Ovládání audio-video techniky v HJ100
V případě potíží volejte 1708 nebo 724 259 065 – Olšák Radovan, mail: [email protected]
Otočným (černým) vypínačem – „Zesilovač“ na pultu, který je zabudován ve stole, zapněte napájení
AV techniky (obr.1)
Z tohoto pultu lze ovládat také zatemnění,vysouvání promítacího plátna a osvětlení posluchárny
Zapnutí hl. vypínače AV techniky:
obr.1
Všechny hlavní funkce projektoru se ovládají na panelu, který je umístěn na boku řečnického pultu
Pomocí klíčku zapněte tento ovládací panel (klíček obdržíte ve vrátnici) – pokud je panel zapnutý,
jsou na něm modře podsvícená tlačítka (obr.2)
Pomocí tohoto panelu se ovládá
dataprojektor – zapnutí, vypnutí,
přepínání vstupů. Zapnutí a vypnutí
projektoru se provádí tlačítkem
„POWER“,zároveň se na tomto
panelu volí, který signál bude
projektor přenášet
- zapnutí 1x stisk tlačítko „POWER“
- vypnutí 2x stisk tlačítko „POWER“
- signál z notebooku tlač.“SOURCE“
- signál z přehr. DVD je tlač. „svid“
- pro signál z videa je tlačítko „vid“
obr.2
Ozvučení
Ovládací prvky úrovně hlasitosti jednotlivých zdrojů je popsány na mixážním pultu (obr.3). Pro
usnadnění je červenou fixou naznačeno přibližné nastavení tahových potenciometrů. U videa, DVD a
NB (notebook) tomu tak není, může se lišit. S ostatními potenciometry a tlačítky
NEMANIPULUJTE.
Pokud by byla slyšet zpětná vazba (pískání), uberte na hlasitosti u konkrétního tahového
potenciometru
obr.3
Chcete-li přehrávat zvuk z Vašeho notebooku, propojte notebook s konektorem na přípojném místě
(obr.4).Kabel obdržíte ve vrátnici
obr.4
Lze využít 3 druhy mikrofonů:
1. drátový – propojený s mix.pultem kabelem (obr.5)
2. pultový – zasouvá se do konektoru na řečnickém pultu (obr.6)
3. bezdrátový (obr.7,8,9)
Do mikrofonů je třeba hovořit ze vzdálenosti asi 5cm a to v ose mikrofonu
obr.5
obr.6
obr.8
obr.7
Pokud se o bezdrátového mikrofonu
rozsvítí zelená LED dioda, je třeba
vyměnit baterii. Baterie je přístupná
po odšroubování krytky ve spodní
části mikrofonu.
obr.9
Přehrávání videa a DVD (CD)
Oba přehrávače jsou ve skříňce pod řečnickým pultem. Aby se dostal signál z těchto přehrávačů do
dataprojektoru, je třeba zmáčknout příslušné tlačítko na dálkovém ovládání projektoru (obr.2).
Po ukončení výuky vypněte projektor – 2x stisknout tlačítko „POWER“ na
ovládacím panelu projektoru (obr.2) a také vypněte hlavní vypínač AV
techniky (obr.1)
Download

Ovládání audio-video techniky v HJ100