Nastavení snímače SYMBOL LS2208 pro spolupráci s programem TRIFID
Je potřeba nasnímat tyto kódy v uvedeném pořadí:
Download

Programování SYMBOL LS2208