Download

ČSN 11343 – ocel obvyklých jakostí vhodná ke svařování 1