Repko M., Vencovský J.
1. Revmatoidní artritida, charakteristika onemocnění, možnosti konzervativní léčby15´
Bradna P.
II. Interní gastroenterologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
2. Biologická léčba a její vztah k operačnímu výkonu15´
Vencovský J.
Revmatologický ústav Praha
3. Radiodiagnostika revmatických onemocnění15´
Brtková J.
Radiologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
4. Problematika perioperační péče u revmatiků z pohledu anesteziologa15´
Doležal D.
KARIM FN a LF UK Hradec Králové
5. Nestabilita krční páteře u revmatiků15´
Repko M.
Ortopedická klinika FN Brno Bohunice
Diskuse
10.15 – 10.45 hod. Coffee break
II. BLOK
10.45 – 12.15 hod.
Předsednictvo: Schmoranzová A., Trč T.
6. Revmatochirurgie ruky a zápěstí15´
Veigl D., Pech J.
I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Praha Motol
7. Chirurgické řešení vybraných deformit revmatické ruky
Schmoranzová A.
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou
15´
8. Silikonové náhrady MCP u revmatické ruky15´
Kašpárek R., Zagroba J., Hlubek R.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
9. Operační léčba karpálního tunelu15´
Hanáček R., Kanta M.
Neurochirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové
10. Radiosynoviortéza drobných a středních kloubů s použitím radionuklidů15´
Erbium 169 a Rhenium 186 u revmatické ruky
Kašpárek R., Kraft O.
Ortopedické oddělení FN Ostrava; Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Diskuse
12.15 – 13.00 hod. Coffee break
III. BLOK
13.00 – 14.45 hod.
Předsednictvo: Popelka S., Šponer P.
11. Úskalí implantace náhrady kolenního kloubu u revmatiků10´
Šponer P.
Ortopedická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
12. Aspekty implantace TEP kolenního kloubu v terénu revmatoidní artritidy15´
Rapi J., Tomáš T., Janíček P., Nachtnebl L.
I. Ortopedická klinika FN u Svaté Anny Brno
13. Rozdíly v diagnostice a léčbě kyčelní luxace u systémových chorob15´
Chládek P., Řeháček V., Trč T., Stančák A.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
14. Postižení hlezna u revmatoidní artritidy15´
Popelka S., Vavřík P., Landor I.
I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Praha Motol
15. Revmatochirurgie - hlezno a noha15´
Filip L., Stehlík J.
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice
16. Hoffmannova operace u revmatiků10´
Lutonský M.
Ortopedická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
17. Principy léčebné rehabilitace u revmatických onemocnění15´
Vařeka I.
Rehabilitační klinika FN a LF UK Hradec Králové, FTK UP Olomouc
Diskuse
14.45 – 15.00 hod. Coffee break
IV. BLOK
15.00 – 16.30 hod.
Předsednictvo: Schejbalová A., Rozkydal Z.
18. Pagetova choroba
Rozkydal Z., Tomáš T.
1. Ortopedická klinika FN u Svaté Anny Brno
15´
19.Achondroplasie15´
Trč T., Chládek P., Schejbalová A.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
20.Arthrogryposis
Schejbalová A., Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
15´
21. Osteogenesis imperfecta
Trč T., Schejbalová A.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
15´
22. Larsenův syndrom15´
Schejbalová A., Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
Diskuse
16.30 hod.
Ukončení lékařské sekce
VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace na sympozium probíhá online na webových stránkách
www.ortopedicke-centrum.cz –> sekce REGISTRACE.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Čtvrtek 19. 3. 2015
SESTERSKÁ SEKCE
15.30 – 18.45 hod.
Pátek 20. 3. 2015
LÉKAŘSKÁ SEKCE
8.30 - 16.30 hod.
REGISTRAČNÍ POPLATKY
Lékaři
Lékaři
Lékaři
SZP
SZP
SZP
900 Kč 1000 Kč
1200 Kč
zaplacený do 27. 2. 2015
zaplacený do 13. 3. 2015
zaplacený od 13. 3. 2015 a na místě
300 Kč 350 Kč 400 Kč
zaplacený do 27. 2. 2015
zaplacený do 13. 3. 2015
zaplacený od 13. 3. 2015 a na místě
SPOLEČENSKÝ VEČER v prostorách hotelu Tree of Life
zaplacený do 27. 2. 2015
zaplacený do 13. 3. 2015
zaplacený od 13. 3. 2015 a na místě
800 Kč
900 Kč
1000 Kč
UBYTOVÁNÍ: SPA RESORT TREE OF LIFE, LÁZNĚ BĚLOHRAD
Ubytování si účastníci zajišťují individuálně.
(Doporučujeme si ubytování rezervovat co nejdříve s ohledem na omezenou kapacitu.)
Tel.: 493 767 334, 727 872 365 (paní Knapová)
PLATBY
Platby je nutné uhradit na číslo účtu: 27-3403950207/0100 KB, a.s., pobočka Ústí n. L.
Variabilní symbol: rodné číslo, konstantní symbol: 0308.
IBAN: CZ 0501000000273403950207
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude na vyžádání
předán účastníkům v průběhu konání sympozia u pokladny.
CERTIFIKÁTY
Lékařská sekce - kreditní body ČLK
Sesterská sekce - vzdělávací body ČAS
Fyzioterapeuti - kreditní body UNIFY
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem
www.ortopedicke-centrum.cz
Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský
Project manager: Bc. Martina Vlaháčová
Mobilní telefon: +420 603 870 040
e-mail: [email protected]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.
KÓNICITA
Výhodám
ýhodám trojité kónicity přidáváme
čtvrtý rozměr. V oblasti trochanteru se
dřík rozšiřuje pod úhlem 7°.
BIOMECHANIKA
lateralizovaná
Standardní i lateralizovan
verze podle individuálních
potřeb pacienta.
DESIGN DETAILU
Zúžené
úžené a vnitřně vykrojené
distální zakončení omezuje
riziko perforace kosti.
TVAR
Optimalizované rozložení
tlaku na femorální kanál díky
zaoblené vnitřní části dříku.
PŘIROZENÁ FIXACE
Vysoce porézní a zdrsněný
povrch dříku účinně podporuje osteointegraci.
TITAN
Celotitanové provedení je vhodné
i pro pacienty s alergií na tradiční
kovové náhrady.
Lima CZ s.r.o., Do Zahrádek I. 157/5, 155 21 Praha 5 - Zličín, Czech Republic
telefon: +420 222 720 011, fax: +420 222 723 568, e-mail: [email protected]
Download

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM II. INFORMACE.pdf