Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
Zřiz.listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013, IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
Lípy 15, 293 06 Kosmonosy
tel: 326 715 711, fax: 326 724 119, www.plkosmonosy.cz
Semináře v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy
Předběžný program seminářů
(září – prosinec 2014)
04.09.
Cesta k novým indikacím pro staré léky
Přednášející:
MUDr. Jan Hanka
18.09.
Diagnostika a léčba demencí
Přednášející:
Doc.MUDr. Jiří Masopust Ph.D
02.10.
Sympozium Hlavolam VI
16.10.
Spolupráce psychologa a psychiatra v ambulantním
adiktologickém zařízení
Přednášející:
MUDr. Jana Poradovská, Mgr. Kateřina Brzoňová
30.10.
Zkušenosti s agomelatinem v podmínkách krizového
centra
Přednášející:
MUDr. Robert Kačeňák
13.11.
Včasná léčba schizofrenie
Přednášející:
MUDr. Michal Risler
27.11.
Hořčík, jeho přínos v neuropsychiatrii
Přednášející:
Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
11.12.
Extrapyramidové poruchy v psychiatrii
Přednášející
MUDr. Milan Novák
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
Zřiz.listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013, IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
Lípy 15, 293 06 Kosmonosy
tel: 326 715 711, fax: 326 724 119, www.plkosmonosy.cz
Semináře se konají ve čtvrtek (výjimky zvýrazněny) od 13,00 do 15,00 hod. v 1.patře pavilónu S,
v kulturním sále Psychiatrické nemocnice Kosmonosy.
Semináře v PN Kosmonosy jsou pořádány podle Stavovského předpisu ČLK č.16 a zařazeny
v centrálním registru akci ČLK, případně AKP.
Na seminář jsou zváni zájemci z odborné veřejnosti, není nutná registrace, účast je bezplatná.
Sympozium Hlavolam VI má samostatnou pozvánku – viz www.plkosmonosy.cz, je potřeba
se registrovat a uhradit registrační poplatek.
Kontakt v případě dotazů:
prim.MUDr. Veronika Kotková, tel.326715950/951, [email protected]
Download

Předběžný program - Psychiatrická léčebna Kosmonosy